Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Dr.Öğr.Üyesi Bahar Konuk Sommer

Hukuk Fakültesi / Hukuk Fakültesi

Kısa Özgeçmiş

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Dokuz Eylül Üniversitesi Kamu Hukuku Bölümü’nde Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini tamamlamıştır. Yaşar Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi olarak başladığı akademik görevine, Yaşar Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi daha sonra Yaşar Üniversitesi’nde Yardımcı Doçent kadrosuna naklen atanmasıyla devam etmiştir. Halen Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi de öğretim üyesi olarak tam zamanlı çalışmaktadır.

  • Eposta bahar.konuk@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8537  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ/KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ/ANAYASA HUKUKU ANABİLİM DALI/
Tez Adı: BİR TEMEL HAK GARANTİSİ OLARAK KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ HAKKI (2015)
Tez Danışmanı: OĞUZ ŞİMŞEK
2008 - 2015

Yüksek Lisans

KAMU HUKUKU (DR) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/KAMU HUKUKU (DR)/
Tez Adı: Avrupa Birliği Hukukunda kadın erkek eşitliği ilkesi (2008)
Tez Danışmanı: OĞUZ ŞİMŞEK
2005 - 2008

Lisans

HUKUK PR. / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ/HUKUK PR./
2000 - 2004

Akademik Ünvanlar

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ /
2017 -

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
MİNE ARI Bir hükümet sistemi olarak başkanlık rejimi: ABD örneği Yaşar Üniversitesi 2019
Doktora Tezleri

Yayınlar

7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
KONUK SOMMER BAHAR AİHM’İN BARBULESCU KARARI BAĞLAMINDA İŞÇİNİN ÖZEL YAŞAMINA MÜDAHALENİN SINIRLARI ÇALIŞMA HAYATINDAKİ HUKUKİ SORUNLAR ULUSLARARASI SEMPOZYUMU 2018
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
KONUK SOMMER BAHAR Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Anayasa Temelinde Psikososyal Engelli Bireylerin Özgürlük Ve Güvenlik Hakkı Türkiye Barolar Birliği Dergisi, (133), 61-79. ULAKBİM 2017
KAVLAK BENGÜL,KONUK SOMMER BAHAR Mültecilerin Sağlık Hakkının Uluslararası Belgeler ve Türk Hukukundaki Düzenlemeler Işığında Değerlendirilmesi Legal Hukuk Dergisi, 15(177), 4281-4315. ULAKBİM 2017
KONUK BAHAR AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDA CİNSİYET AYRIMCILIĞINA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ JOY, (), 1725-1752. - 2014
ERDEM MUSTAFA RUHAN,KONUK SOMMER BAHAR Anayasa Mahkemesi’nin Terör Suçlarında Tutukluluk Süresine İlişkin İptal Kararının Düşündürdükleri FASİKÜL, (44), 11-18. Endekste taranmıyor 2013
KONUK BAHAR ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA VERGİLENDİRMEDE SOSYAL DEVLET İLKESİ YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, (), 799-834. ULAKBİM 2012
Üniversite Dışı Deneyim
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ARAŞ.GÖR. Diğer 2009 0

İdari Görevler

Bölüm Başkan Yardımcısı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2017 -

Komisyon Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2015 -

Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

Anayasa Yargılama Hukuku (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

Ayrımcılık Yasağı Hukuku (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

Genel Kamu Hukuku (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

Sanal Mahkeme (2017-2018)

Haftalık Saati : 2

Human Rights (2017-2018)

Haftalık Saati : 2

Anayasa Hukuku Bilgisi II (2017-2018)

Haftalık Saati : 2

Temel Hak ve Özgürlükler (2017-2018)

Haftalık Saati : 2

İnsan Hakları (2017-2018)

Haftalık Saati : 2

Siyasi Partiler Hukuku (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR