Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

40A Öğretim Elemanı (Tarım Ekonomisi) Halide Gökçe Türkoğlu

Rektörlük / 40A Öğretim Elemanları

Kısa Özgeçmiş

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Ankara Üniversitesi SBE Enstitüsü Özel Hukuk Bölümü’nde Yüksek Lisans; DEÜ SBE Enstitüsü Özel Hukuk Bölümü’nde Doktora eğitimini tamamlamıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinde önce Araştırma Görevlisi, sonra da Yardımcı Doçent olarak çalışmış, 2009 yılında ise Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Roma Hukuku Anabilim Dalına Doçent olarak atanmıştır. 2015 yılında ise aynı kurumda Profesörlüğe yükselmiştir. Sırasıyla, DEÜ Hukuk Fakültesi Roma Hukuku Anabilim Dalı Başkanı (2005- 2009), Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkan Yardımcısı (2010- 2013), Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Roma Hukuku Anabilim Dalı Başkanı ve HukukTarihi Anabilim Dalı Başkanı (2011’den itibaren), Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı (2013- 2015), Yaşar Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Bölüm Başkanı (2015’den itibaren),Yaşar Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyeliği (2015’den itibaren), Yaşar Üniversitesi PDK üyeliği (2015’den itibaren) şeklinde idari görevleri olmuştur. Halen Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak tam zamanlı çalışmaktadır.

  • Eposta  
  • Telefon 0232-570  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ/ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ/ROMA HUKUKU ANABİLİM DALI/
Tez Adı: Roma Usul Hukukunda plus petitio yasağı vr medeni usul hukukundaki davayı genişletme ve değiştirme yasağına olan etkileri (2004)
Tez Danışmanı: Meral Sungurtekin Özkan
1999 - 2004

Yüksek Lisans

/ De Montfort University
Hukuk
Tez Adı: The Role of Food Labelling in the Development of EU’s Obesity Prevention Strategy. (2014)
Tez Danışmanı: David Oughton
2013 - 2015

Yüksek Lisans

ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ / ANKARA ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ/ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ/ROMA HUKUKU ANABİLİM DALI/
Tez Adı: Roma ve Türk Hukuklarında Vekaletsiz İş Görme (1999)
Tez Danışmanı: Özcan Karadeniz Çelebican
1997 - 1999

Lisans

HUKUK PR. / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ/HUKUK PR./
HUKUK FAKÜLTESİ
1991 - 1995

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
İNANÇ ULUŞAN Alacağın devrinde devredenin garanti sorumluluğu Yaşar Üniversitesi 2019
ESRA DORUK Türk hukuku'na ve FIDIC'e göre kat karşılığı inşaat sözleşmesinde yüklenicinin borçları Yaşar Üniversitesi 2019
MUZAFFER KARAASLAN Roma Hukukunda peculium Yaşar Üniversitesi 2017
İREM GÜREL Roma Hukukunda vergilendirme Yaşar Üniversitesi 2017
NEDA SAMIE Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nde satıcının yükümlülükleri Yaşar Üniversitesi 2016
ÖZGE NEMLİ 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile karşılaştırmalı olarak roma hukukunda evlenme Yaşar Üniversitesi 2013
Doktora Tezleri
ALİ SELKOR ATAK Roma Hukukunda tüketim ödüncü sözleşmesi (Karz akdi-mutuum) Dokuz Eylül Üniversitesi 2015

Yayınlar

7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
TÜRKOĞLU HALİDE GÖKÇE Bis de Eadem Re ne Sit Actio Principle in the Formulary System of Roman Law of Procedure Free Law Journal, 1(1), 141-153. 2005
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
TÜRKOĞLU HALİDE GÖKÇE,BİLGİN FEHMİ KEREM A General Overview of Turkish Food law GHI workshop/EFFoST 2019 2019
TÜRKOĞLU HALİDE GÖKÇE Hakimin Sorumluluğu Roma Hukukundan Modern Hukuka 1. Uluslararası Sorumluluk Hukuku Sempozyumu Marmara Üniversitesi ve Kadir Has Üniversitesi 2007
TÜRKOĞLU HALİDE GÖKÇE Women as Sureties SIHDA La Garantie des dettles dans les droits de l’Antiquite (suretés personnelles-surétes réeles) 2006
TÜRKOĞLU HALİDE GÖKÇE Food and Agriculture Organization’s Approach to COVID-19 Pandemic and Food Safety Human Rights in the Regime COVID-19 2021
7.4 Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitapta Bölümler
TÜRKOĞLU HALİDE GÖKÇE, BİLGİN FEHMİ KEREM Ensuring Global Food Safety Exploring Global Harmonization Kitap Bölümü:3.7 Turkey Sayfa (46-60) Kitap Bölümü Academic Press, Elsevier 2022
TÜRKOĞLU HALİDE GÖKÇE Human Rights in the Regime COVID-19 Kitap Bölümü:Food and Agriculture Organization’s approach to covid-19 pandemic and food safety Sayfa (121-132) Kitap Bölümü e C a m p u s U n i v e r s i t y P r e s s 2021
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
BİLGİN FEHMİ KEREM,TÜRKOĞLU HALİDE GÖKÇE Cicero’nun İlk Müdâfiliği: Pro Sexto Roscio Amerino Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 69(2), 265-324. TR DİZİN 2020
TÜRKOĞLU HALİDE GÖKÇE Roma Cumhuriyetinin Anayasal Sistemi Hakkında Bir Değerlendirme Bakırçay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1(1), 23-42. Endekste taranmıyor 2020
TÜRKOĞLU HALİDE GÖKÇE COVID-19 Pandemisinde Gıda ve Tarım Örgütünün Gıda Güvenliği Yaklaşımı Bakırçay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1(2), 239-262. Endekste taranmıyor 2020
TÜRKOĞLU HALİDE GÖKÇE,DÖNMEZ BURCU Judicial Fines and Imprisonment Penalty in Roman Law Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 21(Özel), 121-138. Ulakbim 2019
TÜRKOĞLU HALİDE GÖKÇE Glossator’lar Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 23(3), 55-96. Ulakbim 2017
TÜRKOĞLU HALİDE GÖKÇE RomaDevletinde Suçla Mücadele ve Kamu Düzenini Sağlama Dokuz Eylül Ünv. Hukuk Fak. Dergisi, 19(), 1867-1866. Ulakbim 2017
TÜRKOĞLU HALİDE GÖKÇE Avrupa Birliği Gıda Hukukunda Özel Diyet Amaçlı Kullanılan Gıdalar”, Terazi Aylık Hukuk Dergisi Terazi Aylık Hukuk Dergisi, 11(119), 43-54. Ulakbim 2016
TÜRKOĞLU HALİDE GÖKÇE Roma Hukukunun Gelenek Hukuku (Common Law) Üzerindeki Etkisi İstanbul Kültür Ünv. Hukuk Fak. Dergisi,, 15(12), 729-756. Ulakbim 2016
TÜRKOĞLU HALİDE GÖKÇE Roma Ceza Hukukunda Provocatio Ad Populum İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, (), 715-740. UlakBim 2016
TÜRKOĞLU HALİDE GÖKÇE The Role of Food Labelling in the Development of EU s Obesity Prevention Strategy İzmir Ünv. Sağlık Hukuku Dergisi, 1(4), 23-94. TR DİZİN 2015
TÜRKOĞLU HALİDE GÖKÇE A Brief Assessment on the Ability of Sections 7 8 and 9 of the Food Safety Act 1990 to Deal with the Sale and Supply of Unsafe Food Yeditepe Ünv. Hukuk. Fak. Dergisi, 10(2), 78-96. Hukuk 2014
TÜRKOĞLU HALİDE GÖKÇE A Comparison of the Actions about Defective Products under the Consumer Protection Act 1987 and Common Law Actions about Negligently Manufactured Products in the UK Journal of Yasar University, 8(), 2765-2784. Ulakbim 2014
TÜRKOĞLU HALİDE GÖKÇE Avrupa Birliği Gıda Hukukunun Temel İlkelerine Dair Kısa Bir Değerlendirme Journal of Yasar University, 8(), 2785-2810. Ulakbim 2014
TÜRKOĞLU HALİDE GÖKÇE The Impact of the Changes to UK Sale of Goods Law Brought by “The Sale Supply of Goods to Consumers Regulations 2002” upon Consumers of Food Products Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 20(2), 181-194. ULAKBİM 2012
TÜRKOĞLU HALİDE GÖKÇE Treasure Trove in Roman Law Yeditepe Ünv. Hukuk Fak. Dergisi, 8(2), 455-465. Ulakbim 2012
TÜRKOĞLU HALİDE GÖKÇE The Respective Roles of Private Law Rules Regulatory Prohibitiom and Business Self Regulation as Means of Limiting the Activities of Advertisers in the UK Maltepe Üniversitesi Hukuk Fak. Dergisi, 1(1), 187-200. Ulakbim 2012
TÜRKOĞLU HALİDE GÖKÇE Roma Cumhuriyet ve İlk İmparatorluk Dönemlerinin İdari Yapısı Dokuz Eylül Ünv. Hukuk Fak. Dergisi, 11(2), 251-289. Ulakbim 2011
TÜRKOĞLU HALİDE GÖKÇE Roma Hukukunda Humanitas ile Maiestas Populi Romani Arasındaki Bağlantı Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 96(24), 229-268. Ulakbim 2011
TÜRKOĞLU HALİDE GÖKÇE Hukukun Kaynağı Olarak İmparatorların Yazılı Cevapları Rescriptum Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 10(2), 133-152. Ulakbim 2010
TÜRKOĞLU HALİDE GÖKÇE Roma Hukuku nda Hakimin Sorumluluğu Marmara Üniv. Hukuk Fak. Hukuk Araştırmaları Dergisi, 14(4), 275-302. Ulakbim 2008
TÜRKOĞLU HALİDE GÖKÇE Roma Hukukunda Rüşveti Engellemeye Yönelik Düzenlemeler Dokuz Eylül Ünv. Hukuk Fak. Dergisi, 9(), 1179-1213. Ulakbim 2007
TÜRKOĞLU HALİDE GÖKÇE Roma Hukukunda Hayvanların Yolaçtıkları Zararlardan Doğan Sorumluluk Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 14(2), 69-97. Ulakbim 2006
TÜRKOĞLU HALİDE GÖKÇE Roma Medeni Usul Hukukunda Formula Yargılaması Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 7(1), 167-212. Ulakbim 2005
TÜRKOĞLU HALİDE GÖKÇE Roma Haksız Rekabet Hukuku na İlişkin Olarak Actio Servi Corrupti Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 80 Yıl Armağanı Ankara Ünv. Hukuk Fak. Dergisi 80.Yıl Armağanı, 54(4), 213-233. Ulakbim 2005
TÜRKOĞLU HALİDE GÖKÇE Roma Hukukunda Actio de Peculio Dokuz Eylül Ünv. Hukuk Fak. Dergisi, 7(2), 103-135. Ulakbim 2005
TÜRKOĞLU HALİDE GÖKÇE Roma Hukukunda Senatus Consultum Vellaeanum İstanbul Kültür Ünv. Hukuk Fak. Dergisi, 4(1), 199-223. Ulakbim 2005
TÜRKOĞLU HALİDE GÖKÇE Roma İcra Hukuku Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 8(1), 127-171. Ulakbim 2004
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
TÜRKOĞLU HALİDE GÖKÇE Avrupa Birliğinde Çiftlik Hayvanlarının Refahına İlişkin Yasal Düzenlemeler Yaşar Üniversitesi İzmir 26 Nisan 2013 () II. Hayvan Hakları Sempozyumu 2013
TÜRKOĞLU HALİDE GÖKÇE Antik Roma da Hayvanın Statüsü () I. Hayvan Hakları Sempozyumu, Yaşar Ünv. 2010
7.7 Diğer Yayınlar
Makaleler
TÜRKOĞLU HALİDE GÖKÇE In the Context of Food Law the Importance of the Decision in Tesco v Natrass 1972 AC 153 Aralık 2012 S 2 s 118 177 Bilimsel Temyiz, Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,, 1(2), 118-177. 2012
TÜRKOĞLU HALİDE GÖKÇE Roma Hukukunda Censor lar Prof. Dr. Belgin Erdoğmuş’a Armağan, 1(), 255-267. 2011
Diğerleri
TÜRKOĞLU HALİDE GÖKÇE Roma Hukukunda Suç ve Ceza Seçkin 2017
TÜRKOĞLU HALİDE GÖKÇE Roma Hukukunda Infamia Şerefsizlik Seçkin 2008
ÖZKAN MERAL,TÜRKOĞLU HALİDE GÖKÇE Roma Hukukundan Günümüze Medeni Yargılamanın Esasları Seçkin 2008
TÜRKOĞLU HALİDE GÖKÇE Roma Usul Hukukunda Plus Petitio Yasağı ve Medeni Usul Hukukundaki Davayı Genişletme ve Değiştirme Yasağına Olan Etkileri Seçkin 2004
TÜRKOĞLU HALİDE GÖKÇE Roma ve Türk Hukuklarında Vekaletsiz İş görme (Negotiorum Gestio) Seçkin 2001

İdari Görevler

Dekan İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ

2022 - 2022

Anabilim Dalı Başkanı İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ

2022 -

Bölüm Başkanı İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ

2022 -

Dergi Editörlüğü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2019 - 2020

Bölüm Başkan Yardımcısı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2017 - 2019

Anabilim Dalı Başkanı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2015 -

Komisyon Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2015 -

Dekan Yardımcısı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2013 - 2015

Fakülte Kurulu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2010 -

Anabilim Dalı Başkanı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2009 -

Bölüm Başkan Yardımcısı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2009 - 2013

Ödüller

Hizmet Ödülü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2014

Eğitimde Başarı Ödülü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2012

Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

Roma Hukuku Genel Hükümler (2021-2022)

Haftalık Saati : 3

Roma Hukuku Özel Hükümler (2021-2022)

Haftalık Saati : 3

Food Law (2021-2022)

Haftalık Saati : 4

Roma Mahkeme Teşkilatı (2021-2022)

Haftalık Saati : 2

Gıda Hukuku (2021-2022)

Haftalık Saati : 3

Roma Hukuku Genel Hükümler (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

Roma Hukuku Özel Hükümler (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

Roma Mahkeme Teşkilatı (2020-2021)

Haftalık Saati : 2

Roma Mahkeme Teşkilatı (2020-2021)

Haftalık Saati : 2

Food Law (2020-2021)

Haftalık Saati : 4

AB Gıda Hukuku (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR