Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Prof.Dr. Mehmet Umutlu

İşletme Fakültesi / Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Prof. Dr. Mehmet Umutlu, Yaşar Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Yaşar Üniversitesi’ne katılmadan önce, hem yurt içinde hem de yurt dışında çeşitli pozisyonlarda bulunmuştur. İngiltere’de Lancaster Üniversitesi’nde önce Postdoktor Araştırmacı sonrasında da Yrd. Doçent olarak çalışmış, Hollanda’da Tilburg Üniversitesi’nde yine Postdoktor araştırmacı olarak bulunmuş ve Ankara’da Çankaya Üniversitesi’nde Yrd. Doçent olarak görev almıştır. Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde, yüksek lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi’nde ve doktora eğitimini Bilkent Üniversitesi’nde tamamlamıştır. İlgi alanları Varlık Fiyatlama Modelleri, Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi ve Finansal Ekonomi üzerine yoğunlaşmaktadır. Çoğu Web of Science veya Scopus tarafından endekslenen dergilerde basılmış olmak üzere 25'ten fazla akademik çalışması bulunmaktadır. Çalışmaları finans alanının tanınmış dergilerinden olan, Journal of Banking and Finance, Journal of Empirical Finance, International Review of Financial Analysis, Financial Analysts Journal, North American Journal of Economics and Finance, Pacific-Basin Finance Journal, Journal of Derivatives, Investment Analysts Journal, World Economy, Applied Economics, Czech Journal of Economics and Finance, Quality and Quantity ve Finance Research Letters gibi dergilerinde yayınlanmıştır. Bir TÜBİTAK projesinde Proje Yürütücüsü, başka bir diğerinde ise Araştırmacı olarak görev almıştır. Birçok uluslararası bilimsel dergi için makale hakemliği, bir uluslararası ve beş ulusal proje için proje hakemliği yapmıştır. Ulusal ve Uluslararası konferans ve seminerlerde birçok kez çalışmalarını sunmuştur. Yaşar Üniversitesi tarafından verilen Başarılı Araştırmacı Ödülü sahibidir.

  • Eposta  
  • Telefon 0232-570 8935  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

İŞLETME (DR) / İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
EKONOMİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (DR)/
Tez Adı: Financial liberalization, foreign equity investment and volatility in emerging stock exchanges (2009)
Tez Danışmanı: LEVENT AKDENİZ
2003 - 2009

Yüksek Lisans

/ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme (YL/Tesiz)/İşletme
2000 - 2002

Lisans

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ PR. (İNGİLİZCE)/
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
1996 - 2000

Akademik Unvanlar

PROFESÖR

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İŞLETME FAKÜLTESİ / ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ
2021 -

DOÇENT

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İŞLETME FAKÜLTESİ / ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ
2016 - 2021

YARDIMCI DOÇENT

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ
2013 - 2016

YARDIMCI DOÇENT

Lancaster University / Management School / Accounting and Finance
2012 - 2013

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DR)

Lancaster University / Management School / Accounting and Finance
2012 - 2012

YARDIMCI DOÇENT

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ
2011 - 2012

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ
2008 - 2010

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ
2002 - 2008

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
LATİFE SARI Modelden bağımsız alternatif bir dağıtılabilir oynaklık ölçütü Yaşar Üniversitesi 2019
EFE DEMİR Global düzeyde modelden bağımsız sistematik olmayan volatilite ölçümü Yaşar Üniversitesi 2017
PELİN BENGİTÖZ Uluslararası portföy yatırımı getirilerinde aylık maksimum getiri oranının rolü Yaşar Üniversitesi 2017
SEHER GÖREN Fon giderleri etkisi altında BIST'deki fonların performans analizi Yaşar Üniversitesi 2015
PELİN BENGİTÖZ Borsa İstanbul'da çeşitli beta ölçütleri ve hisse senedi getirileri: Portföy düzeyinde bir çalışma Yaşar Üniversitesi 2015
MELİS GÜLTEKİN Çeşitli yatırımcı gruplarının hisse senedi alım-satım işlemleri ve pazar getirisi arasındaki etkileşim Yaşar Üniversitesi 2015
Doktora Tezleri
MELİS GÜLTEKİN Essays on financial development in emerging countries Yaşar Üniversitesi 2022
PELİN BENGİTÖZ Essays on international portfolio investments Yaşar Üniversitesi 2021
SEHER GÖREN YARGI Correlation structure among countries or industries and its implications for international diversification and portfolio management Yaşar Üniversitesi 2021

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
UMUTLU MEHMET, BENGİTÖZ PELİN, Zaremba Adam Decomposing the earnings-to-price ratio and the cross-section of international equity-index returns Applied Economics, 53(54), 6213-6230. (SSCI) 2021
UMUTLU MEHMET, GÖREN YARGI SEHER To diversify or not to diversify internationally? Finance Research Letters, (), 0-0. (SSCI) 2021
UMUTLU MEHMET,BENGİTÖZ PELİN The cross-section of industry equity returns and global tactical asset allocation across regions and industries International Review of Financial Analysis, 72(), 101574-0. (SSCI) 2020
Zaremba Adam,UMUTLU MEHMET,MAYDYBURA ALINA Where have the profits gone? Market efficiency and the disappearing equity anomalies in country and industry returns✰ Journal of Banking Finance, 121(December), 105966-0. (SSCI) 2020
UMUTLU MEHMET Does Idiosyncratic Volatility Matter at the Global Level? North American Journal of Economics and Finance, 47(), 252-268. (SSCI) 2019
Zaremba Adam, UMUTLU MEHMET, Karathanasopoulos Andreas Alpha momentum and alpha reversal in country and industry equity indexes Journal of Empirical Finance, 53(), 144-161. (SSCI) 2019
Zaremba Adam,UMUTLU MEHMET,MAYDYBURA ALINA Less pain, more gain: Volatility-adjusted residual momentum in international equity markets Investment Analysts Journal, 47(2), 165-191. (SSCI) 2018
Zaremba Adam,UMUTLU MEHMET Strategies can be expensive too! The value spread and asset allocation in global equity markets Applied Economics, 50(60), 6529-6546. (SSCI) 2018
Zaremba Adam,UMUTLU MEHMET Size matters everywhere: Decomposing the small country and small industry premia North American Journal of Economics and Finance, 43(), 1-18. (SSCI) 2018
Fu Xi,Arisoy Eser,Shackleton Mark,UMUTLU MEHMET Option-Implied Volatility Measures and Stock Return Predictability The Journal of Derivatives, 24(1), 58-78. (SSCI) 2016
UMUTLU MEHMET Idiosyncratic Volatility and Expected Returns at the Global Level Financial Analysts Journal, 71(6), 58-71. (SSCI) 2015
UMUTLU MEHMET,SHACKLETON MARK Stock return volatility and daily equity trading by investor groups in Korea Pacific-Basin Finance Journal, 34(), 43-70. (SSCI) 2015
UMUTLU MEHMET,AKDENİZ LEVENT,SALİH ASLIHAN Foreign equity trading and average stock return volatility WORLD ECONOMY, 36(9), 1209-1228. (SSCI) 2013
UMUTLU MEHMET Firm leverage and investment decisions in an emerging market Quality & Quantity, 44(5), 1005-1013. (SSCI) 2010
UMUTLU MEHMET,AKDENİZ LEVENT,SALİH ASLIHAN The degree of financial liberalization and aggregated stock-return volatility in emerging markets Journal of Banking & Finance, 34(3), 509-521. (SSCI) 2010
UMUTLU MEHMET,SALİH ASLIHAN,AKDENİZ LEVENT Does ADR Listing Affect the Dynamics of Volatility in Emerging Markets Finance a uver-Czech Journal of Economics and Finance, 60(2), 122-137. (SSCI) 2010
7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
UMUTLU MEHMET, BENGİTÖZ PELİN Return range and the cross-section of expected index returns in international stock markets Quantitative Finance and Economics, 5(3), 421-451. ESCI 2021
UMUTLU MEHMET, GÜLTEKİN MELİS, ÖZKAYA HAKAN Financial Openness and Financial Development: Evidence from Emerging Countries Istanbul University, (2), 316-338. ESCI 2021
Zaremba Adam,UMUTLU MEHMET,Karathanasopoulos Andreas Opposites Attract: Combining Alpha Momentum and Alpha Reversal in International Equity Markets The Journal of Investing, 29(3), 38-62. Scopus 2020
GÜLTEKİN MELİS,UMUTLU MEHMET INTERACTION BETWEEN EQUITY TRADING OF VARIOUS INVESTOR TYPES AND MARKET RETURN EGE ACADEMIC REVIEW, 16(3), 451-460. ESCI: Emerging Sources Citation Index 2016
GÖREN SEHER,UMUTLU MEHMET Performance evaluation of mutual and pension funds traded on Borsa Istanbul under the control of fund costs Journal of Economics Finance and Accounting, 2(4), 603-603. EBSCO 2015
KAHRAMAN AKDOĞU SERPİL,UMUTLU MEHMET The Link between Financial System and Economics Functions of the Financial System Financial Crises and Policy Implications International Journal of Financial Research, 5(4), 52-66. Econlit, EbscoHost, Academic Journal Databases, Scirus 2014
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
Çetinkaya Ferda, Kandiller Levent, Satır Benhür, Umutlu Mehmet Sector Selection for Cluster Formation at OSTİM Industrial Zone An AHP Application Path to Innovation:Cluster, E-Proceedings 2009
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
BENGİTÖZ PELİN,UMUTLU MEHMET Alternatif Sistematik Risk Ölçütleri ile Sermaye Varlıkları Fiyatlama Modelinin Borsa İstanbul da Test Edilmesi Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, 51(598), 77-94. ULAKBİM 2014
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
GÖREN SEHER,UMUTLU MEHMET Fon Giderleri Etkisi Altında Yatırım ve Emeklilik Fonlarının Performans Analizi () 19.FİNANS SEMPOZYUMU 2015
Bengitöz Pelin, Umutlu Mehmet Alternatif Sistematik Risk Ölçütleri ile Sermaye Varlıkları Fiyatlama Modelinin Borsa İstanbul da Test Edilmesi () 18.Finans Sempozyumu 2014
7.7 Diğer Yayınlar
Diğerleri
BENGİTÖZ PELİN,UMUTLU MEHMET Sn Prof Dr Halil Sarıaslan a Armağan Kitabı Kitap Bölümü:Borsa İstanbul’da Çeşitli Beta Ölçütleri ve Hisse Senedi Getirileri: Portföy Düzeyinde Bir Çalışma Kitap Bölümü Siyasal Kitabevi 2015
Üniversite Dışı Deneyim
Vestel-YÜSEM Yetkili Servis İşletme Yönetimi Sertifika Programı Finansçı olmayanlar için finans modülü eğitmeni 2013 2014

Projeler

106K230 Finansal Liberalizasyonun Gelişmekte Olan Ülkelerdeki Etkileri

TÜBİTAK PROJESİ

111K311 Hisse Senedi Getiri Volatilitesi Ve Yatırımcı Tipine Göre Islem Özellikleri

TÜBİTAK PROJESİ

2008 1 TR1 LEO05 03157 Strategic Planning for Sustainable Clustering ofCollaborative SMEs

Avrupa Birliği

İdari Görevler

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2018 -

Bölüm Başkanı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2016 -

Fakülte Kurulu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2016 -

Bölüm Başkanı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2013 -

Fakülte Kurulu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2013 -

Anabilim Dalı Başkanı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2013 -

Komisyon Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2013 - 2015

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

4th International Conference on Advances in Business and Law (ICABL), Bilimsel Komite Üyeliği

2020 - 2020

3rd International Conference on Advances in Business and Law (ICABL), Bilimsel Komite Üyeliği

2019 - 2019

Yaşar Üniversitesi Eğitim Komisyonu

2013 - 2015

Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kurulu

2013 -

Yaşar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kurulu

2013 -

Ege Finans Derneği

2013 -

Yaşar Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü Kurulu

2013 -

E-Journal of Yasar University, Yayın Kurulu

2014 -

Yaşar Üniveritesi İşletme Fakültesi Kurulu

2016 -

Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

INTF 3303 - PRINCIPLES OF FINANCE I (2020-2021)

Haftalık Saati : 4

INTF 4472 - INVESTMENT ANALYSIS AND PORTFOLIO MANAGEMENT (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

INTF 5550 - THESIS (2020-2021)

Haftalık Saati : 0

FINC 5650 - PHD DISSERTATION (2020-2021)

Haftalık Saati : 0

FINC 5660 - QUALIFIER EXAM (2020-2021)

Haftalık Saati : 0

FINC 5602 - PORTFOLIO MANAGEMENT (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

INTF 3304 - PRINCIPLES OF FINANCE II (2020-2021)

Haftalık Saati : 4

INTF 4461 - FINANCIAL RISK AND DERIVATIVES (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

INTF 5570 - SEMINAR (2020-2021)

Haftalık Saati : 0

INTF 5571 - FINANCIAL MANAGEMENT (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

INTF 3303 - PRINICIPLES OF FINANCE I (2019-2020)

Haftalık Saati : 4

INTF 4472 -INVESTMENT ANALYSIS AND PORTFOLIO MANAGEMENT (2019-2020)

Haftalık Saati : 3

INTF 3304 - PRINCIPLES OF FINANCE II (2019-2020)

Haftalık Saati : 4

INTF 4461 - FINANCIAL RISK AND DERIVATIVES (2019-2020)

Haftalık Saati : 3

INTF 5571 - FINANCIAL MANAGEMENT (2019-2020)

Haftalık Saati : 3

INTF 5550 - THESIS (2019-2020)

Haftalık Saati : 1

INTF 5570 - SEMINAR (2019-2020)

Haftalık Saati : 1

FINC 5602 - PORTFOLIO MANAGEMENT (2019-2020)

Haftalık Saati : 3

FINC 5650 PHD DISSERTATION (2019-2020)

Haftalık Saati : 1

FINC 5670 - SEMINAR (2019-2020)

Haftalık Saati : 1

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR