Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Dr.Öğr.Üyesi Gökçe Özdemir Umutlu

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Turizm İşletmeciliği Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Doç.Dr. Gökçe Özdemir, 1977 yılında İzmir’de doğdu. İzmir Özel Fatih Lisesi’nden mezun olduktan sonra Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nde okudu. 2003 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Bölümü Yüksek Lisans Programı’nı tamamlayarak bilim uzmanı ünvanını aldı. İngiltere’de Brighton Üniversitesi’nde bilimsel doktora araştırmalarında bulundu. 2007 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Bölümü’nün Doktora Programını tamamlayarak doktor ünvanına hak kazandı. 2012 yılında Pazarlama Dalında Doçentlik ünvanını alan Gökçe Özdemir, kısa süreli misafir öğretim elemanı olarak İsveç’te ve Belçika’da bulundu. Yazarın ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış makaleleri ile ulusal ve uluslararası konferanslarda sunulmuş bildirilerilerinin yanı sıra Detay Yayıncılık’tan çıkan “Destinasyon Pazarlaması” adlı bir kitabı bulunmaktadır. Halen Karşıyaka Belediyesi Turizm Danışmanlığı görevini ve ACEEPT (Avrupa Turizm Eğitimciler Birliği) Genel Sekreterliği görevini sürdüren Doç. Dr. Gökçe Özdemir, Karşıyaka, Manisa, Bornova ve Bayraklı Belediyeleri ile turizm konulu çeşitli projelerde birlikte çalışmaktadır. 2003 yılında öğretim görevlisi olarak başladığı Yaşar Üniversitesi’ndeki görevine, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü’nde öğretim üyesi olarak devam etmektedir.

  • Eposta gokce.ozdemir@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 9130  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ (DR) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TURİZM İŞLETMECİLİĞİ (DR)/
Tez Adı: Destinasyon Yönetimi ve Pazarlama Temelleri: İzmir İçin Bir Destinasyon Model Önerisi (2007)
Tez Danışmanı: ORHAN İÇÖZ
2004 - 2007

Yüksek Lisans

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ (DR) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TURİZM İŞLETMECİLİĞİ (DR)/
Tez Adı: Bir Turistik Ürün Çeşitlendirmesi Olarak Yat Turizmi ve Bodrum-Antalya Güzergahında Yat Turizminin Mevcut Durumu (2003)
Tez Danışmanı: ALP TİMUR
2001 - 2003

Lisans

İKTİSAT BÖLÜMÜ / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İKTİSAT BÖLÜMÜ/İKTİSAT PR./
1995 - 2000

Akademik Ünvanlar

YARDIMCI DOÇENT

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ
2007

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / SEYAHAT TURİZM VE EĞLENCE HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
2003

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
OLUWAKEMI JANET ABIODUN Reflections of destination quality on destination image: A case of Kusadası Yaşar Üniversitesi 2018
SENEM EMİNE ERDOĞAN Seyahat Motivasyonunu Etkileyen Gastronomik Unsurlar:İzmir Yarımada Örneği Yaşar Üniversitesi 2017
SENEM EMİNE ERDOĞAN Seyahat motivasyonunu etkileyen gastronomik unsurlar: İzmir yarımada örneği Yaşar Üniversitesi 2017
SUSAN EBANGHA BEKECHENG Ecotourism as a tool for sustainable development and poverty alleviation Yaşar Üniversitesi 2016
UĞUR CAN İMECE The assessment of museums in Izmir in regards to accessibility Yaşar Üniversitesi 2015
LACHIN NAMAZ Marketing Azerbaijan: Positioning in neighbouring and regional markets Yaşar Üniversitesi 2015
ELİF GÜNGÖR AYVALIK VE ÇEVRESİ TURİZM POTANSİYELİ DURUM DEĞERLENDİRMESİ VE GZFT ANALİZİ Yaşar Üniversitesi 2014
Doktora Tezleri

Yayınlar

7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
ÖZDEMİR UMUTLU GÖKÇE,ÇELEBİ DUYGU A SOCIAL MEDIA FRAMEWORK OF CULTURAL MUSEUMS Advances in Hospitality and Tourism Research (AHTR), 5(2), 101-119. TR DİZİN 2017
ÖZDEMİR GÖKÇE,ŞİMŞEK ÖMER FARUK The Antecedents of Complex Destination Image Procedia-Social and Behavioral Sciences, 175(), 503-510. Conference Proceedings Citation Index 2015
ÖZDEMİR BAYRAK GÖKÇE Hizmet İşletmelerinde İçsel Pazarlama Yaklaşımı iş, güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 16(1), 54-66. ulakbim sosyal bilimler veritabanı 2014
ÖZDEMİR BAYRAK GÖKÇE,SARI FERİKA Turist Destinasyonlarına Dönük Sosyal Medya Söylentileri Üzerine Bir Durum Çalışması İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi, 13(25), 289-299. Ulakbim Sosyal Bilimler Veritabanı 2014
ÖZDEMİR BAYRAK GÖKÇE,ADAN ÖZGE THE EVALUATION OF FILM TOURISM EFFORTS OF DMOs İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi, 13(25), 259-273. ULAKBİM 2014
ÖZDEMİR BAYRAK GÖKÇE,ADAN ÖZGE Significance of Internal Marketing Communications in Destinations Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(), 61-71. Ulakbim 2014
ÖZDEMİR GÖKÇE Festival motivators and consequences: a case of Efes Pilsen Blues Festival, Turkey Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 22(03), 378-389. SCOPUS 2011
ÖZDEMİR GÖKÇE,GÖK OSMAN Evaluating Popular City Destinations' Websites: A Framework for Website Assessment Tourism Analysis: An Interdsciplinary Journal, 14(6), 809-819. CABI, Thomson Reuters Web of Sceince 2009
ÖZDEMİR GÖKÇE,ÇULHA OSMAN Satisfaction and Loyalty of Festival Visitors Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 20(2), 359-373. SCOPUS 2009
ÖZDEMİR GÖKÇE,KOZAK METİN Event and Network Management: Application of EFQM for Tourist Destinations International Journal of Tourism Policy, 2(4), 262-273. SCOPUS 2009
ÖZDEMİR GÖKÇE The Role of Resort Planning in Sustaining Tourist Destination Image Scientific Journal of Agricultural Economics, (), 0-0. Endekste taranmıyor 2007
ÖZDEMİR GÖKÇE Yedekleme Planlaması İş Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 8(1), 0-0. TR DİZİN 2006
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler
ÖZDEMİR BAYRAK GÖKÇE,SARI FERİKA Destination in the Middle of the Buzz The European Conference on Social Science Research 2014
ÖZDEMİR BAYRAK GÖKÇE,ÇELEBİ DUYGU Reflections of Destinations on Social Media First International Conference IACuDit, Athens 2014
ÖZDEMİR BAYRAK GÖKÇE Internal Marketing As A Collaborative Approach Of Destination Marketing Organızations A Case Study of Izmir INBAM 2013: International Network of Business and Management Journals, Track 15: Services Business 2013
KOMESLİ MURAT,ERCAN AHMET TUNCAY,ÖZDEMİR BAYRAK GÖKÇE OWL Ontology Development for Destination Marketing 5th Metadata and Semantic Research Conference 2011
7.4 Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitapta Bölümler
ÖZDEMİR GÖKÇE,ÇELEBİ DUYGU Cultural Tourism in a Digital Era Springer 2015
ÖZDEMİR BAYRAK GÖKÇE In Dictionary of Corporate Social Responsibility Springer International Publishing 2015
ÖZDEMİR BAYRAK GÖKÇE,SARI FERİKA Interdisciplinary Perspectiveson Social Sciences Cambridge Scholars Publishing 2014
ÖZDEMİR BAYRAK GÖKÇE Encyclopedia of Corporate Social Responsibility Springer 2013
ÖZDEMİR BAYRAK GÖKÇE,KOZAK METİN Tourism Marketing On Both Sides of the Counter Cambridge Scholars Publishing 2013
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
ÖZDEMİR BAYRAK GÖKÇE,ADAN ÖZGE CLASSIFICATION OF DESTINATION SLOGANS IN TERMS OF USP Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, (), 0-0. ULAKBİM 2013
ÖZDEMİR GÖKÇE Destinasyon Pazarlamasında İnternetin Rolü Journal of Yasar University, 8(2), 0-0. EBSCO 2007
ÖZDEMİR GÖKÇE Cultural Change Management and Quality in the Tourism Industry Journal of Yasar University, 5(1), 0-0. EBSCO 2007
ÖZDEMİR GÖKÇE Resort Planlaması ve Turizm Planlaması İçindeki Yeri Journal of Yasar University, 3(1), 0-0. EBSCO 2006
7.7 Diğer Yayınlar
Makaleler
ÖZDEMİR BAYRAK GÖKÇE Destinasyon Pazarlamasında Film ve Dizi Turizmi Değerlendirmesi Kapadokya Örneği Pazarlama ve İletisim Kültürü Dergisi, (), 0-0. 2013
ÖZDEMİR GÖKÇE Destinasyon Pazarlamasında Film ve Dizi Turizmi Değerlendirmesi: Kapadokya Örneği Pazarlama ve İletisim Kültürü Dergisi, (01), 0-0. 2013
Diğerleri
ÖZDEMİR GÖKÇE Destinasyon Yönetimi ve Pazarlaması Detay Yayıncılık 2014
ÖZDEMİR GÖKÇE Tourism and Visuality Cases CABI 2010
ÖZDEMİR GÖKÇE Natural Heritage from East to West Case studies from 6 EU countries Springer-Verlag 2010
ÖZDEMİR GÖKÇE Natural Heritage from East to West Case studies from 6 EU countries Springer-Verlag 2010
ÖZDEMİR GÖKÇE Prof Dr Fermani Mavis Anı Kitabı Anadolu Üniversitesi Yayınları 2009
ÖZDEMİR GÖKÇE Turizm Planlaması ve Politikası Turizmde Bölgesel Planlama Turhan Kitabevi 2009
ÖZDEMİR GÖKÇE Destinasyon Pazarlaması Detay Yayıncılık 2008

8. Projeler

Şehzadeler Spil ile Yükseliyor

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

Manisa Kültürel ve Tarihi Turizm Varlıkları Envanteri

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

Seferihisar Belediyesi, Ev Pansiyonculuğu Eğitimi

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

Çevirimiçi Karşıyaka

Kalkınma Bakanlığı

İzmir Parmaklarınızın Ucunda

Kalkınma Bakanlığı

Konak Turizm Master Planı

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

Bornova Turizm Master Planı

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

Avrupa'da Turizm Bilgi Sistemi Uygulamaları

Avrupa Birliği

“TIME TRAVEL” Tarihsel Eğitim Projesi

Avrupa Birliği

Bornova Köylerinde Yaşayan Kadınlara Yönelik Ev Pansiyonculuğu Eğitimi Projesi

Diğer (Uluslararası)

Karşıyaka Turizm Master Planı 2009-2014

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

TUSENET

TÜBİTAK PROJESİ

9. İdari Görevler

MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2017 -

Bölüm Bşk. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2013 -

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR