Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Dr.Öğr.Üyesi Eylem Ezgi Fadıloğlu

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu / Gastronomi ve Mutfak Sanatları Böl.

Kısa Özgeçmiş

Yrd. Doç. Dr. Eylem Ezgi Fadıloğlu-Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü´nde Lisans eğitimini tamamladıktan sonra Ege Üniversitesi Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı Et Teknolojisi Bilim Dalı´nda Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini tamamlamıştır. Yaşar Holding'e bağlı gıda üretim işletmesinde Toplam Kalite ve Ar&Ge Departmanında yaklaşık 10 yıl çalışmıştır. 2012 yılında Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü´nde tam zamanlı Öğretim Görevlisi Dr. olarak ve Gıda İşleme Bölümü Program Sorumlusu olarak başladığı görevini Mart 2017 tarihine kadar sürdürmüştür. Bu tarihten itibaren Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nde Yrd. Doç. Dr. olarak görevini sürdürmektedir. Uzmanlık alanları gıda bilimi, et ve et ürünleri teknolojisi, su ürünleri teknolojisi, aquakültür, yenilebilir film ve kaplamalardır.

  • Eposta ezgi.fadiloglu@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8635  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / EGE ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/GIDA TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI/
Tez Adı: Kesim sonrasında farklı sürelerde enjekte edilen marinat çözeltilerinin et kalitesi üzerine etkileri (2009)
Tez Danışmanı: FATMA MELTEM SERDAROĞLU
2002 - 2009

Yüksek Lisans

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / EGE ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/GIDA TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI/
Tez Adı: Nitrit miktarı, pişirme sıcaklığı ve depolama süresinin hindi etinde pembe renk oluşumu üzerine etkisinin araştırılması (2002)
Tez Danışmanı: FATMA MELTEM SERDAROĞLU
2000 - 2003

Lisans

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / EGE ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/GIDA MÜHENDİSLİĞİ PR./
1992 - 1997

Akademik Ünvanlar

YARDIMCI DOÇENT

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ
2017 -

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / GIDA İŞLEME BÖLÜMÜ
2012 -

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
ÇOBAN MEHMET ZÜLFÜ,EMİR ÇOBAN ÖZLEM,FADILOĞLU EYLEM EZGİ Microbiological and Physicochemical Quality of Carp sausageEnriched With Propolis Natural Extract during Chilled Storage Journal of Aquatic Food Product Technology, 28(9), 960-966. (SCI) 2019
FADILOĞLU EYLEM EZGİ,EMİR ÇOBAN ÖZLEM Effects of chitosan edible coatings enriched with sumac on the quality and the shelf life of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss, Walbaum, 1792) fillets Journal of Food Safety, 38(6), 0-0. (SCI-Expanded) 2018
FADILOĞLU EYLEM EZGİ,EMİR ÇOBAN ÖZLEM Effects of chitosan edible coatings enriched with sumac on the quality and the shelf life of rainbow trout ( iOncorhynchus mykiss/i , Walbaum, 1792) fillets/title Journal of Food Safety, 38(6), 12545-0. (SCI) 2018
FADILOĞLU EYLEM EZGİ,SERDAROĞLU FATMA MELTEM Effects of Pre and Post-Rigor Marinade Injection on Some Quality Parameters of Longissimus Dorsi Muscles Korean Journal for Food Science of Animal Resources, 38(2), 325-337. (SCI-Expanded) 2018
SERDAROĞLU Meltem, DENİZ Eylem Ezgi Effect of Nitrite Levels Endpoint Temperature and Storage on Pink Color Develpoment in Turkey Rolls European Food Research and Technology, 6(217), 471-474. (SCI) 2003
7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
EMİR ÇOBAN ÖZLEM,FADILOĞLU EYLEM EZGİ,ÇOBAN MEHMET ZÜLFÜ Luciobarbus esocinus’DAN HAZIRLANAN “GRAVLAKS”IN BESİN KOMPOZİSYONU VE DUYUSAL DEĞERLENDİRMESİ Ecological Life Sciences, 15(1), 36-43. Google Scholar, Crossref, ESJI 2020
FADILOĞLU EYLEM EZGİ,ÇOBAN MEHMET ZÜLFÜ The Effect Of Glazing With Sumac (Rhus Coriaria, L.) Extract On TheQuality Of Frozen Rainbow Trout (Oncorhynchus Mykiss) Fillets Ecological Life Sciences, 14(4), 129-138. Crossref Cosmos ESJI Base Academic Research Index Advanced Sciences Index DRJI 2019
FADILOĞLU EYLEM EZGİ,ÇOBAN MEHMET ZÜLFÜ The Effect Of Glazing With Sumac (Rhus Coriaria, L.) Extract On The Quality Of Frozen Rainbow Trout (Oncorhynchus Mykiss) Fillets Ecological Life Sciences, 14(4), 129-138. Google Scholar 2019
FADILOĞLU EYLEM EZGİ,ÇOBAN MEHMET ZÜLFÜ The Effects of Goji Berry (Lycium barbarum L.) Extract on Some Chemical, Microbiological and Sensory Characteristics of Liquid Smoked Common Carp (Cyprinus carpio L., 1758) Sausages Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, (), 0-0. TR DİZİN 2019
EMİR ÇOBAN ÖZLEM,FADILOĞLU EYLEM EZGİ,ÇOBAN MEHMET ZÜLFÜ Investigation of Some Quality Characteristics of Smoked Common Carp (Cyprinus carpio) Sausages Supplemented With Propolis Extract Ecological Life Sciences, (), 0-0. SIS, ASI, SOBIAD, EBSCO HOST, ESJI, COSMOS, RESEARCHBIB, BASE, DRJI, GOOGLE SCHOOLAR, CROSS REF, DOI 2018
EMİR ÇOBAN ÖZLEM,FADILOĞLU EYLEM EZGİ,ÇOBAN MEHMET ZÜLFÜ INVESTIGATION OF SOME QUALITY CHARACTERISTICS OF SMOKED COMMON CARP (Cyprinus carpio) SAUSAGES SUPPLEMENTED WITH PROPOLIS EXTRACT Ecological Life Sciences, (), 0-0. scientific indexing 2018
SERDAROĞLU Meltem, DENİZ Eylem Ezgi Chemical Composition and Quality Characteristics of Emulsion Type Turkey Rolls Formulated with Dairy Ingredients Journal of Food Technology, 2(2), 109-113. Endekste taranmıyor 2004
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
FADILOĞLU EYLEM EZGİ,EMİR ÇOBAN ÖZLEM EFFECTS OF CHITOSAN AND ZEIN COATINGS ON CHEMICAL QUALITY OFSHRIMPS (PARAPENAEUS LONGIROSTRIS) DURING REFRIGERATEDSTORAGE MAS INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCEON MATHEMATICS-ENGINEERING-NATURALMEDICAL SCIENCES-X 2019
FADILOĞLU EYLEM EZGİ,ÇOBAN MEHMET ZÜLFÜ INVESTIGATION OF ANTIBACTERIAL EFFECT OF ZEIN COATINGS COMBINED WITH LAUREL (LAURUS NOBILIS L.) ESSENTIAL OIL ON CRAYFISH (ASTACUS LEPTODACTYLUS ESCHSCHOLTZ, 1823) STORED AT COLD STORAGE HEZARFENUluslararası Fen Matematik ve Mühendislik Bilimleri Kongresi 2019
FADILOĞLU EYLEM EZGİ,EMİR ÇOBAN ÖZLEM Effect of Chitosan Incorporated with Rosemary Essential oil on Lipid Oxidation of Crayfish (Astacus leptodactylus, Esch 1823) During Cold Storage II. FONGAR 2019
FADILOĞLU EYLEM EZGİ,EMİR ÇOBAN ÖZLEM Effects of Chitosan Incorporated with Rosemary Essential Oil on Lipid Oxidation of Crayfish (Astacus leptodactylus, Eschscholtz, 1823) During Cold Storage 2nd International Conference on Food, Nutrition and Dietetics, Gastronomy Research 2019
FADILOĞLU EYLEM EZGİ,UÇAK İLKNUR Color alterations of anchovy (Engraulis engrasicholus l., 1758) burgers enriched with garlic peel extract 1STINTERNATIONAL ERCIYES AGRICULTURE, ANIMAL andFOOD SCIENCES CONFERENCE (AGANFOS-2019) 2019
FADILOĞLU EYLEM EZGİ,EMİR ÇOBAN ÖZLEM Effect of Chitosan Enriched wıth Sage (Salvia officinalis L.) Essential Oil on Microbiological Quality of Crayfish (Astacus Leptodactylus Eschscholtz, 1823) 2nd International Congress on Engineering and Architecture 2019
EMİR ÇOBAN ÖZLEM,FADILOĞLU EYLEM EZGİ Effect of Chitosan Enriched with Sage (Salvia officinalis) Essential Oil on Microbiological Quality of Crayfish (Astacus leptodactylus) II.ENAR 2019
FADILOĞLU EYLEM EZGİ,EMİR ÇOBAN ÖZLEM Protective Effect of Chitosan on Microbiology Quality of Sausage Produced from Trout (Oncorhynchus mykiss W, 1792) AGRİFOR 2019
FADILOĞLU EYLEM EZGİ,EMİR ÇOBAN ÖZLEM Protective Effects of Chitosan on Microbiological Quality of Sausage Produced From Trout (Oncorhynchus mykiss W., 1792) International Congress on Agriculture and Forestry Research 2019
FADILOĞLU EYLEM EZGİ,ÇOBAN MEHMET ZÜLFÜ The Influence of Sumac ( (Rhus Coriaria L.) Glazing On Storage Quality Of Frozen Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Fillets International Conference on Agriculture, Forest, Food, Veterinary Sciences and Technologies 2018
FADILOĞLU EYLEM EZGİ,EMİR ÇOBAN ÖZLEM Effects of chitosan edible coatings enriched with sumac on the quality and the shelf life of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792) fillets 2nd International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technology ICAFOF. 2018
FADILOĞLU EYLEM EZGİ,EMİR ÇOBAN ÖZLEM The Influence of Sumac (Rhus Coriaria L.) Glazing On Storage Quality Of Frozen Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss, W. 1792) Fillets 2nd International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies ICAFOF 2018
FADILOĞLU EYLEM EZGİ,SERDAROĞLU FATMA MELTEM THE EFFECTS OF PRE AND POST RIGOR MARINADE INJECTION ON SOME QUALITY PARAMETERS OF LONGISSIMUS DORSI MUSCLES 63rd International Congress of Meat Science and Technology 2017
FADILOĞLU EYLEM EZGİ,SERDAROĞLU FATMA MELTEM The Effects Of Pre And Post Rıgor Marınade Injectıon On Some Qualıty Parameters Of Longıssımus Dorsı Muscles 59 th International Congress of Meat Science and Technology 2013
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
SERDAROĞLU FATMA MELTEM,DENİZ EYLEM EZGİ Sıvı Yumurtaların Dondurulması ve Dondurma Nedeniyle Oluşan Kalite Problemleri E.Ü. Ziraat Fakültesi, Hayvansal Üretim Dergisi, 43(1), 55-63. TR DİZİN 2002
FADILOĞLU EYLEM EZGİ,SERDAROĞLU FATMA MELTEM Balıklarda ve Bazı Su Ürünlerinde Trimetilamin TMA ve Dimetilamin DMA Oluşumunu Etkileyen Koşullar E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, 18(3), 575-581. TR DİZİN 2001
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
FADILOĞLU EYLEM EZGİ Modern Yaşamda ve Et Sanayiinde Sous Vide Teknolojisinin Kullanımı (Poster) III. Et Ürünleri Çalıştayı 2014
SERDAROĞLU FATMA MELTEM,FADILOĞLU EYLEM EZGİ Su Ürünlerinde Bozulma İndeksi Olarak TMA ve DMA Oluşumunu Etkileyen Koşullar () Su Ürünleri Sempozyumu 2000

8. Projeler

Kültürü Yapılan Çipura ve Levrek Balıklarının Probiyotiklerle Kaplanmasının Raf Ömrüne Etkisinin Araştırılması

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

Proje Fuarı 14

Özel Kuruluşlar

HAREKETİ SEVELİM SAĞLIKLI BESLENELİM

Özel Kuruluşlar

FARKLILIK FARKINDALIK GIDA VE AMBALAJ ATIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Özel Kuruluşlar

9. İdari Görevler

Sosyal Sorumluluk Proje Koordinatörlüğü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2012 - 2014

Program Başkanı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2012 -

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Hiçbir kuruma üyeliğim bulunmamaktadır.

2014 - 2014

12. Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

GIDA BİLİMİNE GİRİŞ (2019-2020)

Haftalık Saati : 4

ET VE ET ÜRÜNLERİ BİLİMİ (2019-2020)

Haftalık Saati : 4

SU ÜRÜNLERİ BİLİMİ (2019-2020)

Haftalık Saati : 4

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ BİLİMİ (2019-2020)

Haftalık Saati : 4

ÖZEL İÇERİKLİ GIDALAR (2019-2020)

Haftalık Saati : 4

Et ve Et Ürünleri Bilimi (2018-2019)

Haftalık Saati : 4

Fonksiyonel ve Sağlıklı Gıda Ürünleri (2018-2019)

Haftalık Saati : 2

Meyve ve Sebze Bilimi ve Üretim Yöntemleri (2018-2019)

Haftalık Saati : 4

Gıda Bilimine Giriş (2018-2019)

Haftalık Saati : 4

GIDA BİLİMİNE GİRİŞ (2017-2018)

Haftalık Saati : 4

ÖZEL İÇERİKLİ GIDALAR (2017-2018)

Haftalık Saati : 4

GIDA HİJYENİ VE GÜVENLİĞİ (2017-2018)

Haftalık Saati : 4

BİTKİSEL YAĞ TEKNOLOJİSİ (2017-2018)

Haftalık Saati : 4

GIDA KATKI MADDELERİ (2017-2018)

Haftalık Saati : 2

GIDA MADDELERİNİN AMBALAJLANMASI (2017-2018)

Haftalık Saati : 2

ET VE ET ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ (2017-2018)

Haftalık Saati : 4

SÜT TEKNOLOJİSİ (2017-2018)

Haftalık Saati : 4

ÖZEL GIDALAR TEKNOLOJİSİ (2017-2018)

Haftalık Saati : 2

ET VE ET ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ (2016-2017)

Haftalık Saati : 4

SÜT TEKNOLOJİSİ (2016-2017)

Haftalık Saati : 4

ÖZEL GIDALAR TEKNOLOJİSİ (2016-2017)

Haftalık Saati : 2

FONKSİYONEL GIDALAR TEKNOLOJİSİ (2016-2017)

Haftalık Saati : 2

MESLEKİ UYGULAMALAR-I (2016-2017)

Haftalık Saati : 4

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR