Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Prof.Dr. Mehmet Cudi Okur

Mühendislik Fakültesi / Yazılım Mühendisliği Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Lisans eğitimini Ankara Üniversitesinde İstatistik-Ekonometri alanında tamamladıktan sonra,İngiltere Reading Üniversitesi'nde Uygulamalı İstatistik alanında Yüksek Lisans ve Atatürk Üniversitesinde Doktora eğitimlerini tamamlamıştır.Bu Üniversitede başladığı akademik görevini,1978 den itibaren Ege Üniversitesi Elaktronik Hesap Bilimleri Enstitüsünde önce Dr. öğretim görevlisi ve docent,1983 ten itibaren de Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde doçent olarak sürdürmüştür.1988 yılında profesörlüğe atanarak görevine EÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde profesör olarak devam etmiştir.Daha sonra,KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesinde Uygulamalı Matematik-Bilgisayar Bölümünde beş yıl profesör olarak çalışmıştır.1992-1995 döneminde EÜ Bilgisayar Merkezi,1995-2000 döneminde Ege Üniversitesi Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü Müdürlüğü Yapmıştır.2004 ten itibaren Yaşar Üniversitesinde profesör olarak,Bilgisayar Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanlıkları ve Mühendislik Fakültesi Dekanlığı görevleri yürütmüştür.Halen Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde tam zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

  • Eposta  
  • Telefon 0232-570 8224  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

/ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ/BİYOMETRİ/İSTATİSTİK
Tez Adı: Çoklu Karşılaştırmalarda Dağılış ve Varyans Yapısıyla ilgili Farziyelerden Ayrılışların Test yapısına Etkileri Üzerine Bir Araştırma (1974)
Tez Danışmanı: Şaban Karataş
1970 - 1974

Yüksek Lisans

/ University of Reading
Department of Applied Statistics
Tez Adı: Comparison of Multivariate Configurations Using Procrustes Rotation (1978)
Tez Danışmanı: Wojtek Krzanowski
1976 - 1978

Lisans

/ The University of Reading
Faculty of Science-Ad Hoc Programme in Statistical Computing
Faculty of Science-Ad Hoc Programme in Statistical Computing
1975 - 1978

Lisans

EKONOMETRİ BÖLÜMÜ / ANKARA ÜNİVERSİTESİ
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ/EKONOMETRİ BÖLÜMÜ/EKONOMETRİ ANABİLİM DALI/
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
1965 - 1969

Akademik Unvanlar

PROFESÖR

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2011 -

PROFESÖR

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2004 - 2011

PROFESÖR

Dogu Akdeniz Üniversitesi / FACULTY OF SCIENCES / Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar
2001 - 2004

PROFESÖR

/
1995 - 2001

PROFESÖR

Dogu Akdeniz Üniversitesi / Faculty of Sciences / Applied Mathematics and Computer Science
1989 - 1991

PROFESÖR

EGE ÜNİVERSİTESİ / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
1988 - 1995

DOÇENT

EGE ÜNİVERSİTESİ / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
1983 - 1988

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DR)

EGE ÜNİVERSİTESİ / BİLGİSAYAR BİLİMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ /
1978 - 1980

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DR)

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ / ZİRAAT FAKÜLTESİ /
1974 - 1978

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
Burhan Altıntaş A Security Comparison of Oracle,SQL Server and Mysql Database Management Systems Against SQL Injection Attack Vulnarabilities 2019
BURHAN ALTINTAŞ A security comparison of Oracle, SQL Server and MySQL database management systems against SQL injection attack vulnerabilities Yaşar Üniversitesi 2019
GÖKÇE KALABALIK A comparison of the performance of ensemble classification methods in telecom costumer churn analysis Yaşar Üniversitesi 2016
ÖZKAN ANIL TÖRAL Real-time rendering on mobile graphics using Gaussian mixture models Yaşar Üniversitesi 2015
SERMET ÖNEL An efficient BSSRDF plugin for computer graphics software Yaşar Üniversitesi 2014
DENİZ AYDOĞDU Usage of augmented reality technologies a case study: augmented reality in museums Yaşar Üniversitesi 2013
Chunhua Cui Client-Server Programming Using Java Sockets Dogu Akdeniz Üniversitesi 2004
Valentine Obodeichi An E- Commerce Implementation Using Java Servlet JSP,J2EE Technology and JD Dogu Akdeniz Üniversitesi 2004
Mahmoud Khebaisa A Comparison of Lossless Data Compression Algorithms. Dogu Akdeniz Üniversitesi 2003
Nazime Tuncay Development of a Distance Education Course Using Java and JavaScript Languages Dogu Akdeniz Üniversitesi 2002
MEHMET MİRAT SATOĞLU Java serulet, JDBC ve DBMS kullanarak bir elektronik ticaret sitesi uygulanması Ege Üniversitesi 2000
UMUT CEYHAN İnternet ortamında java teknolojileri kullanılarak WWW üzerinden yönetilebilen veri tabanı sistemi ve bir uygulama Ege Üniversitesi 1999
FAHRİYE BAFRA Çok değişkenli veri matrislerine uygulanan bazı analiz yöntemleri ve bunlarla ilgili bir paket program Ege Üniversitesi 1987
MURAT IHLAMUR Genel amaçlı bir çevre verileri analiz paket programının geliştirilmesi Ege Üniversitesi 1986
Doktora Tezleri
Sermet Önel An Efficient Model for Representing Sprakle Effects in Automotive Paints 2020
SERMET MİR An efficient model for representing sparkle effects in automotive paints Yaşar Üniversitesi 2020
Shahab Wahhab Kareem Novel Swarm Intelligence Algorithms for Structure Learning of Bayesian Networks and Comparative Evaluation 2020
MUSTAFA BÜYÜKKEÇECİ Evaluation of the relationship between the stability of feature selection techniques and classification performance in data mining Yaşar Üniversitesi 2019
NURCAN SEYLAN Estimating missing BRDF measurements with compressed sampling method Yaşar Üniversitesi 2015
EMİNE ÇETİNGÖZ Boş göz içeren olağanlık tablolarının analizinde kullanılan tahmin ve test yöntemlerinin bazı özellikleri üzerine bir araştırma Ege Üniversitesi 1991
Serdar Korukoğlu Çok Parametreli Bazı Olasılık Dağılışları ve Güvenirlilik Teorisinde Kullanılabilirlikleri 1985

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
OKUR MEHMET CUDİ On Fitting the Generalized Lambda Distribution to Air Pollution data Discussion Volume 23 Issue 7 1616 1989 Atmospheric Environment, 23(), 1616-1616. (SCI) 1989
OKUR MEHMET CUDİ On Fitting The Generalized Lambda Distribution To Air Pollution Data ATMOSPHERIC ENVIRONMENT, 22(), 2869-2872. (SCI) 1988
7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Kareem Shahab Wahhab,OKUR MEHMET CUDİ Structure Learning of Bayesian Networks Using Elephant Swarm Water Search Algorithm International Journal of Swarm Intelligence Research, 11(2), 19-30. Emerging Sources Citation Index 2020
OKUR MEHMET CUDİ,Kareem Shahab Wahhab Bayesian Network Structure Learning Based On Pigeon Inspired Optimization International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering, 8(1.2), 131-137. SJIFactor 2019
Kareem Shahab Wahhab,OKUR MEHMET CUDİ PIGEON INSPIRED OPTIMIZATION OF BAYESIAN NETWORK STRUCTURE LEARNING AND A COMPARATIVE EVALUATION Journal of Cognitive Science, 20(4), 535-552. Emerging Sources Citation Index 2019
OKUR MEHMET CUDİ Privacy Protection Problems in Social Networks Journal of Yasar University, 6(22), 3693-3698. EBSCO, Proquest-Ulrich-CSA, DOAJ, Ohiolink, WORLDCAT 2011
OKUR MEHMET CUDİ On Legal and Ethical Aspects of Data Mining Journal of Yasar University, 3(11), 1455-1461. EBSCO, Proquest-Ulrich-CSA, DOAJ, Ohiolink, WORLDCAT 2008
OKUR MEHMET CUDİ Yazılım Endüstrisinin Geleceği Gelişmekte olan Ülkeler ve Türkiye Journal of Yasar University, 2(7), 651-660. EBSCO, Proquest-Ulrich-CSA, DOAJ, Ohiolink, WORLDCAT 2007
OKUR MEHMET CUDİ A Critical Evaluation of Newly Emerging Holographic Storage Journal of Yasar University, 1(3), 193-197. EBSCO, Proquest-Ulrich-CSA, DOAJ, Ohiolink, WORLDCAT 2006
OKUR MEHMET CUDİ Teaching Object Oriented Programming At the Introductory Level Journal of Yasar University Vol 1 No 2 2005 Journal of Yasar University, 1(2), 149-157. EBSCO, Proquest-Ulrich-CSA, DOAJ, Ohiolink, WORLDCAT 2006
Şahin Yaşar Güneri, Okur ehmet Cudi Computer Based Assesment of Pre Assigned Individual Education Plans in Special Education Transactions on Enformatika,System Sciences and Engineering, 2(8), 219-221. International Science Index 2005
Şahin Yaşar Güneri, Okur Mehmet Cudi The Use of Information Technologies in Special Education for Individual Education Education Programs Transactions on Enformatika,System Sciences and Engineering, 2(8), 222-224. International Science Index 2005
OKUR MEHMET CUDİ A Study of Probability Weighted Moments Estimation of the Logistic Distribution American Series in Math. and Man. Sciences, 26(), 309-320. National 1991
Öztürk Aydın, Korukoğlu Serdar, Okur Mehmet Cudi A Goodness of Fit Test For The Exponential Distribution Journal of Japanese Society of Statistical Computing, 2(), 21-36. Japanese National 1989
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
OKUR MEHMET CUDİ,Kareem Shahab Wahhab Bayesian Network Structure Learning Using Hybrid BeeOptimization and Greedy Search 3rd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2018) 2018
Kareem Shahab Wahhab,OKUR MEHMET CUDİ Evaluation Of Bayesian Network Structure Learning 2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017) 2017
OKUR MEHMET CUDİ,Büyükkeçeci Mustafa Big data challenges in information engineering curriculumEAEEIE (European Association for Education in Electrical and Information Engineering) Annual Conference,2014. EAEEIE (European Association for Education in Electrical and Information Engineering) 2014
OKUR MEHMET CUDİ The Software Industry Perspectives and Opportunities for Developing Countries Third International Conference on Business,Management and Economics,İzmir 2011
OKUR MEHMET CUDİ Privacy Aspects of Newly Emerging Networking Environments 2nd International Symposium on Computing in Science & Engineering,Kuşadası 2011
Okur Mehmet Cudi, Başarıcı Samsun, Rana Ahmet Improving Student Learning Using State of the Art IT Equipment 7th International Educational Technology Conference 2007
OKUR MEHMET CUDİ Mobile Commerce and Security Challenges First International Conference on Business,Management and Economics,Çeşme 2005
OKUR MEHMET CUDİ A Monte Carlo Evaluation of the Methods For Estimating the Parameters of the Generalized Lambda Distribution COMPSTAT 88 PhysicaWerlag 329 334 Wien 1988 COMPSTAT 88 1988
OKUR MEHMET CUDİ Richard Von Mises s Work in Probability an Statistics in Turkey Proceedings of 45th Sesssion of the ISI 479 480 Amsterdam 1985 45th Sesssion of the ISI. 1986
OKUR MEHMET CUDİ Fitting the Generalized Lambda Distribution to air Pollution Data COMPSTAT 86 1986
Öztürk Aydın, Okur Mehmet Cudi A general Method for Generating Random Variables 3rd Int. Symposium on Computer and Information Sciences,Çeşme,1988
7.4 Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitapta Bölümler
OKUR MEHMET CUDİ,Kareem Shahab Wahhab HANDBOOK OF RESEARCH ON ADVANCEMENTS OF SWARM INTELLIGENCE ALGORITHMS FOR SOLVING REAL-WORLD PROBLEMS Kitap Bölümü:EVALUATION OF BAYESIAN NETWORK STRUCTURE LEARNING USING ELEPHANT SWARM WATER SEARCH ALGORITHM (PAGES 139-159) Sayfa (139-159) Kitap Bölümü IGI Global 2020
OKUR MEHMET CUDİ METADATA AND SEMANTIC RESEARCH 5th International Conference, MTSR 2011 Proceedings . Sayfa (-) Kitap Bölümü Springer 2011
Üniversite Dışı Deneyim
TÜBİTAK Panel üyeliği 2008 2014
MILLI EGITIM BAKANLIGI Danışmanlık 1989 1989

Projeler

Yerel Ağlarda Yönetim ve Performans Eniyileme İşlemlerinin Otomasyonu ve Ege Üniversitesi Kampüs Ağı İçin Bir Uygulama 98 UBE 001

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

Ege Üniversitesi Yerel Kampüs Ağında Uzaktan Kontrol ve Yardım Masası sistemi Oluşturulması 97 UBE 002

TÜBİTAK PROJESİ

Öğrenci Bilgi Sistemi Geliştirilmesi Uygulanması Ege Üniversitesi ÜNİPA Üniversite adına proje sorumlusu 1995

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

Hastane Bilgi sistemi Geliştirilmesi ve Uygulanması Ege Üniversitesi ÜNİPA Üniversite adına proje sorumlusu

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

Ege Üniversitesi Optik CD ROM networkü Oluşturulması 94 UBE 001

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

İdari Görevler

Bölüm Başkanı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2012 - 2015

Dekan YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2005 - 2012

Bölüm Başkanı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2004 - 2006

Enstitü Müdürü EGE ÜNİVERSİTESİ

1995 - 2001

Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı EGE ÜNİVERSİTESİ

1991 - 1994

Anabilim Dalı Başkanı EGE ÜNİVERSİTESİ

1984 - 1989

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Türkiye Bilişim Derneği

1983 -

Association for Computing Machinery

2012 -

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR