Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Dr.Öğr.Üyesi İkbal Ece Dizbay

Meslek Yüksekokulu / Lojistik Programı

Kısa Özgeçmiş

Öğr. Gör. Dr. İkbal Ece Dizbay– Meslek Yüksekokulu, Yönetim Organizasyon Bölümü- Lojistik Programı – Program Sorumlusu Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde Endüstri Mühendisliği Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Yaşar Üniversitesi İşletme Yönetimi Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans ve İşletme Anabilim Dalı'nda Doktora eğitimlerini tamamlamıştır. 2007 yılında Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde Araştırma Görevlisi olarak başladığı akademik görevine, Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Yönetim Organizasyon Bölümü altında bulunan Lojistik Programı Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna naklen atanmasıyla devam etmiştir. Halen Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu’nda tam zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Taşımacılık Yönetimi ve optimizasyon alanlarında çalışmalar yürütmektedir.

  • Eposta  
  • Telefon 0232-570 8639  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

İŞLETME (DR) / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (DR)/
Tez Adı: TEDARİK ZİNCİRİNDE İŞBİRLİKÇİ ARAÇ ROTALAMA PROBLEMİ İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ (2016)
Tez Danışmanı: ŞEVKİNAZ GÜMÜŞOĞLU,ÖMER ÖZTÜRKOĞLU
2010 - 2016

Yüksek Lisans

İŞLETME (YL) (TEZLİ) / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: YEREL TARAMA İLE BİRLEŞTİRİLMİŞ KESİKLİ FARKSAL EVRİM ALGORİTMASI KULLANARAK GENELLEŞTİRİLMİŞ GEZGİN SATICI PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ (2010)
Tez Danışmanı: MEHMET EDİP TEKER,MEHMET FATİH TAŞGETİREN
2007 - 2010

Lisans

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ PR. (İNGİLİZCE) (TAM BURSLU)/
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
2002 - 2007

Akademik Unvanlar

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MESLEK YÜKSEKOKULU / YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ
2020 -

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DR)

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MESLEK YÜKSEKOKULU /
2016 -

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MESLEK YÜKSEKOKULU / YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ
2013 - 2016

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2007 - 2013

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
DİZBAY İKBAL ECE, ÖZTÜRKOĞLU ÖMER Factors affecting recommended childhood vaccine demand JOURNAL OF INTELLIGENT & FUZZY SYSTEMS, 42(1), 169-180. (SCI-Expanded) 2022
7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
KARAÖZ BURCU,DİZBAY İKBAL ECE,GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ,GÜDÜCÜ ERÇİN Forecasting the Direction of Agricultural Commodity Price Index through ANN, SVM and Decision Tree: Evidence from Raisin Ege Akademik Bakış, 18(4), 579-588. e-SCI 2018
KOCAMAN YELİZ,DİZBAY İKBAL ECE,KARAÖZ BURCU,GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ Değişim Yönetiminde İş Gücü Planlama Yaklaşımı: Bir Büyükşehir Belediyesi Uygulaması Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (), 515-526. TR DİZİN 2017
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
DİZBAY İKBAL ECE,ÖZTÜRKOĞLU ÖMER Product Swapping and Transfer Sales betweenSuppliers in a Balanced Network Federated Conferance on Computer Science and Information Systems (FedCSIS) 2013
Taşgetiren Mehmet Fatih, Pan Q K, Suganthan P N, Dizbay İkbal Ece Metaheuristic algorithms for the quadratic assignment problem 2013 IEEE Symposium on Computational Intelligence in Production and Logistics Systems (CIPLS) 2013
KOCAMAN YELİZ,DİZBAY İKBAL ECE,ÖZDEMİR ALİ The Effect of Supplier Selection Criteria to Delivery Performance IX International Logistics and Supply Chain Congress 2011
TAŞGETİREN MEHMET FATİH,Suganthan P N,Pan QK,DİZBAY İKBAL ECE A Discrete Artificial Bee Colony Algorithm for the Generalized Traveling Salesman Problem INISTA 2010 2010
7.4 Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitapta Bölümler
DİZBAY İKBAL ECE,ÖZTÜRKOĞLU ÖMER Intelligent and Fuzzy Techniques: Smart and Innovative Solutions. INFUS 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing 1197 Kitap Bölümü:Determining Significant Factors Affecting Vaccine Demand and Factor Relationships Using Fuzzy DEMATEL Method Sayfa (682-689) Kitap Bölümü Springer 2021
DEMİRKIRAN YELİZ,DİZBAY İKBAL ECE Handbook of Research on Sustainable Supply Chain Management for the Global Economy Kitap Bölümü:Evaluating E-Commerce-Related Distribution and Warehousing in Terms of Sustainability- SCOPUS Sayfa (63-95) Kitap Bölümü IGI Global 2020
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
DİZBAY İKBAL ECE, ÖZTÜRKOĞLU ÖMER Aşı Tedarik Zinciri Süreçleri: Karşılaşılan Sorunlar ve Dijital Çözümler Yaşar Üniversitesi E-dergisi, 16(62), 922-944. TR DİZİN 2021
DİZBAY İKBAL ECE,GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ,ÖZTÜRKOĞLU ÖMER Kara yolu navlun fiyatlarının belirlenmesi için yeni bir yaklaşım ve uygulama Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 16(3), 713-728. TR DİZİN 2020
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ,KOCAMAN YELİZ,DİZBAY İKBAL ECE,KARAÖZ BURCU Kurumların Yeniden Yapılandırma Çalışmalarında Bireysel İş Yükü Hesaplamasının Önemi: Bir Yerel Yönetim Kurumunda Pilot Çalışma (Sözlü Sunum) Ulusal İşletmecilik Kongresi 2017 2017
KOCAMAN YELİZ,DİZBAY İKBAL ECE,KARAÖZ BURCU Vikor Yöntemi ile Kamu Kuruluşlarından Yardım Alacak Kişilerin Seçimi ve Dağıtım otalarının Belirlenmesi (Sözlü Sunum) YAEM 2015 2015
DİZBAY İKBAL ECE,KOCAMAN YELİZ,SAYGILI EBRU,GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ Dünya klasmanında imalat uygulayan işletmelerin üretim performanslarını etkileyen faktörlerin üretim planlama ile ilişkilerinin belirlenmesi Bir uygulama (Sözlü Sunum) YAEM 2012 2013
7.7 Diğer Yayınlar
Makaleler
DİZBAY İKBAL ECE,KOCAMAN YELİZ,ŞARMAN AHMET SEDAT Yenilenebilir Enerji Üretim Kaynakları ve İnsan MerkezliTasarım Projeleri İçin Ergonomik İlkeler Endüstri İşletme Mühendisliği Meslek Dalı Ana Komisyonu Bülteni, (129), 16-18. 2009
Diğerleri
DİZBAY İKBAL ECE, ÖZTÜRKOĞLU ÖMER Intelligent and Fuzzy Techniques: Smart and Innovative Solutions Kitap Bölümü:Determining Significant Factors Affecting Vaccine Demand and Factor Relationships Using Fuzzy DEMATEL Method Kitap Bölümü IX International Logistics and Supply Chain Congress 2021

Projeler

İzmir Ticaret Borsası iş zekası ve büyük veri analizi projesi

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Süreç İyileştirme ve Yönetim Organizasyon Projesi

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

YAŞARGÜNEŞ 1

Diğer (Ulusal)

İdari Görevler

Bölüm Başkanı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2019 -

Komisyon Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2016 - 2020

WEB Sorumlusu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2016 - 2018

Akademik Koordinatör YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2014 - 2022

Program Sorumlusu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2014 -

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

LODER

2019 -

Ödüller

Eğitimde başarı ödülü

/ TÜRKİYE
2022

Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

Lojistiğe Giriş (2021-2022)

Haftalık Saati : 4

Tedarik Zinciri 1 (2021-2022)

Haftalık Saati : 4

Staj (2021-2022)

Haftalık Saati : 1

Mesleki Uygulamalar 1 (2021-2022)

Haftalık Saati : 1

Mesleki Uygulamalar 3 (2021-2022)

Haftalık Saati : 1

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR