Yaşar University | Curriculum Vitae

Prof. (PhD) Sevilay Uzunallı

Faculty of Law / Faculty of Law

  • Email sevilay.uzunalli@yasar.edu.tr  
  • Phone 0232-570 8500  

Education

Phd

/ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/
Thesis Name: Rekabet Hukukunda Bilgisayar Programlarının Korunması (1999)
Thesis Advisor: HURİYE KUBİLAY
1994 - 1999

Master

/ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/
Thesis Name: Anonim Ortaklıklarda Yeni Pay Alma Hakkı (1994)
Thesis Advisor: İrfan Baştuğ
1990 - 1994

Bachelor

HUKUK PR. / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ/HUKUK PR./
1983 - 1987

Academic Titles

Prof.

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ /
2017 -

Prof.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ / ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ
2013 - 2017

Assoc.Prof.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ /
2008 - 2014

Asst.Prof.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ /
1999 - 2008

Research Assistant

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ /
1990 - 1999

Thesis Superviser

Master Thesis
SELENAY TEZBAŞARAN Seri Markalarda Karıştırma Tehlikesi Yaşar Üniversitesi 2020
ÖZLEM KURT Markanın ürün veya hizmetin tasviri amacıyla kullanımı Yaşar Üniversitesi 2019
SELDA ÇAĞLAR BALTACI Rekabet Hukukunda birleşme ve devralmalara koşullu izin Yaşar Üniversitesi 2016
GİZEM KILIÇ Anonim ortaklıklarda yönetim kurulunun toplanma ve karar alma esasları Dokuz Eylül Üniversitesi 2015
ZERRİN ASLANTAŞ Markanın devri Dokuz Eylül Üniversitesi 2011
BUSE AKKAYA Ticaret ünvanının korunması Dokuz Eylül Üniversitesi 2011
NİLGÜN DİNÇER Klasik Dönem Roma Hukukunda actio pro socio ve actio communi dividundo ilişkisi Dokuz Eylül Üniversitesi 2011
BENGÜL KAYIŞ Haksız rekabetten doğan kanunlar ihtilafı Dokuz Eylül Üniversitesi 2010
PhD Thesis
BENGÜL KAVLAK Sınır aşan şirket birleşmelerine uygulanacak hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi 2017
HASAN KARAKILIÇ Rekabet Hukukunda bağlama uygulamaları Dokuz Eylül Üniversitesi 2012
NİL KULA DEĞİRMENCİ Çoklu taşıma işleticisi olarak taşıma işleri komisyoncusunun sorumluluklarına ve sorumluluk sigortası himayesine ilişkin bir inceleme Dokuz Eylül Üniversitesi 2012

Publications

7.2 Published or accepted to be published in International journals covered by other indexes
SevilayUZUNALLI İnternette Telif Hakkı Uluslararası İnternet Hukuku Sempozyumu, (Uluslararası İnternet Hukuku Sempozyumu,65-88), 0-0. Tam metin bildiri 0
7.5 Published or Accepted to be Published in National Journals
UZUNALLI SEVİLAY Sözleşmeyi Fesheden Acentenin Denkleştirme İstemine Hak Kazanması Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, 5(1), 115-130. TR DİZİN 2019
UZUNALLI SEVİLAY Üniversite Öğretim Elemanlarının Buluşları Üzerinde Patent Hakkı Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, 1(1), 171-183. Endekste taranmıyor 2015
UZUNALLI SEVİLAY Genel İşlem Şartlarının Haksız Rekabet Hükümleriyle Denetlenmesi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 71(2), 383-420. Ulakbim 2013
SevilayUZUNALLI Avrupa Birliği Rekabet Hukuku Işığında Yıkıcı Fiyat Uygulamaları İle Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Rekabet Dergisi, (), 0-0. TR DİZİN 2013
SevilayUZUNALLI Rekabet Hukukuna Göre Dağıtım Anlaşmalarında İnternetten Satış Sınırlamaları Yaşar Üniversitesi Elektronik Dergisi, (), 0-0. EBSCO 2013
SevilayUZUNALLI Acentelik ve Giriş Bedeli Yaşar Üniversitesi Elektronik Dergisi, (), 0-0. EBSCO 2013
UZUNALLI SEVİLAY Türk Standartları Enstitüsünün Faaliyetlerinin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun a Göre Değerlendirilmesi DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(1), 150-199. SSCI 2006
UZUNALLI SEVİLAY Soyut Renk Ses ve Üç Boyutlu İşaretlerin Marka Olarak Tescili Dokuz Eylül Universitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 5(1), 95-163. Ulakbim 2003
SevilayUZUNALLI Radyo ve Televizyon Yayınlarının İçeriğini Oluşturan Eserlerde Telif Hakkı Radyo-Televizyon Yayınlarında ve Kamuya Açık Alanlarda Eserlerden Yararlanma ve Telif Hakları Zirvesi ANKARA, (Radyo-Televizyon Yayınlarında ve Kamuya Açık Alanl), 0-0. Tam metin bildiri 0
SevilayUZUNALLI Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un Kıymetli Evrak Hukukuna Etkileri Dokuz Eylül Universitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, (), 0-0. 0
7.6 Published Conference Proceedings National
UZUNALLI SEVİLAY Türk Rekabet Hukukunda İnternet Satışları: Dikey Anlaşmalara İlişkin Yeni Kılavuz ve Rekabet Kurulu Kararları (Davetli Konuşmacı) Bilgi Üniversitesi 2018
7.7 Other Publications
Journals
UZUNALLI SEVİLAY İnternette Aktif Linkler Yoluyla Fikri Haklara Müdahale Bilgi Toplumunda Hukuk Ünal Tekinalp?e Armağan, (), 209-249. 2003
UZUNALLI SEVİLAY Marka Hakkını Kurucu ve Koruyucu Olarak İnternette İşaretten Yararlanma Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi - Prof. Dr. Kemal Oğuzman'a Armağan, (), 0-0. 2001
UZUNALLI SEVİLAY Haksız Rekabet Oluşturan Reklamlar Manisa Barosu Dergisi, (), 0-0. 1993
Yrd.Doç.Dr.SevilayUZUNALLI Haksız Rekabete İlişkin İhtiyati Tedbirler İzmir Barosu Dergisi, (), 0-0.
UZUNALLI SEVİLAY Adalet Divanı’nın C-221/11 SAYILI, 6 ARALIK 2017 TARİHLİ ”COTY” Kararı” Uyuşmazlığın Aşamaları-Kararın Çevirisi ve Kısa Bir Değerlendirme Prof. Dr. Sabih Arkan’a Armağan, (2018), 0-0.
Others
UZUNALLI SEVİLAY,YILDIRIM ALİ HAYDAR Uygulamalı Kıymetli Evrak Hukuku Seçkin 2017
UZUNALLI SEVİLAY,ŞENER ORUÇ HAMİ Uygulamalı Ticari İşletme Hukuku Seçkin 2017
UZUNALLI SEVİLAY Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2013 Yetkin Yayınları 2015
UZUNALLI SEVİLAY,YILDIRIM ALİ HAYDAR Uygulamalı Kıymetli Evrak Hukuku Seçkin Yayınevi 2015
UZUNALLI SEVİLAY Anonim Şirkette İşletme Konusu Adalet Yayınevi 2013
UZUNALLI SEVİLAY Markanın Korunmasının Kapsamı ve Tazminat Talebi Adalet Yayınevi 2012
ŞENER ORUÇ HAMİ,UZUNALLI SEVİLAY Fırat Öztan a Armağan Turhan Yayınevi 2010
UZUNALLI SEVİLAY Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Markanın Köken Ayırt Etme İşlevi İle Bağlantılı Kavramların Yorumu Çağa Hukuk Vakfı 2008
UZUNALLI SEVİLAY Hastalık Sigortası Sözleşmesinin Kurulmasında İhbar Külfeti Seçkin, Ankara 2005
ŞENER ORUÇ HAMİ,UZUNALLI SEVİLAY Ticari İşletme Hukuku Uygulamaları Seçkin, Ankara 2005
UZUNALLI SEVİLAY Rekabet Hukukunda Bilgisayar Programlarının Korunması Beta, İzmir 2000

9. Administrative Duties

Bölüm Bşk. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2018 -

Dekan YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2018 -

Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2018 - 2018

Dekan Yardımcısı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2017 -

Anabilim Dalı Başkanı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2017 -

Yönetim Kurulu Üyeliği DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

2013 - 2017

Yönetim Kurulu Üyeliği DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

2011 - 2014

Fakülte Kurulu Üyeliği DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

2009 - 2014

Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

2009 - 2011

Enstitü Müdür Yardımcısı DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

2009 - 2011

Dekan Yardımcısı DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

2003 - 2005

11. Awards

Çağa Hukuk Ödülü

Çağa Hukuk Vakfı / TÜRKİYE
2007

12. Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

Ticaret Hukuku I (2017-2018)

Weekly Hour : 8

Fikri Mülkiyet Hukukunda Tazminat Davaları (2017-2018)

Weekly Hour : 3

Ticaret Hukuku II (2017-2018)

Weekly Hour : 8

Ticari Temsil (2017-2018)

Weekly Hour : 3

Contact

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR