Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Araş.Gör. Metehan İğneci

İşletme Fakültesi / İşletme Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Yaşar Üniversitesi İİBF Fakültesi’nde Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümünde Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Yaşar Üniversitesi MBA Bölümü’nde Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Doktora eğitimine devam etmektedir. Yaşar Üniversitesi’nde 2013 yılında başladığı araştırma görevlisi olarak başladığı akademik görevine, halen Yaşar Üniversitesi’nde devam etmektedir.

  • Eposta metehan.igneci@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8974  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

İŞLETME (DR) (İNGİLİZCE) / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (DR) (İNGİLİZCE)/
Tez Adı: Sustainable Sports Marketing (0)
Tez Danışmanı: İGE PIRNAR
2015 - -

Yüksek Lisans

İŞLETME (YL) (TEZLİ) (İNGİLİZCE) / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (YL) (TEZLİ) (İNGİLİZCE)/
Tez Adı: Effects of Psychological Commitment and Its Dimensions over Supportted Club Licensed Products: A Case Study Over Galatasaray Football Club (2014)
Tez Danışmanı: ÇAĞRI BULUT
2010 - 2014

Lisans

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ/ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN PR. (İNGİLİZCE) (ÜCRETLİ)/
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2006 - 2010

Akademik Unvanlar

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ
2013 -

Yayınlar

7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
PIRNAR İGE,İĞNECİ METEHAN,TÜTÜNCÜOĞLU MELİH Trends and applications in city branding A case study in Izmir Journal of Product & Brand Management, 4(1), 25-32. EconBiz ProQuest DOAJ 2017
PIRNAR İGE,İĞNECİ METEHAN,TÜTÜNCÜOĞLU MELİH Trends and applications in city branding A case study in Izmir Marketing and Branding Research, 4(1), 25-32. EconBiz ,ProQuest, DOAJ 2017
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
ÇELEBİ DUYGU,İĞNECİ METEHAN Shades of Dark Tourism on Social Media: A Qualitative Analysis on Instagram MIC 2018 Managing Global Diversities 2018
PIRNAR İGE,Mutlu Evla,İĞNECİ METEHAN Cultural tourism as a clustering base for destination marketing: Case of Izmir 5th International Conference on Contemporary Marketing Issues ICCMI 2017
İĞNECİ METEHAN,PIRNAR İGE Effect of Social Media Marketing on Football Fans’ Purchasing Behaviors 5th International Conference on Contemporary Marketing Issues ICCMI 2017
İĞNECİ METEHAN,Aslan Gonca,BULUT ÇAĞRI The Relationship Between Psychological Commitment and Football Fans Purchasing Behavior A Case of Galatasary Football Club ICNDBM 2013
7.4 Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitapta Bölümler
Genç Eda Aylin,İĞNECİ METEHAN Marketing in Emerging Markets Kitap Bölümü:From Bazaars to Digital Environment: A Short History of Marketing in the Turkish Context Sayfa (9-28) Kitap Bölümü Emerald Publishing Limited 2018
İĞNECİ METEHAN Entrepreneurship and Innovation Management Kitap Bölümü:Business Planning for New Venture Creation Sayfa (28-40) Kitap Bölümü Detay Yayıncılık 2018
İĞNECİ METEHAN,Kursunluoglu Yarimoglu Emel Emerging Trends and Innovation in Sports Marketing and Management in Asia Kitap Bölümü:The Asian Sports Market: Should It Be Revisited by Turkish Football Clubs? Sayfa (97-113) Kitap Bölümü IGI Global 2015
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
İĞNECİ METEHAN,TÜTÜNCÜOĞLU MELİH TÜRKİYE’DE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN YENİ BİR YOL: SÜRDÜRÜLEBİLİR TARAFTAR (Sözlü Sunum) 16.Ulusal İşletmecilik Kongresi 2017
7.7 Diğer Yayınlar
Diğerleri
İĞNECİ METEHAN International Services Marketing: New Trends and Updated Terminology Kitap Bölümü:Loyalty in Services Marketing: A Study of Football Clubs Kitap Bölümü Detay 2017
Üniversite Dışı Deneyim
AIM Translation Serbest Zamanlı Çevirmen 2010 2013

Projeler

Bornova Belediyesi MasterPlan

ARAŞTIRMA PROJESİ

İdari Görevler

Erasmus Koordinatörü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2015 -

Ödüller

Excellence in English

Çakabey Koleji / TÜRKİYE
2003

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR