Yaşar University | Curriculum Vitae

Assoc.Prof. Çağrı Bulut

Faculty of Business / Dept. of Business Adm.

Short CV

Cagri Bulut is Assoc.Prof.Dr. of Management at Business Administration Department of Yasar University, Turkey. Cagri Bulut has bachelor degree from Faculty of Economics, Istanbul University, his Master of Science in Strategy, and PhD of Business Administration degrees are from Gebze Institute of Technology (GIT), Turkey. Prior joining to Yasar University Dr.Bulut served as postdoctoral Economist at FAO of The United Nations, CountrySTAT Project, at FAO headquarters, Rome-Italy. Cagri Bulut has a range of publications on Strategic Management of Innovation, and Corporate Entrepreneurship. His research particularly focused on Competitiveness, Culture Based Strategic Orientations of organizations and firm performance, Social & Technological Innovations, Intrapreneurship and Intellectual Capital Management. Besides tutoring PhD Students, he has been in several European countries as visiting professor such as Italy, Portugal, Slovenia, Latvia, and Germany. He has taken role in many projects some funded from The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK), ISI-FRAUNHOFER (Germany), and EU funded Projects. Some duties out of his University are, being member of various Entrepreneurship Related Commissions at TUBITAK, Council Member of Third Council of Ministry of Science, Technology and Industry of Turkey; represented Republic of Turkey in OECD, and many other organizations supporting Entrepreneurship. He was co-editor of Yasar University Journal for a three years period, and member of reviewer and editorial boards at prominent business journals. Dr Bulut is the Director of Graduate School of Social Sciences of Yasar University, member of Aegean Young Businessmen Association (EGIAD), and Ambassador of Academy of Management, Entrepreneurship Division to Turkey.

  • Email cagri.bulut@yasar.edu.tr  
  • Phone 0232-570 9020  

Education

Phd

İŞLETME (DR) / GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (DR)/
Thesis Name: Stratejik oryantasyonlar ve firma performansı (2007)
Thesis Advisor: LUTFİHAK ALPKAN
2004 - 2007

Master

STRATEJİ BİLİMİ (YL) (TEZLİ) / GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/STRATEJİ BİLİMİ (YL) (TEZLİ)/
Thesis Name: Şirket girişimciliğini etkileyen faktörler ve şirket girişimciliğinin performans üzerine etkileri (2004)
Thesis Advisor: LUTFİHAK ALPKAN
2002 - 2004

Bachelor

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ / İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSAT FAKÜLTESİ/KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/KAMU YÖNETİMİ PR./
1996 - 2000

Academic Titles

Assoc.Prof.

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ
2010

Asst.Prof.

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ
2007

Lecturer

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ
2007

Research Assistant

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ / STRATEJİ BİLİMİ (YL) (TEZLİ)
2002

Thesis Superviser

Master Thesis
RUBIYA HOSSAIN EFFECTS OF EXPERIENCE OF HOSPITALITY ON CONSUMERS' INTENTIONS Yaşar Üniversitesi 2018
FERİT ONUR TEZEL Turizm sektörü tedarikçi firmaların stratejik öncelikleri ve firma performanslarına etkileri Yaşar Üniversitesi 2017
BAŞAK DEMİRAY İŞLETMELERİN EKOGİRİŞİMCİLİK FAALİYETLERİ KAPSAMINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR (TEMİZ) ÜRETİM UYGULAMALARI: ARÇELİK BUZDOLABI FABRİKASI ÖRNEĞİ Anadolu Üniversitesi 2017
LEYLA AYŞİN KAHYA Ortaokul ve ortaöğretimde girişimcilik eğitimi Yaşar Üniversitesi 2016
SEÇİL PELİN AKA Mermer sektöründe stratejik oryantasyonlar, teknolojik yenilikçilik ve yeni ürün geliştirme Yaşar Üniversitesi 2015
MİRAY ŞANLI Strategy influence and performance of cluster management organizations: An analysis of cluster management organizations in Turkey Yaşar Üniversitesi 2015
ELİF GÜNGÖR AYVALIK VE ÇEVRESİ TURİZM POTANSİYELİ DURUM DEĞERLENDİRMESİ VE GZFT ANALİZİ Yaşar Üniversitesi 2014
METEHAN İĞNECİ Effects of psychological commitment and its dimensions over supported club's licensed products: A case study over Galatasaray SK Yaşar Üniversitesi 2014
MERVE ÜRKMEYEN Drivers and incentives of innovation and entrepreneurship in EU Yaşar Üniversitesi 2013
JOSEPH FRED CASTRO The relationship between psychological resilience and departmental commitment in intensive care unit and emergency room employees: A study of private İzmir hospitals Yaşar Üniversitesi 2013
Y. SERKAN ÖZMEN Analysis of organizational trust dimensions Yaşar Üniversitesi 2012
AYŞENİL DUYGU ÖZTÜRK Girişimsel pazarlama ve firma performansı: İzmir bölgesinde bir uygulama Yaşar Üniversitesi 2012
SELİN GENÇTÜRK İş ve işyeri ile ilgili işgören tutumlarının yenilik karakteri ve başarısı üzerindeki etkileri Yaşar Üniversitesi 2012
MELİH TÜTÜNCÜOĞLU Üniversite girişimciliği ve üniversite performansına etkileri: Türk üniversiteleri üzerine bir saha araştırması Yaşar Üniversitesi 2012
DUYGU SEÇKİN HALAÇ The effects of marketing culture on customer satisfaction in non - profit service organizations: An empirical study Yaşar Üniversitesi 2011
SERAY BEGÜM SAMUR The mediating role of innovative work behaviors between intraprenuerial climate and organizational innovatiness: An empiricial study Yaşar Üniversitesi 2011
PhD Thesis
AYTÜL SERÇE IŞIKLAR İç denetim hizmet kalitesi ölçümü Yaşar Üniversitesi 2017
T.HANDE ARBAK Firmaların yenilikçilik stratejilerine göre konumlandırma etkinliği Yaşar Üniversitesi 2017
TUNCAY ARISOY Bankacılıkta Kanal Yönetimi Stratejileri ve Türkiye Uygulamaları Yaşar Üniversitesi 2016
SEFER AYDOĞAN Havalimanı işletmeciliği ve havalimanı hizmet kalitesinin ölçümü Yaşar Üniversitesi 2016
HASEEB HASAN MUSTAFA Bilgi ve iletişim teknolojileri ve örgütsel yenilik. Niteliksel bir analiz Yaşar Üniversitesi 2016
GONCA ASLAN Dinamik yetenekler, stratejik improvizasyon ve firma performansı Yaşar Üniversitesi 2015
MURAT NAZLI Hizmet sektöründe kurumsal yönetimin işte mutluluk üzerine etkisi Yaşar Üniversitesi 2015
AYLİN ARAZA Kurumsal çeviklik ve performans ilişkisine çevresel dinamizmin etkisi Yaşar Üniversitesi 2015
DUYGU SEÇKİN HALAÇ The effects of technology orientation on firm performance Yaşar Üniversitesi 2014

Publications

7.1 Published or Accepted to be Published in International Journals Covered by (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
BULUT ÇAĞRI,PIRNAR İGE,SARI FERİKA Adaptation of hospitality service quality scales for marina services International Journal of Hospitality Management, 54(), 95-103. (SSCI) 2016
BULUT ÇAĞRI,Eren Hakan,Duygu Seçkin Which One Triggers the Other Technological or Social Innovation Creativity Research Journal, 25(4), 436-445. (SSCI) 2013
Alpkan Lutfihak, Bulut Cagri Organizational support for intrapreneurship and its interaction with human capital to enhance innovative performance Management Decision, 48(5), 732-755. (SSCI) 2010
7.2 Published or accepted to be published in International journals covered by other indexes
BULUT ÇAĞRI,ÇULHA OSMAN The Effects of organizational training on organizational commitment International Journal of Training, (), 0-0. wiley-Blackwell 2015
7.3 Published in CPCI-S or CPCI-SSH indexed conference proceedings International
BULUT ÇAĞRI,Eren Hakan,SEÇKİN HALAÇ DUYGU Social Innovation and Psychometric Analysis World Conference on Psychology and Sociology 2012

8. Projects

Birleşmiş Milletlerin Tarım ve Gıda Örgütü ile Bill Melinda Gates Vakfı ortak projesi Alt Sahara Afrika Ülkelerinde Ulusal İstatistik Sistemleri CountrySTAT for Sub Saharan African Countries Projelendirme Sorumlusu 2007

DİĞER

Developing Entreperenurship and Innovation Minor Programmes in European Research Area ENOVA Erasmus KA 2 Projesi dört ülke ve beş ortaklı AB Projesi Proje Koordinatörü 2015 2018

Avrupa Birliği

Avrupa İmalat Sanayiinde Yenilik Araştırması 2004 05 Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research ISI liderliğinde 9 ülke Almanya Avusturya Fransa Hırvatistan İngiltere İsviçre İtalya Slovenya ve Türkiye tarafından kurulan bir

DİĞER

Kariyerin İzmir Yolculuğu Milli Eğitim Bakanlığı Devlet Planlama Teşkilatı Milli Prodüktivite Merkezi Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği İzmir İl Özel İdaresi ve Yaşar Üniversitesi ortaklığında İZKA projesi Ölçme

DİĞER

İzmir Bölgesel Ar Ge ve Yenilik Kapasitesi Projesi İzmir Kalkınma Ajansı ve EBİLTEM Teknik Komite Grubu Üyesi 2011

DİĞER

İzmir Kentsel Turizm Ürün ve Uygulamalarının Stratejileri ve İnovatif Turizm Ürün ve Uygulamalarının Niteliksel bir Saha Araştırması Yoluyla Belirlenmesi İzmir Kalkınma Ajansı DFD Projesi proje ortağı 2012 13

DİĞER

İzmir Bölgesel Turizm Stratejisi 2012 2013 Yaşar Üniversitesi ve İzmir Kalkınma Ajansı İZKA Proje Eş Koordinatörü

DİĞER

İzmir Bölge Strateji Belgesi İzmir Kalkınma Ajansı desteklemiştir 2012 2013 Proje ortağı

DİĞER

Bornova Turizm Master Planı Hazırlanması Projesi İzmir Bornova Belediyesi desteklemiştir 2013 proje ortağı

DİĞER

Employ Yourself Project AB Fonlu Gençlik Projesi Proje Danışmanı ve Eğitimcisi 2013

Avrupa Birliği

Kültür Mirasları Yönetimi NETMuse Projesi Roma Province Desteklemiş proje sonunda ayrıca bir uluslararası konferans Roma da ortaklığımızda düzenlenmiştir http www netmuse eu Roma Tre University Saint Petersburg State University of Economics a

DİĞER

Türk İmalat ve Hizmet İşletmelerinde Kültürel Profil ve Yönetsel Eğilimlerin Ortaya Konulması ve Bunların Şirket Performansının Çeşitli Boyutları Üzerine Etkilerini Belirlemeye Yönelik Zaman Serimli Bir Saha Araştırması TUBİTAK Projesi SOBAG 104K11

TÜBİTAK PROJESİ

İnovasyon Yönetimi Akademisi Eğitim Programı Ege İhracatçı Birlikleri koordinitörlüğünde Türkiye İracatçı Birlikleri Desteğinde İnovasyon Eğitimi ve Eğiticinin Eğitimi Projesi danışman 2013 2014

DİĞER

İmalat Sanayiinde İnovasyon Modelleri ve Uygulamaları Araştırması Projesi TUBİTAK Projesi SOBAG 105K115 Proje Bursiyeri 2007

TÜBİTAK PROJESİ

Developing Case Based Vocational Training for Innovation Management InnoCASE Avrupa Birliği destekli üç ülke ve beş ortaklı Leornardo Programı AB Projesi Proje Ortağı 2013 2016

Avrupa Birliği

9. Administrative Duties

Enstitü Müdürü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2016 -

Yönetim Kurulu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2011 - 2014

Fakülte Kurulu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2011 -

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2011 -

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2010 - 2013

Fakülte Kurulu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2010 - 2013

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2010 -

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2010 - 2013

Bölüm Bşk. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2010 - 2013

Dekan Yardımcısı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2010 - 2011

Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2010 -

Komisyon Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2009 - 2013

10. Membership in Scientific and Professional Organizations

Ege Genç İşadamları Derneği (EGİAD)

2013 -

12. Son İki Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

BUSN 040 GİRİŞİMCİLİK VE İŞ PLANLAMASI (2016-2017)

Weekly Hour : 4

ISLT 569 AİLE İŞLETMELERİ (2016-2017)

Weekly Hour : 3

Contact

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR