Yaşar University | Curriculum Vitae

Assoc.Prof. (PhD) Fatma Dilvin Taşkın Yeşilova

Faculty of Business /

Short CV

F. Dilvin Taşkın is an associate professor of finance at Yasar University, Turkey. She has received her PhD in 2011 in Dokuz Eylul University. Her research interests include behavioral finance, financial intermediaries and corporate governance. She is a scientific member of various journals and has several publications in national and international journals.

  • Email dilvin.taskin@yasar.edu.tr  
  • Phone 0232-570 8934  

Education

Phd

/ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/
Thesis Name: Birleşme ve satın almaların Türk bankacılık sisteminin performansına etkisi (2011)
Thesis Advisor: PROF. DR. ADNAN KASMAN
2006 - 2011

Master

FİNANSMAN (YL) (TEZLİ) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/FİNANSMAN (YL) (TEZLİ)/
Thesis Name: Overreaction hypothesis: Evidence from Istanbul Stock Exchange (2006)
Thesis Advisor: AYŞE TÜLAY YÜCEL
2004 - 2006

Bachelor

İŞLETME BÖLÜMÜ / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/İŞLETME PR. (İNGİLİZCE)/
2000 - 2004

Academic Titles

Assoc.Prof.

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ
2015 -

Asst.Prof.

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ /
2012 -

Research Assistant

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ
2004 - 2012

Thesis Superviser

Master Thesis
ÇAĞKAN ARDA ŞENGENÇ Credit risk management in banking – an analysis on Turkish banking system Yaşar Üniversitesi 2018
HALE MERYEM TAŞDEMİR Yönetim kurullarının şirket performansına etkisi Yaşar Üniversitesi 2017
Cem Bağçeli Determinants of profitability and risk on Turkish banking sector 2017
ECE TEZCAN The relationship between company performance and capital structure, the impact of 2008 crisis: Empirical study on BIST100 Yaşar Üniversitesi 2017
RESUL KUŞOĞLU Katılım bankalarının CAMELS analizi Yaşar Üniversitesi 2016
FATİH SUSAN Bölgesel kalkınmada turizmin rolü ve Balıkesir örneği Yaşar Üniversitesi 2016
MERT ÖZSAĞLAM Dış ticaret firmalarında döviz kuru riski: İzmir ili örneği Yaşar Üniversitesi 2016
CAN KARABIYIK The relationship between financial development and economic growth: Evidence from BRICS and Turkey Yaşar Üniversitesi 2015
HATİCE ÇAKMAK Uluslararası vergi rekabetinin doğrudan yabancı sermaye yatırımları üzerindeki etkisi: Türkiye örneği Yaşar Üniversitesi 2015
MUSTAFA REHA OKUR Kurumsal yönetim uygulamalarının hisse performansına etkisi: Borsa İstanbul üretim sektörü üzerinde bir uygulama Yaşar Üniversitesi 2014
ADHAM SANNA The development of Islamic banking and comparison of the performance of Islamic and conventional banks: Evidence from Turkey Yaşar Üniversitesi 2014
PhD Thesis
KEREM URAL İFLAS TAHMİN YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: BORSA İSTANBUL ÜRETİM ŞİRKETLERİNDE UYGULAMA Yaşar Üniversitesi 2020
MUSTAFA REHA OKUR Predicting fraudulent financial activities through neural network algorithms Yaşar Üniversitesi 2019
TOLGA TUZCUOĞLU The impact of financial fragility on firm performance: An analysis of BIST companies, 2005-2017 Yaşar Üniversitesi 2019
FİLİZ ASKAN Şirket birleşmelerinde yasal çevredeki değişikliklerin ekonomik dönemlerle incelenmesi Yaşar Üniversitesi 2018

Publications

7.1 Published or Accepted to be Published in International Journals Covered by (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
ÇAĞLI EFE ÇAĞLAR,TAŞKIN YEŞİLOVA FATMA DİLVİN,EVRİM MANDACI PINAR The short- and long-run efficiency of energy, precious metals, and base metals markets: Evidence from the exponential smooth transition autoregressive models Energy Economics, 84(), 104540-104540. (SSCI) 2019
Sohag Kazi,TAŞKIN YEŞİLOVA FATMA DİLVİN,Malik Muhammad Nasir Green economic growth, cleaner energy and militarization: Evidence from Turkey RESOURCES POLICY, 63(), 0-0. (SSCI) 2019
Umut Halaç, Fatma Dilvin Taşkın, Efe Çağlar Çağlı The Turkish Stock Market Integration with Oil Prices Cointegration Analysis with Unknown Regime Shifts Panoeconomicus, 60(4), 499-513. (SSCI) 2013
7.2 Published or accepted to be published in International journals covered by other indexes
EVRİM MANDACI PINAR,TAŞKIN YEŞİLOVA FATMA DİLVİN,CAN ERGÜN ZELİHA Adaptive Market Hypothesis International Journal of Economics and Business Administration, 7(4), 84-101. Scopus 2019
ÇAĞLI EFE ÇAĞLAR,TAŞKIN YEŞİLOVA FATMA DİLVİN Foreign Exchange Rate Movements of Fragile Five Economies: Do They Follow the U.S. Dollar Index? Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 33(2), 479-494. EBSCO, Index Copernicus, SOBİAD, The Cite Factor, Scientific Indexing Service (SIS), Google Scholar, Eurasian Scientific Journal Index, ResearchBib, Acarindex, Araştırmax ve Directory of Research Journals Indexing (DRJI) 2019
EVRİM MANDACI PINAR,CAN ERGÜN ZELİHA,TAŞKIN YEŞİLOVA FATMA DİLVİN An Investigation of Herding Behavior in Turkish Mutual Fund Industry Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 10(19), 307-318. TR DİZİN 2018
TAŞKIN FATMA DİLVİN,OKUR MUSTAFA REHA CORPORATE GOVERNANCE AND PERFORMANCE: THE DIVERGENCE OF OPERATING AND SHARE PERFORMANCE International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences, 8(2), 154-177. ESCI 2018
GÜNDOĞDU AYSEL,TAŞKIN YEŞİLOVA FATMA DİLVİN ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN FINANCIAL INNOVATION AND THE PERFORMANCE OF TURKISH BANKING International Review of Academics and Management, 5(3), 16-32. ASOS, Google Scholar, SSRN 2017
TAŞKIN YEŞİLOVA FATMA DİLVİN,ÇAĞLI EFE ÇAĞLAR,HALAÇ UMUT The impact of oil price shocks on the volatility of the Turkish stock market International Journal of Accounting and Finance, 6(1), 1-23. EconLit, Google Scholar, Repec 2016
TAŞKIN FATMA DİLVİN The Relationship between CSR and Banks Financial Performance Evidence from Turkey Journal of Yasar University, 10(), 13-20. Ulakbim, Ebsco, Google Scholar 2015
TAŞKIN FATMA DİLVİN,COŞKUN SEDAT ORTAKLIK YAPILARININ FİNANSMAN KARARLARI ÜZERİNE ETKİSİ BIST ENERJİ FİRMALARI İNCELEMESİ Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(1), 105-118. Ulakbim, Ebsco, Ulrichsweb, Doaj, Asos 2015
Bumin Mete,TAŞKIN YEŞİLOVA FATMA DİLVİN The Impact of Macro-Prudential Measures on Retail Loans: Evidence from Turkey International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences, 5(1-2), 48-66. DOAJ, EBSCO, Google Scholar, Index Copernicus 2015
ÇAĞLI EFE ÇAĞLAR,HALAÇ UMUT,TAŞKIN FATMA DİLVİN Testing Long Run Relationship between Stock Market and Macroeconomic Variables in the Presence of Structural Breaks The Turkish Case International Research Journal of Finance and Economics, (48), 49-60. Scopus 2015
TAŞKIN FATMA DİLVİN,OKUR MUSTAFA REHA FOREIGN CAPITAL FLOWS FDI AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY IN THE POST CRISIS PERIOD International Journal of Economics and Finance Studies, 6(1), 1-17. Ebsco 2014
ÇAĞLI EFE ÇAĞLAR,TAŞKIN FATMA DİLVİN,EVRİM MANDACI PINAR The interactions between oil prices and Borsa Istanbul sector indices International Journal of Economic Policy in Emerging Economies, 7(1), 55-65. Scopus 2014
DURAK MUSTAFA GÜROL,TAŞKIN FATMA DİLVİN KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARININ İŞLETME PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ BİST ÜRETİM ŞİRKETLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Mali Çözüm, 24(), 29-56. Ebsco, Ulakbim 2014
Fatma Dilvin Taşkın, Aysun Kapucugil İkiz The Determinants of Volatility of Market Price Returns of US Dollar and Euro Futures Contracts Traded in TurkDEX Business Management Dynamics, 2(11), 20-29. Ebsco Host, DOAJ, Ulrichs Web, Scirus 2013
TAŞKIN FATMA DİLVİN Corporate Governance and Performance of Turkish Banks in the Pre and Post Crisis Periods Journal of Governance and Regulation, (0), 0-0. Ebsco Host 2012
7.3 Published in CPCI-S or CPCI-SSH indexed conference proceedings International
TAŞKIN YEŞİLOVA FATMA DİLVİN,ATAMAN GÖRKEM The Impact of Derivatives Usage on the Stability of Turkish Banking System III. Congress of International Applied Social Sciences 2019
OKUR MUSTAFA REHA,TAŞKIN YEŞİLOVA FATMA DİLVİN Identifying Signalling Financial Indicators of Fraudulent Financial Activities The 7th International Conference on Business Administration (ICBA) 2018
TAŞKIN YEŞİLOVA FATMA DİLVİN,OKUR MUSTAFA REHA THE EFFECTIVENESS OF EXCHANGE RATE INTERVENTIONS: A CASE STUDY ON CENTRAL BANK OF THE REPUBLIC OF TURKEY 17. ULUSLARARASI KATILIMLI İŞLETMECİLİK KONGRESİ 2018
ÇAĞLI EFE ÇAĞLAR,TAŞKIN YEŞİLOVA FATMA DİLVİN,EVRİM MANDACI PINAR The Efficiency of Commodities Markets: Energy, Precious Metals, and Base Metals 3rd International Conference on Applied Economics and Finance 2017
EVRİM MANDACI PINAR,CAN ERGÜN ZELİHA,TAŞKIN YEŞİLOVA FATMA DİLVİN Herding Behavior of Mutual Fund Managers in Turkey 21. Finans Sempozyumu 2017
7.4 Books & Book Chapters International
TAŞKIN YEŞİLOVA FATMA DİLVİN,ACAR ÖZEN ECE Corporate Governance: New Challenges and Opportunities ( - ) Virtus Interpress 2017
7.5 Published or Accepted to be Published in National Journals
TAŞKIN YEŞİLOVA FATMA DİLVİN,EVRİM MANDACI PINAR ŞİRKET YÖNETİM KURULU’NDAKİ KADIN ÜYELERİN FİRMA PERFORMANSINA ETKİSİ Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 18(1), 29-45. TR DİZİN 2017
TAŞKIN YEŞİLOVA FATMA DİLVİN,EVRİM MANDACI PINAR Şirket Yönetim Kurulunda Kadın Üyelerin Firma Performansına Etkisi İşletme Fakültesi Dergisi, (), 0-0. ASOS 2017
TAŞKIN FATMA DİLVİN TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE FİNANSAL İSTİKRAR REKABET İLİŞKİSİ Maliye Finans Yazıları, 29(103), 175-204. Ebsco, Asos 2015
Metin Başaran Öztürk, Gülüzar Kurt, Fatma Dilvin Taşkın, Efe Çağlar Çağlı Petrol ve Doğal Gaz Fiyatları ile İmalat ve Kimya Petrol Plastik Sektörlerinin Endeksleri Arasındaki İlişki Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, (), 64-74. Ebsco Host, Proquest 2013
TAŞKIN FATMA DİLVİN Türkiye de Ticari Bankaların Performansını Etkileyen Faktörler Ege Akademik Bakış, (), 0-0. Ulakbim 2011
7.6 Published Conference Proceedings National
ÇAĞLI EFE ÇAĞLAR,TAŞKIN YEŞİLOVA FATMA DİLVİN Foreign Exchange Rate Movements of Fragile Five Economies: Do They Follow the U.S. Dollar Index? (Sözlü Sunum) 22. Finans Sempozyumu 2018
7.7 Other Publications
Others
KÜBİLAY BİLGEHAN,BAYRAKDAROĞLU ALİ,ŞAHİN AFŞİN,CENGİZ SİBEL,GÜNDOĞDU AYSEL,ÖZEN ERCAN,TAŞKIN YEŞİLOVA FATMA DİLVİN,SELİMLER HÜSEYİN,ÇELİK SİBEL,ULUSOY TOLGA,DAYAN VOLKAN,KOÇ YASEMİN DENİZ,GÜZEL ADNAN,ERDOĞDU AYLİN,ÇAĞLI EFE ÇAĞLAR,DAYI FARUK,GÖÇMEN Y FİNANSIN TEMEL KAVRAMLARI GÜNCEL ÖRNEKLER VE YAKLAŞIMLAR İLE GAZİ KİTAPEVİ 2018
TAŞKIN FATMA DİLVİN,OKUR MUSTAFA REHA Sn Prof Dr Halil Sarıarslan a Armağan Kitabı Siyasal Kitabevi 2015
TAŞKIN FATMA DİLVİN Uluslararası İşletmecilik Sözlüğü Nobel Yayıncılık 2013

Contact

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR