Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Doç.Dr. Mehmet Umutlu

İşletme Fakültesi / Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Doç.Dr. Mehmet Umutlu, Yaşar Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü’nde Bölüm Başkanlığı görevini yürütmektedir. Yaşar Üniversitesi’ne katılmadan önce, İngiltere Lancaster Üniversitesi’nde önce Postdoktor Araştırmacı sonra Yrd. Doçent olarak çalışmış, Hollanda Tilburg Üniversitesi’nde yine Postdoktor Araştırmacı olarak bulunmuş ve Ankara Çankaya Üniversitesi’nde Yrd. Doçent olarak görev almıştır. Lisans eğitimini ODTÜ’de, yüksek lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi’nde ve doktora eğitimini Bilkent Üniversitesi’nde tamamlamıştır. İlgi alanları Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi ve Finansal Ekonomi üzerine yoğunlaşmaktadır. Çalışmaları, Financial Analysts Journal, Journal of Banking & Finance, The Journal of Derivatives, Pacific-Basin Finance Journal, World Economy, Finance a Uver, Quality&Quantity gibi SSCI atıf endekslerinde taranan bilimsel dergilerde yayınlanmıştır. Bir TÜBİTAK projesinde Yürütücü başka bir diğerinde ise Araştırmacı olarak görev almıştır. Birçok uluslararası bilimsel dergi için makale hakemliği, uluslararası ve ulusal projeler için proje hakemliği yapmıştır. Uluslararası ve ulusal konferans ve seminerlerde birçok kez çalışmalarını sunmuştur.

  • Eposta mehmet.umutlu@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8935  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

İŞLETME (DR) / İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
EKONOMİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (DR)/
Tez Adı: Financial liberalization, foreign equity investment and volatility in emerging stock exchanges (2009)
Tez Danışmanı: LEVENT AKDENİZ
2003 - 2009

Yüksek Lisans

/ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme (YL/Tesiz)/İşletme
2000 - 2002

Lisans

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ PR. (İNGİLİZCE)/
1996 - 2000

Akademik Ünvanlar

DOÇENT

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ
2016

YARDIMCI DOÇENT

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ
2013

YARDIMCI DOÇENT

Lancaster University / Accounting and Finance
2012

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DR)

Lancaster University / Accounting and Finance
2012

YARDIMCI DOÇENT

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ
2011

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ
2008

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ
2002

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
EFE DEMİR Global düzeyde modelden bağımsız sistematik olmayan volatilite ölçümü Yaşar Üniversitesi 2017
Pelin Bengitöz Uluslararası Portföy Yatırımı Getirlerinde Aylık Maksimum Getiri Oranının Rolü 2017
PELİN BENGİTÖZ Uluslararası portföy yatırımı getirilerinde aylık maksimum getiri oranının rolü Yaşar Üniversitesi 2017
SEHER GÖREN Fon giderleri etkisi altında BIST'deki fonların performans analizi Yaşar Üniversitesi 2015
PELİN BENGİTÖZ Borsa İstanbul'da çeşitli beta ölçütleri ve hisse senedi getirileri: Portföy düzeyinde bir çalışma Yaşar Üniversitesi 2015
MELİS GÜLTEKİN Çeşitli yatırımcı gruplarının hisse senedi alım-satım işlemleri ve pazar getirisi arasındaki etkileşim Yaşar Üniversitesi 2015
Doktora Tezleri

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
Zaremba Adam,UMUTLU MEHMET,MAYDYBURA ALINA Less pain, more gain: Volatility-adjusted residual momentum in international equity markets Investment Analysts Journal, 47(2), 165-191. (SSCI) 2018
Zaremba Adam,UMUTLU MEHMET Strategies can be expensive too! The value spread and asset allocation in global equity markets Applied Economics, 50(60), 6529-6546. (SSCI) 2018
Zaremba Adam,UMUTLU MEHMET Size matters everywhere: Decomposing the small country and small industry premia The North American Journal of Economics and Finance, 43(), 1-18. (SSCI) 2018
Fu Xi,Arisoy Eser,Shackleton Mark,UMUTLU MEHMET Option-Implied Volatility Measures and Stock Return Predictability The Journal of Derivatives, 24(1), 58-78. (SSCI) 2016
UMUTLU MEHMET Idiosyncratic Volatility and Expected Returns at the Global Level Financial Analysts Journal, 71(6), 58-71. (SSCI) 2015
UMUTLU MEHMET,SHACKLETON MARK Stock return volatility and daily equity trading by investor groups in Korea Pacific-Basin Finance Journal, 34(), 43-70. (SSCI) 2015
UMUTLU MEHMET,AKDENİZ LEVENT,SALİH ASLIHAN Foreign equity trading and average stock return volatility WORLD ECONOMY, 36(9), 1209-1228. (SSCI) 2013
UMUTLU MEHMET Firm leverage and investment decisions in an emerging market Quality & Quantity, 44(5), 1005-1013. (SSCI) 2010
UMUTLU MEHMET,AKDENİZ LEVENT,SALİH ASLIHAN The degree of financial liberalization and aggregated stock-return volatility in emerging markets Journal of Banking & Finance, 34(3), 509-521. (SSCI) 2010
UMUTLU MEHMET,SALİH ASLIHAN,AKDENİZ LEVENT Does ADR Listing Affect the Dynamics of Volatility in Emerging Markets Finance a uver-Czech Journal of Economics and Finance, 60(2), 122-137. (SSCI) 2010
Zaremba Adam,UMUTLU MEHMET,Maydybura Alina Less Pain, More Gain: Volatility-Adjusted Residual Momentum In International Equity Markets Investment Analysts Journal, (), 0-0. (SSCI) 0
7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Gültekin Melis,UMUTLU MEHMET Çeşitli Yatırımcı Gruplarının Hisse Senedi Net Alım İşlem Hacimleri Ve Pazar Getirisi Arasındaki Etkileşim Ege Akademik Bakış, 16(3), 451-460. ULAKBİM 2016
GÖREN SEHER,UMUTLU MEHMET Performance evaluation of mutual and pension funds traded on Borsa Istanbul under the control of fund costs Journal of Economics Finance and Accounting, 2(4), 603-603. EBSCO 2015
KAHRAMAN AKDOĞU SERPİL,UMUTLU MEHMET The Link between Financial System and Economics Functions of the Financial System Financial Crises and Policy Implications International Journal of Financial Research, 5(4), 52-66. Econlit, EbscoHost, Academic Journal Databases, Scirus 2014
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler
Çetinkaya Ferda, Kandiller Levent, Satır Benhür, Umutlu Mehmet Sector Selection for Cluster Formation at OSTİM Industrial Zone An AHP Application Path to Innovation:Cluster, E-Proceedings 2009
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
BENGİTÖZ PELİN,UMUTLU MEHMET Alternatif Sistematik Risk Ölçütleri ile Sermaye Varlıkları Fiyatlama Modelinin Borsa İstanbul da Test Edilmesi Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, 51(598), 77-94. ULAKBİM 2014
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
GÖREN SEHER,UMUTLU MEHMET Fon Giderleri Etkisi Altında Yatırım ve Emeklilik Fonlarının Performans Analizi 19.FİNANS SEMPOZYUMU 2015
Bengitöz Pelin, Umutlu Mehmet Alternatif Sistematik Risk Ölçütleri ile Sermaye Varlıkları Fiyatlama Modelinin Borsa İstanbul da Test Edilmesi 18.Finans Sempozyumu 2014
7.7 Diğer Yayınlar
Diğerleri
BENGİTÖZ PELİN,UMUTLU MEHMET Sn Prof Dr Halil Sarıaslan a Armağan Kitabı Siyasal Kitabevi 2015

8. Projeler

106K230 Finansal Liberalizasyonun Gelişmekte Olan Ülkelerdeki Etkileri

TÜBİTAK PROJESİ

111K311 Hisse Senedi Getiri Volatilitesi Ve Yatırımcı Tipine Göre Islem Özellikleri

TÜBİTAK PROJESİ

2008 1 TR1 LEO05 03157 Strategic Planning for Sustainable Clustering ofCollaborative SMEs

Avrupa Birliği

9. İdari Görevler

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2018 -

Bölüm Bşk. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2016 -

Fakülte Kurulu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2016 -

Bölüm Bşk. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2013 -

Fakülte Kurulu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2013 -

Anabilim Dalı Başkanı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2013 -

Komisyon Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2013 - 2015

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Yaşar Üniversitesi Eğitim Komisyonu

2013 - 2015

Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kurulu

2013 -

Yaşar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kurulu

2013 -

Ege Finans Derneği

2013 -

Yaşar Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü Kurulu

2013 -

E-Journal of Yasar University, Yayın Kurulu

2014 -

Yaşar Üniveritesi İşletme Fakültesi Kurulu

2016 -

11. Ödüller

Yaşar Üniversitesi Yayın Teşvik Ödülü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2016

Yaşar Üniversitesi Yayın Teşvik Ödülü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2016

TÜBİTAK Türkiye Adresli Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü

TÜBİTAK / TÜRKİYE
2016

TÜBİTAK Türkiye Adresli Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü

TÜBİTAK / TÜRKİYE
2016

Yaşar Üniversitesi Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2015

Yaşar Üniversitesi Yayın Teşvik Ödülü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2015

Yaşar Üniversitesi Bilimsel Yayınları Teşvik Programı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2014

TÜBİTAK Türkiye Adresli Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı

TÜBİTAK / TÜRKİYE
2010

TÜBİTAK Türkiye Adresli Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı

TÜBİTAK / TÜRKİYE
2010

TÜBİTAK Türkiye Adresli Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı

TÜBİTAK / TÜRKİYE
2010

Çankaya Üniversitesi Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2010

Çankaya Üniversitesi Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2010

Çankaya Üniversitesi Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2010

BİDEB 224 Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı

TÜBİTAK / TÜRKİYE
2008

BİDEB 224 Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı

TÜBİTAK / TÜRKİYE
2007

Doktora Programı Tam Burslu

İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2003

12. Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

INTF 303 PRINCIPLES OF FINANCE I (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

INTF 303 PRINCIPLES OF FINANCE I (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

ULTF 561 ULUSLARARASI FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

ULTF 570 SEMİNER (2017-2018)

Haftalık Saati : 1

ULTFF 550 TEZ (2017-2018)

Haftalık Saati : 1

ULTF 560 BİTİRME PROJESİ (2017-2018)

Haftalık Saati : 1

FINC 650 PHD DİSSERTATİON (2017-2018)

Haftalık Saati : 1

INTF 303 PRINCIPLES OF FINANCE I (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

INTF 304 - PRİNCİPLES OF FİNANCE II (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

ULTF 561 ULUSLARARASI FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

ULTF 562 ULUSLARARASI YATIRIM VE PORTFÖY YÖNETİMİ (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

FINC 661 FİNANCİAL RİSK MANAGEMENT (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

FINC 602 - ASSET PRİCİNG (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

ULTFF 550 TEZ (2016-2017)

Haftalık Saati : 1

ULTF 560 Bitirme Projesi (2016-2017)

Haftalık Saati : 1

İŞLT 560 Bitirme Projesi (2016-2017)

Haftalık Saati : 1

FINC 650 PhD Dissertation (2016-2017)

Haftalık Saati : 1

INTF 303 PRINCIPLES OF FINANCE I (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

ULTF 561 ULUSLARARASI FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

FINC 661 Financial Risk Management (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

INTF 304 - Principles of Finance II (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

ULTF 562 - Uluslararası Yatırım ve Portföy Yönetimi (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

FINC 602 - Asset Pricing (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR