Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Araş.Gör. Ahmet Çağrı Bartan

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi / Uluslararası İlişkiler Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Ahmet Çağrı Bartan Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler alanında doktora çalışmalarını yürütmekte ve Yaşar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tam zamanlı araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır. 2014 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden lisans derecesini almıştır. Yüksek Lisans derecesini ise bir yıl sonra, Jean Monnet Burs Programı kapsamında East Anglia Üniversitesi’nde Uluslararası Kalkınma alanında tamamlamıştır. İlgi alanları genelde kalkınma çalışmaları ve uluslararası siyasal iktisat, özelde ise sosyo-ekonomik eşitsizlikler, sosyal dışlanma ve çok boyutlu yoksulluk gibi konuları kapsamaktadır. Halihazırda doktora araştırmalarını neoliberal küreselleşme döneminde çevre ülkelerde bağımlılık ve sosyal politika yapımı ilişkisi üzerine sürdürmektedir.

  • Eposta  
  • Telefon 0232-570 8874  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

ULUSLARARASI İLİŞKİLER (DR) (İNGİLİZCE) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ULUSLARARASI İLİŞKİLER (DR) (İNGİLİZCE)/
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2016 - -

Yüksek Lisans

/ University of East Anglia
Faculty of Social Sciences/International Development
Tez Adı: The socio-political dimensions of poverty, social exclusion, and poverty reduction in Turkey (2015)
Tez Danışmanı: Jonathan Pattenden
2014 - 2015

Lisans

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ/ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ/ULUSLARARASI İLİŞKİLER PR. (İNGİLİZCE)/
İŞLETME FAKÜLTESİ
2009 - 2014

Akademik Unvanlar

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ
2018 -

Yayınlar

7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
BARTAN AHMET ÇAĞRI Russian Intervention in Ukraine: A Realist-Constructivist Analysis Gençlerle 360: 4. Uluslararası Öğrenci Kongresi 2017
7.4 Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitapta Bölümler
BARTAN AHMET ÇAĞRI Küreselleşmenin Krizi, Pandemi ve Uluslararası Siyaset Kitap Bölümü:Neoliberal Küreselleşmenin Kalkınma Krizi: 21. Yüzyılda Uluslararası İş Bölümü ve Bağımlılık İlişkileri Sayfa (201-240) Kitap Bölümü Nobel Akademik Yayıncılık 2020
İŞERİ EMRE,BARTAN AHMET ÇAĞRI The New Geopolitics of the Eastern Meditteranean: Trilateral Partnerships and Regional Security Kitap Bölümü:Turkey’s Geostrategic Vision and Energy Concerns in the Eastern Mediterranean Security Architecture: A View from Ankara Sayfa (111-124) Kitap Bölümü PRIO Cyprus Centre. 2019
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
BARTAN AHMET ÇAĞRI Bağımlılığı Yeniden Değerlendirmek: Geçmiş, Günümüz ve Geçerlilikler (Sözlü Sunum) UİK IX. Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi Kongresi 2022

Ödüller

Jean Monnet Yüksek Lisans Bursu

AVRUPA KOMİSYONU / TÜRKİYE
2014

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR