Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Araş.Gör. Simay Doğmuş Uz

Hukuk Fakültesi/Kamu Hukuku Bölümü / Mali Hukuk Anabilim Dalı

Kısa Özgeçmiş

2012 yılında Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun olmuş, ardından 2016 yılında Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde lisans eğitimini ikincilik ile tamamlamıştır. Aynı yıl başladığı Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yürütülen Kamu Hukuku tezli yüksek lisans programını "AİHS Işığında Devletlerin Yaşama Hakkına İlişkin Pozitif Yükümlülükleri" başlıklı tezini savunarak 2018 yılında bitirmiştir. Yüksek lisans eğitimini takiben Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Kamu Hukuku Doktora programında doktora eğitimine başlamıştır. Ekim 2016'da Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak başladığı akademik görevine Mali Hukuk Anabilim Dalında halen devam etmektedir.

  • Eposta  
  • Telefon 0232-570 8561  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

KAMU HUKUKU (DR) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/KAMU HUKUKU (DR)/
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2018 - -

Yüksek Lisans

KAMU HUKUKU (YL) (TEZLİ) / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/KAMU HUKUKU (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: AİHS ışığında devletlerin yaşama hakkına ilişkin pozitif yükümlülükleri (2018)
Tez Danışmanı: Fevzi Demir
2016 - 2018

Lisans

MALİYE BÖLÜMÜ / ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İKTİSAT FAKÜLTESİ/MALİYE BÖLÜMÜ/MALİYE PR. (AÇIKÖĞRETİM)/
İKTİSAT FAKÜLTESİ
2019 - -

Lisans

/ YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ/
HUKUK FAKÜLTESİ
2012 - 2016

Akademik Unvanlar

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / HUKUK FAKÜLTESİ / HUKUK PR. (TAM BURSLU)
2016 -

Yayınlar

7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
DOĞMUŞ SİMAY Creating a Database for Transfer Pricing through Electronic Books, Statements, and Invoices 2. Uluslararası Bilişim ve Teknoloji Hukuku Sempozyumu 2022
DOĞMUŞ SİMAY AyM'nin K. 2020-78 ve B.N. 2019-40353 Kararları Özelinde Vergilendirmede Belirlilik İlkesi Yeni İçtihatlar: Ulusal, Uluslararası ve Yabancı Mahkeme Kararlarının Değerlendirilmesi Sempozyumu 2022
DOĞMUŞ SİMAY Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin Hukuka Uygun Elde Edilme Yolları 5. Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayı 2018
DOĞMUŞ SİMAY Blockchain Teknolojisi Vergilendirmede Kullanılabilir Mi? Uluslararası Dijital Çağda Hukuk 2022
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
DOĞMUŞ UZ SİMAY Transfer Fiyatlandırmasında Belgelendirme Yükümlülüğünde Blokzincir Teknolojisinin Kullanılabilirliği Terazi Hukuk Dergisi, (204), 111-127. TR DİZİN 2023
DOĞMUŞ SİMAY Türk Vergi Ceza Hukukunda Ne Bis In Idem İlkesi Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 17(1), 61-121. TR DİZİN 2020
DOĞMUŞ SİMAY Vergi Uyuşmazlıkları Bakımından Makul Sürede Yargılanma Hakkı Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 5(1), 1149-1190. TR DİZİN 2020
DOĞMUŞ SİMAY Soruşturma Evresinde Müdafiin Dosya İnceleme Yetkisinde Karşılaşılan Sorunların Temel Hak ve Özgürlükler Bağlamında Değerlendirilmesi Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 21(), 1059-1096. TR DİZİN 2019
DOĞMUŞ SİMAY Karar İncelemesi-Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ninX – Türkiye Kararı (Başvuru No: 24626/09) Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 20(1), 351-396. TR DİZİN 2018
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
ARTUN EMİNE SEVCAN, DOĞMUŞ SİMAY Depremin Vergi Hukukuna İlişkin Yansımaları (Sözlü Sunum) Afet Hukuku Sempozyumu 2023
7.7 Diğer Yayınlar
Diğerleri
DOĞMUŞ SİMAY Bilişim ve Teknoloji Hukuku Yıllığı 2022 Kitap Bölümü:Creating a Database for Transfer Pricing through Electronic Books, Statements, and Invoices Kitap Bölümü Adalet Yayınevi 2022
DOĞMUŞ SİMAY AİHS Işığında Devletlerin Yaşama Hakkına İlişkin Pozitif Yükümlülükleri Seçkin Yayıncılık 2018
Üniversite Dışı Deneyim
The Institute for Austrian and International Tax Law, WU (Vienna University of Economics and Business) Misafir Araştırmacı 2022 0

İdari Görevler

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Özel Hukuk Lisansüstü Programları Web Yöneticisi YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2022 - 2022

Bilişim ve Teknoloji Hukuku Lisansüstü Programları Ders ve Sınav Programları Komisyon Üyesi YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2022 -

Kamu Hukuku Lisansüstü Programları Ders ve Sınav Programları Komisyon Üyesi YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2022 -

Hukuk Fakültesi Lisans Programı Sınav Komisyonu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2018 - 2022

Engelli Birim Sorumlusu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2018 - 2022

Hukuk Fakültesi Lisans Programı Web Yöneticisi YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2016 - 2022

Ödüller

Ernst Mach Grant, weltweit

OeAD – Austria´s Agency for Educaton and Internatonalisaton / AVUSTURYA
2022

Scholarship

Max Planck Institute for Tax Law and Public Finance / ALMANYA
2022

TÜBİTAK 2214-A Doktora Sırası Yurt Dışı Araştırma Bursu

TÜBİTAK / TÜRKİYE
2022

Yaşar Üniversitesi Yayın Teşvik

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2020

Yaşar Üniversitesi Yayın Teşvik

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2020

Yaşar Üniversitesi Yayın Teşvik

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2019

Yaşar Üniversitesi Yayın Teşvik

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2018

Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi İkinciliği

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2016

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR