Yaşar University | Curriculum Vitae

Assist.Prof. (PhD) Bahar Konuk Sommer

Faculty of Law / Faculty of Law

Short CV

After completing her undergraduate studies at the Faculty of Law/ Dokuz Eylul University, she completed Master and Ph.D. at Dokuz Eylul University from the Public Law department. She started her academic career as research asisstant at Yasar University and continued her academic career as lecturer at Yasar University. In 2016 she was appointted as assistant professor at Yasar University. She is currently working as a full-time academician at Faculty of Law at Yaşar University.

  • Email bahar.konuk@yasar.edu.tr  
  • Phone 0232-570 8537  

Education

Phd

KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ/KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ/ANAYASA HUKUKU ANABİLİM DALI/
Thesis Name: BİR TEMEL HAK GARANTİSİ OLARAK KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ HAKKI (2015)
Thesis Advisor: OĞUZ ŞİMŞEK
2008 - 2015

Master

KAMU HUKUKU (DR) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/KAMU HUKUKU (DR)/
Thesis Name: Avrupa Birliği Hukukunda kadın erkek eşitliği ilkesi (2008)
Thesis Advisor: OĞUZ ŞİMŞEK
2005 - 2008

Bachelor

HUKUK PR. / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ/HUKUK PR./
2000 - 2004

Academic Titles

Asst.Prof.Dr.

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ /
2017 -

Thesis Superviser

Master Thesis
MİNE ARI Bir hükümet sistemi olarak başkanlık rejimi: ABD örneği Yaşar Üniversitesi 2019
PhD Thesis

Publications

7.2 Published or accepted to be published in International journals covered by other indexes
KONUK SOMMER BAHAR Çoklu Temelde Ayrımcılık Yasağı Legal Hukuk Dergisi, 17(203), 4609-4636. TR DİZİN 2020
7.3 Published in CPCI-S or CPCI-SSH indexed conference proceedings International
KONUK SOMMER BAHAR AİHM’İN BARBULESCU KARARI BAĞLAMINDA İŞÇİNİN ÖZEL YAŞAMINA MÜDAHALENİN SINIRLARI ÇALIŞMA HAYATINDAKİ HUKUKİ SORUNLAR ULUSLARARASI SEMPOZYUMU 2018
7.5 Published or Accepted to be Published in National Journals
KONUK SOMMER BAHAR Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Hassan v. Birleşik Krallık Kararı Işığında Uluslararası İnsancıl Hukuk ve İnsan Hakları İlişkisi Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 26(1), 49-61. TR DİZİN 2020
KONUK SOMMER BAHAR Çevre ve İnsan Hakları İlişkisine Yeni Bir Yaklaşım: Amerikalılar Arası İnsan Hakları Mahkemesi’nin OC 23/17 sayılı Tavsiye Görüşü İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 11(1), 384-393. TR DİZİN 2020
KONUK SOMMER BAHAR Türk Hukukunda Çevre Hakkının Bireysel Başvuru Yoluyla Korunması Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, (), 169-189. TR DİZİN 2019
KONUK SOMMER BAHAR Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Anayasa Temelinde Psikososyal Engelli Bireylerin Özgürlük Ve Güvenlik Hakkı Türkiye Barolar Birliği Dergisi, (133), 61-79. ULAKBİM 2017
KAVLAK BENGÜL,KONUK SOMMER BAHAR Mültecilerin Sağlık Hakkının Uluslararası Belgeler ve Türk Hukukundaki Düzenlemeler Işığında Değerlendirilmesi Legal Hukuk Dergisi, 15(177), 4281-4315. ULAKBİM 2017
KONUK BAHAR AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDA CİNSİYET AYRIMCILIĞINA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ JOY, (), 1725-1752. - 2014
ERDEM MUSTAFA RUHAN,KONUK SOMMER BAHAR Anayasa Mahkemesi’nin Terör Suçlarında Tutukluluk Süresine İlişkin İptal Kararının Düşündürdükleri FASİKÜL, (44), 11-18. Endekste taranmıyor 2013
KONUK BAHAR ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA VERGİLENDİRMEDE SOSYAL DEVLET İLKESİ YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, (), 799-834. ULAKBİM 2012
7.7 Other Publications
Others
KONUK SOMMER BAHAR Bir Temel Hak Garantisi Olarak Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkı On İki Levha Yayıncılık 2020
Non-academic Experience
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ARAŞ.GÖR. Diğer 2009 0

Administrative Duties

Bölüm Başkan Yardımcısı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2017 -

Komisyon Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2015 -

Courses

TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER (2019-2020)

Weekly Hour : 2

İNSAN HAKLARI (2019-2020)

Weekly Hour : 2

EUROPEAN HUMAN RIGHTS LAW (2019-2020)

Weekly Hour : 4

DEMOKRASİ TEORİSİ (2019-2020)

Weekly Hour : 3

İNSAN HAKLARININ ULUSLARARASI ALANDA KORUNMASI (2019-2020)

Weekly Hour : 3

TÜRK ANAYASA HUKUKU (2019-2020)

Weekly Hour : 4

ANAYASA YARGISI (2019-2020)

Weekly Hour : 2

GENEL KAMU HUKUKU (2019-2020)

Weekly Hour : 3

KARŞILAŞTIRMALI ANAYASA YARGISI (2019-2020)

Weekly Hour : 3

ANAYASA HUKUKU TARİHİ (2019-2020)

Weekly Hour : 3

DEVLET DOKTRİNLERİ (2019-2020)

Weekly Hour : 3

TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER (2018-2019)

Weekly Hour : 2

İNSAN HAKLARI (2018-2019)

Weekly Hour : 2

EUROPEAN HUMAN RIGHTS LAW (2018-2019)

Weekly Hour : 4

SİYASİ PARTİLER HUKUKU (2018-2019)

Weekly Hour : 3

KAMU ÖZGÜRLÜKLERİ (2018-2019)

Weekly Hour : 3

ANAYASA YARGISI (2018-2019)

Weekly Hour : 2

GENEL KAMU HUKUKU (2018-2019)

Weekly Hour : 3

ANAYASA YARGILAMA HUKUKU (2018-2019)

Weekly Hour : 3

ANAYASA HUKUKUNUN TEMEL ESASLARI (2018-2019)

Weekly Hour : 4

Anayasa Yargılama Hukuku (2017-2018)

Weekly Hour : 3

Ayrımcılık Yasağı Hukuku (2017-2018)

Weekly Hour : 3

Genel Kamu Hukuku (2017-2018)

Weekly Hour : 3

Sanal Mahkeme (2017-2018)

Weekly Hour : 2

Human Rights (2017-2018)

Weekly Hour : 2

Anayasa Hukuku Bilgisi II (2017-2018)

Weekly Hour : 2

Temel Hak ve Özgürlükler (2017-2018)

Weekly Hour : 2

İnsan Hakları (2017-2018)

Weekly Hour : 2

Siyasi Partiler Hukuku (2017-2018)

Weekly Hour : 3

Contact

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR