Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Doç.Dr. Çağrı Bulut

İşletme Fakültesi / İşletme Bölümü

Kısa Özgeçmiş

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Strateji Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve İşletme Anabilim Dalında Doktora eğitimlerini tamamlamıştır. Doktora sonrasında Birleşmiş Milletlerin, Tarım ve Gıda Örgütü’nde (FAO, Roma) post-doktora çalışmalarını gerçekleştirmiştir. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü de araştırma görevlisi olarak başladığı akademik görevine, Yaşar Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi ve Yrd.Doç.Dr. olarak çeşitli idari görevler de üstlenerek görev yapmış ve 2010 yılından bu yana Doç.Dr. olarak akademik çalışmalarını yürütmektedir. Halen Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü de idareci olarak tam zamanlı çalışmaktadır.

  • Eposta cagri.bulut@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 9020  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

İŞLETME (DR) / GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (DR)/
Tez Adı: Stratejik oryantasyonlar ve firma performansı (2007)
Tez Danışmanı: LUTFİHAK ALPKAN
2004 - 2007

Yüksek Lisans

STRATEJİ BİLİMİ (YL) (TEZLİ) / GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/STRATEJİ BİLİMİ (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Şirket girişimciliğini etkileyen faktörler ve şirket girişimciliğinin performans üzerine etkileri (2004)
Tez Danışmanı: LUTFİHAK ALPKAN
2002 - 2004

Lisans

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ / İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSAT FAKÜLTESİ/KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/KAMU YÖNETİMİ PR./
1996 - 2000

Akademik Ünvanlar

DOÇENT

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ
2010 -

YARDIMCI DOÇENT

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ
2007 - 2010

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ
2007 - 2007

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ / STRATEJİ BİLİMİ (YL) (TEZLİ)
2002 - 2007

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
RUBIYA HOSSAIN EFFECTS OF EXPERIENCE OF HOSPITALITY ON CONSUMERS' INTENTIONS Yaşar Üniversitesi 2018
RUBIYA HOSSAIN Effects of experience of hospitality on consumers' intentions Yaşar Üniversitesi 2018
RUBIYA HOSSAIN EFFECTS OF EXPERIENCE OF HOSPITALITY ON CONSUMERS' INTENTIONS Yaşar Üniversitesi 2018
FERİT ONUR TEZEL Turizm sektörü tedarikçi firmaların stratejik öncelikleri ve firma performanslarına etkileri Yaşar Üniversitesi 2017
BAŞAK DEMİRAY İŞLETMELERİN EKOGİRİŞİMCİLİK FAALİYETLERİ KAPSAMINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR (TEMİZ) ÜRETİM UYGULAMALARI: ARÇELİK BUZDOLABI FABRİKASI ÖRNEĞİ Anadolu Üniversitesi 2017
LEYLA AYŞİN KAHYA Ortaokul ve ortaöğretimde girişimcilik eğitimi Yaşar Üniversitesi 2016
SEÇİL PELİN AKA Mermer sektöründe stratejik oryantasyonlar, teknolojik yenilikçilik ve yeni ürün geliştirme Yaşar Üniversitesi 2015
MİRAY ŞANLI Strategy influence and performance of cluster management organizations: An analysis of cluster management organizations in Turkey Yaşar Üniversitesi 2015
ELİF GÜNGÖR AYVALIK VE ÇEVRESİ TURİZM POTANSİYELİ DURUM DEĞERLENDİRMESİ VE GZFT ANALİZİ Yaşar Üniversitesi 2014
METEHAN İĞNECİ Effects of psychological commitment and its dimensions over supported club's licensed products: A case study over Galatasaray SK Yaşar Üniversitesi 2014
MERVE ÜRKMEYEN Drivers and incentives of innovation and entrepreneurship in EU Yaşar Üniversitesi 2013
JOSEPH FRED CASTRO The relationship between psychological resilience and departmental commitment in intensive care unit and emergency room employees: A study of private İzmir hospitals Yaşar Üniversitesi 2013
Y. SERKAN ÖZMEN Analysis of organizational trust dimensions Yaşar Üniversitesi 2012
AYŞENİL DUYGU ÖZTÜRK Girişimsel pazarlama ve firma performansı: İzmir bölgesinde bir uygulama Yaşar Üniversitesi 2012
SELİN GENÇTÜRK İş ve işyeri ile ilgili işgören tutumlarının yenilik karakteri ve başarısı üzerindeki etkileri Yaşar Üniversitesi 2012
MELİH TÜTÜNCÜOĞLU Üniversite girişimciliği ve üniversite performansına etkileri: Türk üniversiteleri üzerine bir saha araştırması Yaşar Üniversitesi 2012
DUYGU SEÇKİN HALAÇ The effects of marketing culture on customer satisfaction in non - profit service organizations: An empirical study Yaşar Üniversitesi 2011
SERAY BEGÜM SAMUR The mediating role of innovative work behaviors between intraprenuerial climate and organizational innovatiness: An empiricial study Yaşar Üniversitesi 2011
Doktora Tezleri
FİGEN SÜTAY AKADEMİK GİRİŞİMCİLİK YÖNELİMİ VE KARİYER MOTİVASYONU Yaşar Üniversitesi 2019
AYŞE PAYAM GÜL SUSANNİ Fostering entrepreneurship for music education: How to design effective curricula Yaşar Üniversitesi 2019
AYTÜL SERÇE IŞIKLAR İç denetim hizmet kalitesi ölçümü Yaşar Üniversitesi 2017
T.HANDE ARBAK Firmaların yenilikçilik stratejilerine göre konumlandırma etkinliği Yaşar Üniversitesi 2017
TUNCAY ARISOY Bankacılıkta kanal yönetimi stratejileri ve Türkiye uygulamaları Yaşar Üniversitesi 2016
SEFER AYDOĞAN Havalimanı işletmeciliği ve havalimanı hizmet kalitesinin ölçümü Yaşar Üniversitesi 2016
HASEEB HASAN MUSTAFA Bilgi ve iletişim teknolojileri ve örgütsel yenilik. Niteliksel bir analiz Yaşar Üniversitesi 2016
GONCA ASLAN Dinamik yetenekler, stratejik improvizasyon ve firma performansı Yaşar Üniversitesi 2015
MURAT NAZLI Hizmet sektöründe kurumsal yönetimin işte mutluluk üzerine etkisi Yaşar Üniversitesi 2015
AYLİN ARAZA Kurumsal çeviklik ve performans ilişkisine çevresel dinamizmin etkisi Yaşar Üniversitesi 2015
DUYGU SEÇKİN HALAÇ The effects of technology orientation on firm performance Yaşar Üniversitesi 2014

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
BULUT ÇAĞRI,PIRNAR İGE,SARI FERİKA Adaptation of hospitality service quality scales for marina services International Journal of Hospitality Management, 54(), 95-103. (SSCI) 2016
BULUT ÇAĞRI,Eren Hakan,Duygu Seçkin Which One Triggers the Other Technological or Social Innovation Creativity Research Journal, 25(4), 436-445. (SSCI) 2013
Alpkan Lutfihak, Bulut Cagri Organizational support for intrapreneurship and its interaction with human capital to enhance innovative performance Management Decision, 48(5), 732-755. (SSCI) 2010
7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
BULUT ÇAĞRI,ÇULHA OSMAN The Effects of organizational training on organizational commitment International Journal of Training, (), 0-0. wiley-Blackwell 2015
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
BULUT ÇAĞRI,Eren Hakan,SEÇKİN HALAÇ DUYGU Social Innovation and Psychometric Analysis World Conference on Psychology and Sociology 2012

8. Projeler

Birleşmiş Milletlerin Tarım ve Gıda Örgütü ile Bill Melinda Gates Vakfı ortak projesi Alt Sahara Afrika Ülkelerinde Ulusal İstatistik Sistemleri CountrySTAT for Sub Saharan African Countries Projelendirme Sorumlusu 2007

DİĞER

Developing Entreperenurship and Innovation Minor Programmes in European Research Area ENOVA Erasmus KA 2 Projesi dört ülke ve beş ortaklı AB Projesi Proje Koordinatörü 2015 2018

Avrupa Birliği

Avrupa İmalat Sanayiinde Yenilik Araştırması 2004 05 Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research ISI liderliğinde 9 ülke Almanya Avusturya Fransa Hırvatistan İngiltere İsviçre İtalya Slovenya ve Türkiye tarafından kurulan bir

DİĞER

Kariyerin İzmir Yolculuğu Milli Eğitim Bakanlığı Devlet Planlama Teşkilatı Milli Prodüktivite Merkezi Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği İzmir İl Özel İdaresi ve Yaşar Üniversitesi ortaklığında İZKA projesi Ölçme

DİĞER

İzmir Bölgesel Ar Ge ve Yenilik Kapasitesi Projesi İzmir Kalkınma Ajansı ve EBİLTEM Teknik Komite Grubu Üyesi 2011

DİĞER

İzmir Kentsel Turizm Ürün ve Uygulamalarının Stratejileri ve İnovatif Turizm Ürün ve Uygulamalarının Niteliksel bir Saha Araştırması Yoluyla Belirlenmesi İzmir Kalkınma Ajansı DFD Projesi proje ortağı 2012 13

DİĞER

İzmir Bölgesel Turizm Stratejisi 2012 2013 Yaşar Üniversitesi ve İzmir Kalkınma Ajansı İZKA Proje Eş Koordinatörü

DİĞER

İzmir Bölge Strateji Belgesi İzmir Kalkınma Ajansı desteklemiştir 2012 2013 Proje ortağı

DİĞER

Bornova Turizm Master Planı Hazırlanması Projesi İzmir Bornova Belediyesi desteklemiştir 2013 proje ortağı

DİĞER

Employ Yourself Project AB Fonlu Gençlik Projesi Proje Danışmanı ve Eğitimcisi 2013

Avrupa Birliği

Kültür Mirasları Yönetimi NETMuse Projesi Roma Province Desteklemiş proje sonunda ayrıca bir uluslararası konferans Roma da ortaklığımızda düzenlenmiştir http www netmuse eu Roma Tre University Saint Petersburg State University of Economics a

DİĞER

Türk İmalat ve Hizmet İşletmelerinde Kültürel Profil ve Yönetsel Eğilimlerin Ortaya Konulması ve Bunların Şirket Performansının Çeşitli Boyutları Üzerine Etkilerini Belirlemeye Yönelik Zaman Serimli Bir Saha Araştırması TUBİTAK Projesi SOBAG 104K11

TÜBİTAK PROJESİ

İnovasyon Yönetimi Akademisi Eğitim Programı Ege İhracatçı Birlikleri koordinitörlüğünde Türkiye İracatçı Birlikleri Desteğinde İnovasyon Eğitimi ve Eğiticinin Eğitimi Projesi danışman 2013 2014

DİĞER

İmalat Sanayiinde İnovasyon Modelleri ve Uygulamaları Araştırması Projesi TUBİTAK Projesi SOBAG 105K115 Proje Bursiyeri 2007

TÜBİTAK PROJESİ

Developing Case Based Vocational Training for Innovation Management InnoCASE Avrupa Birliği destekli üç ülke ve beş ortaklı Leornardo Programı AB Projesi Proje Ortağı 2013 2016

Avrupa Birliği

9. İdari Görevler

Enstitü Müdürü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2016 -

Yönetim Kurulu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2011 - 2014

Fakülte Kurulu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2011 -

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2011 -

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2010 - 2013

Fakülte Kurulu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2010 - 2013

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2010 -

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2010 - 2013

Bölüm Bşk. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2010 - 2013

Dekan Yardımcısı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2010 - 2011

Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2010 -

Komisyon Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2009 - 2013

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Ege Genç İşadamları Derneği (EGİAD)

2013 -

12. Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

BUSN 040 GİRİŞİMCİLİK VE İŞ PLANLAMASI (2016-2017)

Haftalık Saati : 4

ISLT 569 AİLE İŞLETMELERİ (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

MNGT-693 Strategic Entrepreneurship and Innovation Management (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

BUSN 407 Organizational Behavior (2015-2016)

Haftalık Saati : 1

BUSN 040 GİRİŞİMCİLİK VE İŞ PLANLAMASI (2015-2016)

Haftalık Saati : 4

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR