Yaşar University | Curriculum Vitae

Prof. (PhD) Halide Gökçe Türkoğlu

Faculty of Law / Faculty of Law

  • Email halide.turkoglu@yasar.edu.tr  
  • Phone 0232-570 8520  

Education

Master

/ De Montfort University
Hukuk
Thesis Name: The Role of Food Labelling in the Development of EU’s Obesity Prevention Strategy. (2014)
Thesis Advisor: David Oughton
2013 - 2015

Phd

ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ/ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ/ROMA HUKUKU ANABİLİM DALI/
Thesis Name: Roma Usul Hukukunda plus petitio yasağı vr medeni usul hukukundaki davayı genişletme ve değiştirme yasağına olan etkileri (2004)
Thesis Advisor: Meral Sungurtekin Özkan
1999 - 2004

Master

ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ / ANKARA ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ/ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ/ROMA HUKUKU ANABİLİM DALI/
Thesis Name: Roma ve Türk Hukuklarında Vekaletsiz İş Görme (1999)
Thesis Advisor: Özcan Karadeniz Çelebican
1997 - 1999

Bachelor

HUKUK PR. / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ/HUKUK PR./
1991 - 1995

Academic Titles

Prof.

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / HUKUK PR. (TAM BURSLU)
2015 -

Thesis Superviser

Master Thesis
İNANÇ ULUŞAN Alacağın devrinde devredenin garanti sorumluluğu Yaşar Üniversitesi 2019
ESRA DORUK Türk Hukuku'na ve Fıdıc'e göre kat karşılığı inşaat sözleşmesinde yüklenicinin borçları Yaşar Üniversitesi 2019
MUZAFFER KARAASLAN Roma Hukukunda peculium Yaşar Üniversitesi 2017
İREM GÜREL Roma Hukukunda vergilendirme Yaşar Üniversitesi 2017
NEDA SAMIE Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nde satıcının yükümlülükleri Yaşar Üniversitesi 2016
ÖZGE NEMLİ 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile karşılaştırmalı olarak roma hukukunda evlenme Yaşar Üniversitesi 2013
PhD Thesis
ALİ SELKOR ATAK Roma Hukukunda tüketim ödüncü sözleşmesi (Karz akdi-mutuum) Dokuz Eylül Üniversitesi 2015

Publications

7.2 Published or accepted to be published in International journals covered by other indexes
TÜRKOĞLU HALİDE GÖKÇE Bis de Eadem Re ne Sit Actio Principle in the Formulary System of Roman Law of Procedure Free Law Journal, 1(1), 141-153. 2005
7.3 Published in CPCI-S or CPCI-SSH indexed conference proceedings International
TÜRKOĞLU HALİDE GÖKÇE,BİLGİN FEHMİ KEREM A General Overview of Turkish Food law GHI workshop/EFFoST 2019 2019
TÜRKOĞLU HALİDE GÖKÇE Hakimin Sorumluluğu Roma Hukukundan Modern Hukuka 1. Uluslararası Sorumluluk Hukuku Sempozyumu Marmara Üniversitesi ve Kadir Has Üniversitesi 2007
TÜRKOĞLU HALİDE GÖKÇE Women as Sureties SIHDA La Garantie des dettles dans les droits de l’Antiquite (suretés personnelles-surétes réeles) 2006
7.5 Published or Accepted to be Published in National Journals
BİLGİN FEHMİ KEREM,TÜRKOĞLU HALİDE GÖKÇE Cicero’nun İlk Müdâfiliği: Pro Sexto Roscio Amerino Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 69(2), 265-324. TR DİZİN 2020
TÜRKOĞLU HALİDE GÖKÇE Roma Cumhuriyetinin Anayasal Sistemi Hakkında Bir Değerlendirme Bakırçay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1(1), 23-42. Endekste taranmıyor 2020
TÜRKOĞLU HALİDE GÖKÇE,DÖNMEZ BURCU Judicial Fines and Imprisonment Penalty in Roman Law Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 21(Özel), 121-138. Ulakbim 2019
TÜRKOĞLU HALİDE GÖKÇE Glossator’lar Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 23(3), 55-96. Ulakbim 2017
TÜRKOĞLU HALİDE GÖKÇE RomaDevletinde Suçla Mücadele ve Kamu Düzenini Sağlama Dokuz Eylül Ünv. Hukuk Fak. Dergisi, 19(), 1867-1866. Ulakbim 2017
TÜRKOĞLU HALİDE GÖKÇE Avrupa Birliği Gıda Hukukunda Özel Diyet Amaçlı Kullanılan Gıdalar”, Terazi Aylık Hukuk Dergisi Terazi Aylık Hukuk Dergisi, 11(119), 43-54. Ulakbim 2016
TÜRKOĞLU HALİDE GÖKÇE Roma Hukukunun Gelenek Hukuku (Common Law) Üzerindeki Etkisi İstanbul Kültür Ünv. Hukuk Fak. Dergisi,, 15(12), 729-756. Ulakbim 2016
TÜRKOĞLU HALİDE GÖKÇE Roma Ceza Hukukunda Provocatio Ad Populum İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, (), 715-740. UlakBim 2016
TÜRKOĞLU HALİDE GÖKÇE The Role of Food Labelling in the Development of EU s Obesity Prevention Strategy İzmir Ünv. Sağlık Hukuku Dergisi, 1(4), 23-94. TR DİZİN 2015
TÜRKOĞLU HALİDE GÖKÇE A Brief Assessment on the Ability of Sections 7 8 and 9 of the Food Safety Act 1990 to Deal with the Sale and Supply of Unsafe Food Yeditepe Ünv. Hukuk. Fak. Dergisi, 10(2), 78-96. Hukuk 2014
TÜRKOĞLU HALİDE GÖKÇE A Comparison of the Actions about Defective Products under the Consumer Protection Act 1987 and Common Law Actions about Negligently Manufactured Products in the UK Journal of Yasar University, 8(), 2765-2784. Ulakbim 2014
TÜRKOĞLU HALİDE GÖKÇE Avrupa Birliği Gıda Hukukunun Temel İlkelerine Dair Kısa Bir Değerlendirme Journal of Yasar University, 8(), 2785-2810. Ulakbim 2014
TÜRKOĞLU HALİDE GÖKÇE The Impact of the Changes to UK Sale of Goods Law Brought by “The Sale Supply of Goods to Consumers Regulations 2002” upon Consumers of Food Products Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 20(2), 181-194. ULAKBİM 2012
TÜRKOĞLU HALİDE GÖKÇE Treasure Trove in Roman Law Yeditepe Ünv. Hukuk Fak. Dergisi, 8(2), 455-465. Ulakbim 2012
TÜRKOĞLU HALİDE GÖKÇE The Respective Roles of Private Law Rules Regulatory Prohibitiom and Business Self Regulation as Means of Limiting the Activities of Advertisers in the UK Maltepe Üniversitesi Hukuk Fak. Dergisi, 1(1), 187-200. Ulakbim 2012
TÜRKOĞLU HALİDE GÖKÇE Roma Cumhuriyet ve İlk İmparatorluk Dönemlerinin İdari Yapısı Dokuz Eylül Ünv. Hukuk Fak. Dergisi, 11(2), 251-289. Ulakbim 2011
TÜRKOĞLU HALİDE GÖKÇE Roma Hukukunda Humanitas ile Maiestas Populi Romani Arasındaki Bağlantı Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 96(24), 229-268. Ulakbim 2011
TÜRKOĞLU HALİDE GÖKÇE Hukukun Kaynağı Olarak İmparatorların Yazılı Cevapları Rescriptum Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 10(2), 133-152. Ulakbim 2010
TÜRKOĞLU HALİDE GÖKÇE Roma Hukuku nda Hakimin Sorumluluğu Marmara Üniv. Hukuk Fak. Hukuk Araştırmaları Dergisi, 14(4), 275-302. Ulakbim 2008
TÜRKOĞLU HALİDE GÖKÇE Roma Hukukunda Rüşveti Engellemeye Yönelik Düzenlemeler Dokuz Eylül Ünv. Hukuk Fak. Dergisi, 9(), 1179-1213. Ulakbim 2007
TÜRKOĞLU HALİDE GÖKÇE Roma Hukukunda Hayvanların Yolaçtıkları Zararlardan Doğan Sorumluluk Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 14(2), 69-97. Ulakbim 2006
TÜRKOĞLU HALİDE GÖKÇE Roma Medeni Usul Hukukunda Formula Yargılaması Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 7(1), 167-212. Ulakbim 2005
TÜRKOĞLU HALİDE GÖKÇE Roma Haksız Rekabet Hukuku na İlişkin Olarak Actio Servi Corrupti Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 80 Yıl Armağanı Ankara Ünv. Hukuk Fak. Dergisi 80.Yıl Armağanı, 54(4), 213-233. Ulakbim 2005
TÜRKOĞLU HALİDE GÖKÇE Roma Hukukunda Actio de Peculio Dokuz Eylül Ünv. Hukuk Fak. Dergisi, 7(2), 103-135. Ulakbim 2005
TÜRKOĞLU HALİDE GÖKÇE Roma Hukukunda Senatus Consultum Vellaeanum İstanbul Kültür Ünv. Hukuk Fak. Dergisi, 4(1), 199-223. Ulakbim 2005
TÜRKOĞLU HALİDE GÖKÇE Roma İcra Hukuku Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 8(1), 127-171. Ulakbim 2004
7.6 Published Conference Proceedings National
TÜRKOĞLU HALİDE GÖKÇE Avrupa Birliğinde Çiftlik Hayvanlarının Refahına İlişkin Yasal Düzenlemeler Yaşar Üniversitesi İzmir 26 Nisan 2013 () II. Hayvan Hakları Sempozyumu 2013
TÜRKOĞLU HALİDE GÖKÇE Antik Roma da Hayvanın Statüsü () I. Hayvan Hakları Sempozyumu, Yaşar Ünv. 2010
7.7 Other Publications
Journals
TÜRKOĞLU HALİDE GÖKÇE In the Context of Food Law the Importance of the Decision in Tesco v Natrass 1972 AC 153 Aralık 2012 S 2 s 118 177 Bilimsel Temyiz, Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,, 1(2), 118-177. 2012
TÜRKOĞLU HALİDE GÖKÇE Roma Hukukunda Censor lar Prof. Dr. Belgin Erdoğmuş’a Armağan, 1(), 255-267. 2011
Others
TÜRKOĞLU HALİDE GÖKÇE Roma Hukukunda Suç ve Ceza Seçkin 2017
TÜRKOĞLU HALİDE GÖKÇE Roma Hukukunda Infamia Şerefsizlik Seçkin 2008
ÖZKAN MERAL,TÜRKOĞLU HALİDE GÖKÇE Roma Hukukundan Günümüze Medeni Yargılamanın Esasları Seçkin 2008
TÜRKOĞLU HALİDE GÖKÇE Roma Usul Hukukunda Plus Petitio Yasağı ve Medeni Usul Hukukundaki Davayı Genişletme ve Değiştirme Yasağına Olan Etkileri Seçkin 2004
TÜRKOĞLU HALİDE GÖKÇE Roma ve Türk Hukuklarında Vekaletsiz İş Görme Negotiorum Gestio Seçkin 2001
TÜRKOĞLU HALİDE GÖKÇE Roma ve Türk Hukuklarında Vekaletsiz İş görme (Negotiorum Gestio) Seçkin 2001
Non-academic Experience
Girne Amerikan Üniversitesi Prof. Dr Diğer 2016 2017
Lefke-Avrupa Üniversitesi Doç.Dr. Diğer 2013 2015
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi yardımcı doçent dr. Diğer 2004 2009
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi araştırma görevlisi Diğer 1999 2004
İzmir Üniversitesi Doç. Dr. Diğer 2009 0
Üniversite Prof. Dr. Diğer 2016 0
Kıbrıs İlim Üniversitesi Prof. Dr. Yurtdışı Üniversite 2017 0

Projects

Sustainable Production Methods in the European Food Industry

Avrupa Birliği

Administrative Duties

Dergi Editörlüğü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2019 - 2020

Bölüm Başkan Yardımcısı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2017 - 2019

Anabilim Dalı Başkanı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2015 -

Komisyon Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2015 -

Dekan Yardımcısı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2013 - 2015

Fakülte Kurulu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2010 -

Anabilim Dalı Başkanı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2009 -

Bölüm Başkan Yardımcısı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2009 - 2013

Anabilim Dalı Başkanı DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

2005 - 2009

Awards

Hizmet Ödülü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2014

Eğitimde Başarı Ödülü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2012

Courses

Roma Hukuku Genel Hükümler (2019-2020)

Weekly Hour : 3

Roma Hukuku Özel Hükümler (2019-2020)

Weekly Hour : 3

Roma Mahkeme Teşkilatı (2019-2020)

Weekly Hour : 2

Food Law (2019-2020)

Weekly Hour : 3

Mülkiyet hakkının tarihsel gelişimi (2019-2020)

Weekly Hour : 3

AB Gıda Hukuku (2019-2020)

Weekly Hour : 3

FOOD LAW (2018-2019)

Weekly Hour : 4

MÜLKİYET HUKUKUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ (2018-2019)

Weekly Hour : 3

Roma Hukuku Genel Hükümler (2018-2019)

Weekly Hour : 3

ROMA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER (2018-2019)

Weekly Hour : 3

ROMA MAHKEME TEŞKİLATI (2018-2019)

Weekly Hour : 3

ROMA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER (2018-2019)

Weekly Hour : 3

Mülkiyet Hakkının Tarihsel Gelişimi (2017-2018)

Weekly Hour : 3

Roma Hukuku Genel Hükümler (2017-2018)

Weekly Hour : 2

Roma Mahkeme Teşkilatı (2017-2018)

Weekly Hour : 2

Gıda Hukuku (2017-2018)

Weekly Hour : 3

Food Law (2017-2018)

Weekly Hour : 3

Roma Hukuku Özel Hükümler (2017-2018)

Weekly Hour : 3

Türk Hukuk Tarihi (2017-2018)

Weekly Hour : 3

Contact

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR