Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Yarı Zamanlı Eğitim Elemanı (İŞL_İşletm) Gizem Aras Beger

Rektörlük / Yarı Zamanlı Öğretim Elemanları

Kısa Özgeçmiş

Gizem Aras Beger, lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde rektörlük başarı bursu ile tamamlamıştır. Yaşar Üniversitesi İşletme Bölümü'nden tam burslu olarak hem yüksek lisans hem de doktora derecelerini almıştır. Araştırma alanları arasında kurumsal sosyal sorumluluk, sürdürülebilirlik, sorumlu inovasyon, iş etiği ve stratejik yönetim bulunmaktadır. 2018 yılından bu yana Yaşar Üniversitesi İşletme Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.

  • Eposta  
  • Telefon 0232-570  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

İŞLETME (DR) / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (DR)/
Tez Adı: Kurumsal mantıklar çerçevesinde kurumsal sosyal sorumluluk olgusunun analizi (2022)
Tez Danışmanı: Duygu Türker Özmen
2015 - 2022

Yüksek Lisans

İŞLETME (YL) (TEZLİ) / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Değişime direncin algılanan stres ve yaratıcılık üzerindeki etkisi: Akademisyenler üzerinde bir uygulama (2015)
Tez Danışmanı: DUYGU TÜRKER ÖZMEN
2013 - 2015

Lisans

İŞLETME BÖLÜMÜ / ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2006 - 2011

Akademik Unvanlar

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İŞLETME FAKÜLTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ
2018 -

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
ARAS BEGER GİZEM How Competing Institutional Logics Affect Corporate Social Responsibility Benefits: The Mediating Role of Paradox Mindset and Multi-Stakeholders Journal of Knowledge Economy, (), 0-0. (SSCI) 2023
TÜRKER ÖZMEN DUYGU, CAN Özge, ARAS BEGER GİZEM How authenticity of corporate social responsibility affects organizational attractiveness: Stakeholder perceptions of organizational ideology Corporate Social Responsibility and Environmental Management, (), 0-0. (SSCI) 2023
7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
ARAS BEGER GİZEM REKABET EDEN KURUMSAL MANTIKLAR VE ÖRGÜTLERİN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİDE PAYDAŞ ETKİLERİ Yönetim Bilimleri Dergisi, (), 72-99. TR DİZİN 2022
ARAS BEGER GİZEM,TÜRKER ÖZMEN DUYGU DEĞİŞİME DİRENÇ VE ÇALIŞAN YARATICI DAVRANIŞI ARASINDAKİ İLİŞKİDE STRESİN ARACI ROLÜ Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (25), 34-50. TR DİZİN 2020
ARAS BEGER GİZEM How Organizational Environment Affects Social Responsibility: A Systematic Literature Review and Conceptual Framework From The Perspective of Stakeholder Theory International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences, 10(1), 1-34. ESCI: Emerging Sources Citation Index 2020
ARAS BEGER GİZEM, TÜRKER DUYGU DEĞİŞİME DİRENÇ VE ALGILANAN STRES İLİŞKİSİ: SİSTEMATİK LİTERATÜR TARAMASI VE NİCEL BİR ARAŞTIRMA Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(2), 241-272. TR DİZİN 2018
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
ARAS BEGER GİZEM The Impact of Stakeholders on the Relationship Between Multiple Logics and Corporate Social Responsibility Çanakkale Onsekiz Mart University International Social Sciences Conference II 2022
ARAS BEGER GİZEM, TÜRKER DUYGU THE IMPACT OF INSTITUTIONAL LOGICS ON THE BENEFITS OF ORGANIZATIONS’ CSR PARTICIPATION: THE MEDIATING ROLE OF MULTI-STAKEHOLDERS INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED ECONOMY AND FINANCE & EXTENDED WITH SOCIAL SCIENCES 2021
ARAS BEGER GİZEM,TÜRKER ÖZMEN DUYGU The Impact of Perceived Stress on the Link Between Resistance to Change and Creativity: A Study on Academicians Global Business Research Congress 2019
TÜRKER ÖZMEN DUYGU,ÖZMEN YUSUF SERKAN,ARAS BEGER GİZEM Deliberate or Emergent: Exploring the Strategic Approach of an International Agent on Global Climate Change Landscape The International May Conference on Strategic Management (IMKSM18) 2018
ARAS BEGER GİZEM,TÜRKER ÖZMEN DUYGU Değişime Direncin Algılanan Stres Üzerindeki Etkisi 17. Uluslararası İşletmecilik Kongresi 2018
7.4 Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitapta Bölümler
ARAS BEGER GİZEM, SAĞLAM BAYRAM BİLGE, ERTÜRK EGEMEN The Elgar Companion to Corporate Social Responsibility and the Sustainable Development Goals Kitap Bölümü:(in press) How Does Csr Address Equality Problems Towards Sustainable Development Goals?: Business Cases From Various Industries Sayfa (-) Kitap Bölümü Edward Elgar Publishing 2023
ARAS BEGER GİZEM, dalgıç turhan gönenç, Rady Gülen Corporate Social Responsibility in the Health Sector Kitap Bölümü:Responsible Innovation During the COVID-19 Pandemic: A Case Study from Türkiye Sayfa (-) Kitap Bölümü Springer, Cham 2023
ARAS BEGER GİZEM Encyclopedia of Sustainable Management Kitap Bölümü:Planned Obsolescence Sayfa (-) Kitap Bölümü Springer, Cham 2023
ARAS BEGER GİZEM Encyclopedia of Sustainable Management Kitap Bölümü:Tipping Point Sayfa (-) Kitap Bölümü Springer, Cham 2023
ARAS BEGER GİZEM Encyclopedia of Sustainable Management Kitap Bölümü:Product RED Sayfa (-) Kitap Bölümü Springer, Cham 2022
ARAS BEGER GİZEM,SAĞLAM BAYRAM BİLGE,BEKKİ NARİN Supply Chain Management and Logistics in the Global Fashion Sector Kitap Bölümü:Case studies on sustainability for various fashion brands Sayfa (-) Kitap Bölümü Routledge 2020
ARAS BEGER GİZEM,TAŞKIN YEŞİLOVA FATMA DİLVİN The Palgrave Handbook of Corporate Social Responsibility Kitap Bölümü:Corporate Social Responsibility (CSR) in Multinational Companies (MNCs), Small-to-Medium Enterprises (SMEs), and Small Businesses Sayfa (1-25) Kitap Bölümü Palgrave Macmillan 2020
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
TÜRKER ÖZMEN DUYGU, CAN ÖZGE, ARAS BEGER GİZEM KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUĞUN ÖRGÜTSEL ÇEKİCİLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ÇATIŞAN İDEOLOJİLER ÇERÇEVESİNDE ÖZGÜNLÜĞÜ ANLAMAK (Sözlü Sunum) 30. Yönetim ve Organizasyon Kongresi 2022
ARAS BEGER GİZEM, TÜRKER DUYGU KURUMSAL MANTIKLARIN ALGILANAN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK FAYDASI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: PARADOKS ZİHNİYETİNİN ARACI ROLÜ (Sözlü Sunum) 29. Yönetim ve Organizasyon Kongresi 2021
Üniversite Dışı Deneyim
Satı İnşaat Ltd.Şti. İnsan Kaynakları Uzmanı 2017 2018
PALMET ENERGY A.Ş. Finansman Uzman Yardımcısı 2011 2013
Finansbank AŞ uzman yardımcısı 2009 2010

Projeler

Sürdürülebilir Güvenlik ve Turizm Çalıştayı

ARAŞTIRMA PROJESİ

Karşıyaka Turizm Master Planı

ARAŞTIRMA PROJESİ

İdari Görevler

Çift Ana Dal ve Yan Dal Sorumlusu Yardımcısı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2019 -

Web Sorumlusu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2018 - 2021

Ders ve Sınav Programı Sorumlusu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2018 -

Staj Sorumlusu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2018 -

Engelli Birim Sorumlusu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2018 -

Ödüller

Anadolu Üniversitesi Rektörlük Başarı Bursu

/ TÜRKİYE
2010

Anadolu Üniversitesi Yüksek Başarı Onur Belgesi

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2008

Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

Organizational Behavior (2022-2023)

Haftalık Saati : 3

Marketing Management (2022-2023)

Haftalık Saati : 3

Organizational Behavior (2022-2023)

Haftalık Saati : 3

Pazarlama Yönetimi (2022-2023)

Haftalık Saati : 3

Introduction to Business (2022-2023)

Haftalık Saati : 6

Human Resources Management in Agri-food Environments (2022-2023)

Haftalık Saati : 3

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR