Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Araş.Gör. Simay Doğmuş

Hukuk Fakültesi / Hukuk Fakültesi

Kısa Özgeçmiş

2012 yılında Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun olmuş, ardından 2016 yılında Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde lisans eğitimini ikincilik ile tamamlamıştır. Aynı yıl başladığı Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yürütülen Kamu Hukuku tezli yüksek lisans programını "AİHS Işığında Devletlerin Yaşama Hakkına İlişkin Pozitif Yükümlülükleri" isimli tezini savunarak 2018 yılında tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimini takiben Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Kamu Hukuku Doktora programında doktora eğitimine başlamıştır. Ekim 2016'da Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak başladığı akademik görevine halen devam etmektedir.

  • Eposta simay.dogmus@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8561  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

KAMU HUKUKU (DR) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/KAMU HUKUKU (DR)/
2018 - -

Yüksek Lisans

KAMU HUKUKU (YL) (TEZLİ) / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/KAMU HUKUKU (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: AİHS Işığında Devletlerin Yaşama Hakkına İlişkin Pozitif Yükümlülükleri (2018)
Tez Danışmanı: FEVZİ DEMİR
2016 - 2018

Lisans

/ YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ/
2012 - 2016

Akademik Ünvanlar

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / HUKUK PR. (TAM BURSLU)
2016 -

Yayınlar

7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
DOĞMUŞ SİMAY Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin Hukuka Uygun Elde Edilme Yolları 5. Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayı 2018
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
DOĞMUŞ SİMAY Karar İncelemesi-Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ninX – Türkiye Kararı (Başvuru No: 24626/09) Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 20(1), 351-396. TR DİZİN 2018
7.7 Diğer Yayınlar
Diğerleri
DOĞMUŞ SİMAY AİHS Işığında Devletlerin Yaşama Hakkına İlişkin Pozitif Yükümlülükleri Seçkin Yayıncılık 2018

9. İdari Görevler

Sınav Komisyonu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2018 -

Engell Öğrenci Fakülte Temsilcisi YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2018 -

11. Ödüller

Yaşar Üniversitesi Yayın Teşvik

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2018

Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi İkinciliği

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2016

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR