Yaşar University | Curriculum Vitae

Assist.Prof. (PhD) Dilara Balcı Gülpınar

Faculty of Art & Design / Dept. of Animation

Short CV

She was born in İzmir in 1985. She started her university education in Mimar Sinan Fine Arts University, Cinema-TV department in 2003. In this university she took lessons from respected filmmakers of Turkish cinema such as Metin Erksan, Memduh Ün, Duygu Sağıroğlu, Feyzi Tuna, Serdar Akar, Nedim Otyam and İlhan Arakon. Until her graduation in 2008, she worked as director assistant and editing assistant in several television productions. She directed seven short films that were screened, finalized and awarded at various festivals. She graduated from master's degree program in 2011 and phd program in 2016 at Marmara University, Department of Cinema. She started her academic career as a research assistant in 2010 and continued as lecturer between 2016-2021. She has been working as assistant professor since October 2021 in the same university. She is also author of two books, Yeşilçam'da Öteki Olmak and Feyzi Tuna: Her Film Bir İmtihandı.

  • Email  
  • Phone 0232-570 8773  

Education

Phd

SİNEMA (DR) / MARMARA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/SİNEMA (DR)/
Thesis Name: Sinemada kolonyal geçmişin temsili: Hindistan örneği (2016)
Thesis Advisor: PROF. DR. ESRA BİRYILDIZ
2011 - 2016

Master

SİNEMA (YL) (TEZLİ) / MARMARA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/SİNEMA (YL) (TEZLİ)/
Thesis Name: Yeşilçam sinemasında gayrimüslim temsilleri (1960-1975) (2011)
Thesis Advisor: PROF. DR. ŞÜKRAN ESEN
2009 - 2011

Bachelor

SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ / MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ/SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ/SİNEMA VE TELEVİZYON PR./
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
2003 - 2009

Academic Titles

Asst.Prof.Dr.

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ / ÇİZGİ FİLM VE ANİMASYON BÖLÜMÜ
2021 -

Lecturer

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ / FİLM TASARIMI VE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
2017 - 2021

Research Assistant

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ / FİLM TASARIMI VE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
2010 - 2017

Publications

7.2 Published or accepted to be published in International journals covered by other indexes
BALCI GÜLPINAR DİLARA Agop, Salomon and Despina: Content Analysis of Non-Muslim Representations in Yeşilçam Cinema Howard Journal of Communications, 34(1), 1-18. SCOPUS 2022
7.3 Published in CPCI-S or CPCI-SSH indexed conference proceedings International
BALCI GÜLPINAR DİLARA Yeşilçam'ın Polisiyelerini Uluslararası Kara Film Örnekleri Olarak Yeniden Düşünmek 2. Uluslararası Film Araştırmaları Sempozyumu 2023
BALCI GÜLPINAR DİLARA Film Biterken: 1980 Sonrası Türkiye Sinemasında Yeşilçam'ın Çöküşünün Temsili Cumhuriyet 9. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 2023
BALCI GÜLPINAR DİLARA The Representation of İzmir in Yeşilçam Films in Relation of Cinema and City 14. Uluslararası İstanbul Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Bilimsel Araştırmalar Kongresi 2023
BALCI GÜLPINAR DİLARA Biyografik Filmlerde Ulusal Nostaljik Temsiller: Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu Ege 8. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 2023
BALCI GÜLPINAR DİLARA National Nostalgia in Turkish Biographical Films: Analysis of Pocket Hercules: Naim Süleymanoğlu 7th "Memory, Melancholy and Nostalgia" International Interdisciplinary Conference 2022
BALCI GÜLPINAR DİLARA Dijital Çağda Film Estetiğinin Değişimi: Dikey Sinema 9. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Çağda İletişim Çalışmaları Sempozyumu 2022
BALCI GÜLPINAR DİLARA Yeşilçam Seyircisine Bakıyor: Sinemada Film İzleme Deneyiminin Temsili Yakın Doğu Üniversitesi 1. Uluslararası Sinema Sempozyumu- Kültür Sinema İlişkisi ve Sinema Dilinde Kültür Bildiri Kitabı 2021
BALCI GÜLPINAR DİLARA Representation of History in Cinema: Comparative Analysis of Turkish Films Based on the Conquest of Istanbul Striking Back At Empire: Politicising Media Genres, University o Pittsburg, Graduate Student Conference 2021
BALCI GÜLPINAR DİLARA Representation of the Colonial Past in Cinema: India Example Postcolonialism, Postcommunism and Postmodernism: International Interdisciplinary Conference 2016
BALCI GÜLPINAR DİLARA 1960'lı Yılların Türk Sinemasında Öteki Kadınlar 13. Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Konferansı 2012
7.4 Books & Book Chapters International
BALCI GÜLPINAR DİLARA Türkiye'de Popüler Kültür Paradigmaları: 2000 Sonrası Değişen Medya Pratikleri Chapter:Popüler Sinemada Müzikli Biyografinin Yükselişi: Müslüm, Bergen ve Dilberay Örnekleri Page (11-36) Chapter Literatürk Academia 2023
BALCI GÜLPINAR DİLARA Perdenin Ötesi Farklı Bakış Açılarıyla Sinema Chapter:Darülbedayi'den BKM'ye Türkiye'de Tiyatro ve Sinema Etkileşimi Page (13-40) Chapter Palet Yayınları 2023
BALCI GÜLPINAR DİLARA Sinemasal Cilt 5 Brecht Chapter:Sinemada “Gösterme”ye Rakip Olarak “Anlatma”: Yeşilçam Filmlerinde Diegetik Anlatım, Anlatıcı Türleri ve İşlevleri Page (11-35) Chapter Doğu Batı Yayınları 2023
BALCI GÜLPINAR DİLARA Sinemasal 01 İdeoloji Chapter:Türkiye’de Politik Sinema ve Kitlelere Etkisi Üzerine Bir İnceleme: “Güneş Ne Zaman Doğacak?” Filmi Page (61-77) Chapter Doğu Batı Yayınları 2018
BALCI GÜLPINAR DİLARA Researchers on Science and Art in 21st Century Turkey Chapter:Representation of the Colonial Past in Cinema: India Example Page (100-107) Chapter Gece Kitaplığı 2017
7.5 Published or Accepted to be Published in National Journals
BALCI GÜLPINAR DİLARA Türkiye Dizi Sektöründe Senaristlerin Yaratıcılıklarını Olumsuz Etkileyen Etmenler ve Çözüm Önerileri Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Etkileşim, (12), 236-261. TR DİZİN 2023
BALCI GÜLPINAR DİLARA Writing History with Films: The Example of the Conquest of Istanbul Yedi: Sanat, Tasarım ve Bilim Dergisi, (29), 55-65. TR DİZİN 2023
BALCI GÜLPINAR DİLARA Orhan Aksoy Melodramlarına Auteur Teori Perspektifinden Bakmak Social Sciences Research Journal (SSRJ), 12(10), 1222-1233. Academic Resource Index, Scientific Indexing Services, Eurasion Scientific Jornal Index, SOBIAD. 2023
BALCI GÜLPINAR DİLARA, Duran Nilgün Tuğçe Feyzi Tuna'nın Kadın Filmleri Üçlemesinin Feminist Kuram Perspektifinden Analizi Uluslararası Sosyal Bilimler ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 1(1), 23-40. Index Copernicus, ASOS, ResearchBib 2022
BALCI GÜLPINAR DİLARA Dikey Sinemaya Doğru: Analogtan Dijitale Filmlerde Çerçeve Oranlarının Dönüşümü sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi, 13(3), 95-122. TR DİZİN 2022
BALCI GÜLPINAR DİLARA Köyden İndim İstanbul’a: Türkiye Sinemasında İç-Göç Güldürüsü Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 7(1), 102-121. ASOS, EUROPUB, CITE FACTOR, DRJI 2020
BALCI GÜLPINAR DİLARA, YENEN ÖYKÜ Yeşilçam Sineması'nda Şiirsellik Arayışı SineFilozofi, (1), 256-274. TR DİZİN 2019
BALCI GÜLPINAR DİLARA,SÖNMEZ SEVCAN ”Seni Saraylarda Yaşatacağım...” Türk Sinemasında Mahalle ve Kentin Dönüşümü (1960-1990) Sanat & Tasarım Dergisi, 8(1), 186-206. TR DİZİN 2018
BALCI GÜLPINAR DİLARA,Kandemirci Duygu “Evimin Kadını Çocuklarımın Anası” Emekçi Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Türkiye Sinemasındaki Sunumu Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 28-44. ASOS 2013
7.6 Published Conference Proceedings National
BALCI GÜLPINAR DİLARA,YENEN ÖYKÜ Yeşilçam Sinemasında Şiirsellik Arayışı (Sözlü Sunum) 1. Ulusal Sinema ve Felsefe Sempozyumu 2018
BALCI GÜLPINAR DİLARA,Kandemirci Duygu Evimin Kadını Çocuklarımın Anası Emekçi Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Türkiye Sinemasındaki Sunumu (Sözlü Sunum) Aile İçi Çatışma, Şiddet ve Farkındalık Sempozyumu 2013
BALCI GÜLPINAR DİLARA Köyden İndim İstanbul’a Türkiye Sinemasında İç Göç Güldürüsü (Sözlü Sunum) Lisansüstü Göç Araştırmaları Sempozyumu 2013
7.7 Other Publications
Others
BALCI GÜLPINAR DİLARA Yeşilçam'da Öteki Olmak Ayrıntı Yayınları 2023
BALCI GÜLPINAR DİLARA,güçer damla Kısa Film Senaryosu Uygulamaları Chapter:Körler Müessesesi Chapter Agora Yayınları 2016
BALCI GÜLPINAR DİLARA Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler 12 Chapter:1960'lı Yılların Türk Sinemasında Öteki Kadınlar Chapter Bağlam Yayınları 2016
BALCI GÜLPINAR DİLARA Gözdeki Kıymık: Yeni Türkiye Sinemasında Madun ve Maduniyet İmgeleri Chapter:Giritlioğlu Sinemasında Yakın Siyasi Tarih Eleştirisi ve Travmatolojik Hayatlar Chapter Metis Yayınları 2016
BALCI GÜLPINAR DİLARA Feyzi Tuna Her Film Bir İmtihandı Agora Kitaplığı 2014
BALCI GÜLPINAR DİLARA Sinemada Bir Asır: Türk Sinemasının 100. Yılına Armağan Chapter:Karagözden Yeşilçam’a Gayrimüslim Temsillerinin Dönüşümü Chapter Orient Basım Yayın 2014
BALCI GÜLPINAR DİLARA Yeşilçamda Öteki Olmak: Başlangıcından 1980'lere Türkiye Sinemasında Gayrimüslim Temsilleri Kolektif Kitap 2013
Art Activities
KAYIT (Ses ve/veya Görüntü) Uluslararası Özgün Dizi Yazmayı Çok Sevdim (I Really Liked Writing TV Series) Finalistlik ve Film Gösterimi Fotofilm 4th International Short Film Fest 2023-08-01 2023-08-07
KAYIT (Ses ve/veya Görüntü) Uluslararası Özgün Dizi Yazmayı Çok Sevdim (Film Gösterimi) 18. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali 2023-05-01 2023-05-07
KAYIT (Ses ve/veya Görüntü) Uluslararası Özgün Dizi Yazmayı Çok Sevdim (Finalistlik ve Film Gösterimi) Tayf Uluslararası Kısa Film Festivali 2023-04-24 2023-04-27
SERGİ Ulusal Karma The End Değişim, Yaşar Üniversitesi, Sanat Tasarım Fakültesi Öğretim Elemanları Sergisi 2022-04-26 2022-05-11
SERGİ Uluslararası Karma The End Perspectives 2022 2022-01-05 2022-01-23
SERGİ Uluslararası Karma Texture (Video Art Karma Sergi) Over the Structures 2020 2020-03-04 2020-03-22
SERGİ Ulusal Karma Texture (Video Art Karma Sergi) Tekilden Çoğula, AASM 2020-02-10 2020-02-21
SERGİ Uluslararası Karma Texture (Video Art Karma Sergi) 3. Uluslararası SADA Disiplinlerarası Sanat Sempozyumu Sergisi 2019-11-28 2019-11-29
SERGİ Uluslararası Karma Texture (Video Art Karma Sergi) Second International Video Art Forum, Damman-Saudi Arabia 2019-11-11 2019-11-15
SERGİ Uluslararası Karma Texture (Video Art Karma Sergi) Sugar Gallery Uluslararası Karma Sergisi, Arkansas Üniversitesi ABD 2019-10-28 2019-11-11
KAYIT (Ses ve/veya Görüntü) Ulusal Özgün Körler Müessesesi (Film Gösterimi) Alternatif Kısa 5 - Kısa Film İyi Gider 2018-03-02 2018-03-02
KAYIT (Ses ve/veya Görüntü) Uluslararası Özgün Körler Müessesesi (Film Gösterimi) Tres Court 2016'nın En İyileri Gösterim Seçkisi. 2017-06-09 2017-06-11
KAYIT (Ses ve/veya Görüntü) Uluslararası Özgün Körler Müessesesi (Finalistlik ve Film Gösterimi) 3. Uluslararası Kayseri Altın Çınar Film Festivali 2016-05-05 2016-05-08
KAYIT (Ses ve/veya Görüntü) Ulusal Özgün Körler Müessesesi (Finalistlik, Film Gösterimi) 6. Okan Üniversitesi, Öğrenci Filmleri Kısa Film Yarışması 2016-04-25 2016-04-28
KAYIT (Ses ve/veya Görüntü) Ulusal Özgün Körler Müessesesi (Yön: Dilara Balcı, Damla Güçer) Film Gösterimi 1. Uluslararası Antalya Film Günleri 2016-02-23 2015-02-26
KAYIT (Ses ve/veya Görüntü) Uluslararası Özgün Körler Müessesesi (Finalistlik ve Film Gösterimi) 27. Uluslararası İstanbul Kısa Film Festivali 2016-02-03 2016-02-10
KAYIT (Ses ve/veya Görüntü) Ulusal Özgün Körler Müessesesi (Yön: Dilara Balcı, Damla Güçer) En iyi Film Ödülü ve Fİlm Gösterimi Bursa Kısa Film Festivali 2016-01-24 2016-01-26
KAYIT (Ses ve/veya Görüntü) Uluslararası Özgün Körler Müessesesi (Finalistlik ve Film Gösterimi) 3. Uluslararası Boğaziçi Kısa Film Festivali 2015-11-20 2015-11-27
KAYIT (Ses ve/veya Görüntü) Uluslararası Özgün Körler Müessesesi (Finalistlik ve Film Gösterimi) 16. İzmir Kısa Film Festivali (Yön: Dilara Balcı, Damla Güçer) 2015-11-17 2015-11-21
KAYIT (Ses ve/veya Görüntü) Uluslararası Özgün Körler Müessesesi (Finalistlik, Film Gösterimi) 6. Uluslararası Malatya Altın Kayısı Film Festivali 2015-11-06 2015-11-12
KAYIT (Ses ve/veya Görüntü) Ulusal Özgün Körler Müessesesi (Finalistlik, Film Gösterimi) Çukurova Üniversitesi 1. Kısa Film Festivali 2015-05-04 2015-05-05
KAYIT (Ses ve/veya Görüntü) Ulusal Özgün Elma (Finalistlik ve Film Gösterimi) 4. Kıssadan Hisse Kısa Film Festivali 2010-12-01 2010-12-03
KAYIT (Ses ve/veya Görüntü) Uluslararası Özgün Elma (Yönetmen: Dilara Balcı) Kısa Film gösterimi 4. Uluslararası İkinci El Kısa Fİlm Festivali 2010-02-27 2010-03-04
KAYIT (Ses ve/veya Görüntü) Uluslararası Özgün Masal (Yön: Dilara Balcı) Gösterim Seçkisi 4. Uluslararası İkinci El Kısa Film Festivali 2010-02-27 2010-03-04
KAYIT (Ses ve/veya Görüntü) Uluslararası Özgün Elma (Finalistlik ve Film Gösterimi) Uluslararası 4. Genç Yetenekler Kısa Film Festivali 2008-12-18 2008-12-20
KAYIT (Ses ve/veya Görüntü) Ulusal Özgün Masal (Kısa Film Gösterimi) 6. Pam Kısa Film Festivali Gösterim Seçkisi 2008-10-22 2008-10-24
KAYIT (Ses ve/veya Görüntü) Ulusal Özgün Elma (Kısa Film Gösterimi) 6 Pam Kısa Film Festivali Gösterim Seçkisi 2008-10-22 2008-11-24
Non-academic Experience
Mint Yapım Kurgu asistanlığı 2009 2009
Kavak Yelleri dizisi Reji Asistanlığı 2007 0
Oks Anneleri dizisi Reji Asistanlığı 2008 0
Aziz Ayşe filmi Post Prodüksiyon asistanlığı 2009 0

Projects

Turkiye Dizi Sektorunde Senaristlerin Yaratıcı Dusunmelerinin Onundeki Engeller ve Cozum Onerileri

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

Administrative Duties

Anabilim Dalı Başkanı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2023 -

Bölüm Başkanı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2023 - 2023

Awards

En iyi kısa film "Körler Müessesesi"

Bursa Kısa Film Yarışması / TÜRKİYE
2016

En iyi kısa film "Körler Müessesesi"

Bursa Kısa Film Yarışması / TÜRKİYE
2016

Courses

Sanat ve Tasarımda Araştırma Yöntemleri ve Etik (2023-2024)

Weekly Hour : 3

Introduction to History of Cinema (Sinema Tarihine Giriş) (2023-2024)

Weekly Hour : 3

Directors and Their Cinemas (2023-2024)

Weekly Hour : 3

Tez (2023-2024)

Weekly Hour : 0

Sanat ve Tasarımda Araştırma Yöntemleri ve Etik (2022-2023)

Weekly Hour : 3

Doğu Asya Sineması (2022-2023)

Weekly Hour : 3

Film and Arts (Sinema ve Sanat) (2022-2023)

Weekly Hour : 4

Introduction to History and Cinema (Sinema Tarihine Giriş) (2022-2023)

Weekly Hour : 3

Yönetmenler ve Sinemaları (2022-2023)

Weekly Hour : 3

Documentary Film Theory (Belgesel Film Teorisi) (2022-2023)

Weekly Hour : 4

Senaryo Yazımına Giriş (2022-2023)

Weekly Hour : 4

Directors and Their Cinemas (2022-2023)

Weekly Hour : 3

Seminer (2022-2023)

Weekly Hour : 0

Kurgu Çalışmaları 1 (2021-2022)

Weekly Hour : 4

Film and Arts (Sinema ve Sanat) (2021-2022)

Weekly Hour : 4

Yönetmenler ve Sinemaları (2021-2022)

Weekly Hour : 3

Sanat ve Tasarımda Araştırma Yöntemleri ve Etik (2021-2022)

Weekly Hour : 3

Introduction to History of Cinema (Sinema Tarihine Giriş) (2021-2022)

Weekly Hour : 3

Documentary Film Theory (Belgesel Film Teorisi) (2021-2022)

Weekly Hour : 4

Sanat ve Tasarımda Araştırma Yöntemleri ve Etik (2021-2022)

Weekly Hour : 3

Introduction to Art of Cinema (Sinema Sanatına Giriş) (2021-2022)

Weekly Hour : 3

Kurgu Çalışmaları 2 (2021-2022)

Weekly Hour : 4

Modern Cinema (Modern Sinema) (2021-2022)

Weekly Hour : 4

Kurgu Çalışmaları 1 (2020-2021)

Weekly Hour : 4

Kurgu Çalışmaları 2 (2020-2021)

Weekly Hour : 4

Film and Arts (Sinema ve Sanat) (2020-2021)

Weekly Hour : 4

Introduction to History of Cinema (Sinema Tarihine Giriş) (2020-2021)

Weekly Hour : 3

History of World Cinema (Dünya Sinema Tarihi) (2020-2021)

Weekly Hour : 4

History of Turkish Cinema (Türk Sinema Tarihi) (2020-2021)

Weekly Hour : 4

Modern Cinema (Modern Sinema) (2020-2021)

Weekly Hour : 4

Contact

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR