Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Prof.Dr. Sevilay Uzunallı

Hukuk Fakültesi / Hukuk Fakültesi

Kısa Özgeçmiş

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra aynı Üniversite'nin Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk bölümünde yüksek lisans ve doktora yapmıştır. 1999 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku anabilim dalında yardımcı doçent, 2008 yılında doçent ve 2014 yılında profesör olarak atanmıştır. 2017 yılından itibaren Yaşar Üniversitesi Özel Hukuk Bölümü Ticaret Hukuku anabilim dalında tam zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 2006 yılından beri Alexander von Humboldt Vakfı'nın bursiyeri olarak Almanya'da bilimsel araştırma faaliyetini sürdürmektedir.

  • Eposta sevilay.uzunalli@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8500  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

ÖZEL HUKUK (DR) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ÖZEL HUKUK (DR)/
Tez Adı: Rekabet Hukukunda Bilgisayar Programlarının Korunması (1999)
Tez Danışmanı: HURİYE KUBİLAY
1994 - 1999

Yüksek Lisans

ÖZEL HUKUK (YL) (TEZLİ) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ÖZEL HUKUK (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Anonim Ortaklıklarda Yeni Pay Alma Hakkı (1994)
Tez Danışmanı: İrfan Baştuğ
1990 - 1994

Lisans

HUKUK PR. / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ/HUKUK PR./
HUKUK FAKÜLTESİ
1983 - 1987

Akademik Unvanlar

PROFESÖR

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / HUKUK FAKÜLTESİ /
2017 -

PROFESÖR

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ / HUKUK FAKÜLTESİ / ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ
2013 - 2017

DOÇENT

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ / HUKUK FAKÜLTESİ /
2008 - 2014

YARDIMCI DOÇENT

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ / HUKUK FAKÜLTESİ /
1999 - 2008

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ /
1990 - 1999

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
SELENAY TEZBAŞARAN Seri markalarda karıştırma tehlikesi Yaşar Üniversitesi 2020
MERVE KANDIRALI Çekte düzenleyenin hukuki sorumluluğu Yaşar Üniversitesi 2020
ÖZLEM KURT Markanın ürün veya hizmetin tasviri amacıyla kullanımı Yaşar Üniversitesi 2019
SELDA ÇAĞLAR BALTACI Rekabet Hukukunda birleşme ve devralmalara koşullu izin Yaşar Üniversitesi 2016
GİZEM KILIÇ Anonim ortaklıklarda yönetim kurulunun toplanma ve karar alma esasları Dokuz Eylül Üniversitesi 2015
ZERRİN ASLANTAŞ Markanın devri Dokuz Eylül Üniversitesi 2011
BUSE AKKAYA Ticaret ünvanının korunması Dokuz Eylül Üniversitesi 2011
NİLGÜN DİNÇER Klasik Dönem Roma Hukukunda actio pro socio ve actio communi dividundo ilişkisi Dokuz Eylül Üniversitesi 2011
BENGÜL KAYIŞ Haksız rekabetten doğan kanunlar ihtilafı Dokuz Eylül Üniversitesi 2010
Doktora Tezleri
BENGÜL KAVLAK Sınır aşan şirket birleşmelerine uygulanacak hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi 2017
HASAN KARAKILIÇ Rekabet Hukukunda bağlama uygulamaları Dokuz Eylül Üniversitesi 2012
NİL KULA DEĞİRMENCİ Çoklu taşıma işleticisi olarak taşıma işleri komisyoncusunun sorumluluklarına ve sorumluluk sigortası himayesine ilişkin bir inceleme Dokuz Eylül Üniversitesi 2012

Yayınlar

7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
SevilayUZUNALLI İnternette Telif Hakkı Uluslararası İnternet Hukuku Sempozyumu, (Uluslararası İnternet Hukuku Sempozyumu,65-88), 0-0. Tam metin bildiri 0
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
UZUNALLI SEVİLAY Sınai Mülkiyet Kanunu’xxna Göre Kullanılmayan Marka ve Markanın İptal Edileceği Düşünülerek Kullanılması Legal Banka ve Finans Hukuku Dergisi, 8(32), 1135-1155. TR DİZİN 2020
UZUNALLI SEVİLAY Marka Hakkına Tecavüz Halinde Sicile Kayıtlı Olmayan Lisans Alanın Dava Hakkı Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2019, (), 247-269. TR DİZİN 2020
UZUNALLI SEVİLAY Sözleşmeyi Fesheden Acentenin Denkleştirme İstemine Hak Kazanması Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, 5(1), 115-130. TR DİZİN 2019
UZUNALLI SEVİLAY Adalet Divanı’nın C-221/11 SAYILI, 6 ARALIK 2017 TARİHLİ ”COTY” Kararı” Uyuşmazlığın Aşamaları-Kararın Çevirisi ve Kısa Bir Değerlendirme Prof. Dr. Sabih Arkan’a Armağan, (), 1305-1327. Endekste taranmıyor 2018
UZUNALLI SEVİLAY Üniversite Öğretim Elemanlarının Buluşları Üzerinde Patent Hakkı Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, 1(1), 171-183. Endekste taranmıyor 2015
UZUNALLI SEVİLAY Genel İşlem Şartlarının Haksız Rekabet Hükümleriyle Denetlenmesi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 71(2), 383-420. Ulakbim 2013
UZUNALLI SEVİLAY Rekabet Hukukuna Göre Dağıtım Anlaşmalarında İnternetten Satış Sınırlamaları Yaşar Üniversitesi Elektronik Dergisi, 8(), 2915-2960. TR DİZİN 2013
UZUNALLI SEVİLAY Acentelik ve Giriş Bedeli Yaşar Üniversitesi Elektronik Dergisi, 8(), 2961-3020. TR DİZİN 2013
UZUNALLI SEVİLAY Avrupa Birliği Rekabet Hukuku Işığında Yıkıcı Fiyat Uygulamaları İle Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Rekabet Dergisi, 11(4), 59-109. TR DİZİN 2010
UZUNALLI SEVİLAY Türk Standartları Enstitüsünün Faaliyetlerinin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun a Göre Değerlendirilmesi DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(1), 150-199. SSCI 2006
UZUNALLI SEVİLAY Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un Kıymetli Evrak Hukukuna Etkileri Dokuz Eylül Universitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 6(1), 113-176. Endekste taranmıyor 2004
UZUNALLI SEVİLAY Soyut Renk Ses ve Üç Boyutlu İşaretlerin Marka Olarak Tescili Dokuz Eylül Universitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 5(1), 95-163. Endekste taranmıyor 2003
UZUNALLI SEVİLAY İnternette Aktif Linkler Yoluyla Fikri Haklara Müdahale Bilgi Toplumunda Hukuk Ünal Tekinalp’xxe Armağan, (), 209-249. Endekste taranmıyor 2003
UZUNALLI SEVİLAY Marka Hakkını Kurucu ve Koruyucu Olarak İnternette İşaretten Yararlanma Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1(1), 461-483. Endekste taranmıyor 2002
SevilayUZUNALLI Radyo ve Televizyon Yayınlarının İçeriğini Oluşturan Eserlerde Telif Hakkı Radyo-Televizyon Yayınlarında ve Kamuya Açık Alanlarda Eserlerden Yararlanma ve Telif Hakları Zirvesi ANKARA, (Radyo-Televizyon Yayınlarında ve Kamuya Açık Alanl), 0-0. Tam metin bildiri 0
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
UZUNALLI SEVİLAY Türk Rekabet Hukukunda İnternet Satışları: Dikey Anlaşmalara İlişkin Yeni Kılavuz ve Rekabet Kurulu Kararları (Davetli Konuşmacı) Rekabet Hukukunda Dikey Anlaşmaların Son 10 Yılı: Dikey Anlaşmalara İlişkin Yeni Kılavuz, İnternet Satışları, MFC Şartları ve Diğer Gelişmeler 2018
UZUNALLI SEVİLAY Markanın Kullanılmasının Sonuçları, TÜRKPATENT’xxe Yayıma İtiraz ve Dava Süreçlerinde Markanın Kullanımı Olgusu ve İspatı (Sözlü Sunum) Fikri Mülkiyet Hukuku Semineri - 2019 2019
7.7 Diğer Yayınlar
Makaleler
UZUNALLI SEVİLAY Haksız Rekabete İlişkin İhtiyati Tedbirler İzmir Barosu Dergisi, (1), 12-24. 2000
UZUNALLI SEVİLAY Haksız Rekabet Oluşturan Reklamlar Manisa Barosu Dergisi, (), 0-0. 1993
Diğerleri
UZUNALLI SEVİLAY Rekabet Hukukunda Dikey Anlaşmaların Son 10 Yılı Kitap Bölümü:Türk Rekabet Hukukunda İnternetten Satış: Dikey Anlaşmalara İlişkin Yeni Klavuz ve Rekabet Hukuku Kararları Kitap Bölümü On İki Levha Yayınları 2019
UZUNALLI SEVİLAY Marka Hukuku Adalet Yayınları 2019
UZUNALLI SEVİLAY,YILDIRIM ALİ HAYDAR Uygulamalı Kıymetli Evrak Hukuku Seçkin Yayıncılık 2017
UZUNALLI SEVİLAY,ŞENER ORUÇ HAMİ Uygulamalı Ticari İşletme Hukuku Seçkin 2017
UZUNALLI SEVİLAY Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2013 Kitap Bölümü:Paylı Mülkiyete Konu Markanın Paydaşlarca Kullanılması Kitap Bölümü Yetkin Yayınları 2015
UZUNALLI SEVİLAY,YILDIRIM ALİ HAYDAR Uygulamalı Kıymetli Evrak Hukuku Seçkin Yayınevi 2015
UZUNALLI SEVİLAY Anonim Şirkette İşletme Konusu Adalet Yayınevi 2013
UZUNALLI SEVİLAY Markanın Korunmasının Kapsamı ve Tazminat Talebi Adalet Yayınevi 2012
ŞENER ORUÇ HAMİ,UZUNALLI SEVİLAY Fırat Öztan a Armağan Kitap Bölümü:MOMIG’den Sonra Limited Ortaklıklar Hukuku” (Prof. Dr. Marcus Oehlrich, Das GmbH-Recht nach dem MOMIG Kitap Bölümü Turhan Yayınevi 2010
UZUNALLI SEVİLAY Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Markanın Köken Ayırt Etme İşlevi İle Bağlantılı Kavramların Yorumu Çağa Hukuk Vakfı 2008
UZUNALLI SEVİLAY Hastalık Sigortası Sözleşmesinin Kurulmasında İhbar Külfeti Seçkin, Ankara 2005
ŞENER ORUÇ HAMİ,UZUNALLI SEVİLAY Ticari İşletme Hukuku Uygulamaları Seçkin, Ankara 2005
UZUNALLI SEVİLAY Rekabet Hukukunda Bilgisayar Programlarının Korunması Beta, İzmir 2000
Üniversite Dışı Deneyim
ADALET BAKANLIĞI Bilirkişilik 2000 2015

İdari Görevler

Bölüm Başkanı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2018 -

Dekan YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2018 -

Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2018 - 2018

Dekan Yardımcısı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2017 - 2018

Anabilim Dalı Başkanı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2017 -

Yönetim Kurulu Üyeliği DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

2013 - 2017

Yönetim Kurulu Üyeliği DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

2011 - 2014

Fakülte Kurulu Üyeliği DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

2009 - 2014

Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

2009 - 2011

Enstitü Müdür Yardımcısı DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

2009 - 2011

Dekan Yardımcısı DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

2003 - 2005

Ödüller

Çağa Hukuk Ödülü

Çağa Hukuk Vakfı / TÜRKİYE
2007

Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

Ticaret Hukuku I (2017-2018)

Haftalık Saati : 8

Fikri Mülkiyet Hukukunda Tazminat Davaları (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

Ticaret Hukuku II (2017-2018)

Haftalık Saati : 8

Ticari Temsil (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR