Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Öğrt.Gör. Ayşe Payam Gül Susanni

Sanat Tasarım Fakültesi / Müzik Bölümü

Kısa Özgeçmiş

1974 yılında Izmir’de doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Izmir Devlet Konservatuvarinda Doç. Nilgün Alkan’la piyano Lisans eğitimini aldı. 2006 yılında ABD’ne Yüksek Lisans eğitimi almaya giden sanatçı, Louisiana State University School of Music’te Michael Gurt’le Piyano ve Dennis Parker’la Oda Müziği çalıştı. Daha sonra University of Texas at Austin’da David Renner’la Piyano, Gregory Allen’la Oda Muzigi ve Prof. Sophia Gilmson’la Piyano Pedagojisi dersleri alarak Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Amerika, Avrupa ve Türkiye’de bir çok solo, eşlik, oda müziği ve orkestra konserleri vermektedir. 2000-2008 yılları arasında Clavier Werke School of Music, Austin, TX’ta Piyano ve Oda Müziği öğretim görevlisi olarak görev aldı. Öğretmenliği boyunca birçok uluslararası yarışma ve müzik festivallerinde organizatörlük ve jürilik yapti. 2008 yılında Türkiye’ye dönen sanatcçı Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümünde Piyano Bölümü Öğretim Görevlisi olarak işe başladı. Müzik Bölümündeki pozisyonu süresince dört yıl Yusem Müzik Bölümü Koordinatörlüğü yaptı. Beş senedir yürüttüğü Erasmus Koordinatörlüğü görevi boyunca ise birçok uluslarası festival, masterclass ve konserler düzenlemektedir. Müzik Bölümü’nü aktif olarak sayısız yoğun Avrupa projelerine dahil etmiştir. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 8 Avrupa projesinden biri olarak 2015 yılında seçilen “OMEGA” (Opening More Employability Gates for Arts and Music Students) projesinin de yazarlığını ve ev sahipliğini yapmaktadır.

  • Eposta payam.susanni@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8758  

Öğrenim Bilgisi

Sanatta Yeterlik

MÜZİK BÖLÜMÜ / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ/MÜZİK BÖLÜMÜ/MÜZİK PR. (TAM BURSLU)/
Tez Adı: Entrepreneurship in Music Education a case of Turkey (0)
Tez Danışmanı: ÇAĞRI BULUT
2015 - -

Yüksek Lisans

/ The University of Texas at Austin
School of Music
1998 - 2000

Lisans

MÜZİK BÖLÜMÜ / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İZMİR DEVLET KONSERVATUVARI/MÜZİK BÖLÜMÜ/PİYANO PR./
1985 - 1996

Akademik Ünvanlar

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MÜZİK BÖLÜMÜ
2008

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
AHMET SAİT KARABULUT LUDWIG VAN BEETHOVEN;YAŞAMI;BESTECİLİĞİ VE MEZUNİYET RESİTALİ Yaşar Üniversitesi 2013
Doktora Tezleri

Yayınlar

7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler
GÜL SUSANNİ AYŞE PAYAM OMEGA Opening More Emplyobility Gates for Arts and Music AVRUPA KONSERVATUVARLARI TOPLANTISI KONGRESİ AEC 2016
GÜL SUSANNİ AYŞE PAYAM OMEGA Opening More Emplyobility Gate for Arts and Music OMEGA Kapanış Semineri 2016
GÜL SUSANNİ AYŞE PAYAM Piano Müziği Piano Müziği 2013
GÜL SUSANNİ AYŞE PAYAM Projects in Community Spaces IICS Avrupa Projesi 2013
GÜL SUSANNİ AYŞE PAYAM Film and Music FJAMM Avrupa Projesi 2012
GÜL SUSANNİ AYŞE PAYAM Interdicipliner World IICS Avrupa Projesi 2012
7.4 Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitapta Bölümler
GÜL SUSANNİ AYŞE PAYAM OMEGA: Opening More Emplyoment Gates for Arts and Music YASAR UNIVERSITY PRESS 2016

8. Projeler

OMEGA -Opening More Emplyobility Gates for Arts and Music Students

Avrupa Birliği

PHOENIX A Multimedia Renaisance

Avrupa Birliği

MESFE Mediterranean Sound Festival

Avrupa Birliği

FJAMM Focus Jazz and Movie Music

Avrupa Birliği

MUSE Musical Understanding in Society of Europe

Avrupa Birliği

IICS Interdisciplinary Inviolvement and Community Spaces

Avrupa Birliği

WWM Working With Music

Diğer (Uluslararası)

IICS

Avrupa Birliği

IICS

Avrupa Birliği

9. İdari Görevler

Eğitim Koordinatörü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2013 -

Erasmus Koordinatörü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2012 -

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

AEC

2010 -

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR