Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Yabancı Dil Okutmanı Buğra Çiftçi

Yabancı Diller Yüksekokulu / Hazırlık Sınıfı

Kısa Özgeçmiş

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İngilizce Öğretmenliği Lisans eğitimini tamamlamıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yabancı Dil olarak Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir. Yaşar Üniversitesi’nde İngilizce okutmanı olarak 2010'da akademik görevine başlamıştır. Halen Yaşar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda okutman olarak tam zamanlı çalışmaktadır.

  • Eposta bugra.ciftci@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 9823  

Öğrenim Durumu

Yüksek Lisans

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ (YL) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
-

Lisans

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ / ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2010

Akademik Ünvanlar

OKUTMAN

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ /
2010

12. Son İki Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

Integrated Skills (2015-2016)

Haftalık Saati : 22

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR