Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Doç.Dr. Mine Ovacık

Sanat ve Tasarım Fakültesi / Endüstriyel Tasarım Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Lisansüstü eğitimi için YÖK bursuyla Amerika’ya gitti (1993).  Endüstriyel tasarım alanında profesyonel hayatına, Rochester’da (NY) Eastman Kodak Firması, Tasarım ve Ar-Ge bölümünde önce stajyer olarak daha sonra aynı departmanda “Kültürler-arası Tasarım” adlı projede araştırmacı-tasarımcı olarak başladı (1994, 1996). Mimar Sinan Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü’nde (ETB) doktora çalışması sırasında araştırma görevlisi olarak çalıştı. Aynı zamanda, Cadro Firması’nda tasarım ofisi kurup, iç mekân, mobilya, stant, aydınlatma tasarımı uygulamalarını ekibiyle gerçekleştirdi (1997-2002). Doktora sonrasında, Mersin Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi’nde; Mimarlık ve Takı Tasarımı Bölümlerinde dersler verdi, Dekan Yardımcılığı ve ETB Başkanlığı görevlerini sürdürdü. Mersin’de, “tarım ve endüstriyel tasarım”  araştırma konularına odaklandı, üniversite-sanayi işbirliği projeleri gerçekleştirdi (2002-2007). İş makinesi, İznik çinisi, nalın, aydınlatma ve takı tasarımları yaptı ve uyguladı. İşleri, yurtiçinde ve yurtdışında sergilendi. Çukurova Holding, Çumitaş, için tasarladığı; “Beko Loader 885” kabin içi tasarımı (2002) ve “Beko Loader 880” adlı iş makinesi, seri üretilen ve ithal edilen tasarımlarıdır (2007). İzmir’de, İzmir Ekonomi Üniversitesi, ETB’nde öğretim üyesi olarak çalıştı (2007–2011). Türk Kültür Vakfı 2010 yılı “Post-doktora” bursunu kazandı ve “Nalınlar” üzerine bir araştırma ve tasarım projesi gerçekleştirdi. 2011-2012 yılında serbest tasarımcı ve araştırmacı olarak çalıştı. 2012 yılından beri, Yaşar Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi,  ETB Başkanı ve öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.   İzmir’de, yerel kültür ve nesneler (geleneksel ahşap oyuncaklar ve nalın),   kullanıcı-odaklı tasarım ve ekolojik tasarım konularında araştırma ve tasarım çalışmalarını sürdürmektedir.

  • Eposta mine.ovacik@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8733  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI BÖLÜMÜ / MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK FAKÜLTESİ/ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI BÖLÜMÜ/ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI PR./
Tez Adı: Kendin Yap Etkinliğinin KKullanıcı Katılımı Odaklı Bir Endüstri Ürünleri Tasarım Yöntemine Dönüştürülme Çalışması (2002)
Tez Danışmanı: CEMİL TOKA
1997 - 2002

Yüksek Lisans

/ Rochester Institute of Technology
Endüstriyel Tasarım Programını
Tez Adı: “Presentation Products for the Hi-Media Small Office Home Office Environment of the 21stCentury” (1996)
Tez Danışmanı: Craig McArt
1993 - 1996

Lisans

İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ / MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK FAKÜLTESİ/İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ/İÇ MİMARLIK ANASANAT DALI/
1988 - 1992

Akademik Ünvanlar

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / ENDÜSTRİYEL TASARIM BÖLÜMÜ
2012 -

YARDIMCI DOÇENT

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ / ENDÜSTRİYEL TASARIM BÖLÜMÜ
2007 - 2011

YARDIMCI DOÇENT

MERSİN ÜNİVERSİTESİ / ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI BÖLÜMÜ
2004 - 2007

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DR)

MERSİN ÜNİVERSİTESİ / ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI BÖLÜMÜ
2002 - 2004

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ / ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI BÖLÜMÜ
1998 - 2002

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Rochester Institute of Technology / Industrail Design
1996 - 1997

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

MERSİN ÜNİVERSİTESİ / ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI BÖLÜMÜ
1993 - 2002

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
AMAMA FAROOG Responsible and co/design for creative craft communities Yaşar Üniversitesi 2016
EDA KÖSE Design to steer local communities towards sustainability: A pss design to encourage women in olive oil soap production in seferihisar İzmir Ekonomi Üniversitesi 2011
Atabey Güneç Endüstiyel Tasarım Disiplininde Kullanıcı Deneyimi Kavramı Nintendo Switch - Labo İncelemesi
Doktora Tezleri

Yayınlar

7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
OVACIK MİNE,GÜMÜŞER TÜLAY Geçmişten Günümüze Keçe Ayfer Güleç İş Modeli Üzerine Bir Analiz Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi, 15(15), 155-171. TÜBİTAK- ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler veri Tavanı (SBVT) ile EBSCO uluslararası veri tabanı tarafından tarnmaktadır 2016
Farooq Amama,Forsi Ali Housseinzadeh,OVACIK MİNE Planting Paper An Environmentally Responsible Design Project at the Art and Design Faculty Journal of Yaşar University, 10(39), 1-12. TÜBİTAK- ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler veri Tavanı (SBVT) ile EBSCO uluslararası veri tabanı tarafından tarnmaktadır 2015
OVACIK MİNE Responsible Designs in a Graduate Program Slowing Down for More Qualified Social Life Journal of Yaşar University, 10(39), 46-55. TÜBİTAK- ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler veri Tavanı (SBVT) ile EBSCO uluslararası veri tabanı tarafından tarnmaktadır 2015
OVACIK DÖRTBAŞ MİNE The Bathing Clogs Turkish Cultural Foundation - Turkish Culture Portal, (), 0-0. 2011
OVACIK DÖRTBAŞ MİNE Learning from Do It Yourselfers in Villages Re-Public (special issue: participatory design), (), 0-0. 2008
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
OVACIK MİNE Çukurova’da Tarım ve Endüstriyel Tasarım: Mersin’de Çilekçilik ve Bir Kendin-Yapçı Tasarım Vaka Çalışması Üzerine Yeni Öneriler 1. Uluslarası Akdeniz Sempozyumu 2018
ÖZCAN AHMET CAN,OVACIK MİNE PLEASE “DON’T” TAKE A SEAT OR RECONSIDERATION OF SITTING ERGONOMICS IN DESIGN ICNTAD 4th International Conference on New Trends in Architecture and Interior Design 2018
OVACIK MİNE,MATTHEWS LYDIA Yahşibey Makeovers Play Repair and Co design Yahşibey Yenilemeleri Oyun Tamir ve İş birlikçi Tasarım Cumulus Konferansı 2014 2014
OVACIK MİNE Responsible Designs in a Graduate Program Slowing Down for More Qualified Social Life SREP 2014-International Conference on Social Responsibility Education and Practices 2014
FAROOQ Amama,FORSİ Ali H,OVACIK MİNE Planting Paper An Environmentally Responsible Design Project at the Art and Design Faculty SREP 2014-International Conference on Social Responsibility Education and Practices 2014
OVACIK MİNE Local Hand Made Olive Oil Soap Production And Design Thinking Yerel El Yapımı Zeytinyağ Sabunu Üretimi ve Tasarım Düşüncesi ICPC 2013 International Cleaning and Personal Care Products and Production Technologies Symposium 2013
OVACIK MİNE From Clacking Clogs to Creaking SlippersTıkırdayan Nalınlardan Gıcırdayan Terliklere 4T 2010 - 5. Türkiye Tasarım Tarihi Topluluğu Konferansı 2010
OVACIK MİNE,KOCABIYIK SAVASTA ELİF Sustainability of Toy Making Eyup Toys R Ours EAD 2009_Design Connexity, 8th. International Conference of the European Academy of Design 2009
OVACIK MİNE Do It Yourself Tools for Strawberry and Citrus Production in Mersin Agrindustrial Design, 1st. Product and Service Design Symposium and Exhibition on Agricultural Industries: Olive Oil, Wine and Design, 2005
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
GÜRGAN NAZLI,OVACIK MİNE Üniversitede Hediye Verme Kültürü ve Kurumsal Değerlere Uygun Hediyelik Eşya Tasarımı Anadolu Üniversitesi SanatTasarım Dergisi, 8(1), 42-66. TR DİZİN 0
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
OVACIK MİNE,ÖZCAN AHMET CAN Market Rafında Şişede İçme Suyu OLmak ya da Ambalaj Tasarımının Suyun Algısına Etkisi (Sözlü Sunum) UTG-Ulusal Tasarım Günleri 2017 2017
OVACIK MİNE,MERTER SEVİ,GENÇTÜRK SELİN Endüstriyel Tasarım Eğitiminde Açık Kaynak Tasarım Yönteminin Stüdyo Derslerine Uyarlama Örneği (Sözlü Sunum) UTAK - Ulusal Tasarım Araştırmaları Konferansı 2014
OVACIK MİNE Özgün Oyuncak Kültürümüz Nerede Sessiz Oyuncakçılar Tıkırdayan Oyuncaklar (Sözlü Sunum) 4T 2009, 4. Türkiye Tasarım Tarihi Topluluğu Konferansı 2009
OVACIK MİNE Türkiye de Periferide Endüstri Ürünleri Tasarımı Eğitimi Stratejisi Üzerine Öneriler (Sözlü Sunum) 3. Ulusal Tasarım Kongresi 2006
7.7 Diğer Yayınlar
Makaleler
OVACIK DÖRTBAŞ MİNE Nesnelerden Sistemlere Radikal Tasarım Gazetesi, (Ocak 2013), 14-0. 2013
OVACIK MİNE Eco Siklet 2013 Tasarım Çalıştayı Radikal Tasarım Gazetesi, 52(Ekim 2013), 4-0. 2013
OVACIK DÖRTBAŞ MİNE Akdeniz Gıda Ve Tasarım Radikal Tasarım Gazetesi, (Mayıs 2012), 4-0. 2012
OVACIK MİNE Eskiyi Boz Sök Yeniyi Yap Dik Radikal Tasarım Gazetesi, (Aralık 2012), 19-0. 2012
OVACIK DÖRTBAŞ MİNE Kullanıp Atma Dönüştür Radikal Tasarım Gazetesi, (Haziran 2012), 5-0. 2012
OVACIK DÖRTBAŞ MİNE EAD Çok Bağlayıcı Radikal Tasarım Gazetesi, 5(Mayıs 2009), 8-0. 2009
OVACIK DÖRTBAŞ MİNE Testosteron Yüklü Kriz ve Kadın Odaklı Tasarım Radikal Tasarım Gazetesi, 10(Ekim 2009), 17-0. 2009
OVACIK MİNE Mekân Konut Ormanın Seyrettiği Ev Art Decor, (139), 0-0. 2004
OVACIK MİNE Profil Mirzat KOÇ Dokunmak Görmekten Daha Önemli Art Decor, (126), 70-76. 2003
OVACIK MİNE Mekân Konut Beyaz Dingin Bir Kutu Art Decor, (120), 86-101. 2003
OVACIK MİNE Profil Mine Ertan Mine Ovacık Portfolio Sayı 01 Ocak Şubat 82 88 Portfolio, (01 Ocak-Şubat Sayısı), 82-88. 2003
OVACIK MİNE Tenis Karşılaşmalarına Ödül Olan Tasarımlar Tasarım, (40), 110-112. 1993
OVACIK MİNE Sultanahmet Bizans Sarnıcı nda Sanat Galerisi Projesi Tasarım, (13), 132-134. 1991
Diğerleri
KİPÖZ MANAFLI ŞÖLEN UTKUN,OVACIK MİNE,BAYDAR GÜLSÜM,ATALAY DUYGU,Himam Dilek,Kurtel Ayşegül,Huw Hilton Kevin,BUSCH Otto Von,AKSU Bora Sürdürülebilir Moda Yeni İnsan Yayınevi 2015

8. Projeler

Kemeraltı Hediyelik Eşya Marka Stratejisi ve Ürün Tasarım Uygulama Projesi

Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar

Yaşar Üniversitesi Kültür Nesneleri Tasarım Stratejisi ve Bir Uygulama

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

Sağlıklı ve Dengeli Beslenme İçin Oyun ve Eğitim Gereçlerinin Tasarımı Projesi

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

An Experience of Multi cultural Co Existence Art and culture as a Means of EU integration and Co existence

Diğer (Uluslararası)

Nalınlar Geleneksel Türk Hamamından Günümüze

Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar

9. İdari Görevler

Bölüm Başkanı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2016 -

Bölüm Başkanı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2013 - 2016

Fakülte Kurulu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2013 -

Bölüm Başkanı MERSİN ÜNİVERSİTESİ

2004 - 2007

Dekan Yardımcısı MERSİN ÜNİVERSİTESİ

2004 - 2007

Erasmus Koordinatörü MERSİN ÜNİVERSİTESİ

2002 - 2007

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Endüstriyel Tasarım Meslek Kuruluşu (ETMK)

2009 - 2012

Akdeniz Akademisi

2013 -

11. Ödüller

Sanat ve Tasarım Akademik Etkinlik Teşvik Ödülü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2019

Sanat ve Tasarım Akademik Teşvik Ödülü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2018

Akademik Yayın Teşvik

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2018

Yayın Ödülü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2016

SANATSAL ETKİNLİK TEŞVİK ÖDÜLÜ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2016

Sanat ve Tasarım Etkinlikleri Ödülü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2016

Sanat ve Tasarım Akademik Yayın ve Teşvik Ödülü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2014

Sanat ve Tasarım Etkinlikleri Akademik Teşvik Ödülü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2014

Sanat ve Tasarım Akademik Yayın Teşvik Ödülü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2014

Postdoktora Çalışma Bursu 2010-2011

Turkish Cultural Foundation / TÜRKİYE
2010

Birincilik,2. Özgün Ayakkabı Tasarımı Yarışması, Kadın Kategorisi

EGEAYSAD / TÜRKİYE
1998

Mansiyon

LG Elektonik Uluslararası Tasarım Yarışması / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
1995

Sınfta En İyi Tasarım Ödülü, Düşük Adetli Depolanabilir Sandalye Kategorisi

Gunlocke Firması - Rochester Institute of Technology / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
1995

Birincilik, Sıfta En İyi Tasarım ödülü, Alex Nah ile birlikte

Eastmen Kodak Firması - Rochester Institute of Technology / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
1994

Yüksek Lisans Bursu

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI / TÜRKİYE
1993

12. Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

INDD 4401 Endüstriyel Tasarım Projesi 5 (2018-2019)

Haftalık Saati : 8

INDD 4402 DİPLOMA PROJESİ (2018-2019)

Haftalık Saati : 8

ID 0450 Design Thinking (2018-2019)

Haftalık Saati : 4

TEZ (2018-2019)

Haftalık Saati : 1

INDD 401 ENDÜSTRİYEL TASARIM STÜDYOSU 5 (2017-2018)

Haftalık Saati : 8

INDD 402 DİPLOMA PROJESİ (2017-2018)

Haftalık Saati : 8

TEZ (2017-2018)

Haftalık Saati : 1

ENDÜSTRİYEL TASARIM STÜDYOSU 5 (2016-2017)

Haftalık Saati : 8

DİPLOMA PROJESİ (2016-2017)

Haftalık Saati : 8

TEZ (2016-2017)

Haftalık Saati : 1

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR