Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Araş.Gör. Simay Doğmuş

Hukuk Fakültesi / Hukuk Fakültesi

Kısa Özgeçmiş

2016 yılında Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde lisans eğitimini ikincilik ile tamamlamasının ardından, aynı yıl Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yürütülen Kamu Hukuku tezli yüksek lisans programına başlamıştır. Ekim 2016'da Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku ABD'de araştırma görevlisi olarak başladığı akademik görevine halen devam etmektedir.

  • Eposta simay.dogmus@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8561  

Öğrenim Bilgisi

Yüksek Lisans

KAMU HUKUKU (YL) (TEZLİ) / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/KAMU HUKUKU (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: AİHS Işığında Devletlerin Yaşama Hakkına İlişkin Pozitif Yükümlülükleri (0)
Tez Danışmanı: FEVZİ DEMİR
2016 - -

Lisans

/ YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ/
2012 - 2016

Akademik Ünvanlar

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / HUKUK PR. (TAM BURSLU)
2016

11. Ödüller

Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi İkinciliği

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2016

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR