Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Araş.Gör. Gizem Aras Beger

İşletme Fakültesi / İşletme Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Gizem Aras Beger, lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde rektörlük başarı bursu ile tamamlamıştır. Yaşar Üniversitesi İşletme Bölümü'nden tam burslu olarak yüksek lisans derecesi almış ve halen aynı üniversitenin Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde İşletme doktorasına devam etmektedir. Araştırma alanları arasında kurumsal sosyal sorumluluk, sürdürülebilirlik, iş etiği ve stratejik yönetim gibi konular bulunmaktadır. 2018 yılından bu yana Yaşar Üniversitesi İşletme Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.

  • Eposta gizem.beger@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8987  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

İŞLETME (DR) / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (DR)/
Tez Adı: TEKNİK, KURUMSAL VE KÜRESEL ÇEVRE MANTIKLARI EKSENİNDE SOSYAL SORUMLULUK OLGUSUNUN ANALİZİ (0)
Tez Danışmanı: DUYGU TÜRKER ÖZMEN
2015 - -

Yüksek Lisans

İŞLETME (YL) (TEZLİ) / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Değişime direncin algılanan stres ve yaratıcılık üzerindeki etkisi: Akademisyenler üzerinde bir uygulama (2015)
Tez Danışmanı: DUYGU TÜRKER ÖZMEN
2013 - 2015

Lisans

İŞLETME BÖLÜMÜ / ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/İŞLETME PR. (%75 BURSLU)/
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2006 - 2011

Akademik Unvanlar

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İŞLETME FAKÜLTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ
2018 -

Yayınlar

7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
ARAS BEGER GİZEM,TÜRKER ÖZMEN DUYGU DEĞİŞİME DİRENÇ VE ÇALIŞAN YARATICI DAVRANIŞI ARASINDAKİ İLİŞKİDE STRESİN ARACI ROLÜ Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (25), 34-50. TR DİZİN 2020
ARAS BEGER GİZEM How Organizational Environment Affects Social Responsibility: A Systematic Literature Review and Conceptual Framework From The Perspective of Stakeholder Theory International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences, 10(1), 1-34. ESCI: Emerging Sources Citation Index 2020 2020
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
ARAS BEGER GİZEM,TÜRKER ÖZMEN DUYGU The Impact of Perceived Stress on the Link Between Resistance to Change and Creativity: A Study on Academicians Global Business Research Congress 2019
TÜRKER ÖZMEN DUYGU,ÖZMEN YUSUF SERKAN,ARAS BEGER GİZEM Deliberate or Emergent: Exploring the Strategic Approach of an International Agent on Global Climate Change Landscape The International May Conference on Strategic Management (IMKSM18) 2018
ARAS BEGER GİZEM,TÜRKER ÖZMEN DUYGU Değişime Direncin Algılanan Stres Üzerindeki Etkisi 17. Uluslararası İşletmecilik Kongresi 2018
7.4 Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitapta Bölümler
ARAS BEGER GİZEM,SAĞLAM BAYRAM BİLGE,BEKKİ NARİN Supply Chain Management and Logistics in the Global Fashion Sector Kitap Bölümü:Case studies on sustainability for various fashion brands Sayfa (-) Kitap Bölümü Routledge 2020
ARAS BEGER GİZEM,TAŞKIN YEŞİLOVA FATMA DİLVİN The Palgrave Handbook of Corporate Social Responsibility Kitap Bölümü:Corporate Social Responsibility (CSR) in Multinational Companies (MNCs), Small-to-Medium Enterprises (SMEs), and Small Businesses Sayfa (1-25) Kitap Bölümü Palgrave Macmillan 2020
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
ARAS BEGER GİZEM,TÜRKER ÖZMEN DUYGU DEĞİŞİME DİRENÇ VE ALGILANAN STRES İLİŞKİSİ: SİSTEMATİK LİTERATÜR TARAMASI VE NİCEL BİR ARAŞTIRMA Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(2), 241-272. TR DİZİN 2018
Üniversite Dışı Deneyim
Satı İnşaat Ltd.Şti. İnsan Kaynakları Uzmanı 2017 2018
PALMET ENERGY A.Ş. Finansman Uzman Yardımcısı 2011 2011
Finansbank AŞ stajyer 2009 2009

Projeler

Sürdürülebilir Güvenlik ve Turizm Çalıştayı

ARAŞTIRMA PROJESİ

Karşıyaka Turizm Master Planı

ARAŞTIRMA PROJESİ

İdari Görevler

Web Sorumlusu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2018 -

Ders ve Sınav Programı Sorumlusu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2018 -

Staj Sorumlusu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2018 -

Ödüller

Anadolu Üniversitesi Yüksek Başarı Onur Belgesi

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2008

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR