Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Araş.Gör. Gizem Aras Beger

İşletme Fakültesi / İşletme Bölümü

  • Eposta gizem.beger@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8987  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

İŞLETME (DR) / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (DR)/
Tez Adı: TEKNİK, KURUMSAL VE KÜRESEL ÇEVRE MANTIKLARI EKSENİNDE SOSYAL SORUMLULUK OLGUSUNUN ANALİZİ (0)
Tez Danışmanı: DUYGU TÜRKER ÖZMEN
2015 - -

Yüksek Lisans

İŞLETME (YL) (TEZLİ) / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Değişime direncin algılanan stres ve yaratıcılık üzerindeki etkisi: Akademisyenler üzerinde bir uygulama (2015)
Tez Danışmanı: DUYGU TÜRKER ÖZMEN
2013 - 2015

Lisans

İŞLETME BÖLÜMÜ / ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/İŞLETME PR. (%75 BURSLU)/
2006 - 2011

Akademik Ünvanlar

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ
2018 -

Yayınlar

7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
TÜRKER ÖZMEN DUYGU,ÖZMEN YUSUF SERKAN,ARAS BEGER GİZEM Deliberate or Emergent: Exploring the Strategic Approach of an International Agent on Global Climate Change Landscape The International May Conference on Strategic Management (IMKSM18) 2018
ARAS BEGER GİZEM,TÜRKER ÖZMEN DUYGU Değişime Direncin Algılanan Stres Üzerindeki Etkisi 17. Uluslararası İşletmecilik Kongresi 2018
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
ARAS BEGER GİZEM,TÜRKER ÖZMEN DUYGU DEĞİŞİME DİRENÇ VE ALGILANAN STRES İLİŞKİSİ: SİSTEMATİK LİTERATÜR TARAMASI VE NİCEL BİR ARAŞTIRMA Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(2), 241-272. TR DİZİN 2018

8. Projeler

Sürdürülebilir Güvenlik ve Turizm Çalıştayı

ARAŞTIRMA PROJESİ

Karşıyaka Turizm Master Planı

ARAŞTIRMA PROJESİ

9. İdari Görevler

Web Sorumlusu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2018 -

Ders ve Sınav Programı Sorumlusu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2018 -

Staj Sorumlusu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2018 -

11. Ödüller

Anadolu Üniversitesi Yüksek Başarı Onur Belgesi

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2008

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR