Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Prof.Dr. Çağrı Bulut

İşletme Fakültesi / İşletme Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Prof.Dr. Çağrı Bulut, lisans derecesini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden, yüksek lisans derecesini, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Strateji Anabilimi, Yönetim Stratejileri alanından ve doktora derecesini Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalından almıştır. Yaşar Üniversitesi'nden önce, Birleşmiş Milletler'in Tarım ve Gıda Örgütü (FAO), ESS-CountrySTAT Projesi’nde Roma-İtalya'da post-doktor Ekonomist olarak görev yapmıştır. Prof.Dr. Çağrı Bulut'un kurumsal girişimcilik başta olmak üzere iş gören tutumları ve stratejik İnovasyon yönetimi konularında ulusal ve uluslararası bir çok yayını bulunmaktadır. Araştırmaları özellikle rekabet edebilirlik, kurumların kültür temelli stratejik yönelimleri ve kurumsal performans ilişkileri, sosyal ve teknolojik inovasyon, kurumsal girişimcilik ile Birleşmiş Milletlerin sürdürülebilirlik hedefleri alanlarına odaklanmıştır. Lisansüstü tez danışmanlıklarının yanı sıra İtalya, Belçika, Belçika, Slovenya, Letonya ve Almanya gibi birçok Avrupa ülkesinde misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Almanya ISI-FRAUNHOFER, ERASMUS+ ve diğer AB destekli projeler tarafından finanse edilen onlarca projede proje koordinatörü, ulusal koordinatör ve araştırmacı olarak çeşitli roller almıştır. TÜBİTAK’ta özellikle TEYDEB bünyesindeki girişimcilikle İlgili komisyonlarda, Türkiye Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı Şura Üyeliği ve OECD'de “girişimcilik, inovasyon ve yükseköğretim kurumları” ile ilgili çeşitli görevleri olmuştur. Yaşar Üniversitesi Dergisi'nin üç yıl eş-editörlüğünü yapmıştır. Etki faktörü yüksek birçok hakemli dergide hakemlik ve yayın kurulu üyeliği yapmaktadır. Araştırmaları çeşitli tanınan dergilerde yayımlanmış, bu çalışmalar uluslararası atıf endekslerince çok sayıda atıf almaktadır. Dekan yardımcılığı, bölüm başkanlığı, enstitü müdürlüğü ve yönetim kurulu üyelikleri yürütmüş olan Prof.Dr. Çağrı Bulut, halen, Academy of Management, Girişimcilik Bölümü Türkiye elçisi, Yaşar Üniversitesi’nin Kalite Komisyonu Üyeliği ve Stratejik Planlama ve Mükemmeliyet Ofisi Müdürlüğü görevlerini yürütmektedir. Yaşar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan vekilliğinin yanı sıra, İşletme Fakültesi Dekanı olarak çalışmalarına devam etmektedir.

  • Eposta  
  • Telefon 0232-570 8917  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

İŞLETME (DR) / GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (DR)/
Tez Adı: Stratejik oryantasyonlar ve firma performansı (2007)
Tez Danışmanı: LUTFİHAK ALPKAN
2004 - 2007

Yüksek Lisans

STRATEJİ BİLİMİ (YL) (TEZLİ) / GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/STRATEJİ BİLİMİ (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Şirket girişimciliğini etkileyen faktörler ve şirket girişimciliğinin performans üzerine etkileri (2004)
Tez Danışmanı: LUTFİHAK ALPKAN
2002 - 2004

Lisans

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ / İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSAT FAKÜLTESİ/KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/KAMU YÖNETİMİ PR./
İKTİSAT FAKÜLTESİ
1996 - 2000

Akademik Unvanlar

PROFESÖR

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İŞLETME FAKÜLTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ
2020 -

DOÇENT

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ
2010 - 2020

YARDIMCI DOÇENT

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ
2007 - 2010

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ
2007 - 2007

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / STRATEJİ BİLİMİ (YL) (TEZLİ)
2002 - 2007

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
MALIHA REHMAN Changes in Human Resource practices of Multinational corporations for recruiting and acculturating skilled immigrant women during 2020 pandemic Yaşar Üniversitesi 2021
RUBIYA HOSSAIN Effects of experience of hospitality on consumers' intentions Yaşar Üniversitesi 2018
FERİT ONUR TEZEL Turizm sektörü tedarikçi firmaların stratejik öncelikleri ve firma performanslarına etkileri Yaşar Üniversitesi 2017
LEYLA AYŞİN KAHYA Ortaokul ve ortaöğretimde girişimcilik eğitimi Yaşar Üniversitesi 2016
SEÇİL PELİN AKA Mermer sektöründe stratejik oryantasyonlar, teknolojik yenilikçilik ve yeni ürün geliştirme Yaşar Üniversitesi 2015
MİRAY ŞANLI Strategy influence and performance of cluster management organizations: An analysis of cluster management organizations in Turkey Yaşar Üniversitesi 2015
METEHAN İĞNECİ Effects of psychological commitment and its dimensions over supported club's licensed products: A case study over Galatasaray SK Yaşar Üniversitesi 2014
MERVE ÜRKMEYEN Drivers and incentives of innovation and entrepreneurship in EU Yaşar Üniversitesi 2013
JOSEPH FRED CASTRO The relationship between psychological resilience and departmental commitment in intensive care unit and emergency room employees: A study of private İzmir hospitals Yaşar Üniversitesi 2013
Y. SERKAN ÖZMEN Analysis of organizational trust dimensions Yaşar Üniversitesi 2012
AYŞENİL DUYGU ÖZTÜRK Girişimsel pazarlama ve firma performansı: İzmir bölgesinde bir uygulama Yaşar Üniversitesi 2012
SELİN GENÇTÜRK İş ve işyeri ile ilgili işgören tutumlarının yenilik karakteri ve başarısı üzerindeki etkileri Yaşar Üniversitesi 2012
MELİH TÜTÜNCÜOĞLU Üniversite girişimciliği ve üniversite performansına etkileri: Türk üniversiteleri üzerine bir saha araştırması Yaşar Üniversitesi 2012
SERAY BEGÜM SAMUR The mediating role of innovative work behaviors between intraprenuerial climate and organizational innovatiness: An empiricial study Yaşar Üniversitesi 2011
Doktora Tezleri
HAKKI ILGAR MEYVACI TREN SEYAHATLERİNDE HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜMÜ: MAVİ TREN ÖRNEĞİ Yaşar Üniversitesi 2023
MURAT AKAN Hata yönetim kültürünün ürün yeniliği ve süreç yeniliği üzerine etkileri Yaşar Üniversitesi 2022
ONUR GÖRGÜN Türk deri sektöründe kümelenme modelinin uygulanabilirliğinin araştırılması Ege Üniversitesi 2020
FİGEN SÜTAY Akademik girişimcilik yönelimi ve kariyer motivasyonu Yaşar Üniversitesi 2019
AYTÜL SERÇE IŞIKLAR İç denetim hizmet kalitesi ölçümü Yaşar Üniversitesi 2017
T.HANDE ARBAK Firmaların yenilikçilik stratejilerine göre konumlandırma etkinliği Yaşar Üniversitesi 2017
TUNCAY ARISOY Bankacılıkta kanal yönetimi stratejileri ve Türkiye uygulamaları Yaşar Üniversitesi 2016
SEFER AYDOĞAN Havalimanı işletmeciliği ve havalimanı hizmet kalitesinin ölçümü Yaşar Üniversitesi 2016
HASEEB HASAN MUSTAFA Bilgi ve iletişim teknolojileri ve örgütsel yenilik. Niteliksel bir analiz Yaşar Üniversitesi 2016
GONCA ASLAN Dinamik yetenekler, stratejik improvizasyon ve firma performansı Yaşar Üniversitesi 2015
MURAT NAZLI Hizmet sektöründe kurumsal yönetimin işte mutluluk üzerine etkisi Yaşar Üniversitesi 2015
AYLİN ARAZA Kurumsal çeviklik ve performans ilişkisine çevresel dinamizmin etkisi Yaşar Üniversitesi 2015

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
KARADAĞ HANDE, ŞAHİN FARUK, BULUT ÇAĞRI When does intellectual capital enhance innovation capability? A three-way interaction test INTERNATIONAL JOURNAL OF ENTREPRENEURIAL BEHAVIOR & RESEARCH, (), 0-0. (SSCI) 2023
KARADAĞ HANDE, ŞAHİN FARUK, BULUT ÇAĞRI When does intellectual capital enhance innovation capability? A three-way interaction test Emerald, (), 0-0. (SSCI) 2023
BULUT ÇAĞRI, KAYA TUĞBERK, MEHTA AHMED MUNEEB, DANISH RIZWAN QAISER Linking incremental and radical creativity to product and process innovation with organisational knowledge Journal of Manufacturing Technology Management, (), 0-0. (SSCI) 2022
FIDLEROVÁ HELENA, STAREČEK AUGUSTÍN, VRAŇAKOVÁ NATÁLIA, BULUT ÇAĞRI, KEANEY MICHAEL Sustainable Entrepreneurship for Business Opportunity Recognition: Analysis of an Awareness Questionnaire among Organisations Energies, 15(3), 849-864. (SCI-Expanded) 2022
BULUT ÇAĞRI,KAHRAMAN SERPİL,ÖZEREN EMİR,NASİR SOBİA The nexus of aging in family businesses: Decision-making models on preferring a suitable successor Journal of Organizational Change Management, 34(7), 1257-1269. (SSCI) 2021
Knoll Michael, Götz Martin, Adriasola Elisa, BULUT ÇAĞRI, ÖZEREN EMİR International Differences in Employee Silence Motives: Scale Validation, Prevalence, and Relationships with Culture Characteristics across 33 Countries Journal of Organizational Behavior, (), 0-0. (SSCI) 2021
SARI FERİKA,BULUT ÇAĞRI,PIRNAR İGE Adaptation of hospitality service quality scales for marina services International Journal of Hospitality Management, 54(), 95-103. (SSCI) 2016
BULUT ÇAĞRI,Eren Hakan,Duygu Seçkin Which One Triggers the Other Technological or Social Innovation Creativity Research Journal, 25(4), 436-445. (SSCI) 2013
Alpkan Lütfihak,BULUT ÇAĞRI,Günday Gürhan,KILIÇ KEMAL,Ulusoy Gündüz Ahmet Organizational support for intrapreneurship and its interaction with human capital to enhance innovative performance Management Decision, 48(5), 732-755. (SSCI) 2010
7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
TRNAVCEVIC Anita, BILASLAVO Roberto, BERTONCEL Tine, BAGNOLI Carlo, JANES Aleksander, McKENNA Bernard, BULUT ÇAĞRI Business models as scientific models: The question of perspective? IOS Press, 42(1), 15-25. SCOPUS 2023
OGRENCI Seher, ALPKAN LUTFİHAK, KARAÇAY AYDIN GAYE, BULUT ÇAĞRI The Nature and Layers of Dynamic Capabilities of Firms Engaging in Business Model Innovations: A Qualitative Study on Information Technology firms in Istanbul’s Science-Parks International Journal of Innovation and Technology Management, (), 0-0. SCOPUS 2023
BULUT ÇAĞRI, AKA SEÇİL PELİN, NAZLI MURAT Strategic orientations toward technological innovativeness in the marble industry SN Business & Economics, 1(10), 1-14. EBSCO 2021
Dankiewicz Robert, Ostrowska-Dankiewicz Anna, BULUT ÇAĞRI The attitudes of entrepreneurs of the small and medium-sized enterprises sector in Poland to key business risks Equilibrium, 15(3), 511-536. WoS-ESCI; SCOPUS 2020
BULUT ÇAĞRI, AYDOĞAN SEFER Airport service quality: a reconceptualization and a practical application on the non-aeronautical services Aviation, 24(4), 182-196. WoS-ESCI; SCOPUS 2020
BULUT ÇAĞRI,AYDOĞAN SEFER AIRPORT SERVICE QUALITY: A RECONCEPTUALIZATION AND A PRACTICAL APPLICATION ON THE NON-AERONAUTICAL SERVICES Aviation, 24(4), 182-196. SCOPUS, ESCI 2020
BULUT ÇAĞRI,NAZLI MURAT Senior Millionaires and their Travel Behaviours:the Case of Turkey Journal of Population Ageing, 16(), 721-740. WoS-ESCI 2020
BULUT ÇAĞRI,NAZLI MURAT Environmentalist Predispositions and Recycled Product Preferences International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences, 10(1), 173-196. WoS-ESCI 2020
BULUT ÇAĞRI,GENÇTÜRK SELİN,Nazlı Murat,KAHRAMAN SERPİL,AYDIN ERHAN The Relationship Between Employee Attitudes and Innovation Types: A Managerial Perspective Polish Journal of Management Studies, 19(2), 89-100. ESCI; Scopus 2019
BULUT ÇAĞRI,GENÇTÜRK SELİN,AYDIN ERHAN,NAZLI MURAT,KAHRAMAN SERPİL THE RELATIONSHIP BETWEEN EMPLOYEE ATTITUDES AND INNOVATION TYPES: A MANAGERIAL PERSPECTIVE POLISH JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES, 19(2), 89-100. SCOPUS 2019
BULUT ÇAĞRI Quality Orientation and Innovative Performance Coimbra Business Review, 3(1), 37-41. Google Scholar 2017
BULUT ÇAĞRI,ASLAN GONCA Üniversitelerde Gerçekleşen Girişimcilik Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 10(22), 119-129. TR DİZİN 2014
ATAMAN GÖRKEM,BULUT ÇAĞRI What Makes the Service Satisfactory? Simulation-Based Approach In Data Generation JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE RESEARCH, 5(2), 758-763. Scientific Indexing Service, citefactor, Academic Keys, Iseek 2014
SEÇKİN HALAÇ DUYGU,Biloslavo Roberto,BULUT ÇAĞRI Marketing Culture and Perceived Customer Satisfaction in Non-Profit Service Organizations Bogazici Journal, 27(2), 89-107. SCOPUS 2013
BULUT ÇAĞRI,EREN HAKAN,SEÇKİN HALAÇ DUYGU Social Innovation and Psychometric Analysis Procedia - Social and Behavioral Sciences, 82(), 122-130. Science Direct/Elsevier Thomson-Reuters ISI-Web of Knowledge 2013
BULUT ÇAĞRI,EREN HAKAN,SEÇKİN HALAÇ DUYGU Social Innovation and Psychometric Analysis Procedia - Social and Behavioral Sciences, 82(), 122-130. Conference Proceedings Citation Index 2013
BULUT ÇAĞRI,ÇULHA OSMAN The Effects of organizational training on organizational commitment International Journal of Training and Development, 14(4), 309-322. Scopus 2010
BULUT ÇAĞRI,TÜTÜNCÜOĞLU MELİH,AKSOY ERSOY Gelişmekte Olan Ekonomilerde Faaliyet Gösteren KOBİ’lerdeki Firma İçi Girişimcilik Faktörleri ve Yenilikçiliğe Etkileri Ege Akademik Bakış, 9(4), 1357-1374. TR DİZİN 2009
Alpkan Lütfihak,YILMAZ CENGİZ,BULUT ÇAĞRI Pazar Oryantasyonu Boyutlarının Firma Performansına Etkileri Ege Akademik Bakış, 9(2), 513-538. TR DİZİN 2009
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
Görgün Onur,BAŞARAN BAHRİ,BULUT ÇAĞRI TÜRK DERİ SEKTÖRÜNÜN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI İÇİN YENİ YAKLAŞIM: KÜMELENME ICCDSS 2019 II.Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi 2019
KAHRAMAN SERPİL,BULUT ÇAĞRI,NIEDERL FRANZ,SCHABEREITER WOLFGANG,HARMAALA MINNA MAARI,MILIOS PANOS,BENEVENTE FERNANDO,TOLLINER KLAUS,GRANDIS DANIEL Evidence from 16 European countries on the status of accessibility of the workplaces WEI-International Academic Conference on Business, Economics, Management and Finance, Harvard University, USA 2019
BULUT ÇAĞRI,AKA SEÇİL PELİN,NAZLI MURAT The Effects of Strategic Orientations on Technological Innovativeness 5th Global Entrepreneurship and Innovation Conference 2018
İĞNECİ METEHAN,Aslan Gonca,BULUT ÇAĞRI The Relationship Between Psychological Commitment and Football Fans Purchasing Behavior A Case of Galatasary Football Club ICNDBM 2013
BULUT ÇAĞRI,MUTLU EVLA,NAZLI MURAT Innovation and Entrepreneurship Assessment Initiatives: A Critical View PROCEEDINGS OF THE 8TH EUROPEAN CONFERENCE ON INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP (ECIE 2013), VOL 1 2013
BULUT ÇAĞRI,KESİCİ EDA EVLA,NAZLI MURAT Innovation and Entrepreneurship Assessment Initiatives: A Critical View 8th International Conference on Innovation and Entrepreneurship 2013
SEÇKİN HALAÇ DUYGU,BULUT ÇAĞRI,EREN HAKAN Social Innovation and Psychometric Analysis World Conference on Psychology and Sociology, 29 November-01 December 2012, Antalya 2012
BULUT ÇAĞRI,Eren Hakan,SEÇKİN HALAÇ DUYGU Social Innovation and Psychometric Analysis World Conference on Psychology and Sociology 2012
PIRNAR İGE,BULUT ÇAĞRI,ERİŞ ENGİN DENİZ Improving The Performance And Competitiveness Of Tourism Establishments By Means Of Innovation: Trends And Applications ENLIGHTENING TOURISM:1st International Conference 2012
FİŞ AHMET MURAT,BULUT ÇAĞRI Intrapreneurial Climate for Performance but for Employees 2012 Babson College Entrepreneurship Research Conference 2012
BULUT ÇAĞRI,SAMUR TERAMAN SERAY BEGÜM,SEÇKİN HALAÇ DUYGU Does Really Innovative Work Behaviors of Emloyees Mediate the Innovative Performance Impacts of Intrapreneurship? PROCEEDINGS OF THE 6TH EUROPEAN CONFERENCE ON INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP, VOL 1 AND 2 2011
BULUT ÇAĞRI,YILMAZ CENGİZ Innovative performance impacts of corporate entrepreneurship: An empirical research in Turkey PROCEEDINGS OF ACADEMY OF INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP 2008 2008
BULUT ÇAĞRI,aslan gonca,KESİCİ EDA EVLA Museums in New Era: The Case of Konak Municipality Boutique Museums NetMuse International Conference on Sustainable Cultural Heritage Management 2013
7.4 Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitapta Bölümler
NAZLI MURAT,Uzgun Ece,BULUT ÇAĞRI Critical Debates in Social Sciences Kitap Bölümü:How Much Does Labour Turnover Rate In An International Organisation Create A Concern? Sayfa (557-569) Kitap Bölümü Frontpage Publications 2018
Dalgıç Gönenç,Kuckertz Andreas,BULUT ÇAĞRI International innovation networks and knowledge migration: The German-Turkish Nexus https://doi.org/10.4324/9781315691077 Kitap Bölümü:Antecedents of Transnational Entrepreneurial Behaviour: Evidence from Turkish–German firms Sayfa (161-179) Kitap Bölümü Taylor and Francis 2016
BULUT ÇAĞRI,FİŞ AHMET MURAT,SEÇKİN HALAÇ DUYGU Global Entrepreneurship Case Studies of Entrepreneurial Firms Operating around the World Kitap Bölümü:The MSA: The Culinary Arts Academy Sayfa (164-176) Kitap Bölümü Routledge 2014
BULUT ÇAĞRI,CAN ÖZGE Encyclopedia of Corporate Social Responsibility Kitap Bölümü:Business Performance Sayfa (273-279) Kitap Bölümü Springer-Berlin 2013
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
BULUT ÇAĞRI, AYDOĞAN SEFER Service Quality in Private Secondary Schools: Extension to EduQUAL with a case from Turkey Business and Economics Research Journal, 12(1), 145-155. TR DİZİN 2021
BULUT ÇAĞRI,NAZLI MURAT The Effects of Internal Corporate Governance on Employee Attitudes: Evidence from the Hotel Industry in Turkey Tourism Academic Journal, 7(2), 267-281. TR DİZİN 2020
KAHRAMAN SERPİL,BULUT ÇAĞRI,AYDIN ERHAN İşyerlerinde Engelli Erişimi: Türkiye Üzerine Bir Araştırma Business and Economics Research Journal, 10(4), 1005-1013. TR DİZİN 2019
SEÇKİN HALAÇ DUYGU,EREN HAKAN,BULUT ÇAĞRI Sosyal Yenilikçilik: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 32(1), 165-190. Asos Index, EconLit, ULAKBİM 2015
SEÇKİN HALAÇ DUYGU,EREN HAKAN,BULUT ÇAĞRI Sosyal Yenilikçilik: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 32(1), 165-190. TR DİZİN 2014
BULUT ÇAĞRI,ASLAN GONCA Universitelerde Girisimcilik Egitimi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14(27), 1-20. TR DİZİN 2014
SEÇKİN HALAÇ DUYGU,EREN HAKAN,BULUT ÇAĞRI Sosyal Yenilikcilik: Bir Olcek Gelistirme Calisması Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 32(1), 165-190. TR DİZİN 2014
BULUT ÇAĞRI,PIRNAR İGE,SEÇKİN HALAÇ DUYGU,Öztürk Ayşenil Duygu Girisimsel Pazarlamanin firma Performansina Etkisi Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(2), 209-232. TR DİZİN 2013
BULUT ÇAĞRI,PIRNAR İGE,SEÇKİN HALAÇ DUYGU,Ayşenil Duygu Öztürk Girişimsel Pazarlamanın Firma Performansına Etkisi DEU SBE Dergi, 15(2), 209-232. ULAKBİM, EBSCO Host, Ulrichsweb, DOAJ, ASOS, Arastirmax, Academic Journals Database 2013
ARAZA AYLİN,ASLAN GONCA,BULUT ÇAĞRI Örgütsel Sosyalleşme: Bir Literatür Taraması Journal of Yaşar University, 8(32), 5556-5582. TR DİZİN 2013
BULUT ÇAĞRI,SEÇKİN HALAÇ DUYGU Entrepreneurial Education at Universities A Conceptual Framework Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 7(1), 11-22. Asos Index, Arastirmax, Ulrichsweb, Open Academic Journals Index, Akademik Dizin and EBSCO Host 2012
BULUT ÇAĞRI,SEÇKİN HALAÇ DUYGU Entrepreneurship Education at Universities: A Ceonceptual Framework Girişimcilik ve Kalkınma dergisi, 7(1), 11-22. TR DİZİN 2012
ASLAN GONCA,ARAZA AYLİN,BULUT ÇAĞRI Sosyal Girisimciligin Kavramsal Cercevesi Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 7(2), 69-88. TR DİZİN 2012
BULUT ÇAĞRI,Alpkan Lütfihak,YILMAZ CENGİZ Stratejik Oryantasyonlar ve Firma Performansı İlişkisi: Litaratür Gelişimi Üzerine Kavramsal Bir Çalışma Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 10(1), 1-34. TR DİZİN 2009
YILMAZ CENGİZ,Alpkan Lütfihak,BULUT ÇAĞRI Firmaların Kültürel Oryantasyonlarının Çeşitli Performans Boyutlarına Etkileri: Türk İmalat ve Hizmet İşletmeleri Üzerinde Bir Saha Çalışması Journal of Yasar University, 4(16), 2469-2500. TR DİZİN 2009
BULUT ÇAĞRI,FİŞ AHMET MURAT,AKTAN BORA,YILMAZ SENEM Kurumsal Girişimcilik: Kavramsal Yapı Üzerine Bir Tartışma Journal of Yasar University, 3(10), 1389-1416. TR DİZİN 2008
Alpkan Lütfihak,ERGÜN ERCAN,BULUT ÇAĞRI,YILMAZ CENGİZ Şirket Girişimciliğinin Firma Performansına Etkileri Doğuş Üniversitesi Dergisi, 6(2), 175-189. TR DİZİN 2005
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
ERİŞ ENGİN DENİZ,ÖZMEN ÖMÜR NECZAN,SÜRAL ÖZER PINAR,BULUT ÇAĞRI Stratejik Bir Vizyon Olarak Sosyal İnovasyon: Girişimcilik Yönelimi Açısından Bir Değerlendirme (Sözlü Sunum) 23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi 2016
ERİŞ ENGİN DENİZ,ÖZMEN ÖMÜR NECZAN,SÜRAL ÖZER PINAR,BULUT ÇAĞRI Stratejik Bir Vizyon Olarak Sosyal İnovasyon: Girişimcilik Yönelimi Açısından Bir Değerlendirme (Sözlü Sunum) 23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi 2015
BULUT ÇAĞRI,tütüncüoğlu melih,SEÇKİN HALAÇ DUYGU Üniversite Girişimciliği ve Üniversite Performansına Etkileri Türk Üniversiteleri Üzerine Bir Saha Araştırması (Sözlü Sunum) 20. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 2012 Çeşme-İzmir 2012
AKPINAR SELMA,BULUT ÇAĞRI,Alpkan Lütfihak Yönetimde Aile Kontrol Düzeyinin Şirket Girişimciliği Üzerine Etkileri (Sözlü Sunum) 19. Ulusal Yönetim ve Organizayon Kongresi 2011
7.7 Diğer Yayınlar
Diğerleri
SEÇKİN HALAÇ DUYGU,BULUT ÇAĞRI Uluslararası İşletmecilik Temel Kavramlar Kitap Bölümü:İnovasyon Kitap Bölümü Nobel 2013
Günday Gürhan,Ulusoy Gündüz Ahmet,KILIÇ KEMAL,Alpkan Lütfihak,BULUT ÇAĞRI,Öner Mehmet Atilla,TÜREGÜN ORÇUN Teknik Değişimin Ekonomisi ve Yönetimi, Kitap Bölümü:Küme ve Ağlarda Teknik Değişim Yönetimi Kitap Bölümü PAN 2012
Üniversite Dışı Deneyim
EGİAD Dernek üyesi 2013 2019
Birleşmiş Milletlerin Tarım ve Gıda Örgütü Post Doktor Ekonomist 2007 2007
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Araştırma Görevlisi 2002 2007
Özel Sektör Yönetici Adayı ve Orta Kademe Yöneticilik 2000 2002
Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi 2007 0

Projeler

INCLAVI Inclusive Aviation

Avrupa Birliği

Lex(e)con- Smart Entrepreneurship for People with Dyslexia

Avrupa Birliği

The future of TOUrism without a CArbon footpriNt (TOUCAN)

Avrupa Birliği

The Digital Way to Employment: Addressing cultural barriers and stereotyping for women careers in digital

Avrupa Birliği

The SDG4BIZ Project - Knowledge Alliance for Business Opportunity Recognition in SDGs, Erasmus+ Knowledge Alliances for Higher Education ( 621458-EPP-1-2020-1-FI-EPPKA2-KA)

Avrupa Birliği

European University for Transition (EU4Transition)

Avrupa Birliği

Immerse Learning in Information Security (Contract Number: 2019-1-BG01-KA204-062331). Erasmus KA-2 Project

Avrupa Birliği

The SKILLeD Project -Sustainable Skills for Local Developer (Contract Number: 2019-1-ES01-KA202-064763).Erasmus KA-2 Project

Avrupa Birliği

Workplace Inclusion 4.0. (Contract Number: 2017-1-AT01-KA202-034995). Erasmus KA-2 Project

Avrupa Birliği

Developing Entreperenurship and Innovation Minor Programmes in European Research Area ENOVA Erasmus KA 2 Projesi dört ülke ve beş ortaklı AB Projesi Proje Koordinatörü 2015 2018

Avrupa Birliği

Developing Case Based Vocational Training for Innovation Management InnoCASE Avrupa Birliği destekli üç ülke ve beş ortaklı Leornardo Programı AB Projesi Proje Ortağı 2013 2016

Avrupa Birliği

İzmir Turizm Stratejisi

Diğer (Ulusal)

İZKA 2014 2023 İzmir Bölge Planı İzmir Turizm Stratejisi

ARAŞTIRMA PROJESİ

İzmir Bölgesel Turizm Stratejisi 2012 2013 Yaşar Üniversitesi ve İzmir Kalkınma Ajansı İZKA Proje Eş Koordinatörü

Kalkınma Bakanlığı

Türk İmalat ve Hizmet İşletmelerinde Kültürel Profil ve Yönetsel Eğilimlerin Ortaya Konması ve Bunların Şirket Performansının Çeşitli Boyutları Üzerine Etkilerini Belirlemeye Yönelik Zaman Serimli Bir Saha Araştırması

-Tübitak 1001

Birleşmiş Milletlerin Tarım ve Gıda Örgütü ile Bill Melinda Gates Vakfı ortak projesi Alt Sahara Afrika Ülkelerinde Ulusal İstatistik Sistemleri CountrySTAT for Sub Saharan African Countries Projelendirme Sorumlusu 2007

DİĞER

Avrupa İmalat Sanayiinde Yenilik Araştırması 2004 05 Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research ISI liderliğinde 9 ülke Almanya Avusturya Fransa Hırvatistan İngiltere İsviçre İtalya Slovenya ve Türkiye tarafından kurulan bir

DİĞER

Kariyerin İzmir Yolculuğu Milli Eğitim Bakanlığı Devlet Planlama Teşkilatı Milli Prodüktivite Merkezi Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği İzmir İl Özel İdaresi ve Yaşar Üniversitesi ortaklığında İZKA projesi Ölçme

DİĞER

İzmir Bölgesel Ar Ge ve Yenilik Kapasitesi Projesi İzmir Kalkınma Ajansı ve EBİLTEM Teknik Komite Grubu Üyesi 2011

DİĞER

İzmir Kentsel Turizm Ürün ve Uygulamalarının Stratejileri ve İnovatif Turizm Ürün ve Uygulamalarının Niteliksel bir Saha Araştırması Yoluyla Belirlenmesi İzmir Kalkınma Ajansı DFD Projesi proje ortağı 2012 13

DİĞER

İzmir Bölge Strateji Belgesi İzmir Kalkınma Ajansı desteklemiştir 2012 2013 Proje ortağı

DİĞER

Bornova Turizm Master Planı Hazırlanması Projesi İzmir Bornova Belediyesi desteklemiştir 2013 proje ortağı

DİĞER

Employ Yourself Project AB Fonlu Gençlik Projesi Proje Danışmanı ve Eğitimcisi 2013

Avrupa Birliği

Kültür Mirasları Yönetimi NETMuse Projesi Roma Province Desteklemiş proje sonunda ayrıca bir uluslararası konferans Roma da ortaklığımızda düzenlenmiştir http www netmuse eu Roma Tre University Saint Petersburg State University of Economics a

DİĞER

Türk İmalat ve Hizmet İşletmelerinde Kültürel Profil ve Yönetsel Eğilimlerin Ortaya Konulması ve Bunların Şirket Performansının Çeşitli Boyutları Üzerine Etkilerini Belirlemeye Yönelik Zaman Serimli Bir Saha Araştırması TUBİTAK Projesi SOBAG 104K11

TÜBİTAK PROJESİ

İnovasyon Yönetimi Akademisi Eğitim Programı Ege İhracatçı Birlikleri koordinitörlüğünde Türkiye İracatçı Birlikleri Desteğinde İnovasyon Eğitimi ve Eğiticinin Eğitimi Projesi danışman 2013 2014

DİĞER

İmalat Sanayiinde İnovasyon Modelleri ve Uygulamaları Araştırması Projesi TUBİTAK Projesi SOBAG 105K115 Proje Bursiyeri 2007

TÜBİTAK PROJESİ

İdari Görevler

Dekan YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2022 -

Stratejik Planlama ve Mükemmelliyet Ofisi Müdürü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2020 -

Enstitü Müdürü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2019 - 2020

Enstitü Müdürü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2016 - 2019

Yönetim Kurulu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2011 - 2014

Fakülte Kurulu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2011 -

Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2011 -

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2010 - 2013

Fakülte Kurulu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2010 - 2013

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2010 -

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2010 - 2013

Bölüm Başkanı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2010 - 2013

Dekan Yardımcısı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2010 - 2011

Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2010 -

Komisyon Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2009 - 2013

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Ege Genç İşadamları Derneği (EGİAD)

2013 - 2019

Ödüller

BAŞARILI ARAŞTIRMACI ÖDÜLÜ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2018

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR