Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Dr.Öğrt.Gör. İkbal Ece Dizbay

Meslek Yüksekokulu / Lojistik Programı

Kısa Özgeçmiş

Öğr. Gör. Dr. İkbal Ece Dizbay– Meslek Yüksekokulu, Yönetim Organizasyon Bölümü- Lojistik Programı – Program Sorumlusu Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde Endüstri Mühendisliği Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Yaşar Üniversitesi İşletme Yönetimi Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans ve İşletme Anabilim Dalı'nda Doktora eğitimlerini tamamlamıştır. 2007 yılında Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde Araştırma Görevlisi olarak başladığı akademik görevine, Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Yönetim Organizasyon Bölümü altında bulunan Lojistik Programı Öğretim Görevlisi kadrosuna naklen atanmasıyla devam etmiştir. Halen Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu’nda tam zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Taşımacılık Yönetimi ve optimizasyon alanlarında çalışmalar yürütmektedir.

  • Eposta ece.dizbay@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8639  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

İŞLETME (DR) / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (DR)/
Tez Adı: TEDARİK ZİNCİRİNDE İŞBİRLİKÇİ ARAÇ ROTALAMA PROBLEMİ İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ (2016)
Tez Danışmanı: ŞEVKİNAZ GÜMÜŞOĞLU,ÖMER ÖZTÜRKOĞLU
2010 - 2016

Yüksek Lisans

İŞLETME (YL) (TEZLİ) / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: YEREL TARAMA İLE BİRLEŞTİRİLMİŞ KESİKLİ FARKSAL EVRİM ALGORİTMASI KULLANARAK GENELLEŞTİRİLMİŞ GEZGİN SATICI PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ (2010)
Tez Danışmanı: MEHMET EDİP TEKER,MEHMET FATİH TAŞGETİREN
2007 - 2010

Lisans

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ PR. (İNGİLİZCE) (TAM BURSLU)/
2002 - 2007

Akademik Ünvanlar

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DR)

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ /
2016

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ
2013

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2007

Yayınlar

7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
KOCAMAN YELİZ,DİZBAY İKBAL ECE,KARAÖZ BURCU,GÜMÜŞOĞLU ŞEVKİNAZ Değişim Yönetiminde İş Gücü Planlama Yaklaşımı: Bir Büyükşehir Belediyesi Uygulaması Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (), 515-526. TR DİZİN 2017
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler
DİZBAY İKBAL ECE,ÖZTÜRKOĞLU ÖMER Product Swapping and Transfer Sales betweenSuppliers in a Balanced Network Federated Conferance on Computer Science and Information Systems (FedCSIS) 2013
Taşgetiren Mehmet Fatih, Pan Q K, Suganthan P N, Dizbay İkbal Ece Metaheuristic algorithms for the quadratic assignment problem 2013 IEEE Symposium on Computational Intelligence in Production and Logistics Systems (CIPLS) 2013
KOCAMAN YELİZ,DİZBAY İKBAL ECE,ÖZDEMİR ALİ The Effect of Supplier Selection Criteria to Delivery Performance Application of Logistic Regression Analysis IX InternationalLogistics and Supply Chain Congress 2011
7.7 Diğer Yayınlar
Makaleler
DİZBAY İKBAL ECE,KOCAMAN YELİZ,ŞARMAN AHMET SEDAT Yenilenebilir Enerji Üretim Kaynakları ve İnsan MerkezliTasarım Projeleri İçin Ergonomik İlkeler Endüstri İşletme Mühendisliği Meslek Dalı Ana Komisyonu Bülteni, (129), 16-18. 2009

8. Projeler

İzmir Ticaret Borsası İş Zekası ve Büyük Veri Analizi Projesi

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Süreç İyileştirme ve Yönetim Organizasyon Projesi

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

YAŞARGÜNEŞ 1

Diğer (Ulusal)

9. İdari Görevler

Staj Komisyonu Üyesi YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2016 -

WEB Sorumlusu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2016 - 2018

Akademik Koordinatör YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2014 -

Program Sorumlusu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2014 -

12. Son İki Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

İşletme 1 (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

Tedarik Zinciri 1 (2017-2018)

Haftalık Saati : 6

Taşıma Modları (2017-2018)

Haftalık Saati : 6

Staj (2017-2018)

Haftalık Saati : 1

Mesleki Uygulamalar 1 (2017-2018)

Haftalık Saati : 8

İşletme 1 (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Lojistik Terminolojisi (2016-2017)

Haftalık Saati : 4

Tedarik Zinciri Yönetimi 1 (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Taşıma Modları (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Mesleki Uygulamalar (2016-2017)

Haftalık Saati : 4

Staj (2016-2017)

Haftalık Saati : 1

İşletme 2 (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Tedarik Zinciri Yönetimi 2 (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Lojistiğe Giriş (2016-2017)

Haftalık Saati : 6

Tedarik ve Lojistik Uygulamaları (2016-2017)

Haftalık Saati : 2

Mesleki Uygulamalar 4 (2016-2017)

Haftalık Saati : 1

Staj (2016-2017)

Haftalık Saati : 1

Mesleki Gelişim Etkinlikleri 4 (2016-2017)

Haftalık Saati : 1

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR