Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Araş.Gör. Metehan İğneci

İşletme Fakültesi / İşletme Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Yaşar Üniversitesi İİBF Fakültesi’nde Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümünde Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Yaşar Üniversitesi MBA Bölümü’nde Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Doktora eğitimine devam etmektedir. Yaşar Üniversitesi’nde 2013 yılında başladığı araştırma görevlisi olarak başladığı akademik görevine, halen Yaşar Üniversitesi’nde devam etmektedir.

  • Eposta metehan.igneci@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8974  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

İŞLETME (DR) (İNGİLİZCE) / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (DR) (İNGİLİZCE)/
Tez Adı: Sustainable Sports Marketing (0)
Tez Danışmanı: İGE PIRNAR
2015 - -

Yüksek Lisans

İŞLETME (YL) (TEZLİ) (İNGİLİZCE) / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (YL) (TEZLİ) (İNGİLİZCE)/
Tez Adı: Effects of Psychological Commitment and Its Dimensions over Supportted Club Licensed Products: A Case Study Over Galatasaray Football Club (2014)
Tez Danışmanı: ÇAĞRI BULUT
2010 - 2014

Lisans

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ/ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN PR. (İNGİLİZCE) (ÜCRETLİ)/
2006 - 2010

Akademik Ünvanlar

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ
2013 -

Yayınlar

7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
PIRNAR İGE,İĞNECİ METEHAN,TÜTÜNCÜOĞLU MELİH Trends and applications in city branding A case study in Izmir Marketing and Branding Research, 4(1), 25-32. EconBiz ProQuest DOAJ 2017 2017
PIRNAR İGE,İĞNECİ METEHAN,TÜTÜNCÜOĞLU MELİH Trends and applications in city branding A case study in Izmir Marketing and Branding Research, 4(1), 25-32. EconBiz ,ProQuest, DOAJ 2017
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
ÇELEBİ DUYGU,İĞNECİ METEHAN Shades of Dark Tourism on Social Media: A Qualitative Analysis on Instagram MIC 2018 Managing Global Diversities 2018
PIRNAR İGE,Mutlu Evla,İĞNECİ METEHAN Cultural tourism as a clustering base for destination marketing: Case of Izmir 5th International Conference on Contemporary Marketing Issues ICCMI 2017
İĞNECİ METEHAN,PIRNAR İGE Effect of Social Media Marketing on Football Fans’ Purchasing Behaviors 5th International Conference on Contemporary Marketing Issues ICCMI 2017
İĞNECİ METEHAN,Aslan Gonca,BULUT ÇAĞRI The Relationship Between Psychological Commitment and Football Fans Purchasing Behavior A Case of Galatasary Football Club ICNDBM 2013
7.4 Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitapta Bölümler
Genç Eda Aylin,İĞNECİ METEHAN Marketing in Emerging Markets ( 9 - 28 ) Emerald Publishing Limited 2018
İĞNECİ METEHAN Entrepreneurship and Innovation Management ( 28 - 40 ) Detay Yayıncılık 2018
İĞNECİ METEHAN,Kursunluoglu Yarimoglu Emel Emerging Trends and Innovation in Sports Marketing and Management in Asia ( 97 - 113 ) IGI Global 2015
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
İĞNECİ METEHAN,TÜTÜNCÜOĞLU MELİH TÜRKİYE’DE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN YENİ BİR YOL: SÜRDÜRÜLEBİLİR TARAFTAR (Sözlü Sunum) 16.Ulusal İşletmecilik Kongresi 2017
7.7 Diğer Yayınlar
Diğerleri
İĞNECİ METEHAN International Services Marketing: New Trends and Updated Terminology Detay 2017

8. Projeler

Bornova Belediyesi MasterPlan

ARAŞTIRMA PROJESİ

9. İdari Görevler

Erasmus Koordinatörü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2015 -

11. Ödüller

Excellence in English

Çakabey Koleji / TÜRKİYE
2003

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR