Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Prof.Dr. Osman Gök

İşletme Fakültesi / İşletme Bölümü

Kısa Özgeçmiş

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İşletme Mühendisliği Bölümünden 1994 yılında mezun oldu. İngiltere’de De Montfort Üniversitesi’nde Stratejik Pazarlama (MSc) ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Pazarlama (MA) alanlarında iki yüksek lisans derecesi aldı. İstanbul ve İzmir’de çeşitli firmaların pazarlama ve satış departmanlarında görev yaptı. Doktora öğrenimini Celal Bayar Üniversitesi’nde Pazarlama alanında tamamladı. 2005 yılında Yaşar Üniversitesi İşletme Bölümünde Yardımcı Doçent olarak göreve başladı. Aynı dönemde Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’ne atanarak 4 yıl süreyle lisansüstü programların gelişiminde aktif rol aldı. 2011 yılında pazarlama bilim alanında Doçent unvanı alarak İİBF Dekan Yardımcılığı görevini üstlendi. Pazarlama araştırması, uluslararası pazarlama, stratejik pazarlama, endüstriyel pazarlama gibi konularda lisans ve lisansüstü dersleri vermektedir. Pazarlama organizasyonu, müşteri ilişkileri yönetimi, pazarlama performansı ve müşteri memnuniyeti gibi alanlarda çok sayıda uluslararası araştırması yayımlanmıştır. Halen Yaşar Üniversitesi İşletme Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

  • Eposta  
  • Telefon 0232-570 8933  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

İŞLETME (DR) / CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (DR)/
Tez Adı: Endüstriyel Pazarlarda Müşteri Tatmini: Otomotiv Sektöründe OEM Müşterilerin Tatmin Ölçümüne Yönelik Bir Çalışma (2005)
Tez Danışmanı: HAYRİYE HÜLYA TÜTEK
2000 - 2005

Yüksek Lisans

/ De Montfort University
Tez Adı: Key Account Management (1999)
Tez Danışmanı: David Crick
1998 - 1999

Yüksek Lisans

PAZARLAMA (YL) (TEZLİ) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/PAZARLAMA (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: İlişki Pazarlaması ve Türkiye Uygulamaları (1998)
Tez Danışmanı: İKBAL AKSULU
1990 - 1994

Lisans

İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ/İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ PR./
İŞLETME FAKÜLTESİ
1990 - 1994

Akademik Unvanlar

PROFESÖR

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İŞLETME FAKÜLTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ
2017 -

DOÇENT

/
2011 -

YARDIMCI DOÇENT

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ
2005 -

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ
1999 - 2005

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
GÖKÇE KIRIMTAT Compensatory consumption: A study on generation Z in turkey Yaşar Üniversitesi 2022
YAĞMUR GÜLTEKİN Hedonic motives underlying impulse buying behavior during covid-19 pandemic: A qualitative research on young adult consumers Yaşar Üniversitesi 2022
YAĞMUR GÜLTEKİN HEDONIC MOTIVES UNDERLYING IMPULSE BUYING BEHAVIOR DURING COVID-19 PANDEMIC: A QUALITATIVE RESEARCH ON YOUNG ADULT CONSUMERS Yaşar Üniversitesi 2022
BAHAR GÜL BÜTÜNCÜL KANAL PERAKENDECİLİKTE (OMNI CHANNEL) İADE YÖNETİMİNİN ROLÜ Yaşar Üniversitesi 2021
MERT SOYER The impact of consumer law on consumers' buying behaviours Yaşar Üniversitesi 2019
GÜNGÖR HACIOĞLU Pazarlama performansının değerlendirilmesi: Türk firmalarında pazarlama performans ölçütlerinin kullanımı Yaşar Üniversitesi 2010
BAŞAK KARAKAŞ Hizmet sektöründe ilişki pazarlaması: Butik oteller ve 5 yıldızlı oteller üzerine karşılaştırmalı bir araştırma Yaşar Üniversitesi 2006
Doktora Tezleri
SEVGİ SARAN Marketing innovativeness, its antecedents and impact on firm performance Yaşar Üniversitesi 2023
SEVGİ SARAN Marketing innovativeness, its antecedents, and impact on firm performance Yaşar Üniversitesi 2023
EVRA AYDEMİR Influence of omni-channel consistency and consumer confusion on customer satisfaction in omni-channel retailing Yaşar Üniversitesi 2023
NESLİHAN PAKER Defining the blue voyage concept through new service development approach Yaşar Üniversitesi 2019

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
GÖK OSMAN,ERSOY PERVİN,BÖRÜHAN GÜLMÜŞ The effect of user manual quality on customer satisfaction: the mediating effect of perceived productquality Journal of Product and Brand Management, (), 0-0. (SSCI) 2019
GÖK OSMAN,HACIOĞLU GÜNGÖR,PEKER SİNEM Decision Influence of the Marketing Department in the Organization: An Emerging Country Perspective Journal for East European Management Studies, 23(1), 30-54. (SSCI) 2018
GÖK OSMAN,PEKER SİNEM Understanding the Links among Innovation Performance Market Performance and Financial Performance Review of Managerial Science, 11(3), 605-631. (SSCI) 2017
GÖK OSMAN,PEKER SİNEM,HACIOĞLU GÜNGÖR The marketing department s reputation in the firm European Management Journal, 33(5), 366-380. (SSCI) 2015
HACIOĞLU GÜNGÖR,GÖK OSMAN Marketing Performance Measurement Marketing Metrics in Turkish Firms Journal of Business Economics and Management, 14(1), 413-432. (SSCI) 2013
GÖK OSMAN Linking Account Portfolio Management to Customer Information Using Customer Satisfaction Metrics for Portfolio Analysis Industrial Marketing Management, 38(4), 433-439. (SSCI) 2009
GÖK OSMAN,PEKER SİNEM,HACIOĞLU GÜNGÖR Decision Influence of Marketing Department in the Organization: An Emerging Country Perspective Journal for East European Management Studies, (), 0-0. (SSCI) 0
7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
GÖK OSMAN,ÖZKAYA HAKAN Does corporate reputation improve stock performance in an emerging economy Corporate Reputation Review, 14(1), 53-61. EBSCO, Proquest 2011
GÖK OSMAN,HACIOĞLU GÜNGÖR The Organizational Roles of Marketing and Marketing Managers Marketing Intelligence & Planning, 28(3), 291-309. EBSCO, Proquest 2010
ÖZDEMİR GÖKÇE,GÖK OSMAN Evaluating Content Delivery Performance of Popular City Destinations’ Web Sites Tourism Analysis, 14(6), 809-819. EBSCO 2009
GÖK OSMAN Marketing and Marketing Managers in the New Era: A Relational Perspective The Journal of American Academy of Business, Cambridge, 10(2), 218-224. EBSCO 2007
GÖK OSMAN,BİRCAN BÜLENT,karakaş burcu Hizmet Sektöründe İlişki Pazarlaması: Butik Oteller ve Beş Yıldızlı Oteller Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma Ege Akademik Bakış, 7(1), 3-18. EBSCO 2007
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
GÖK OSMAN,ÖZEREN EMİR Building Global Brands with Government Initiative: TURQUALITY- A Turkish Case IASK Global Management Congress 2009
GÖK OSMAN Gök, O. (2007). Using Customer Portfolio Analysis for Strategic Business Decisions: Case Study of a Logistics Company, 3rd International Strategic Management Conference, Antalya-Turkey, 757-765. 3rd International Strategic Management Conference 2007
GÖK OSMAN,ÖZDEMİR GÖKÇE Branding of Nations: Country Branding and Some Recent Applications. Turk-Kazakh International Tourism Conference 2006
7.4 Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitapta Bölümler
GÖK OSMAN Handbook of Strategic Account Management A Comprehensive Resource Kitap Bölümü:Account Portfolio Management: Optimising the Customer Portfolio of the Firm, Sayfa (-) Kitap Bölümü John Wiley 2014
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
GÖK OSMAN Exploring The Passengers’ Overall Perceptions of Turkish Airline Companies: A Repertory Grid Analysis Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 11(1), 210-223. EBSCO 2016
GÖK OSMAN,SABUNCUOĞLU AYDA Büyük İşletmelerin Web Sitelerinde Yer Alan Misyon ve Vizyon İfadelerinin Pazar Odaklılık Açısından İncelenmesi Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 10(1), 123-141. EBSCO 2008
GÖK OSMAN Endüstriyel Pazarlarda Müşteri Tatmini ve Ölçümü: Bir Kavramsallaştırma Çabası Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(3), 77-94. EBSCO 2006
7.7 Diğer Yayınlar
Diğerleri
GÖK OSMAN Gök O Kurt G 2010 Etik Pazarlama Yaklaşımları Kitap Bölümü 2010
GÖK OSMAN Gök O 2010 Back Up Company Delights Its Customers in Lovelock C and Wirtz J Services Marketing Global Edition 7th ed Pearson Prentice Hall, USA. 2010
GÖK OSMAN Gök O Özeren E 2010 Marketing Online Education Programs Building a Customer Orientation Ed Demiray U and Sever S Marketing Online Education Programs Frameworks for Promotion and Communication Kitap Bölümü IGI Global Publishing 2010

İdari Görevler

Dekan Yardımcısı

2011 - 2012

Enstitü Müdürü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2006 - 2009

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Türkiye Pazarlama va Pazarlama Araştırmaları Derneği

2009 -

Chartered Institute of Marketing (CIM)

0 -

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR