Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Dr.Öğr.Üyesi Aslı Topukcu İduğ

Hukuk Fakültesi/Kamu Hukuku Bölümü / Anayasa Hukuku Anabilim Dalı

Kısa Özgeçmiş

1987 yılında Ankara’da doğan Aslı Topukcu, 2004 yılında Ankara Özel Tevfik Fikret Lisesi’nden mezun olmuş ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde aldığı lisans eğitiminin ardından, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Bölümü'nde yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlamıştır. Doktora eğitimi sırasında TÜBİTAK bursu ile misafir araştırmacı olarak bulunduğu Université de Bordeaux Centre d’Etudes et de Recherches Comparatives sur les Constitutions, les Libertés et l’Etat’da doktora tezi ile ilgili çalışmalar yapmıştır. Ayrıca 2013-2015 yılları arasında Academy of European Public Law bünyesinde Intensive International Master of Laws in European Public Law programını “A Study on the Case-Law of Turkish Constitutional Court in the Light of the Interaction Between Political and Judicial Reasoning” başlıklı teziyle tamamlamıştır. 2009-2020 yılları arasında araştırma görevlisi ve 2020-2022 yılları arasında doktor öğretim üyesi olarak görev yaptığı Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin ardından 2023 yılı itibarıyla Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tam zamanlı öğretim üyesi olarak akademik çalışmalarına devam etmektedir.

  • Eposta  
  • Telefon 0232-570 8567  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

KAMU HUKUKU (DR) / İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/KAMU HUKUKU (DR)/
Tez Adı: Anayasa mahkemeleri arası etkileşim ve yargısal diyalog (2019)
Tez Danışmanı: HAYDAR BURAK GEMALMAZ
2011 - 2019

Yüksek Lisans

/ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/HUKUK/KAMU HUKUKU
Tez Adı: Kuramsal ve hukuksal açıdan doğrudan demokrasi (2011)
Tez Danışmanı: PROF. DR. AYDIN GÜLAN
2008 - 2011

Lisans

HUKUK PR. / İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ/HUKUK PR./
HUKUK FAKÜLTESİ
2004 - 2008

Akademik Unvanlar

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / HUKUK FAKÜLTESİ / KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ
2023 -

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ / HUKUK FAKÜLTESİ / KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ
2020 - 2023

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ / HUKUK FAKÜLTESİ / KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ
2009 - 2020

Yayınlar

7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
TOPUKCU ASLI, ARAT NİLAY The 1921 Constitution and Beyond: Any Inspiration After 100 Years? Annales de la Faculté de Droit d'Istanbul, (), 0-0. SCOPUS 2023
TOPUKCU ASLI, ARAT ÖZKAYA NİLAY “‘The Turkish Constitution of 1921: An Assessment of the “Double Constitution Period”’ IACL - AIDC Blog, (), 0-0. Endekste taranmıyor 2021
TOPUKCU ASLI “Interaction Between Judiciary and Politics in Turkey: The Role of the Turkish Constitutional Court” European Review of Public Law, 28(3), 1091-1121. EBSCO 2016
ARAT ÖZKAYA NİLAY,TOPUKCU ASLI ”Freedom of Religion in Turkey and Its Constitutional and Administrative Consequences: Is There a Need to Develop a New Understanding?” Proposte Per Un Diritto Del Terzo Millenio Atti Del Convegno “Visioni Del Giuridico” 2014, 2(), 20-33. Endekste taranmıyor 2015
TOPUKCU ASLI “The Processes and The Principles of Constitutional Design in Turkey Historical and Legal Perspective” Central and Eastern European Legal Studies, 1(), 57-85. Endekste taranmıyor 2015
ARAT ÖZKAYA NİLAY,TOPUKCU ASLI “General Assesment Regarding the Relations of National and International Judges – Turkish Perspective” European Review of Public Law, 24(1), 503-519. EBSCO 2012
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
TOPUKCU ASLI "A General Assessment on the Advisory Opinion Procedure of the European Court of Human Rights" 2020 Annual International Conference 70 Years of the European Convention on Human Rights 2020
TOPUKCU ASLI "Demokrasi Teorilerine Dijital Bir Bakış: Teknolojik Adaletsizlik ve Siyasal Katılım" Uluslararası Dijital Çağda Hukuk Sempozyumu 2022
TOPUKCU İDUĞ ASLI Serbest Seçim Hakkı Bağlamında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Taraf Devletlerdeki Seçim Sistemi Tercihlerine Yaklaşımı Asos Congress 9. Uluslararası Hukuk Sempozyumu 2023
TOPUKCU İDUĞ ASLI, ARAT NİLAY “Legal and Procedural Measures During COVID-19 Pandemic - Country Specific Analysis, Turkey” Online Expert Workshop on the State of Emergency and COVID-19 in the MENA Region 2020
TOPUKCU İDUĞ ASLI The Protection of Fundamental Rights 100 Years of 1924 Constitution A Turkish-Italian Comparative Dialogue 2023
TOPUKCU İDUĞ ASLI “The Relation Between the Election Law and Right to a Fair Trial: The Case of the Supreme Electoral Council of Turkey” Rule of Law As Promoter of Human Rights and Economic Growth 2019
TOPUKCU İDUĞ ASLI “Procedural Suggestions for Constitution-Making Process in Turkey Taking a Lesson from the Past” 3rd International Academic Conference on Social Sciences (IACSS 2015) 2015
TOPUKCU İDUĞ ASLI “The Principle of Laicism in Turkey: How to Re-Constitutionalize It?” Constitutional Challenges and Constitution-Making 2015
TOPUKCU İDUĞ ASLI ”The Processes and The Principles of Constitutional Design in Turkey – Historical and Legal Perspective” World Congress of Constitutional Law 2014, Workshop No. 11 ”The New Spring of Constitution-Making” 2014
TOPUKCU ASLI “The Improvement of the Use of Foreign Precedents by Constitutional Courts After the Cold War Era” Transition of Legal Systems, 30 Years After the Fall of Berlin Wall, International Annual Conference 2019
TOPUKCU İDUĞ ASLI ”What Does It Mean ”Participation”? Placement From the Point of View of Theory of Democracy” Importance of Participation for the Protection of Environment, 2nd Turkish-German Joint Seminar Between Istanbul University and Kassel University 2014
TOPUKCU ASLI, ARAT NİLAY ”Freedom of Religion in Turkey and Its Constitutional and Administrative Consequences: Is There a Need to Develop a New Understanding?” Legal Immaginations: Memos for Law in the Third Millenium 2014
TOPUKCU İDUĞ ASLI ”Improvement of Fundamental Rights in Turkey in the Light of Turkey’s Accession Process to European Union” International Workshop on National Administrative Law As a Tool for The Implementation of European Law 2013
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
TOPUKCU ASLI ”Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunda Sanatsal İfade Özgürlüğü” Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2(2), 561-591. Endekste taranmıyor 2014
TOPUKCU ASLI ”Condorcet’nin Doğrudan Demokrasi Anlayışı ve 1793 Jirondin Anayasası Projesi’ne Yansımaları” Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 10(2), 240-263. TR DİZİN 2013
TOPUKCU ASLI ”Venedik Komisyonu Kriterleri’ne Göre 2010 Anayasa Değişikliği Referandumunun Değerlendirilmesi” Prof. Dr. Mehmet Akad’a Armağan, (), 847-865. Endekste taranmıyor 2012
TOPUKCU ASLI ”İmam Hatip Liseleri’nde Başörtüsü Sorunu Üzerine Bir Karar İncelemesi: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Köse ve Diğer 93 Başvurucu Kararı” Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, (), 171-182. TR DİZİN 2011
TOPUKCU ASLI “Ulusalüstü İnsan Hakları Hukuku Açısından Bireysel Şikayet Başvurusu Usulünde Başvurucu Kavramı” Prof. Dr. Ali Güzel Armağanı, 2(), 1677-1709. Endekste taranmıyor 2010
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
TOPUKCU İDUĞ ASLI AİHM ve AYM Kararlarında Devletin Doğal Afetlere İlişkin Pozitif Yükümlülükleri (Davetli Konuşmacı) Afet Hukuku Sempozyumu 2023
TOPUKCU İDUĞ ASLI “Yargısal Diyalog – Anayasa Mahkemeleri Odaklı Bir Değerlendirme” (Davetli Konuşmacı) Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Çarşamba Konferansları 2020
TOPUKCU İDUĞ ASLI, ARAT NİLAY “1921 Anayasası Döneminde Temel Hak ve Özgürlükler Rejiminin Hukuki Güvenceleri” (Davetli Konuşmacı) 1921 Anayasası’nın 100. Yılı Toplantıları I. 2021
TOPUKCU İDUĞ ASLI Hukuki Perspektifle Türkiye’de Anayasal Tasarımın Süreçleri (Davetli Konuşmacı) Türk Hukuku’nun Geçmişi, Bugünü, Geleceği Anayasa Hukuku Sempozyumu 2023
TOPUKCU İDUĞ ASLI Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Çevre Hakkına Yaklaşımında Yeni Olasılıklar: Enerji Şartı Anlaşması Davası (Davetli Konuşmacı) Enerji Hukuku Konferansı 2023
TOPUKCU İDUĞ ASLI “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının İcrası ve İhlal Prosedürü” (Davetli Konuşmacı) Evrensel İnsan Hakları Bildirisi’nin 73. Yılında İnsan Hakları 2021
TOPUKCU İDUĞ ASLI "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Temel Hak ve Özgürlükler" (Davetli Konuşmacı) Kadir Has Üniversitesi İnsan Hakları Kış Okulu 2020
7.7 Diğer Yayınlar
Makaleler
TOPUKCU ASLI “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin “İklim Krizine” Olası Yaklaşımı Üzerine Düşünceler” Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bülteni 2020-2021 Akademik Yılı Derlemesi, (), 0-0. 2021
TOPUKCU ASLI, ARAT ÖZKAYA NİLAY “100. Yılında 1921 Anayasası’na Dair” Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bülteni, 2020-2021 Akademik Yılı Derlemesi, (), 0-0. 2021
Üniversite Dışı Deneyim
Fatih Kaymakamlığı İlçe İnsan Hakları Kurulu Kurul Üyesi 2021 2023

Projeler

"Improving the Effectiveness of the Administrative Judiciary and Strengthening the Institutional Capacity of the Council of State in Turkey", Uluslararası Danışman

Avrupa Konseyi

İdari Görevler

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ

2021 - 2022

Yönetim Kurulu Üyeliği KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ

2020 - 2023

Yönetim Kurulu Üyeliği KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ

2020 -

Dekan Yardımcısı KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ

2020 - 2022

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Kamu Hukukçuları Platformu

2010 -

Avrupa Sosyal Şartı ve Sosyal Haklar Akademik Ağı (RACSE)

2017 -

Anayasa Hukuku Araştırmaları Derneği

2021 -

Ödüller

TÜBİTAK Doktora Sırası Araştırma Bursu, Bordeaux Montesquieu IV. Üniversitesi, Centre d'Etudes et de Recherches Comparatives sur les Constitutions, les Libertés et l'Etat, (CERCCLE), Bordeaux/Fransa

TÜBİTAK / TÜRKİYE
2014

İnsan Hakları Makale Yarışması - Doktora Dalı Birincilik Ödülü

Raoul Wallenberg İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk Enstitüsü / TÜRKİYE
2012

Peter Caesar Scholarship

Academy of European Law / ALMANYA
2012

Kapani Savcı İnsan Hakları Yarışması Birincilik Ödülü

Aybay Hukuk Araştırmaları Vakfı / TÜRKİYE
2009

Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

Türkiye Cumhuriyeti'nin Nitelikleri (2023-2024)

Haftalık Saati : 3

Siyasi Partiler ve Seçim Hukuku (2023-2024)

Haftalık Saati : 2

Temel Hak ve Özgürlükler (2023-2024)

Haftalık Saati : 2

Comparative Equality Law (2023-2024)

Haftalık Saati : 2

Seçim Sistemleri (2023-2024)

Haftalık Saati : 3

Siyasal Katılım Hakları (2022-2023)

Haftalık Saati : 3

Siyasi Partiler ve Seçim Hukuku (2022-2023)

Haftalık Saati : 2

Genel Kamu Hukuku (2022-2023)

Haftalık Saati : 4

Anayasa Yargısı (2022-2023)

Haftalık Saati : 2

Türk Anayasa Hukuku (2022-2023)

Haftalık Saati : 4

İnsan Haklarının Uluslararası Alanda Korunması (2022-2023)

Haftalık Saati : 3

Constitutional Law (2021-2022)

Haftalık Saati : 3

Siyasal Katılım Hakları (2021-2022)

Haftalık Saati : 2

Türk Anayasa Hukuku (2021-2022)

Haftalık Saati : 4

Temel Hak ve Özgürlüklerin Korunması (2021-2022)

Haftalık Saati : 2

Human Rights Law (2021-2022)

Haftalık Saati : 3

Anayasa Hukukunun Genel Esasları (2021-2022)

Haftalık Saati : 4

Siyasal Katılım Hakları (2020-2021)

Haftalık Saati : 2

Sağlık Hukuku (2020-2021)

Haftalık Saati : 2

Constitutional Law (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

Temel Hak ve Özgürlüklerin Korunması (2020-2021)

Haftalık Saati : 2

Law, Democracy and Environment (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Anayasa (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR