Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Dr.Öğr.Üyesi Mustafa Gürol Durak

İşletme Fakültesi / İşletme Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Lisans öğrenimini 2003 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi tamamladıktan sonra aynı sene içerisinde aynı fakültede Araştırma Görevlisi olarak akademik yaşamına başlamıştır. Yüksek lisans ve doktora eğitimlerinin her ikisini de Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün ilgili programlarında tamamlamıştır. 2011 yılına kadar İşletme Fakültesi'ndeki görevine devam ettikten sonra, 2011 yılında Yaşar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Yardımcı Doçent olarak çalışmaya başlamıştır. 2016 yılının Mart ayında Üniversiteler Arası Kurul tarafından doçentlik unvanı almaya hak kazanmıştır. Halen Yaşar Üniversitesi İşletme Fakültesi bünyesinde tam zamanlı olarak çalışmaktadır.

  • Eposta  
  • Telefon 0232-570 8945  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

İŞLETME (DR) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (DR)/
Tez Adı: Türkiye'de uluslararası finansal raporlama standartları'na geçişin tahakkukların güvenilirliği ve kazançların süreğenliği üzerindeki etkileri: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) uygulamaları (2010)
Tez Danışmanı: NERGİS TEK
2005 - 2010

Yüksek Lisans

İNGİLİZCE İŞLETME YÖNETİMİ (YL) (TEZLİ) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İNGİLİZCE İŞLETME YÖNETİMİ (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Kazançların zamanlılığı bakımından muhasebenin ihtiyatlılık prensibi: Istanbul Menkul Kıymetler Borsası (IMKB) uygulaması (2005)
Tez Danışmanı: SERDAR ÖZKAN
2003 - 2005

Lisans

İŞLETME BÖLÜMÜ / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/İŞLETME PR. (İNGİLİZCE)/
İŞLETME FAKÜLTESİ
1999 - 2003

Akademik Unvanlar

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İŞLETME FAKÜLTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ
2011 -

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ / İŞLETME FAKÜLTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ
2003 - 2011

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
KAAN ALİ AYAN Şehir lojistiğinde dışsal maliyetlerin ölçümü: Kargo ve kurye hizmetlerinin maliyet analizi Dokuz Eylül Üniversitesi 2021
NİHAL KARAPINAR Denetim risk modeli ve denetim sürecine etkisi Yaşar Üniversitesi 2018
İRFAN ŞİMŞEK Denetimin planlanmasında ve yürütülmesinde önemlilik Yaşar Üniversitesi 2018
UĞUR İPEK Lean accountıng: Lean accounting practices in a non-lean production company Yaşar Üniversitesi 2018
BURAK KARAKÜÇÜK Effects of accountants' demographic characteristics on ethical behaviors Yaşar Üniversitesi 2017
SAMİ DİRİM AKBULUT Entelektüel sermaye ile öz sermayenin performans üzerindeki etkisinin karşılaştırılması: Otomotiv sektörü örneği Yaşar Üniversitesi 2017
MAHMUT SARITAŞ Makroekonomik göstergelerin şirketlerin finansal yatırım kararlarına etkileri ve imalat sektörlerinde uygulanması. Yaşar Üniversitesi 2016
MERVE AKTAŞ Kurumsal yönetim uygulamalarının işletme performansı üzerine etkileri: BİST şirketleri üzerinde bir uygulama Yaşar Üniversitesi 2014
İDİL ÜNVERDİ Lojistik sürecinin her safhası için maliyet bilgisinin karar almada kullanılması: Dondurulmuş gıda taşımacılığı örneği Yaşar Üniversitesi 2013
Doktora Tezleri
CANAN BAŞARAN GÜNAYDIN Çağdaş maliyetleme yaklaşımlarından değer mühendisliği kapsamında maliyet iyileştirmesi Yaşar Üniversitesi 2023
KURTULUŞ ÇÖRT Türk Bankacılık Sisteminde Kurumsal Kredi Derecelendirme Süreçlerinde KOBİ'lerin Kredibilitesinin Değerlendirilmesi Manisa Celal Bayar Üniversitesi 2023
MERT SARIOĞLU The effect of corporate governance on the quality of integrated reporting Yaşar Üniversitesi 2022
HAKAN KARA FİNANSAL FAIR PLAY MALİ UYGULAMLAMALARI VE BORSADA İŞLEM GÖREN TÜRK FUTBOL KULÜPLERİNİN PİYASA DEĞERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Manisa Celal Bayar Üniversitesi 2022
BENGÜ YARDIMCI Analyzing the impact of corporate governance on sustainability disclosure using a GRI based evaluation methodology Yaşar Üniversitesi 2018
EMİN YÜREKLİ Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler için Türkiye finansal raporlama standartlarının (KOBİ TFRS) uygulanabilirliği: Denizli ili örneği Yaşar Üniversitesi 2015
ŞEVİN GÜRARDA Value relevance of accounting measures in pre- and post-global financial crisis periods: Turkey case Yaşar Üniversitesi 2012

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
TEKİNBAŞ ÖZKAYA FEYZA, DURAK MUSTAFA GÜROL, DOĞAN ONUR, BULUT ZEKİ ATIL, Haas Reiner Sustainable Consumption of Food: Framing the Concept through Turkish Expert Opinions sustainability, 13(7), 0-0. (SSCI) 2021
7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Sarioglu Mert,DALKILIÇ ALİ FATİH,DURAK MUSTAFA GÜROL THE FUTURE OF CORPORATE REPORTING: INTEGRATED REPORTING INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, 9(2), 327-347. ESCI: Emerging Sources Citation Index 2019
ATAMAN GÖRKEM,ACAR ÖZEN ECE,DURAK MUSTAFA GÜROL USING MARKOV CHAINS IN PREDICTION OF STOCK PRICE MOVEMENTS: A STUDY ON AUTOMOTIVE INDUSTRY INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, 8(2), 178-199. ESCI: Emerging Sources Citation Index 2018
ATAMAN GÖRKEM,ACAR ÖZEN ECE,DURAK MUSTAFA GÜROL Using Markov Chains in Prediction of Stock Price Movements: A Study on Automotive Industry International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences, 8(2), 178-199. ESCI 2018
GÜRARDA ŞEVİN, DURAK MUSTAFA GÜROL, KASMAN ADNAN Value Relevance of Accounting Measures in Pre-and Post-Financial Crisis Periods: Turkey Case Journal of Finance, Accounting and Management, 7(2), 75-87. Endekste taranmıyor 2016
DURAK MUSTAFA GÜROL,TAŞKIN YEŞİLOVA FATMA DİLVİN Kurumsal Yönetim Uygulamalarının İşletme Performansı Üzerindeki Etkileri Mali Çözüm, (126), 35-44. TR DİZİN 2015
Durak Mustafa Gürol, Ünverdi İdil Dondurulmuş Gıda Lojistiğinde Maliyet Bilgisinin Kullanımı Business and Economic Research Journal, 5(4), 19-41. EBSCOhost, EconLit, ProQuest, Index Copernicus 2014
DURAK MUSTAFA GÜROL Factors Affecting the Companies Preferences on Integrated Reporting International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences, 3(3-4), 68-85. EBSCO 2013
BALSARI ÇAĞNUR, ÖZKAN SERDAR, DURAK MUSTAFA GÜROL Earnings Conservatism in Pre and Post IFRS Periods in Turkey Panel Data Evidence on the Firm Specific Factors Accounting and Management Information Systems, 9(3), 403-421. Ebsco 2010
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
DURAK MUSTAFA GÜROL,ACAR ÖZEN ECE,Ede Çiğdem The Relationship Between Female Proportion on Board andCompany Performance MODAVICA 2019, 16.Uluslararası Muhasebe Konferansı 2019
ATAMAN GÖRKEM,ACAR ÖZEN ECE,DURAK MUSTAFA GÜROL USING MARKOV CHAINS IN PREDICTION OF STOCK PRICE MOVEMENTS: A STUDY ON AUTOMOTIVE INDUSTRY 23rd International Scientific Conference on Economic and Social Development (ESD) 2017
HALAÇ UMUT, DURAK MUSTAFA GÜROL İMKB de İşlem Gören İşletmeler için Para Politikası ve Sermaye Yapısı İlişkisi 1st International Symposium on Accounting and Finance (ISAF 2012) 2012
DURAK MUSTAFA GÜROL, DALKILIÇ FATİH, DEMİR GÖNENÇ Muhasebe ve Hukuk İlişkisinde Bir Kesişim Noktası Dürüst Resim İlkesi 7th International Accounting Conference 2010
BALSARI ÇAĞNUR, ÖZKAN SERDAR, DURAK MUSTAFA GÜROL Earnings Conservatism in Pre and Post IFRS Periods in Turkey Panel Data Evidence on the Firm Specific Factors 5th International Conference on Accounting and Management Information Systems 2010
DURUKAN MUBECCEL BANU, ÖZKAN SERDAR, DURAK MUSTAFA GÜROL Suggestions on the Evaluation of the Effectiveness of Internal Control Systems 2nd International Symposium on Auditing 2007
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
SİGALI SEÇİL,AKGÜL ERSİN FIRAT,DURAK MUSTAFA GÜROL Öğrencilerin Muhasebe Eğitiminde Dijital Eğitim Uygulamalarına Yönelik Kalite Algısı İZSMMMO Dayanışma Dergisi, (126), 35-44. Endekste taranmıyor 2017
DURAK MUSTAFA GÜROL,YÜREKLİ EMİN MESLEK MENSUPLARININ GÖZÜNDEN KOBİ’LER İÇİN FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI: DENİZLİ İLİNDE BIR UYGULAMA MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi (MANAS Journal of Social Studies), 6(2), 115-130. TR DİZİN 2017
SİGALI SEÇİL,AKGÜL ERSİN FIRAT,DURAK MUSTAFA GÜROL Öğrencilerin Muhasebe Eğitiminde Dijital Eğitim Uygulamalarına Yönelik Kalite Algısı İZSMMMO Dayanışma Dergisi, (126), 35-45. Endekste taranmıyor 2017
Durak M Gürol, Gürel Eymen Finansal Raporların Kalitesine Etki Eden Ülkeye Özgü Faktörler Muhasebe ve Finansman Dergisi, (64), 95-109. Ulakbim, EBSCOhost 2014
Gürel Eymen, Durak M Gürol İşletmesel Raporlama Mali Çözüm, (122), 45-62. EBSCO, Ulakbim 2014
Halaç Umut, Durak M Gürol İMKB de İşlem Gören İşletmeler İçin Para Politikası ve Sermaye Yapısı İlişkisi Ege Akademik Bakış, 13(4), 497-504. Ulakbim 2013
DURAK MUSTAFA GÜROL, BALSARI ÇAĞNUR KAYTMAZ Türkiye de UFRS Araştırmalarına Genel Bakış Dayanışma, 113(113), 9-24. Endekste taranmıyor 2011
DURAK MUSTAFA GÜROL, FATİH DALKILIÇ, DEMİR GÖNENÇ Muhasebe ve Hukuk İlişkisinde Bir Kesişim Noktası Dürüst Resim İlkesi MODAV World of Accounting Science Journal, 13(1), 261-291. EBSCO 2011
DALKILIÇ ALİ FATİH, DURAK MUSTAFA GÜROL Amerika Birleşik Devletleri nde Yaşanan Son Gelişmelerin Muhasebe Eğitimine Etkisi ve Örnek Olay Çalışmaları MODAV World of Accounting Science Journal, 9(2), 111-130. EBSCO 2007
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
DURAK MUSTAFA GÜROL,ACAR ÖZEN ECE,YARDIMCI BENGÜ Türkiye’deki Üniversitelerin Muhasebe Eğitimi Açısından İncelenmesi (Sözlü Sunum) XXVIII. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu 2019
DALKILIÇ ALİ FATİH,DURAK MUSTAFA GÜROL Muhasebe Eğitiminde Kalite ve Yetkinlik Arayışı: Küresel Gelişmeler Işığında Türkiye Uygulamalarına Eleştirel Bakış (Sözlü Sunum) 37. Muhasebe Eğitimi Sempozyumu 2018
DURAK MUSTAFA GÜROL,SİGALI SEÇİL,ACAR ÖZEN ECE Yıllar İtibariyle Muhasebe Eğitimi Çalışmalarının Analizi: 2000-2014 Durum Değerlendirmesi (Sözlü Sunum) 34. Muhasebe Eğitimi Sempozyumu 2015
DURAK MUSTAFA GÜROL, GÜREL EYMEN UFRS Finansal Raporların Kalitesini Etkileyen Faktörler () 15. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu 2013
TAŞKIN FATMA DİLVİN, DURAK MUSTAFA GÜROL, AKTAŞ MERVE Kurumsal Yönetim Uygulamalarının İşletme Performansı Üzerindeki Etkileri BİST Şirketleri Üzerinde bir Uygulama () 17. Ulusal Finans Sempozyumu 2013
BALSARI ÇAĞNUR KAYTMAZ, DURAK MUSTAFA GÜROL Türkiye de UFRS Araştırmalarına Genel Bakış () Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu 2010
BALSARI ÇAĞNUR KAYTMAZ, DURAK MUSTAFA GÜROL Muhasebe Mesleğinin Geleceği ve Yeni İş Alanları () 2. Türkiye Muhasebe Forumu 2007
DURAK MUSTAFA GÜROL, BULUT ZEKİ ATIL Küresel Pazarlarda Fiyatlandırma Stratejileri ve Maliyet Sistemi İlişkisi Bir Türk İşletmesi Örneği () 5. Orta Anadolu İşletmecilik Kongresi 2006
7.7 Diğer Yayınlar
Diğerleri
DURAK MUSTAFA GÜROL Cost and Management Accounting Kitap Bölümü:Cost Estimation Methods and Costing Systems Kitap Bölümü Anadolu Üniversitesi Basımevi 2019
DURAK MUSTAFA GÜROL Cost and Management Accounting Kitap Bölümü:Using Cost Data for Planning Kitap Bölümü Anadolu Üniversitesi Basımevi 2019
DURAK MUSTAFA GÜROL Cost and Management Accounting Kitap Bölümü:Using Cost Data for Control Kitap Bölümü Anadolu Üniversitesi Basımevi 2019
DURAK MUSTAFA GÜROL Financial Accounting I Kitap Bölümü:Merchandising Operations Kitap Bölümü Anadolu Üniversitesi Basımevi 2018
DURAK MUSTAFA GÜROL Financial Accounting II Kitap Bölümü:Current Liabilities and Payroll Kitap Bölümü Anadolu Üniversitesi Basımevi 2018
DURAK MUSTAFA GÜROL Financial Accounting II Kitap Bölümü:Investments Kitap Bölümü Anadolu Universitesi Basımevi 2018
DURAK MUSTAFA GÜROL Uluslararası İşletmecilik Temel Kavramlar Kitap Bölümü:Paydaşlar Kitap Bölümü Nobel Yayın Evi 2013
Durak. Mustafa Gürol, Dalkılıç. Ali Fatih Uluslararası İşletmecilik Temel Kavramlar Kitap Bölümü:Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri Kitap Bölümü Nobel Yayın Evi 2013
Durak. Mustafa Gürol, Karaibrahimoğlu. Yasemin Zengin Uluslararası İşletmecilik Temel Kavramlar Kitap Bölümü:Konsolidasyon Kitap Bölümü Nobel Yayın Evi 2013

Projeler

Assessing and Changing Adults’ Behaviour on Sustainable Consumption of Food “SUSCOF”

Avrupa Birliği

Gender Politics and EU in the time of crisis

Avrupa Konseyi

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Muhasebe Öğretim Üyeleri Dayanışma Vakfı (MÖDAV)

2004 -

Ödüller

17. Finans Sempozyumu En İyi Bildiri Ödülü

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2013

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR