Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Dr.Öğr.Üyesi İlker Gürkan

Meslek Yüksekokulu / Marina İşletme Programı

Kısa Özgeçmiş

Eskişehir Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisinde Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kansas Üniversitesi (ABD) Makina Mühendisliği Bölümü’nde Yüksek Lisans ve Miami Üniversitesinde (ABD) Doktora eğitimlerini tamamlamıştır. Anadolu Üniversitesi’nde Yrd.Doç.Dr. olarak başladığı akademik görevine, daha sonra Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde Yrd.Doç.Dr. olarak devam etmiştir. Sırasıyla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Yaşar Üniversitesi MYO da Elektrik ve Enerji Bölüm Başkanlığı idari görevine devam etmektedir. Halen Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu’nda öğretim üyesi olarak tam zamanlı çalışmaktadır.

  • Eposta ilker.gurkan@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8653  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

/ University of Miami
Mühendislik Fakültesi - Makina Mühendisliği
Tez Adı: The Effect of Fossil Fuels and Introduction of Hydrogen on Earth's Temperature (1985)
Tez Danışmanı: Prof.Dr. Turhan Nejat Veziroğlu
1980 - 1985

Yüksek Lisans

/ University of Kansas
Mühendislik Fakültesi - Makina Mühendisliği
Tez Adı: Tezsiz (0)
Tez Danışmanı: Danışman Yok
1977 - 1980

Lisans

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ/MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ENERJİ ANABİLİM DALI/
1972 - 1976

Akademik Ünvanlar

YARDIMCI DOÇENT

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ
2013

YARDIMCI DOÇENT

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2005

YARDIMCI DOÇENT

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
1993

YARDIMCI DOÇENT

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
1986

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
GÖKHAN POZAM Türkiye'nin genel enerji durumu; sanayide enerji üretimi ve atık ısı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 2003
ÖZGE KUTLU Gözenekli malzemelerde ısı iletim katsayısının değişimi ve kritik yarıçap Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 2001
NAZAN ŞAYLISOY Akışkan yatakta kömür kükürdünün alınması Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 1996
MUSTAFA ARSLAN Sanayide kullanılan soğutma sistemleri ve dizaynı Anadolu Üniversitesi 1993
MUSTAFA BİNTAŞ J79-19 turbojet motorunun performans değerlendirmesi ve hava giriş süzgecinin tepki kuvvetine olan etkisi Anadolu Üniversitesi 1992
GÖKÇEN ÇAYIRLI Açık devreli subsonik rüzgar tüneli dizaynı Anadolu Üniversitesi 1991
Doktora Tezleri

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
Veziroğlu T Nejat, Gürkan İ, Patki M M Remediation of Greenhouse Problem through Replacement of Fossil Fuels by Hydrogen INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, 14(), 257-266. (SCI-Expanded) 1989
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler
Chen. D, Gürkan. İ, Sheffield. J W, Veziroğlu, TN Effective Cost of Fuels Comparison of Hydrogen with Fossil Fuels the 4th World HydrogenEnergy Conference, Pasadena, California, U.S.A 1982
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Altaç Zekeriya, Gürkan İ An Investigation of Heat Transfer Gain with Introduction of Graphite Powder to Helium Gas turkish journal of engineering and environmental sciences, 17(1), 15-22. Endekste taranmıyor 1993
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
ALTAÇ. Zekeriya, GÜRKAN. İlker Kızgın Borularda Gaz Toz Süspansiyonu Kullanımının IsıKazanımı Bakımından İncelenmesi Saçılma Albedosu ve Anizotropinin Etkisi Uluslararası Katılımla 10. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık FaküItesi Maltepe, ANKARA 1995
7.7 Diğer Yayınlar
Diğerleri
JONES. BARRY Bilgisayarli Nümerik Kontrol Konusuna Giriş Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, No:2721 2014
Altaç. Zekeriya, Gürkan. İlker Mühendisler için FORTRAN Programlama Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, MakinaMühendisliği Bölümü 1995
Altaç. Zekeriya, GÜRKAN. İlker Mühendisler için BASIC Programlama Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık FaküItesi, MakinaMühendisliği Bölümü 1995

9. İdari Görevler

Yönetim Kurulu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2014 -

Bölüm Bşk. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2014 -

Daire Başkanı ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

1993 - 1997

Bölüm Başkan Yardımcısı ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

1993 - 1996

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

TMMOB - MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI - ESKİŞEHİR

2002 - 2005

TMMOB - MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI - ESKİŞEHİR

1976 -

ASME - AMERİKA MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

1981 -

11. Ödüller

1476 Sayılı kanunla yapılan sınavda kazanılan yurtdışı yükseklisans ve doktora bursu.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / TÜRKİYE
1977

12. Son İki Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

FİZİK I (2016-2017)

Haftalık Saati : 4

FİZİK II (2016-2017)

Haftalık Saati : 4

MALZEME BİLİMİ (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

TERMODİNAMİK (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

MESLEKİ GELİŞİM ETKİNLİKLERİ II (2016-2017)

Haftalık Saati : 4

MESLEKİ GELİŞİM ETKİNLİKLERİ IV (2016-2017)

Haftalık Saati : 4

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR