Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Dr.Öğr.Üyesi Ekin Sökmen Güler

Hukuk Fakültesi/Özel Hukuk Bölümü / Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı

Kısa Özgeçmiş

Ekin SÖKMEN GÜLER, 2011 yılında Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesinde özel başarı burslu olarak Lisans eğitimini tamamlamasının ardından, Almanyada yer alan Üniversität des Saarlandes, Europa Institutde Yüksek Lisans (LL.M.) eğitimine başlamıştır. European Integration üst başlıklı Yüksek Lisans programında özellikle Avrupa Birliği Hukuku, Uluslararası Ticaret ve Yatırım Hukuku ve Uluslararası Anlaşmazlıkların Çözümü alanlarına yoğunlaştığı ders aşamasının ardından Milletlerarası Tahkim Hukuku alanında yazdığı Yüksek Lisans tezini başarıyla tamamlayarak 2013 yılında mezun olmuştur. Aynı yıl Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Doktora Programında doktora eğitimine başlamıştır. 2013 yılında zorunlu yasal stajını tamamlayarak Avukatlık Ruhsatnamesini almış ve serbest avukat olarak çalışmıştır. 2019 yılında doktora tezini başarıyla tamamlamasının ardından doktora programından mezun olmuştur. 2014 yılında Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Uluslararası Özel Hukuk Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak başladığı akademik görevine, Doktor Öğretim Üyesi olarak halen devam etmektedir.

  • Eposta  
  • Telefon 0232-570 8551  

Akademik Unvanlar

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / HUKUK FAKÜLTESİ / ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ
2022 -

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / HUKUK FAKÜLTESİ / ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ
2021 - 2022

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / HUKUK FAKÜLTESİ / ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ
2014 - 2021

Yayınlar

7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
SÖKMEN GÜLER EKİN ULUSLARARASI ÖZEL HUKUK BOYUTUYLA SINIR AŞAN NFT (NON-FUNGIBLE TOKEN) UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN ÖNERİLER İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Uluslararası Dijital Çağda Hukuk Sempozyumu 2022
7.4 Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitapta Bölümler
SÖKMEN GÜLER EKİN Uluslararası Hukukta Göç ve Vatandaşlık Kitap Bölümü:Güncel Gelişmeler Işığında Avrupa'ya Nitelikli İşgücü Göçü Sayfa (107-122) Kitap Bölümü Yetkin Yayınları 2022
SÖKMEN GÜLER EKİN Milletlerarası Derdestlik Sayfa (-) Seçkin 2022
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
SÖKMEN GÜLER EKİN Güncel Gelişmeler Işığında Avrupa'ya Nitelikli İşgücü Göçü (Sözlü Sunum) Uluslararası Hukukta Göç ve Vatandaşlık 2022
SÖKMEN EKİN Türk Milletlerarası Özel Hukukunda Türk Vatandaşlarının Kişi Hallerine İlişkin Davalar Bakımından Milletlerarası Derdestlik (Sözlü Sunum) Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genç Milletlerarası Özel Hukukçular Konferansı 2018
7.7 Diğer Yayınlar
Diğerleri
SÖKMEN EKİN Genç Milletlerarası Özel Hukukçular Konferansı Kitap Bölümü:Türk Milletlerarası Usul Hukukunda Türk Vatandaşlarının Kişi Hallerine İlişkin Davalar Bakımından Milletlerarası Derdestlik Kitap Bölümü On İki Levha Yayıncılık 2018
Üniversite Dışı Deneyim
SÖKMEN HUKUK BÜROSU, KONAK/İZMİR AVUKAT 2014 2014
SÖKMEN HUKUK BÜROSU, KONAK/İZMİR AVUKATLIK STAJI 2013 2013
GÜN HUKUK BÜROSU, GAYRETTEPE/İSTANBUL YAZ STAJI 2010 2010
İŞMEN HUKUK BÜROSU, GAYRETTEPE/İSTANBUL YAZ STAJI 2010 2010
EGEMENOĞLU HUKUK BÜROSU, ETİLER/İSTANBUL YAZ STAJI 2009 2009

İdari Görevler

İdari Kalite Temsilcisi YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2022 -

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

KOÇ ÜNİVERSİTESİ HUKUK KULÜBÜ

2006 - 2011

KOÇ ÜNİVERSİTESİ GÖNÜLLÜLER KULÜBÜ

2008 - 2011

Ödüller

VEHBİ KOÇ ONUR ÖDÜLÜ

KOÇ ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2011

VEHBİ KOÇ ONUR ÖDÜLÜ

KOÇ ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2010

VEHBİ KOÇ ONUR ÖDÜLÜ

KOÇ ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2009

VEHBİ KOÇ ONUR ÖDÜLÜ

KOÇ ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2008

VEHBİ KOÇ ONUR ÖDÜLÜ

KOÇ ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2007

ÖZEL BAŞARI BURSU

KOÇ ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2006

Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

Institutional Law of the European Union (2023-2024)

Haftalık Saati : 4

Introduction to Law (2023-2024)

Haftalık Saati : 3

Fundamental Concepts of Law I (2023-2024)

Haftalık Saati : 4

Institutional Law of the European Union (2022-2023)

Haftalık Saati : 4

Introduction to Law (2022-2023)

Haftalık Saati : 3

Fundamental Concepts of Law I (2022-2023)

Haftalık Saati : 4

European Contract Law (2022-2023)

Haftalık Saati : 4

International Commercial Arbitration (2022-2023)

Haftalık Saati : 4

Uluslararası Özel Hukuk II (2022-2023)

Haftalık Saati : 8

Introduction to Law (2021-2022)

Haftalık Saati : 3

Institutional Law of the European Union (2021-2022)

Haftalık Saati : 4

European Contract Law (2021-2022)

Haftalık Saati : 4

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR