Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Prof.Dr. Fatma Dilvin Taşkın Yeşilova

İşletme Fakültesi / Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü

Kısa Özgeçmiş

2004 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra, 2006 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İngilizce Finansman programında yüksek lisans, aynı enstitüde 2011 yılında İşletme Bölümünde Doktora derecesini almıştır. 2004 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü’nde Muhasebe-Finansman alanında araştırma görevlisi olarak akademik kariyerine başlamış, 2012 yılında ise Yaşar Üniversitesi'nde öğretim üyeliğine, 2015 yılı itibariyle ise doçentlik kadrosuna atanmıştır. Ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış makaleleri ve ulusal ve uluslararası konferanslarda sunulmuş tebliğleri bulunan Dilvin Taşkın’ın ilgi alanları arasında davranışsal finans, enerji ekonomisi, sürdürülebilirlik, bankacılık, sermaye piyasaları, türev araçlar ve kurumsal yönetim konuları yer almaktadır. Birçok bilimsel kuruluşa üyeliği bulunan Dilvin Taşkın, 2017 yılından itibaren de 40000 kadar üyesi bulunan uluslararası "Financial Economics Association" da yönetici görevini sürdürmektedir.

  • Eposta dilvin.taskin@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8934  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

İŞLETME (DR) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (DR)/
Tez Adı: Birleşme ve satın almaların Türk bankacılık sisteminin performansına etkisi (2011)
Tez Danışmanı: ADNAN KASMAN
2006 - 2011

Yüksek Lisans

FİNANSMAN (YL) (TEZLİ) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/FİNANSMAN (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Overreaction hypothesis: Evidence from Istanbul Stock Exchange (2006)
Tez Danışmanı: AYŞE TÜLAY YÜCEL
2004 - 2006

Lisans

İŞLETME BÖLÜMÜ / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/İŞLETME PR. (İNGİLİZCE)/
2000 - 2004

Akademik Unvanlar

PROFESÖR

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ
2020 -

DOÇENT

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ
2015 - 2020

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ
2012 - 2015

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ
2004 - 2012

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
MOHAMMAD MEHRAN RAHİMİ The effect of exchange rate volatility on unemploymentand growth rate in Turkey: 1990-2019 period Yaşar Üniversitesi 2020
ÇAĞKAN ARDA ŞENGENÇ Credit risk management in banking – an analysis on Turkish banking system Yaşar Üniversitesi 2018
HALE MERYEM TAŞDEMİR Yönetim kurullarının şirket performansına etkisi Yaşar Üniversitesi 2017
Cem Bağçeli Determinants of profitability and risk on Turkish banking sector 2017
CEM BAĞÇELİ Türk bankacılık sisteminin karlılık ve riskin belirleyicileri Yaşar Üniversitesi 2017
ECE TEZCAN The relationship between company performance and capital structure, the impact of 2008 crisis: Empirical study on BIST100 Yaşar Üniversitesi 2017
RESUL KUŞOĞLU Katılım bankalarının CAMELS analizi Yaşar Üniversitesi 2016
FATİH SUSAN Bölgesel kalkınmada turizmin rolü ve Balıkesir örneği Yaşar Üniversitesi 2016
MERT ÖZSAĞLAM Dış ticaret firmalarında döviz kuru riski: İzmir ili örneği Yaşar Üniversitesi 2016
CAN KARABIYIK The relationship between financial development and economic growth: Evidence from BRICS and Turkey Yaşar Üniversitesi 2015
HATİCE ÇAKMAK Uluslararası vergi rekabetinin doğrudan yabancı sermaye yatırımları üzerindeki etkisi: Türkiye örneği Yaşar Üniversitesi 2015
MUSTAFA REHA OKUR Kurumsal yönetim uygulamalarının hisse performansına etkisi: Borsa İstanbul üretim sektörü üzerinde bir uygulama Yaşar Üniversitesi 2014
ADHAM SANNA The development of Islamic banking and comparison of the performance of Islamic and conventional banks: Evidence from Turkey Yaşar Üniversitesi 2014
Doktora Tezleri
KEREM URAL İflas tahmin yöntemlerinin karşılaştırılması: Borsa İstanbul üretim şirketlerinde uygulama Yaşar Üniversitesi 2020
MUSTAFA REHA OKUR Predicting fraudulent financial activities through neural network algorithms Yaşar Üniversitesi 2019
TOLGA TUZCUOĞLU The impact of financial fragility on firm performance: An analysis of BIST companies, 2005-2017 Yaşar Üniversitesi 2019
FİLİZ ASKAN Şirket birleşmelerinde yasal çevredeki değişikliklerin ekonomik dönemlerle incelenmesi Yaşar Üniversitesi 2018

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
TAŞKIN YEŞİLOVA FATMA DİLVİN,VARDAR GÜLİN,AYDOĞAN BERNA DOES RENEWABLE ENERGY PROMOTE GREEN ECONOMIC GROWTH IN OECD COUNTRIES Sustainability Accounting Management and Policy Journal, (), 0-0. (SSCI) 2020
Pandey Sweety,DOĞAN EYÜP,TAŞKIN YEŞİLOVA FATMA DİLVİN Production-based and consumption-based approaches for the energy-growth-environment nexus: Evidence from Asian countries Sustainable Production and Consumption, 23(), 274-281. (SSCI) 2020
DOĞAN EYÜP,ALTINÖZ BUKET,Madaleno Mara,TAŞKIN YEŞİLOVA FATMA DİLVİN The impact of renewable energy consumption to economic growth: A replication and extension of Inglesi-Lotz (2016) ENERGY ECONOMICS, (), 104866-0. (SSCI) 2020
EVRİM MANDACI PINAR,ÇAĞLI EFE ÇAĞLAR,TAŞKIN YEŞİLOVA FATMA DİLVİN Dynamic Connectedness and Portfolio Strategies: Energy and Metal Markets RESOURCES POLICY, 68(), 101778-101778. (SSCI) 2020
ÇAĞLI EFE ÇAĞLAR,TAŞKIN YEŞİLOVA FATMA DİLVİN,EVRİM MANDACI PINAR The short- and long-run efficiency of energy, precious metals, and base metals markets: Evidence from the exponential smooth transition autoregressive models Energy Economics, 84(), 104540-104540. (SSCI) 2019
Sohag Kazi,TAŞKIN YEŞİLOVA FATMA DİLVİN,Malik Muhammad Nasir Green economic growth, cleaner energy and militarization: Evidence from Turkey RESOURCES POLICY, 63(), 0-0. (SSCI) 2019
Umut Halaç, Fatma Dilvin Taşkın, Efe Çağlar Çağlı The Turkish Stock Market Integration with Oil Prices Cointegration Analysis with Unknown Regime Shifts Panoeconomicus, 60(4), 499-513. (SSCI) 2013
7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
TAŞKIN YEŞİLOVA FATMA DİLVİN,ATAMAN GÖRKEM Use of derivatives, financial stability and performance in Turkish banking sector Quantitative Finance and Economics, 4(2), 252-273. ESCI (Web of Science 2020
EVRİM MANDACI PINAR,TAŞKIN YEŞİLOVA FATMA DİLVİN,CAN ERGÜN ZELİHA Adaptive Market Hypothesis International Journal of Economics and Business Administration, 7(4), 84-101. Scopus 2019
TAŞKIN YEŞİLOVA FATMA DİLVİN THE IMPACT OF FINANCIAL CRISES ON THE COMMERCIAL BANK NET INTEREST MARGINS: EVIDENCE FROM THE TURKISH BANKING INDUSTRY International Journal of Economics and Administrative Sciences, 9(2), 428-442. ESCI 2019
EVRİM MANDACI PINAR,CAN ERGÜN ZELİHA,TAŞKIN YEŞİLOVA FATMA DİLVİN An Investigation of Herding Behavior in Turkish Mutual Fund Industry Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 10(19), 307-318. TR DİZİN 2018
TAŞKIN FATMA DİLVİN,OKUR MUSTAFA REHA CORPORATE GOVERNANCE AND PERFORMANCE: THE DIVERGENCE OF OPERATING AND SHARE PERFORMANCE International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences, 8(2), 154-177. ESCI 2018
GÜNDOĞDU AYSEL,TAŞKIN YEŞİLOVA FATMA DİLVİN ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN FINANCIAL INNOVATION AND THE PERFORMANCE OF TURKISH BANKING International Review of Academics and Management, 5(3), 16-32. ASOS, Google Scholar, SSRN 2017
TAŞKIN YEŞİLOVA FATMA DİLVİN,ÇAĞLI EFE ÇAĞLAR,HALAÇ UMUT The impact of oil price shocks on the volatility of the Turkish stock market International Journal of Accounting and Finance, 6(1), 1-23. EconLit, Google Scholar, Repec 2016
TAŞKIN FATMA DİLVİN The Relationship between CSR and Banks Financial Performance Evidence from Turkey Journal of Yasar University, 10(), 13-20. Ulakbim, Ebsco, Google Scholar 2015
TAŞKIN FATMA DİLVİN,COŞKUN SEDAT ORTAKLIK YAPILARININ FİNANSMAN KARARLARI ÜZERİNE ETKİSİ BIST ENERJİ FİRMALARI İNCELEMESİ Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(1), 105-118. Ulakbim, Ebsco, Ulrichsweb, Doaj, Asos 2015
Bumin Mete,TAŞKIN YEŞİLOVA FATMA DİLVİN The Impact of Macro-Prudential Measures on Retail Loans: Evidence from Turkey International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences, 5(1-2), 48-66. DOAJ, EBSCO, Google Scholar, Index Copernicus 2015
TAŞKIN FATMA DİLVİN,OKUR MUSTAFA REHA FOREIGN CAPITAL FLOWS FDI AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY IN THE POST CRISIS PERIOD International Journal of Economics and Finance Studies, 6(1), 1-17. Ebsco 2014
ÇAĞLI EFE ÇAĞLAR,TAŞKIN FATMA DİLVİN,EVRİM MANDACI PINAR The interactions between oil prices and Borsa Istanbul sector indices International Journal of Economic Policy in Emerging Economies, 7(1), 55-65. Scopus 2014
DURAK MUSTAFA GÜROL,TAŞKIN FATMA DİLVİN KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARININ İŞLETME PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ BİST ÜRETİM ŞİRKETLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Mali Çözüm, 24(), 29-56. Ebsco, Ulakbim 2014
Fatma Dilvin Taşkın, Aysun Kapucugil İkiz The Determinants of Volatility of Market Price Returns of US Dollar and Euro Futures Contracts Traded in TurkDEX Business Management Dynamics, 2(11), 20-29. Ebsco Host, DOAJ, Ulrichs Web, Scirus 2013
TAŞKIN FATMA DİLVİN Corporate Governance and Performance of Turkish Banks in the Pre and Post Crisis Periods Journal of Governance and Regulation, (0), 0-0. Ebsco Host 2012
ÇAĞLI EFE ÇAĞLAR,HALAÇ UMUT,TAŞKIN FATMA DİLVİN Testing Long Run Relationship between Stock Market and Macroeconomic Variables in the Presence of Structural Breaks The Turkish Case International Research Journal of Finance and Economics, (48), 49-60. Scopus 2010
TAŞKIN YEŞİLOVA FATMA DİLVİN Bank Governance and Bank Performance in Turkish Banking Industry: The Analysis of Static, Selection and Dynamic Ownership Effects Corporate Ownership and Control, 7(4), 42-48. Econlit 2010
TAŞKIN YEŞİLOVA FATMA DİLVİN The Aftermath of Banking Crisis in an Emerging Economy Evidence from the 1994 and 2001 Banking Crises of Turkey International Journal of Money, Investment and Banking, 12(), 37-41. EconLit 2009
Yücel Tülay,TAŞKIN YEŞİLOVA FATMA DİLVİN Aşırı Tepki Hipotezi ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsasından Kanıtlar İktisat İşletme ve Finans, (260), 26-37. TR DİZİN 2007
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
TAŞKIN YEŞİLOVA FATMA DİLVİN,EVRİM MANDACI PINAR,ÇAĞLI EFE ÇAĞLAR The Impact Of Temperature Anomalies On Energy And Agricultural Commodity Futures International Conference on Economics, Energy and Environment 2020
EVRİM MANDACI PINAR,TAŞKIN YEŞİLOVA FATMA DİLVİN,CAN ERGÜN ZELİHA Adaptif Piyasa Hipotezi 23. Finans Sempozyumu 2019
TAŞKIN YEŞİLOVA FATMA DİLVİN,ATAMAN GÖRKEM The Impact of Derivatives Usage on the Stability of Turkish Banking System III. Congress of International Applied Social Sciences 2019
OKUR MUSTAFA REHA,TAŞKIN YEŞİLOVA FATMA DİLVİN Identifying Signalling Financial Indicators of Fraudulent Financial Activities The 7th International Conference on Business Administration (ICBA) 2018
TAŞKIN YEŞİLOVA FATMA DİLVİN,OKUR MUSTAFA REHA THE EFFECTIVENESS OF EXCHANGE RATE INTERVENTIONS: A CASE STUDY ON CENTRAL BANK OF THE REPUBLIC OF TURKEY 17. ULUSLARARASI KATILIMLI İŞLETMECİLİK KONGRESİ 2018
ÇAĞLI EFE ÇAĞLAR,TAŞKIN YEŞİLOVA FATMA DİLVİN,EVRİM MANDACI PINAR The Efficiency of Commodities Markets: Energy, Precious Metals, and Base Metals 3rd International Conference on Applied Economics and Finance 2017
EVRİM MANDACI PINAR,CAN ERGÜN ZELİHA,TAŞKIN YEŞİLOVA FATMA DİLVİN Herding Behavior of Mutual Fund Managers in Turkey 21. Finans Sempozyumu 2017
7.4 Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitapta Bölümler
TAŞKIN YEŞİLOVA FATMA DİLVİN,ACAR ÖZEN ECE Corporate Governance: New Challenges and Opportunities Kitap Bölümü:Corporate Governance in Turkey: CG Applications Following the Global Financial Crisis Sayfa (-) Kitap Bölümü Virtus Interpress 2017
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
ÇAĞLI EFE ÇAĞLAR,TAŞKIN YEŞİLOVA FATMA DİLVİN Foreign Exchange Rate Movements of Fragile Five Economies: Do They Follow the U.S. Dollar Index? Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 33(2), 479-494. TR DİZİN 2019
TAŞKIN YEŞİLOVA FATMA DİLVİN,EVRİM MANDACI PINAR ŞİRKET YÖNETİM KURULU’NDAKİ KADIN ÜYELERİN FİRMA PERFORMANSINA ETKİSİ Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 18(1), 29-45. TR DİZİN 2017
TAŞKIN YEŞİLOVA FATMA DİLVİN,EVRİM MANDACI PINAR Şirket Yönetim Kurulunda Kadın Üyelerin Firma Performansına Etkisi İşletme Fakültesi Dergisi, (), 0-0. ASOS 2017
KARABIYIK CAN,TAŞKIN YEŞİLOVA FATMA DİLVİN THE RELATIONSHIP BETWEEN FINANCIAL DEVELOPMENT AND ECONOMIC GROWTH:EVIDENCE FROM BRICS COUNTRIES AND TURKEY Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(2), 121-138. Ebsco, Asos 2016
TAŞKIN FATMA DİLVİN TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE FİNANSAL İSTİKRAR REKABET İLİŞKİSİ Maliye Finans Yazıları, 29(103), 175-204. Ebsco, Asos 2015
Metin Başaran Öztürk, Gülüzar Kurt, Fatma Dilvin Taşkın, Efe Çağlar Çağlı Petrol ve Doğal Gaz Fiyatları ile İmalat ve Kimya Petrol Plastik Sektörlerinin Endeksleri Arasındaki İlişki Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, (), 64-74. Ebsco Host, Proquest 2013
TAŞKIN FATMA DİLVİN Türkiye de Ticari Bankaların Performansını Etkileyen Faktörler Ege Akademik Bakış, (), 0-0. Ulakbim 2011
TAŞKIN YEŞİLOVA FATMA DİLVİN Türkiye’de ticari bankaların performansını etkileyen faktörler Ege Akademik Bakış, 11(2), 289-298. Ulakbim 2011
EVRİM MANDACI PINAR,TAŞKIN YEŞİLOVA FATMA DİLVİN AB’xxye Uyum Sürecinde İMKB’nin AB Piyasaları ile Karşılaştırılması Muhasebe ve Finansman Dergisi, (26), 127-137. TR DİZİN 2005
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
ÇAĞLI EFE ÇAĞLAR,TAŞKIN YEŞİLOVA FATMA DİLVİN Foreign Exchange Rate Movements of Fragile Five Economies: Do They Follow the U.S. Dollar Index? (Sözlü Sunum) 22. Finans Sempozyumu 2018
7.7 Diğer Yayınlar
Diğerleri
KÜBİLAY BİLGEHAN,BAYRAKDAROĞLU ALİ,ŞAHİN AFŞİN,CENGİZ SİBEL,GÜNDOĞDU AYSEL,ÖZEN ERCAN,TAŞKIN YEŞİLOVA FATMA DİLVİN,SELİMLER HÜSEYİN,ÇELİK SİBEL,ULUSOY TOLGA,DAYAN VOLKAN,KOÇ YASEMİN DENİZ,GÜZEL ADNAN,ERDOĞDU AYLİN,ÇAĞLI EFE ÇAĞLAR,DAYI FARUK,GÖÇMEN Y FİNANSIN TEMEL KAVRAMLARI GÜNCEL ÖRNEKLER VE YAKLAŞIMLAR İLE Kitap Bölümü:O-Ö HARFLERİ İLE BAŞLAYAN FİNANSAL KAVRAMLAR Kitap Bölümü GAZİ KİTAPEVİ 2018
TAŞKIN YEŞİLOVA FATMA DİLVİN Bankacılığın Temelleri Kitap Bölümü:Küresel Kriz Sonrasında Banka Birleşme ve Satın Almaları Kitap Bölümü Nobel Yayınevi 2016
TAŞKIN YEŞİLOVA FATMA DİLVİN Finansal Piyasalar ve KurumlarTeori ve Türkiye Uygulamasına Güncel Bakış Kitap Bölümü:Finansal Kurumlar Kitap Bölümü Seçkin Yayıncılık 2016
TAŞKIN FATMA DİLVİN,OKUR MUSTAFA REHA Sn Prof Dr Halil Sarıarslan a Armağan Kitabı Kitap Bölümü:Banka Şubelerinin Etkinliği: Bir Kamu ve Özel Sermayeli Bankanın Ege Bölgesi Şubeleri Üzerinde Bir İnceleme Kitap Bölümü Siyasal Kitabevi 2015
TAŞKIN FATMA DİLVİN Uluslararası İşletmecilik Sözlüğü Nobel Yayıncılık 2013
Üniversite Dışı Deneyim
Türkiye Muhasebeciler Odası (TÜRMOB) KGK Akredite Finans Eğitmeni Mesleki Dernekler 2018 0
KOSGEB İzmir Kuzey Proje Değerlendiricisi Kamu 2018 0
Financial Economics Association Yönetici Mesleki Dernekler 2017 0

İdari Görevler

Program Koordinatörü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2017 -

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2015 -

Fakülte Kurulu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2015 -

Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

MUHASEBENİN TEMELLERİ (2019-2020)

Haftalık Saati : 3

İŞLETMEDE PROJE TASARIMI (2019-2020)

Haftalık Saati : 3

FİNANSAL YÖNETİM (2019-2020)

Haftalık Saati : 3

ORTA DÜZEY MUHASEBE (2019-2020)

Haftalık Saati : 3

İŞLETMEDE PROJE UYGULAMASI (2019-2020)

Haftalık Saati : 3

ULUSLARARASI FİNANS (2019-2020)

Haftalık Saati : 3

PORTFÖY YÖNETİMİ (2019-2020)

Haftalık Saati : 3

Muhasebenin Temelleri (2018-2019)

Haftalık Saati : 3

İşletmede Proje Tasarımı (2018-2019)

Haftalık Saati : 3

Finansın İlkeleri I (2018-2019)

Haftalık Saati : 3

Uluslararası Finans (2018-2019)

Haftalık Saati : 3

Orta Düzey Muhasebe (2018-2019)

Haftalık Saati : 3

İşletmede Proje Uygulaması (2018-2019)

Haftalık Saati : 3

Portföy Yönetimi (2018-2019)

Haftalık Saati : 3

Finansal Yönetim (2018-2019)

Haftalık Saati : 3

Muhasebe İlkeleri I (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

Finansal Tablolar Analizi (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

MUhasebe İlkeleri II (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

Uluslararası Finans (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

Finansal Yönetim (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR