Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Dr.Öğrt.Gör. Çağıl Erdoğan Özkan

İletişim Fakültesi / Radyo,Televizyon ve Sinema Bölümü

Kısa Özgeçmiş

2002 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü’nden mezun oldu. 2002-2009 yılları arasında İstanbul'da reklam, dizi ve film sektörlerinde yönetmen asistanı, sanat yönetmeni asistanı, sanat yönetmeni ve senarist olarak çalıştı. 2010 yılında Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Yüksek Lisans programına girdi ve aynı yıl Radyo,TV ve Sinema Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2012 yılında Erasmus kapsamında Portekiz Katolik Üniversitesi'nde animasyon dersleri aldı. 2013 yılında yüksek lisansını bitirerek Dokuz Eylül Güzel Sanatlar Enstitüsü Film Tasarımı Bölümü'nde doktora yapmaya başladı. Halen doktora tez aşamasında çalışmalarını sürdürmektedir.

  • Eposta cagil.erdogan@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8464  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

SİNEMA-TV (DR) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ/SİNEMA-TV (DR)/
Tez Adı: Akılcı Düşüncenin Eleştirisi Olarak Sinemada Absürt: İskandinav Sineması Örneği (2018)
Tez Danışmanı: Dilek Tunalı
2013 - 2018

Yüksek Lisans

İLETİŞİM (YL) (TEZLİ) / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İLETİŞİM (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Sinemada Estetik Bir Tutum Olarak İğrençlik (2013)
Tez Danışmanı: AHMET ŞEFİK GÜNGÖR
2010 - 2013

Lisans

SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ/SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ/SİNEMA VE TELEVİZYON ANASANAT DALI/
1998 - 2002

Akademik Ünvanlar

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ
2018 -

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ
2010 - 2018

Yayınlar

7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
ERDOĞAN ÇAĞIL Retinal Sinemadan Duyusal Sinemaya Doğru İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisi, (4), 49-67. Endekste taranmıyor 2013
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
ERDOĞAN ÇAĞIL Exploring Humanity by Rethinking Animality in Ildiko Enyedi’s On Body and Soul Ege University 17th International Cultural Studies Symposium 2019
ERDOĞAN ÇAĞIL Automata: Multiple Transitions between Territories in a Postmodern Dystopia Dakam Conferences 2015
ERDOĞAN ÇAĞIL Use of Ugly As An Ideological Criticism A Case Study on Taxidermia MOD ART Conference 2013

9. İdari Görevler

Erasmus Koordinatörü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2019 - 2019

Engelli Birim Sorumlusu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2017 - 2019

12. Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

Introduction to Radio and Television (2018-2019)

Haftalık Saati : 3

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR