Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Doç.Dr. Yasin Özarslan

Fen Edebiyat Fakültesi / Bilim Kültürü Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Eğitim teknolojileri alanında çalışmalar yürütmekte olan Yasin ÖZARSLAN; Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde lisans, Yönetim Organizasyon alanında yüksek lisans ve Uzaktan Eğitim alanında doktora derecesine sahiptir. Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya Bölümü öğretim üyesi olmakla birlikte, Bilim Kültürü bölüm başkanı ve Yaşar Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezinin yöneticisidir. Eğitim Teknolojileri alanında açık ve uzaktan öğrenme ortamları ve içerik zenginleştirmesi konularında akademik çalışmalar yapmaktadır. Ulusal ve uluslararası çeşitli kurumların (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Kalkınma Ajansı, Avrupa Birliği, TÜBİTAK, YÖK) desteklediği projelerde uzaktan eğitim altyapısı oluşturma, insan kaynağı yetiştirme ve içerik geliştirme konularında uzman ve araştırmacı olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Teknoloji Yönetimi, Eğitim Teknolojileri, Kurumsal Öğrenme, eÖğrenme Ortamları, eÖğrenme Süreçlerinin Planlanması ve Yönetimi, Uzaktan Eğitim Sistemlerinin Kurulumu ve Yönetimi ile eÖğrenme İçeriklerinin Tasarımı, Üretimi ve Değerlendirmesi konularında eğitim akademik ve kurumsal eğitimler vermektedir.

  • Eposta yasin.ozarslan@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 7482  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

UZAKTAN EĞİTİM (DR) / ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/UZAKTAN EĞİTİM (DR)/
Tez Adı: Genişletilmiş gerçeklik ile zenginleştirilmiş öğrenme materyallerinin öğrenen başarısı ve memnuniyeti üzerindeki etkisi (2013)
Tez Danışmanı: MEHMET KESİM
2009 - 2013

Yüksek Lisans

İŞLETME BÖLÜMÜ / DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/YÖNETİM VE ORGANİZASYON ANABİLİM DALI/
Tez Adı: Örgütlerde bilişim teknolojilerinin planlama ve denetim işlevlerine etkisi: İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı servis uygulaması örneği (2007)
Tez Danışmanı: Muzaffer Aydemir
2005 - 2007

Lisans

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ (İNGİLİZCE) / ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ/ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ (İNGİLİZCE)/ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ PR. (İNGİLİZCE)/
1997 - 2002

Akademik Ünvanlar

DOÇENT

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / YENİ MEDYA VE GAZETECİLİK BÖLÜMÜ
2018

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / YENİ MEDYA VE GAZETECİLİK BÖLÜMÜ
2015

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / BİLİM KÜLTÜRÜ BÖLÜMÜ
2013

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Arizona State University /
2011

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ / BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
2002

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
ENVER ÇİLENGİROĞLU Generating learning concepts in intelligent tutoring systems Yaşar Üniversitesi 2016
Doktora Tezleri

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
GÜNEL KORHAN,Erdoğdu Kazım,POLAT REFET,ÖZARSLAN YASİN An empirical study on evolutionary feature selection in intelligent tutors for learning concept detection Expert Systems, (), 12278-0. (SCI) 2018
ÖZARSLAN YASİN,KESİM MEHMET Augmented Reality in Education Current Technologies and the Potential for Education Procedia - Social and Behavioral Sciences, 47(), 297-302. (SSCI) 2012
7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
ÖZARSLAN YASİN,OZAN ÖZARSLAN ÖZLEM Distance Teaching of Turkish as a Foreign Language: Case of UbiCamp Project Journal of Yaşar University, 12(), 1-13. TR DİZİN 2017
ÖZARSLAN YASİN,OZAN ÖZARSLAN ÖZLEM Video lecture watching behaviors of learners in online courses Educational Media International, 53(1), 27-41. ESCI: Emerging Sources Citation Index 2016
ÖZARSLAN YASİN,OZAN ÖZARSLAN ÖZLEM Self Assessment Quiz Taking Behaviour Analysis in an Online Course European Journal of Open, Distance and e-Learning – EURODL, 19(2), 15-31. ERIC, DOAJ, EBSCO, Cabells 2016
ÖZARSLAN YASİN A Thematic Review of Teacher Candidates Impressions on Augmented Reality Enhanced Learning Materials International Journal of Computer Engineering and Information Technology, 8(2), 25-32. EBSCO,DOAJ,CiteSeerX, iSEEK 2016
ÖZARSLAN YASİN,Emirtekin Emrah,BALTA SABAH Yaşar Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğrenme Deneyimi Kurumsal Temel Derslerin Çevrimiçi Oluşturulması Yönetimi ve Sunumu Electronic Journal of Vocational Colleges (EJOVOC), 4(2), 19-28. ASOS, DOAJ, Index Copernicus, Aniji, DRJI 2014
ÖZARSLAN YASİN,BALABAN SALI JALE,DEMİRAY UĞUR TOJDE Electronic Publishing and a Review of Ten Years Experience in Turkey Distance Learning For Educators, Trainers, and Leaders, 9(3), 57-77. DE HUB 2012
ÖZARSLAN YASİN Augmented Reality The Horizon Of Virtual And Augmented Reality The Reality of The Global Digital Age Turkish Online Journal of Distance Education, 12(3), 295-297. ASOS, ERIC,DOAJ, EBSCOhost, InfoBase Index,SCOPUS 2011
ÖZARSLAN YASİN,Kobak Kadriye Vıews of Students About The Use of Second Lıfe For Educatıonal Purposes Turkish Online Journal of Distance Education, 12(3/2), 118-124. ERA 2011
ÖZARSLAN YASİN Distance and Blended Learning in Asia Turkish Online Journal of Distance Education, 11(2), 244-245. ASOS, ERIC,DOAJ, EBSCOhost, InfoBase Index,SCOPUS 2010
ÖZARSLAN YASİN Cases on Collaboration in Virtual Learning Environments Processes And Interactions Turkish Online Journal of Distance Education, 11(1), 224-226. ASOS, ERIC,DOAJ, EBSCOhost, InfoBase Index,SCOPUS 2010
ÖZARSLAN YASİN Effective Blended Learning Practices Evidence Based Perspectives in ICT Facilitated Education Turkish Online Journal of Distance Education, 10(3), 252-254. ASOS, ERIC,DOAJ, EBSCOhost, InfoBase Index,SCOPUS 2009
ÖZARSLAN YASİN Örgütlerde E dönüşüm İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Servis Uygulaması YöneticiGörüşleri Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(3), 205-230. EBSCO, ASOS 2008
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler
ÖZARSLAN YASİN Experience API (xAPI): An emerging educational technology to break down barriers Association for Educational Communications and Technology International Convention 2018
GÜNEL KORHAN,ERDOĞDU KAZIM,POLAT REFET,ÖZARSLAN YASİN A Feature Selection Application Using Partical Swarm Optimization for Learning Concept Detection World Conference on Information Systems and Technologies-WorldCIST'17 2017
ÖZARSLAN YASİN,OZAN ÖZLEM Massive open online course (MOOC) for differentiated instruction of Turkish as a foreign language. Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2017 2017
OZAN ÖZARSLAN ÖZLEM,ÖZARSLAN YASİN,DEMİRAL HİLMİ Differentiated Distance Education of Turkish as a Foreign Language 14th European Conference on eLearning ECEL 2015 2015
Basham Melody,ÖZARSLAN YASİN,Franz Nico Beyond a Bug in a Box Connecting Collections with Community via Augmented Reality and Specimen based Learning Applications ESA Annual Meetings 2014
ÖZARSLAN YASİN,OZAN ÖZARSLAN ÖZLEM The Effect of Self Assessment on Achievement in an Online Course AECT International Convention 2014
ÖZARSLAN YASİN Students Perspective on use of Sakai for University Foundation Courses Open Apereo 2014 2014
ÖZARSLAN YASİN,KESİM MEHMET Enhancing Learning with Augmented Reality Teacher Candidates Perspectives on OptikAR EDEN Annual Conference 2013 2013
CAVKAYTAR ATİLLA,OZAN ÖZARSLAN ÖZLEM,ÖZARSLAN YASİN,SÜRAL İRFAN Online Information and Support Services System for Education of Parents Who Have Children with Mental Retardation Society for Information Technology Teacher Education International Conference 2012
ÖZARSLAN YASİN A Qualitative Analysis of Student Teachers Posts Regarding Open and Distance Learningin a Social Interaction Environment Association for Educational Communications and Technology AECT 2011
ÖZARSLAN YASİN Trends In Open And Distance Education Research Analysis Of Major Journals IODLICEM 2010 Conference and Media Days in October 6-8 2010
OZAN ÖZARSLAN ÖZLEM,ÖZARSLAN YASİN Video Conferencing as a Support System in Turkish Higher Education IADIS(International Association for Development of the Information Society) e-Learning 2010
ÖZARSLAN YASİN,OZAN ÖZARSLAN ÖZLEM,SÜRAL İRFAN Öğrenme Yönetim Sistemi Olarak SAKAI 3rd InternationalComputer Instructional Technologies Symposium 2009
7.4 Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitapta Bölümler
DOĞAN MURAT ERTAN,OZAN ÖZARSLAN ÖZLEM,ÖZARSLAN YASİN Developing Successful Strategies for Global Policies and Cyber Transparency in E Learning IGI Global 2015
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
ÖZARSLAN YASİN Kişiselleştirilmiş Öğrenme Ortamı Olarak IPTV Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, 2(2), 0-0. ASOS 2011
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
ÖZARSLAN YASİN Uzaktan Eğitim için Şeffaf Tahta Çözümü Akademik Bilişim 2015 Konferansı 2015
ÖZARSLAN YASİN,OZAN ÖZARSLAN ÖZLEM Yükseköğretimde Uzaktan Eğitim Programı Açma Sorunsalı XIX. Türkiye'de İnternet Konferansı 2014
ÖZARSLAN YASİN,OZAN ÖZARSLAN ÖZLEM Yabancı Dil Olarak Türkçenin Uzaktan Öğretimi UIuslararası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sempozyumu 2014
ÖZARSLAN YASİN Öğrenme ve Öğretmenin Genişletilmiş Gerçeklik ile Zenginleştirilmesi OptikAR Uygulaması Akademik Bilişim 2013 Konferansı 2013
ÖZARSLAN YASİN Sakai OAE Açık Akademik Ortam Akademik Bilişim 2012 Konferansı 2012
ÖZARSLAN YASİN Öğrenen İçerik Etkileşiminin Genişletilmiş Gerçeklik ile Zenginleştirilmesi 5.International Computer Instructional Technologies Symposium (ICITS 2011) 2011
ÖZARSLAN YASİN Sakai İşbirliği ve Öğrenme Ortamında Harmanlanmış Ders Deneyimi Eğitim Yazılımları Dersi Örneği Akademik Bilişim 2011 Konferansı 2011
ÖZARSLAN YASİN eFront Öğrenme Yönetim Sistemi Akademik Bilişim 2010 Konferansı 2010
ÖZARSLAN YASİN Etkileşimli Sınıf Teknolojileri 18. Eğitim Bilimleri Kurultayı 2009
ÖZARSLAN YASİN Sosyal Bulunuşluk Algısına İlişkin Uzaktan Eğitimde Telebulunuşluk Telepresense Çözümleri Akademik Bilişim 2009 Konferansı 2009
ÖZARSLAN YASİN,OZAN ÖZARSLAN ÖZLEM Yüksek Öğretimde Kapasite Sorunu İçin Uzaktan Eğitim Yaklaşımı Akademik Bilişim 2009 Konferansı 2009
ÖZARSLAN YASİN Uzaktan Eğitim Uygulamaları İçin Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yönetim Sistemleri XIII. Türkiye’xxde İnternet Konferansı 2008
ÖZARSLAN YASİN İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Servis Uygulaması Bilişim’xx07 2007
ÖZARSLAN YASİN Eğitimde E Dönüşüm Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Önerisi Örneği Akademik Bilişim 2004 Konferansı 2004
ÖZARSLAN YASİN Bilgi Toplumu Yolunda Türkiye de E Devlet Ve Bireyin Rolü Üzerine Kavramsal Bir Çözümleme IX. Türkiye’xxde Internet” Konferansı 2003
7.7 Diğer Yayınlar
Diğerleri
ÖZARSLAN YASİN Web Okuryazarlığı Anadolu Üniversitesi Yayınları 2017
ÖZARSLAN YASİN Web Okuryazarlığı Anadolu Üniversitesi Yayınları 2017
ÖZARSLAN YASİN,OZAN ÖZARSLAN ÖZLEM Öğrenme Yönetim Sistemleri Detay Yayıncılık 2016
ÖZARSLAN YASİN Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Anadolu Üniversitesi Yayınları 2016
ÖZARSLAN YASİN Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Anadolu Üniversitesi Yayınları 2016
ÖZARSLAN YASİN Görme Özürlüler için Öğrenme Malzemelerinin Tasarımı Görme Özürlülerin Durumu Kavramlar Teknolojiler ve Fırsatlar Yaşar Üniversitesi Yayınları 2016
ÖZARSLAN YASİN Türkiye de E Öğrenme Gelişmeler ve Uygulamalar Efil Yayınevi 2011

8. Projeler

Günlerden Bilim

TÜBİTAK PROJESİ

Horizon 2020 Project Science Unites All SCI ALL

Avrupa Birliği

Capacity Development of Employees and Employers via Information and Communication Technologies Technical Assistance Project BİLGEİŞ İşçi ve İşverenlerin Kapasitelerinin Bilgi ve İletişim TeknolojileriYoluyla Geliştirilmesi Projesi BİLGEİŞ

Avrupa Birliği

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Uzaktan Farklılaştırılmış Öğretimi

TÜBİTAK PROJESİ

TUBİTAK 3501 Türkçe nin Yabancı Dil Olarak Uzaktan Farklılaştırılmış Öğretimi

TÜBİTAK PROJESİ

iStart A Lean Training Innovative Multidisciplinary Digital Entrepreneurship Platform

Avrupa Birliği

TUBİTAK 3501 Zeki Öğretim Sistemlerinde Otomatik Kavram Haritası Oluşturma

TÜBİTAK PROJESİ

TÜBİTAK 5000 Dijital İçerikli Açık Ders Kaynaklarını Destekleme Programı Temel Fotoğrafçılık eDersi

TÜBİTAK PROJESİ

Çevrimiçi Genel Kültür Derslerinin Tasarımı Sunumu ve Konuşan Kitaplar

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

Adölesanlarda İnternet Destekli Obezite Kontrol Programının Etkinliğinin Değerlendirilmesi

ARAŞTIRMA PROJESİ

Mehmetçik İçin Yurttaşlık Eğitimi MİYE

Avrupa Birliği

TÜBİTAK 4004 Bilsemliyiz Yaz Okulu

TÜBİTAK PROJESİ

TÜBİTAK 1001 Projesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Grubu SOBAG Aile Bilgi ve Destek Eğitim Programı E Abdep Zihinsel Yetersizliğe Sahip Çocuğu Olan Ebeveynlerin Eğitiminde Çevrimiçi Bilgilendirme Ve Destek Hizmetlerin Etkililiği

TÜBİTAK PROJESİ

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı YÖK Üniversitelerarası Öğrenme Kaynakları Projesi

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı YÖK Video Konferans Destekli Ders Sunumu ve Açık Ders Malzemeleri Projesi

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

9. İdari Görevler

Bölüm Bşk. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2014 -

Arş. Uyg. Merkezi Müdürü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2014 -

Yönetim Kurulu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2013 -

Bologna Koordinatörü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2013 -

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Association for Educational Communications and Technology (AECT)

2012 -

The Society for Information Technology and Teacher Education (SITE)

2016 -

11. Ödüller

Elginkan Vakfı Türk Kültürü Araştırma ve Teknoloji Ödülleri

Elginkan Vakfı / TÜRKİYE
2017

Kristal Ağ Ödülleri

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2015

12. Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

Teknoloji ve Girişimcilik (2016-2017)

Haftalık Saati : 2

Education Technology (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Açık ve Uzaktan Öğrenme (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Sosyal Sorumluluk (2016-2017)

Haftalık Saati : 1

Yeni Medya Teknolojileri (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

New Media Technologies (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Teknoloji ve Girişimcilik (2015-2016)

Haftalık Saati : 2

Teknoloji ve Toplum (2015-2016)

Haftalık Saati : 2

Sosyal Sorumluluk Projeleri (2015-2016)

Haftalık Saati : 1

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR