Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Öğrt.Gör. Buğra Çiftçi

Yabancı Diller Yüksekokulu / Hazırlık Sınıfı

Kısa Özgeçmiş

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İngilizce Öğretmenliği Lisans eğitimini tamamlamıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yabancı Dil olarak Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir. Yaşar Üniversitesi’nde İngilizce okutmanı olarak 2010'da akademik görevine başlamıştır. Halen Yaşar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda okutman olarak tam zamanlı çalışmaktadır.

  • Eposta bugra.ciftci@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 9823  

Öğrenim Bilgisi

Yüksek Lisans

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Turistik Metinlerin Dilsel Özellikleri ve Sözcük öğretimi (0)
Tez Danışmanı: VELİ DOĞAN GÜNAY
2011 - -

Lisans

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ / ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ/YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PR./
2006 - 2010

Akademik Ünvanlar

Öğrt.Gör.

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ /
2010 -

12. Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

Integrated Skills (2015-2016)

Haftalık Saati : 22

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR