Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Prof.Dr. Çağrı Bulut

İşletme Fakültesi / İşletme Bölümü

Kısa Özgeçmiş

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Strateji Anabilim Dalında Yüksek Lisans, devamında İşletme Anabilim Dalı, Yönetim Alanında Doktora eğitimlerini tamamlamıştır. Doktora eğitiminin ardından, Birleşmiş Milletlerin, Tarım ve Gıda Örgütü’nde (FAO, Roma) post-doktora çalışmalarını gerçekleştirmiştir. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü de araştırma görevlisi olarak başladığı akademik kariyerine, 2007 yılından bugüne Yaşar Üniversitesi’nde, Öğretim Görevlisi, Dr. Öğretim üyesi ve Doçent kadrolarında, idari görevler de üstlenerek devam etmiştir. Araştırma konuları ağırlıkla Stratejik Yönetim ve Organizasyon çalışmalarında olup, özelde ise Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi ile Kurumsal Performans üzerine ağırlıklı araştırmalar yürütmektedir. Bilimsel araştırmalarının yanı sıra, Dr. Bulut Ulusal, Uluslararası ve Avrupa Birliği fonlu çok sayıda projeler yürütmüş ve yürütmektedir. Devam eden projeleri Girişimcilik ve İnovasyon yönetimi, Bilgi Güvenliği Ekonomisi ve Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilirlik Hedeflerinin uygulamaları üzerinedir. Doç.Dr. Bulut, Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü görevini sürdürmektedir.

  • Eposta cagri.bulut@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 9020  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

İŞLETME (DR) / GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (DR)/
Tez Adı: Stratejik oryantasyonlar ve firma performansı (2007)
Tez Danışmanı: LUTFİHAK ALPKAN
2004 - 2007

Yüksek Lisans

STRATEJİ BİLİMİ (YL) (TEZLİ) / GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/STRATEJİ BİLİMİ (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Şirket girişimciliğini etkileyen faktörler ve şirket girişimciliğinin performans üzerine etkileri (2004)
Tez Danışmanı: LUTFİHAK ALPKAN
2002 - 2004

Lisans

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ / İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSAT FAKÜLTESİ/KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/KAMU YÖNETİMİ PR./
1996 - 2000

Akademik Unvanlar

PROFESÖR

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ
2020 -

DOÇENT

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ
2010 - 2020

YARDIMCI DOÇENT

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ
2007 - 2010

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ
2007 - 2007

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ / STRATEJİ BİLİMİ (YL) (TEZLİ)
2002 - 2007

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
RUBIYA HOSSAIN Effects of experience of hospitality on consumers' intentions Yaşar Üniversitesi 2018
FERİT ONUR TEZEL Turizm sektörü tedarikçi firmaların stratejik öncelikleri ve firma performanslarına etkileri Yaşar Üniversitesi 2017
LEYLA AYŞİN KAHYA Ortaokul ve ortaöğretimde girişimcilik eğitimi Yaşar Üniversitesi 2016
SEÇİL PELİN AKA Mermer sektöründe stratejik oryantasyonlar, teknolojik yenilikçilik ve yeni ürün geliştirme Yaşar Üniversitesi 2015
MİRAY ŞANLI Strategy influence and performance of cluster management organizations: An analysis of cluster management organizations in Turkey Yaşar Üniversitesi 2015
METEHAN İĞNECİ Effects of psychological commitment and its dimensions over supported club's licensed products: A case study over Galatasaray SK Yaşar Üniversitesi 2014
MERVE ÜRKMEYEN Drivers and incentives of innovation and entrepreneurship in EU Yaşar Üniversitesi 2013
JOSEPH FRED CASTRO The relationship between psychological resilience and departmental commitment in intensive care unit and emergency room employees: A study of private İzmir hospitals Yaşar Üniversitesi 2013
Y. SERKAN ÖZMEN Analysis of organizational trust dimensions Yaşar Üniversitesi 2012
AYŞENİL DUYGU ÖZTÜRK Girişimsel pazarlama ve firma performansı: İzmir bölgesinde bir uygulama Yaşar Üniversitesi 2012
SELİN GENÇTÜRK İş ve işyeri ile ilgili işgören tutumlarının yenilik karakteri ve başarısı üzerindeki etkileri Yaşar Üniversitesi 2012
MELİH TÜTÜNCÜOĞLU Üniversite girişimciliği ve üniversite performansına etkileri: Türk üniversiteleri üzerine bir saha araştırması Yaşar Üniversitesi 2012
DUYGU SEÇKİN HALAÇ The effects of marketing culture on customer satisfaction in non - profit service organizations: An empirical study Yaşar Üniversitesi 2011
SERAY BEGÜM SAMUR The mediating role of innovative work behaviors between intraprenuerial climate and organizational innovatiness: An empiricial study Yaşar Üniversitesi 2011
Doktora Tezleri
ONUR GÖRGÜN TÜRK DERİ SEKTÖRÜNDE KÜMELENME MODELİNİN UYGULANABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Ege Üniversitesi 2020
FİGEN SÜTAY Akademik girişimcilik yönelimi ve kariyer motivasyonu Yaşar Üniversitesi 2019
AYŞE PAYAM GÜL SUSANNİ Fostering entrepreneurship for music education: How to design effective curricula Yaşar Üniversitesi 2019
AYTÜL SERÇE IŞIKLAR İç denetim hizmet kalitesi ölçümü Yaşar Üniversitesi 2017
T.HANDE ARBAK Firmaların yenilikçilik stratejilerine göre konumlandırma etkinliği Yaşar Üniversitesi 2017
TUNCAY ARISOY Bankacılıkta kanal yönetimi stratejileri ve Türkiye uygulamaları Yaşar Üniversitesi 2016
SEFER AYDOĞAN Havalimanı işletmeciliği ve havalimanı hizmet kalitesinin ölçümü Yaşar Üniversitesi 2016
HASEEB HASAN MUSTAFA Bilgi ve iletişim teknolojileri ve örgütsel yenilik. Niteliksel bir analiz Yaşar Üniversitesi 2016
GONCA ASLAN Dinamik yetenekler, stratejik improvizasyon ve firma performansı Yaşar Üniversitesi 2015
MURAT NAZLI Hizmet sektöründe kurumsal yönetimin işte mutluluk üzerine etkisi Yaşar Üniversitesi 2015
AYLİN ARAZA Kurumsal çeviklik ve performans ilişkisine çevresel dinamizmin etkisi Yaşar Üniversitesi 2015

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
BULUT ÇAĞRI,KAHRAMAN SERPİL,ÖZEREN EMİR,NASİR SOBİA The nexus of aging in family businesses Journal of Organizational Change Management, (), 0-0. (SSCI) 2019
SARI FERİKA,BULUT ÇAĞRI,PIRNAR İGE Adaptation of hospitality service quality scales for marina services International Journal of Hospitality Management, 54(), 95-103. (SSCI) 2016
BULUT ÇAĞRI,Eren Hakan,Duygu Seçkin Which One Triggers the Other Technological or Social Innovation Creativity Research Journal, 25(4), 436-445. (SSCI) 2013
Alpkan Lütfihak,BULUT ÇAĞRI,Günday Gürhan,KILIÇ KEMAL,Ulusoy Gündüz Ahmet Organizational support for intrapreneurship and its interaction with human capital to enhance innovative performance Management Decision, 48(5), 732-755. (SSCI) 2010
7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
BULUT ÇAĞRI,NAZLI MURAT Environmentalist Predispositions and Recycled Product Preferences International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences, 10(1), 173-196. ESCI 2020
BULUT ÇAĞRI,AYDOĞAN SEFER AIRPORT SERVICE QUALITY: A RECONCEPTUALIZATION AND A PRACTICAL APPLICATION ON THE NON-AERONAUTICAL SERVICES Aviation, 24(4), 182-196. SCOPUS, ESCI 2020
BULUT ÇAĞRI,NAZLI MURAT Senior Millionaires and their Travel Behaviours:the Case of Turkey Journal of Population Ageing, (), 0-0. ESCI 2020
BULUT ÇAĞRI,NAZLI MURAT Environmentalist Predispositions and Recycled Product Preferences International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences, 10(1), 173-196. ESCI 2020
BULUT ÇAĞRI,GENÇTÜRK SELİN,Nazlı Murat,KAHRAMAN SERPİL,AYDIN ERHAN The Relationship Between Employee Attitudes and Innovation Types: A Managerial Perspective Polish Journal of Management Studies, 19(2), 0-0. ESCI, Scopus 2019
KAHRAMAN SERPİL,BULUT ÇAĞRI,AYDIN ERHAN İşyerinde Engelli Erişimi: Türkiye Üzerine Bir Araştırma Business and Economics Research Journal, 10(4), 1005-1013. TR DİZİN 2019
BULUT ÇAĞRI,GENÇTÜRK SELİN,AYDIN ERHAN,NAZLI MURAT,KAHRAMAN SERPİL THE RELATIONSHIP BETWEEN EMPLOYEE ATTITUDES AND INNOVATION TYPES: A MANAGERIAL PERSPECTIVE POLISH JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES, 19(2), 89-100. SCOPUS 2019
BULUT ÇAĞRI Quality Orientation and Innovative Performance Coimbra Business Review, 3(1), 0-0. Google Scholar 2017
SEÇKİN HALAÇ DUYGU,Biloslavo Roberto,BULUT ÇAĞRI Marketing Culture and Perceived Customer Satisfaction in Non-Profit Service Organizations Bogazici Journal, 27(2), 89-107. SCOPUS 2013
BULUT ÇAĞRI,ASLAN GONCA Türkiye’de Petrol Fiyatları, İhracat ve Reel Döviz Kuru İlişkisi: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı ve Dinamik Nedensellik Analizi Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 9(19), 119-129. TR DİZİN 2013
BULUT ÇAĞRI,ÇULHA OSMAN The Effects of organizational training on organizational commitment International Journal of Training and Development, 14(4), 309-322. Scopus 2010
BULUT ÇAĞRI,TÜTÜNCÜOĞLU MELİH,AKSOY ERSOY Gelişmekte Olan Ekonomilerde Faaliyet Gösteren KOBİ’lerdeki Firma İçi Girişimcilik Faktörleri ve Yenilikçiliğe Etkileri Ege Akademik Bakış, 9(4), 1357-1374. TR DİZİN 2009
Alpkan Lütfihak,YILMAZ CENGİZ,BULUT ÇAĞRI Pazar Oryantasyonu Boyutlarının Firma Performansına Etkileri Ege Akademik Bakış, 9(2), 513-538. TR DİZİN 2009
BULUT ÇAĞRI,NAZLI MURAT Senior Millionaires and Their Travel Behaviours: The Case of Turkey Journal of Population Ageing, (), 0-0. Emerging Sources Citation Inde 0
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
Görgün Onur,BAŞARAN BAHRİ,BULUT ÇAĞRI TÜRK DERİ SEKTÖRÜNÜN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI İÇİN YENİ YAKLAŞIM: KÜMELENME ICCDSS 2019 II.Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi 2019
KAHRAMAN SERPİL,BULUT ÇAĞRI,NIEDERL FRANZ,SCHABEREITER WOLFGANG,HARMAALA MINNA MAARI,MILIOS PANOS,BENEVENTE FERNANDO,TOLLINER KLAUS,GRANDIS DANIEL Evidence from 16 European countries on the status of accessibility of the workplaces WEI-International Academic Conference on Business, Economics, Management and Finance, Harvard University 2019
BULUT ÇAĞRI,AKA SEÇİL PELİN,NAZLI MURAT The Effects of Strategic Orientations on Technological Innovativeness 5th Global Entrepreneurship and Innovation Conference 2018
BULUT ÇAĞRI,MUTLU EVLA,NAZLI MURAT Innovation and Entrepreneurship Assessment Initiatives: A Critical View PROCEEDINGS OF THE 8TH EUROPEAN CONFERENCE ON INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP (ECIE 2013), VOL 1 2013
BULUT ÇAĞRI,Eren Hakan,SEÇKİN HALAÇ DUYGU Social Innovation and Psychometric Analysis World Conference on Psychology and Sociology 2012
BULUT ÇAĞRI,SAMUR TERAMAN SERAY BEGÜM,SEÇKİN HALAÇ DUYGU Does Really Innovative Work Behaviors of Emloyees Mediate the Innovative Performance Impacts of Intrapreneurship? PROCEEDINGS OF THE 6TH EUROPEAN CONFERENCE ON INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP, VOL 1 AND 2 2011
BULUT ÇAĞRI,YILMAZ CENGİZ Innovative performance impacts of corporate entrepreneurship: An empirical research in Turkey PROCEEDINGS OF ACADEMY OF INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP 2008 2008
7.4 Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitapta Bölümler
NAZLI MURAT,Uzgun Ece,BULUT ÇAĞRI Critical Debates in Social Sciences Kitap Bölümü:How Much Does Labour Turnover Rate In An International Organisation Create A Concern? Sayfa (557-569) Kitap Bölümü Frontpage Publications 2018
Dalgıç Gönenç,Kuckertz Andreas,BULUT ÇAĞRI International innovation networks and knowledge migration: The German-Turkish Nexus https://doi.org/10.4324/9781315691077 Kitap Bölümü:Antecedents of Transnational Entrepreneurial Behaviour: Evidence from Turkish–German firms Sayfa (161-179) Kitap Bölümü Taylor and Francis 2016
BULUT ÇAĞRI,FİŞ AHMET MURAT,SEÇKİN HALAÇ DUYGU Global EntrepreneurshipCase Studies of Entrepreneurial Firms Operating around the World, 1st Edition, Edited by James Hayton, Carlo Salvato, Mathew J. Manimala Kitap Bölümü:The Academy Of Culinary Arts - Turkey Sayfa (-) Kitap Bölümü Routledge 2014
BULUT ÇAĞRI,CAN ÖZGE Encyclopedia of Corporate Social Responsibility Kitap Bölümü:Business Performance Sayfa (-) Kitap Bölümü Springer 2013
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
BULUT ÇAĞRI,NAZLI MURAT The Effects of Internal Corporate Governance on Employee Attitudes: Evidencefrom the Hotel Industry in Turkey Tourism Academic Journal, 7(2), 267-281. TR DİZİN 2020
KAHRAMAN SERPİL,BULUT ÇAĞRI,AYDIN ERHAN İşyerlerinde Engelli Erişimi: Türkiye Üzerine Bir Araştırma Business and Economics Research Journal, 10(4), 1005-1013. TR DİZİN 2019
BULUT ÇAĞRI,ASLAN GONCA Universitelerde Girisimcilik Egitimi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14(27), 1-20. TR DİZİN 2014
SEÇKİN HALAÇ DUYGU,EREN HAKAN,BULUT ÇAĞRI Sosyal Yenilikcilik: Bir Olcek Gelistirme Calisması Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 32(1), 165-190. TR DİZİN 2014
BULUT ÇAĞRI,PIRNAR İGE,SEÇKİN HALAÇ DUYGU,Öztürk Ayşenil Duygu Girisimsel Pazarlamanin firma Performansina Etkisi Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(2), 209-232. TR DİZİN 2013
ARAZA AYLİN,ASLAN GONCA,BULUT ÇAĞRI Örgütsel Sosyalleşme: Bir Literatür Taraması Journal of Yaşar University, 8(32), 5556-5582. TR DİZİN 2013
BULUT ÇAĞRI,SEÇKİN HALAÇ DUYGU Entrepreneurship Education at Universities: A Ceonceptual Framework Girişimcilik ve Kalkınma dergisi, 7(1), 11-22. TR DİZİN 2012
ASLAN GONCA,ARAZA AYLİN,BULUT ÇAĞRI Sosyal Girisimciligin Kavramsal Cercevesi Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 7(2), 69-88. TR DİZİN 2012
BULUT ÇAĞRI,Alpkan Lütfihak,YILMAZ CENGİZ Stratejik Oryantasyonlar ve Firma Performansı İlişkisi: Litaratür Gelişimi Üzerine Kavramsal Bir Çalışma Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 10(1), 1-34. TR DİZİN 2009
YILMAZ CENGİZ,Alpkan Lütfihak,BULUT ÇAĞRI Firmaların Kültürel Oryantasyonlarının Çeşitli Performans Boyutlarına Etkileri: Türk İmalat ve Hizmet İşletmeleri Üzerinde Bir Saha Çalışması Journal of Yasar University, 4(16), 2469-2500. TR DİZİN 2009
BULUT ÇAĞRI,FİŞ AHMET MURAT,AKTAN BORA,YILMAZ SENEM Kurumsal Girişimcilik: Kavramsal Yapı Üzerine Bir Tartışma Journal of Yasar University, 3(10), 1389-1416. TR DİZİN 2008
Alpkan Lütfihak,ERGÜN ERCAN,BULUT ÇAĞRI,YILMAZ CENGİZ Şirket Girişimciliğinin Firma Performansına Etkileri Doğuş Üniversitesi Dergisi, 6(2), 175-189. TR DİZİN 2005
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
AKPINAR SELMA,BULUT ÇAĞRI,Alpkan Lütfihak Yönetimde Aile Kontrol Düzeyinin Şirket Girişimciliği Üzerine Etkileri (Sözlü Sunum) 19. Ulusal Yönetim ve Organizayon Kongresi 2011
7.7 Diğer Yayınlar
Diğerleri
Günday Gürhan,Ulusoy Gündüz Ahmet,KILIÇ KEMAL,Alpkan Lütfihak,BULUT ÇAĞRI,Öner Mehmet Atilla,TÜREGÜN ORÇUN Teknik Değişimin Ekonomisi ve Yönetimi, Kitap Bölümü:Küme ve Ağlarda Teknik Değişim Yönetimi Kitap Bölümü PAN 2012
Üniversite Dışı Deneyim
EGİAD Dernek üyesi Sivil Toplum Kuruluşu 2013 2019
Birleşmiş Milletlerin Tarım ve Gıda Örgütü Post Doktor Ekonomist Diğer 2007 2007
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Araştırma Görevlisi Diğer 2002 2007
Özel Sektör Yönetici Adayı ve Orta Kademe Yöneticilik Diğer 2000 2002
Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi Diğer 2007 0

Projeler

European University for Transition (EU4Transition)

Avrupa Birliği

Immerse Learning in Information Security (Contract Number: 2019-1-BG01-KA204-062331). Erasmus KA-2 Project

Avrupa Birliği

Sustainable Skills for Local Developer (Contract Number: 2019-1-ES01-KA202-064763).Erasmus KA-2 Project

Avrupa Birliği

Workplace Inclusion 4.0. (Contract Number: 2017-1-AT01-KA202-034995). Erasmus KA-2 Project

Avrupa Birliği

Developing Entreperenurship and Innovation Minor Programmes in European Research Area ENOVA Erasmus KA 2 Projesi dört ülke ve beş ortaklı AB Projesi Proje Koordinatörü 2015 2018

Avrupa Birliği

İzmir Turizm Stratejisi

Diğer (Ulusal)

İZKA 2014 2023 İzmir Bölge Planı İzmir Turizm Stratejisi

ARAŞTIRMA PROJESİ

Türk İmalat ve Hizmet İşletmelerinde Kültürel Profil ve Yönetsel Eğilimlerin Ortaya Konması ve Bunların Şirket Performansının Çeşitli Boyutları Üzerine Etkilerini Belirlemeye Yönelik Zaman Serimli Bir Saha Araştırması

-Tübitak 1001

Birleşmiş Milletlerin Tarım ve Gıda Örgütü ile Bill Melinda Gates Vakfı ortak projesi Alt Sahara Afrika Ülkelerinde Ulusal İstatistik Sistemleri CountrySTAT for Sub Saharan African Countries Projelendirme Sorumlusu 2007

DİĞER

Avrupa İmalat Sanayiinde Yenilik Araştırması 2004 05 Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research ISI liderliğinde 9 ülke Almanya Avusturya Fransa Hırvatistan İngiltere İsviçre İtalya Slovenya ve Türkiye tarafından kurulan bir

DİĞER

Kariyerin İzmir Yolculuğu Milli Eğitim Bakanlığı Devlet Planlama Teşkilatı Milli Prodüktivite Merkezi Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği İzmir İl Özel İdaresi ve Yaşar Üniversitesi ortaklığında İZKA projesi Ölçme

DİĞER

İzmir Bölgesel Ar Ge ve Yenilik Kapasitesi Projesi İzmir Kalkınma Ajansı ve EBİLTEM Teknik Komite Grubu Üyesi 2011

DİĞER

İzmir Kentsel Turizm Ürün ve Uygulamalarının Stratejileri ve İnovatif Turizm Ürün ve Uygulamalarının Niteliksel bir Saha Araştırması Yoluyla Belirlenmesi İzmir Kalkınma Ajansı DFD Projesi proje ortağı 2012 13

DİĞER

İzmir Bölgesel Turizm Stratejisi 2012 2013 Yaşar Üniversitesi ve İzmir Kalkınma Ajansı İZKA Proje Eş Koordinatörü

DİĞER

İzmir Bölge Strateji Belgesi İzmir Kalkınma Ajansı desteklemiştir 2012 2013 Proje ortağı

DİĞER

Bornova Turizm Master Planı Hazırlanması Projesi İzmir Bornova Belediyesi desteklemiştir 2013 proje ortağı

DİĞER

Employ Yourself Project AB Fonlu Gençlik Projesi Proje Danışmanı ve Eğitimcisi 2013

Avrupa Birliği

Kültür Mirasları Yönetimi NETMuse Projesi Roma Province Desteklemiş proje sonunda ayrıca bir uluslararası konferans Roma da ortaklığımızda düzenlenmiştir http www netmuse eu Roma Tre University Saint Petersburg State University of Economics a

DİĞER

Türk İmalat ve Hizmet İşletmelerinde Kültürel Profil ve Yönetsel Eğilimlerin Ortaya Konulması ve Bunların Şirket Performansının Çeşitli Boyutları Üzerine Etkilerini Belirlemeye Yönelik Zaman Serimli Bir Saha Araştırması TUBİTAK Projesi SOBAG 104K11

TÜBİTAK PROJESİ

İnovasyon Yönetimi Akademisi Eğitim Programı Ege İhracatçı Birlikleri koordinitörlüğünde Türkiye İracatçı Birlikleri Desteğinde İnovasyon Eğitimi ve Eğiticinin Eğitimi Projesi danışman 2013 2014

DİĞER

İmalat Sanayiinde İnovasyon Modelleri ve Uygulamaları Araştırması Projesi TUBİTAK Projesi SOBAG 105K115 Proje Bursiyeri 2007

TÜBİTAK PROJESİ

Developing Case Based Vocational Training for Innovation Management InnoCASE Avrupa Birliği destekli üç ülke ve beş ortaklı Leornardo Programı AB Projesi Proje Ortağı 2013 2016

Avrupa Birliği

İdari Görevler

Stratejik Planlama ve Mükemmelliyet Ofisi Müdürü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2020 -

Enstitü Müdürü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2019 - 2020

Enstitü Müdürü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2016 - 2019

Yönetim Kurulu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2011 - 2014

Fakülte Kurulu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2011 -

Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2011 -

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2010 - 2013

Fakülte Kurulu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2010 - 2013

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2010 -

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2010 - 2013

Bölüm Başkanı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2010 - 2013

Dekan Yardımcısı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2010 - 2011

Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2010 -

Komisyon Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2009 - 2013

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Ege Genç İşadamları Derneği (EGİAD)

2013 - 2019

Ödüller

BAŞARILI ARAŞTIRMACI ÖDÜLÜ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2018

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR