Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Araş.Gör. Denizhan Mersin

Mühendislik Fakültesi / İnşaat Mühendisliği Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Denizhan Mersin, 2017 yılında başladığı Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği (İngilizce) Bölümünden (Tam Burslu) 2020 yılında ikincilik derecesi ile mezun olmuştur. Aynı yıl İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde İnşaat Mühendisliği (İngilizce) Tezli Yüksek lisans programına başlamıştır. Lisans ve Yüksek Lisans eğitimi boyunca kamu ve özel sektörde çalışan Mersin, çeşitli ulusal projelerde de görev almıştır. 2022 yılında yüksek lisansını tamamlayıp, aynı yıl İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde İnşaat Mühendisliği (İngilizce) Doktora eğitimine başlamıştır ve halen devam etmektedir. 2022 yılından itibaren Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde tam zamanlı araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. 2018-2021 yılları arasında kısmi zamanlı asistan olarak çalıştığı Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği (İngilizce) Bölümü kadrosuna, 2023 yılından itibaren tam zamanlı araştırma görevlisi olarak tekrar katılmıştır. İnşaat Mühendisliği konularında çalışan İnşaat Yüksek Mühendisi Mersin'in başlıca çalışma konuları olan İklim Değişikliği, Meteoroloji ve Kuraklık Hidrolojisi, Kıyı ve Liman Mühendisliği ve Hidromekanik konularında çeşitli uluslararası makale, kitap bölümleri ve bildirileri bulunmaktadır.

  • Eposta  
  • Telefon 0232-570 8365  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (DR) (İNGİLİZCE) / İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ/İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (DR) (İNGİLİZCE)/
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
2023 - -

Yüksek Lisans

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ) (İNGİLİZCE) / İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ/İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ) (İNGİLİZCE)/
Tez Adı: DROUGHT ASSESSMENT IN AYDIN AND IZMIR DISTRICTS IN TURKEY (2021)
Tez Danışmanı: PROF. DR. GÖKMEN TAYFUR ; DOÇ. DR. MIR JAFAR SADEGH SAFARI
2020 - 2022

Lisans

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ PR. (İNGİLİZCE) (TAM BURSLU)/
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
2016 - 2020

Akademik Unvanlar

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2023 -

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2022 - 2023

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ / LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ) (İNGİLİZCE)
2022 - 2022

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / REKTÖRLÜK /
2018 - 2021

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
GÜLMEZ AYŞE, MERSİN DENİZHAN, VAHEDDOOST BABAK, SAFARI MIR JAFAR SADEGH, TAYFUR GÖKMEN A Joint Evaluation of Streamflow Drought and Standard Precipitation Indices in Aegean Region, Turkey Pure and Applied Geophysic, (), 0-0. (SCI-Expanded) 2023
MERSİN DENİZHAN, TAYFUR GÖKMEN, SAFARI MIR JAFAR SADEGH, VAHEDDOOST BABAK Historical Trends Associated with Annual Temperature and Precipitation in Aegean Turkey, Where Are We Heading? Sustainability, 14(20), 0-0. (SCI-Expanded) 2022
MERSİN DENİZHAN, GÜLMEZ AYŞE, SAFARI MIR JAFAR SADEGH, VAHEDDOOST BABAK, TAYFUR GÖKMEN Drought Assessment in the Aegean Region of Turkey Pure and Applied Geophysics, 179(), 1-19. (SCI-Expanded) 2022
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
MERSİN DENİZHAN Estimation of Atterberg Limits of Soils by Artificial Neural Networks 4. INTERNATIONAL EURASIAN CONFERENCE ON SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY (EURASIANSCIENTECH 2022) 2022
Gülmez Ayşe, MERSİN DENİZHAN, VAHEDDOOST BABAK, SAFARI MIR JAFAR SADEGH Evaluation of Streamflow Drought Index in Aegean Region, Turkey 5th International Conference on Natural Resources and Sustainable Environmental Management 2021
MERSİN DENİZHAN, SAFARI MIR JAFAR SADEGH, VAHEDDOOST BABAK, TAYFUR GÖKMEN Drought Assessment in Büyük Menderes Basin of Turkey 5th International Congress of Developing Agriculture, Natural Resources, Environment & Tourism of Iran 2021
MERSİN DENİZHAN, Gülmez Ayşe, SAFARI MIR JAFAR SADEGH, VAHEDDOOST BABAK, TAYFUR GÖKMEN Assessment of Drought in Izmir District Using Standardized Precipitation Index 1. Conference of Mediterranean Geosciences Union 2021
Özbay Muhammed Ali, MERSİN DENİZHAN EVALUATION OF SETTLEMENT PROBLEMS IN DAMS BY FINITE ELEMENT METHOD 8. INTERNATIONAL CONGRESSES ON LIFE, SOCIAL, AND HEALTH SCIENCES IN A CHANGING WORLD 2023
MERSİN DENİZHAN Evaluation of Waste Materials in Transportation Engineering 4. INTERNATIONAL EURASIAN CONFERENCE ON SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY (EURASIANSCIENTECH 2022) 2022
MERSİN DENİZHAN, TAYFUR GÖKMEN, SAFARI MIR JAFAR SADEGH, VAHEDDOOST BABAK Trend Analysis with the Annual Temperature and Precipitation in the Izmir District of Turkey 4th International Conference on Advanced Engineering Technologies 2022
MERSİN DENİZHAN Geosynthetic Materials in Transportation Engineering 4th International Conference on Advanced Engineering Technologies 2022
7.4 Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitapta Bölümler
GÜLMEZ AYŞE, MERSİN DENİZHAN, VAHEDDOOST BABAK, SAFARI MIR JAFAR SADEGH Climate Change, Natural Resources and Sustainable Environmental Management Kitap Bölümü:Evaluation of Streamflow Drought Index in Aegean Region, Turkey Sayfa (208-213) Kitap Bölümü Springer 2022
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
MERSİN DENİZHAN, TAYFUR GÖKMEN, SAFARI MIR JAFAR SADEGH Hareketli Ortalama Operatörünü Kullanarak SPI ve SPEI Endeksleri ile İzmir ve Aydın İllerinde Kuraklık Değerlendirmesi (Sözlü Sunum) 3.YLDG İnşaat Mühendisleri Odası 2021
Üniversite Dışı Deneyim
MEHMET CEYLAN SERBEST MALİ MÜŞAVİRLİK VERİ GİRİŞ OPERATÖRÜ 2021 2021

Projeler

Experimental investigation of local scour at the downstream of weirs with increased effective crest length

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

Drought Assessment in Izmir District, Turkey

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

İdari Görevler

Web Site Sorumlusu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2023 -

Ders ve Sınav Program Sorumlusu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2023 -

Engelli Öğrenci Temsilcisi YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2023 -

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

ASCE - American Society of Civil Engineers

2022 - 2022

Ödüller

TÜBİTAK 2211-A

TÜBİTAK / TÜRKİYE
2023

TÜBİTAK 2210

TÜBİTAK / TÜRKİYE
2022

Yüksek Onur Öğrencisi

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ / TÜRKİYE
2022

BÖLÜM İKİNCİLİĞİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2020

Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

İMÜ 483 - HİDROLİK MÜHENDİSLİĞİNDE LABORATUVAR UYGULAMALARI (2022-2023)

Haftalık Saati : 2

İMÜ 431 - SU TEMİNİ VE ATIK SU UZAKLAŞTIRMA (ÇEVRE SAĞLIĞI) (2022-2023)

Haftalık Saati : 3

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR