Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Araş.Gör. Çağıl Erdoğan

İletişim Fakültesi / Radyo,Televizyon ve Sinema Bölümü

  • Eposta cagil.erdogan@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8464  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

SİNEMA-TV ANASANAT DALI (DR) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ/SİNEMA-TV ANASANAT DALI (DR)/
Tez Adı: Sinema ve Absürt:Rasyonel aklın Eleştirisi Olarak Sinemada Absürt Öğelerin Kullanımı (0)
Tez Danışmanı: Dilek Tunalı
2013 - -

Yüksek Lisans

İLETİŞİM (YL) (TEZLİ) / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İLETİŞİM (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Sinemada Estetik Bir Tutum Olarak İğrençlik (2013)
Tez Danışmanı: AHMET ŞEFİK GÜNGÖR
2010 - 2013

Akademik Ünvanlar

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ
2010

Yayınlar

7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
ERDOĞAN ÇAĞIL Retinal Sinemadan Duyusal Sinemaya Doğru İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisi, (4), 49-67. Endekste taranmıyor 2013
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler
ERDOĞAN ÇAĞIL Use of Ugly As An Ideological Criticism A Case Study on Taxidermia MOD ART Conference 2013
ERDOĞAN ÇAĞIL Retinal Sinemadan Duyusal Sinemaya Doğru International Symposium on Language and Communication Research Trends and Challenges 2012

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR