Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Dr.Öğr.Üyesi Elif Sevgi Durgel

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi / Psikoloji Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Elif Durgel Jagtap lisans derecesini Hacettepe Üniversitesi Psikoloji bölümünden, yüksek lisans derecesini ise Gelişim Psikolojisi alanında Koç Üniversitesi’nden almıştır. Doktorasını 2011 yılında “Batı Avrupa’daki Türk Göçmen Ailelerde Ana Babalık” konulu tez çalışmasıyla Tilburg Üniversitesi’nde (Hollanda) tamamlamıştır. Tilburg Üniversitesi’nde iki yıl boyunca psikoloji dersleri verdikten sonra 2013 yılında Yaşar Üniversitesi Psikoloji bölümüne yardımcı doçent olarak atanmıştır. Elif’in araştırmaları anne-babaların çocuk yetiştirme biliş ve davranışları ile çocuk gelişiminin sosyokültürel bağlamdan ne derece etkilendiğiyle ilgilidir. Göç ve sosyoekonomik düzey gibi kültürel değişkenlerin anne babaların çocuk yetiştirmeleri ve çocukların gelişimi üzerindeki etkilerine odaklanır. Son yıllardaki çalışmaları babaların çocuk gelişimindeki rolünü hedef alır.

  • Eposta elif.durgel@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 7070  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

/ Universiteit van Tilburg
Cross-Cultural Psychology
Tez Adı: Parenting beliefs and practices of Turkish immigrant mothers in Western Europe (2011)
Tez Danışmanı: Fons van de Vijver
2006 - 2011

Yüksek Lisans

GELİŞİM PSİKOLOJİSİ (YL) (TEZLİ) / KOÇ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/GELİŞİM PSİKOLOJİSİ (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Sociocultural influences on German and Turkish immigrant mothers' long-term socialization goals (2006)
Tez Danışmanı: AYŞE BİLGE SELÇUK
2004 - 2006

Lisans

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ / HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ/PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ/PSİKOLOJİ PR./
2000 - 2004

Akademik Ünvanlar

YARDIMCI DOÇENT

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
2012

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DR)

Universiteit van Tilburg / Cross-Cultural Psychology
2011

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
DURGEL JAGTAP ELİF SEVGİ,van de Vijver Fons,SELÇUK AYŞE BİLGE Self reported maternal expectations and child rearing practices Disentangling the associations with ethnicity immigration and educational background International Journal of Behavioral Development, 1(37), 35-43. (SSCI) 2013
Durgel Elif, Leyendecker Birgit, Yagmurlu Bilge, Harwood Robin Sociocultural influences on German and Turkish immigrant mothers long term socialization goals JOURNAL OF CROSS-CULTURAL PSYCHOLOGY, 5(40), 834-852. (SSCI) 2009
7.4 Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitapta Bölümler
DURGEL JAGTAP ELİF SEVGİ,van de Vijver Fons Frühe Kindheit in der Migrations gesellschaft Erziehung Bildung und Entwicklung in Families und Kindertagesbetreuung Springer 2015
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
DURGEL JAGTAP ELİF SEVGİ,SELÇUK AYŞE BİLGE Türk Göçmen Ailelerde Sosyalleştirme Hedefleri ve Ana Babalık Okul Öncesi Döneme Detaylı Bakış Türk Psikoloji Yazıları, 17(34), 3-12. PSYC Info, Ulakbim 2014
Nacak Melike, Yagmurlu Bilge, Durgel Elif, van de Vijer Fons Metropol ve Anadolu da Ebeveynlik Biliş ve Davranışlarda Şehrin ve Eğitim Düzeyinin Rolü Türk Psikoloji Dergisi, 67(26), 85-100. SSCI 2011
7.7 Diğer Yayınlar
Diğerleri
Durgel Elif, Bilici Gokce Ana Babalık Kuram ve Araştırma Koç Üniversitesi Yayınları 2012

8. Projeler

Çocuk Gelişiminde Anne ve Babaların Karşılaştırmalı Rolü Kültürlerarası Bir Bakış

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

Early childhood development and parenting from the perspective of parents in and from Turkey An intra and intercultural comparative study on parental beliefs on children s nature their development parenting and encouragement in early childhood

Diğer (Uluslararası)

Parenting beliefs and practices of Turkish immigrant mothers in Western Europe

Diğer (Uluslararası)

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

The Society for Research in Child Development

2010 -

International Society for the Study of Behavioural Development

2009 -

International Association for Cross-Cultural Psychology

2010 -

11. Ödüller

Huygens - Nuffic

NUFFIC / HOLLANDA
2006

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR