Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Doç.Dr. Başak Kundakçı Koyunbaba

Mimarlık Fakültesi / Mimarlık Bölümü

Kısa Özgeçmiş

24.03.1978 yılında İzmir’de doğdu. Orta öğrenimini 1993 yılında Bornova Anadolu Lisesi’nde, lise öğrenimini ise 1996 yılında İzmir Fen Lisesi’nde tamamladı. Lisans eğitimini 2000 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde; Yüksek Lisansı’nı 2004 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Programı’nda tamamladı. Doktorasını 2010 yılında Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Güneş Enerjisi Ana Bilim Dalı’nda aldı. Yine aynı üniversitede 2013 yılına kadar araştırma görevlisi olarak çalıştı. Doktora eğitimi sırasında doktora tez çalışması ile ilgili olarak TÜBİTAK Hızlı Destek Projesi ve Bilimsel Araştırma Projesi aldı. 2006 yılında, TÜBİTAK Yurtdışı Doktora Sırası Araştırma Bursu alarak 10 ay Berlin Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü’nde araştırmalarda bulundu. TÜBİTAK Yurtdışı Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destek Programı’ndan konferans desteği almıştır. 2013 yılında, Yaşar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde Yardımcı Doçent olarak çalışmaya başladı. Aynı yıl içinde doçentlik sınavını verip doçent ünvanını aldı. 2014 yılında, yürütücülüğünü yaptığı TÜBİTAK Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı’ndan “İzmir'de Üniversite Kampüsündeki Mimarlık Stüdyo Binasının Enerji Etkin İyileştirme (Retrofit) Önerisi” isimli proje için ekibi ile birlikte 75000 TL hibe desteği almaya hak kazandı. Proje kapsamında, Mimarlık Fakültesi stüdyo binasının enerji harcamalarını göz önüne alarak bir proje geliştirdiler. Söz konusu proje, deneysel ve modelleme üzerine kurgulanmış olup, bina için özel bir sistem tasarlanarak enerji etkin iyileştirilmesi gerçekleştirilecektir. Kendisi sürdürülebilirlik, enerji-etkin mimarlık, yeşil binalar, yapı fiziği ve bina enerji simülasyonu konularında çalışmakta ve bu alandaki ulusal ve uluslararası indeksli dergilerde yayınları ve konferans bildirileri bulunmaktadır. 2016 yılında yürütücülüğünü yaptığı “Enerji-Etkin Gölgeleme Elemanı-EGE” isimli Bilimsel Araştırma Projesinde proje ekibi ile birlikte çalışmaktadır. 2015 yılı Eylül ayından beri Yaşar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölüm Başkanlığı yapmaktadır.

  • Eposta  
  • Telefon 0232-570 8125  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

ENERJİ TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI / EGE ÜNİVERSİTESİ
GÜNEŞ ENERJİSİ ENSTİTÜSÜ/ENERJİ TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI/
Tez Adı: Model Bir PV/T Trombe Duvarın Enerji Analizi (2010)
Tez Danışmanı: KORAY ÜLGEN,AYŞE ZERRİN YILMAZ
2004 - 2010

Yüksek Lisans

MİMARLIK BÖLÜMÜ / İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK FAKÜLTESİ/MİMARLIK BÖLÜMÜ/
Tez Adı: Mevcut bina kabuğunun dolaylı kazanımlı güneş enerji sistemi ile iyileştirilmesi için bir yaklaşım önerisi (2004)
Tez Danışmanı: AYŞE ZERRİN YILMAZ
2002 - 2004

Lisans

MİMARLIK BÖLÜMÜ / ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK FAKÜLTESİ/MİMARLIK BÖLÜMÜ/MİMARLIK PR. (İNGİLİZCE)/
MİMARLIK FAKÜLTESİ
1996 - 2000

Akademik Unvanlar

DOÇENT

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MİMARLIK FAKÜLTESİ / MİMARLIK BÖLÜMÜ
2013 -

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MİMARLIK FAKÜLTESİ / İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ
2013 - 2013

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

EGE ÜNİVERSİTESİ / GÜNEŞ ENERJİSİ ENSTİTÜSÜ / ENERJİ TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI
2005 - 2013

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
AYBÜKE TAŞER Multi-objective evolutionary optimization of photovoltaic glass for thermal, daylight, and energy consideration İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2023
HÜMA FULYA EKİM Energy performance evaluation for facade design with PCM in hot-dry and cold-humid climatic regions Yaşar Üniversitesi 2020
ZIYAD AMER MAJEED ALYASIRI Advanced architecture design strategy based on biomimicry towards high-performance design in high-rise buildings Yaşar Üniversitesi 2020
GELI IBRAHIM GELI MOHAMED GELI IBRAHIM GELI MOHAMED The energy performance comparison of the integration of electrochromic glazing to an office building with different glazing types in hot-humid climatic region Yaşar Üniversitesi 2020
Erinç YILDIRIM EARLY DESIGN STAGE MULTI LEVEL ARCHITECTURAL FLOOR PLAN ORGANIZATION BY USING GENETIC ALGORITHM 2019
ERİNÇ YILDIRIM Early design stage multi-level architectural floor plan organization by using genetic algorithms Yaşar Üniversitesi 2019
AYŞEGÜL ÖYKÜ GÖRGÜN Shading device design and optimization via genetic algorithm by using surface temperature metric and electricity load Yaşar Üniversitesi 2019
GİZEM YAVUZARSLAN Using computer analysis for calculating energy efficiency and implementing shading device for glass facade of a high rise building in İzmir Yaşar Üniversitesi 2019
SELİM KARAMAN The energy performance evaluation of Etfe (Ethylene tetrafluoroethylene) cusion systems integrated on the south façade of a hypothetical test room and comparison of it with glass façade systems Yaşar Üniversitesi 2019
PAKİNAM ELSHİNNAWY An approach for comparing the energy efficiency of waterwall systems in an office space; Case studies in Istanbul and Stockholm Yaşar Üniversitesi 2018
AYÇA KIRIMTAT Design and computational optimization of an integrated shading device into a building Yaşar Üniversitesi 2016
Doktora Tezleri

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
ayça kirimtat,KUNDAKCI KOYUNBABA BAŞAK,Chatzikonstantinou Ioannis,Sarıyıldız Sevil Review of simulation modeling for shading devices in buildings Renewable and Sustainable Energy Reviews, (), 0-0. (SCI) 2018
KUNDAKCI KOYUNBABA BAŞAK,YILMAZ AYŞE ZERRİN An approach for energy modeling of a building integrated photovoltaic BIPV Trombe wall system Energy and Buildings, 67(67), 680-688. (SCI) 2013
KUNDAKCI KOYUNBABA BAŞAK,YILMAZ AYŞE ZERRİN The comparison of Trombe wall systems with single glass double glass and PV panels Renewable Energy, 45(11), 111-118. (SCI) 2012
KUNDAKCI KOYUNBABA BAŞAK,YILMAZ AYŞE ZERRİN An Approach for Energy Conscious Renovation of Residential Buildings in Istanbul by Trombe Wall System Building Environment, 43(4), 508-517. (SCI) 2008
KUNDAKCI KOYUNBABA BAŞAK,YILMAZ AYŞE ZERRİN An approach to energy conscious renovation of residential buildings by a Trombe wallsystem: Erzurum. Architectural Science Review, (), 0-0. (AHCI) 2007
7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
KUNDAKCI KOYUNBABA BAŞAK,YILMAZ AYŞE ZERRİN The performance comparison of fan assisted Trombe wall system İstanbul Teknik Üniversitesi A/Z Journal of Faculty of Architecture, 11(1), 1-36. DAAI 2013
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
KUNDAKCI KOYUNBABA BAŞAK,kırımtat ayça,ÖLMEZ DUHAN,YILDIRIM ERİNÇ,görgün öykü,yavuzarslan gizem Parametric Design of a Shading Device and Its Robotic Fabrication International Conference on Innovative Applied Energy 2019
Yavuzarslan Gizem,EKİCİ BERK,ÇUBUKÇUOĞLU CEMRE,CILASUN ARZU,KUNDAKCI KOYUNBABA BAŞAK Envelope Design of Healthcare Public Space Using Multi-Objective Optimization International Symposioum for Production Research 2017 2017
görgün ayşegül öykü,ÇUBUKÇUOĞLU CEMRE,EKİCİ BERK,KUNDAKCI KOYUNBABA BAŞAK,KAHRAMAN İLKER Diagrid Façade Design Using Multi-Objective Evolutionary Algorithms International Symposium for Production Research 2017, 13 – 15 September 2017, Vienna. 2017
KARAMAN SELİM,EKİCİ BERK,ÇUBUKÇUOĞLU CEMRE,KUNDAKCI KOYUNBABA BAŞAK,KAHRAMAN İLKER Design of rectangular façade modules through computational intelligence IEEE Congress on Evolutionary Computation 2017
Kirimtat Ayca,KUNDAKCI KOYUNBABA BAŞAK,Chatzikonstantinou Ioannis,Sariyildiz Sevil Multi-objective optimization for shading devices in buildings by using evolutionary algorithms Evolutionary Computation (CEC), 2016 IEEE Congress 2015
KUNDAKCI KOYUNBABA BAŞAK,Bengisu Ebru Integrating Energy-efficient Building Design Course andDesign Studio in Interior Architecture Education: A Case Study 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION 2015
KUNDAKCI KOYUNBABA BAŞAK, YILMAZ ZERRİN The energy performance analysis of building integrated photovoltaic BIPV Trombe wall system for summer period The Energy & Materials Research Conference. 2012
KUNDAKCI KOYUNBABA BAŞAK, YILMAZ ZERRİN, ÜLGEN KORAY An approach for energy modeling of a building integrated photovoltaic thermal BIPV T Trombe wall system Humboldt-Kolleg Istanbul, Türkiye ve Avrupa Birliği’nin Enerji Sorunlarını Çözüm Yöntemlerinde Yerel Kaynakların ve Çevre Dostu Teknolojilerin Yeri ve Önemi. 2010
BAŞ GÖKÇEN, KUNDAKCI BAŞAK, ÜLGEN KORAY The Evaluation of the Renewable Energy Sources in Harmony with the European Union Directive 2001 77 EC in European Union and Turkey 9th World Renewable Energy Congress- WREC. National Renewable Energy Laboratory- NREL 2006
KUNDAKCI BAŞAK, YILMAZ ZERRİN The Winter Performance Evaluation for The Energy Conscious Renovation of A Residential Building in Erzurum with the Application of an Unvented Trombe Wall System with and without Additional Mechanical Heating System 9th World Renewable Energy Congress- WREC. National Renewable Energy Laboratory – NREL. 2006
ÇALIŞ İSMET, KUNDAKCI BAŞAK, ÜLGEN KORAY European Union Directives for Energy Efficiency in Dwellings and Present Status in Turkey 2nd International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES2) 2005
KUNDAKCI BAŞAK, ÇALIŞ İSMET, ÜLGEN KORAY 21st Century World Environmental Policies and Turkey s Situation in this Context 2nd International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES2) 2005
YILMAZ ZERRİN, KUNDAKCI BAŞAK An Approach for Energy Conscious Renovation of Residential Buildings in Turkey by Indirect Solar Gain System 8th World Renewable Energy Congress- WREC. 2004
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
KUNDAKCI KOYUNBABA BAŞAK,YILMAZ AYŞE ZERRİN Erzurum da kütüphane binasındaki FV Trombe duvarlı sistemin performans analizi Tesisat Mühendisliği Dergisi, 128(128), 29-37. Endekste taranmıyor 2012
ÇALIŞ AYŞE İSMET,KUNDAKCI KOYUNBABA BAŞAK,KANDİLLİ CANAN,ÜLGEN KORAY Avrupa Birliği Uyum Sürecinde Binalarda Enerji Verimliliği ve Yeni AB Direktifi 2002 91 EC Soğutma Dünyası Dergisi, 8(8), 1-10. Endekste taranmıyor 2005
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
YILMAZ AYŞE ZERRİN,KUNDAKCI KOYUNBABA BAŞAK Türkiye de Konut Binalarında Dolaylı Kazanım Sistemiyle Enerji Etkin İyilestirme icin bir Yaklasim Önerisi (Sözlü Sunum) 8. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu- UTES 2004
Üniversite Dışı Deneyim
Ege Üniversitesi Araştırma Görevlisi 2005 0

Projeler

Enerji-etkin Gölgeleme Elemanı (EGE)

ARAŞTIRMA PROJESİ

114M803 İzmir de Üniversite Kampüsündeki Mimarlık Stüdyo Binasının Enerji Etkin İyileştirme Retrofit Önerisi

TÜBİTAK PROJESİ

An Approach for Energy Efficient Retrofit of Architectural Studio Building in University Campus in Izmir Project No 114M803

TÜBİTAK PROJESİ

Model bir PV T Trombe Duvarının Enerji Analizi

TÜBİTAK PROJESİ

Model PV T Trombe Duvarının Enerji Analizi

ARAŞTIRMA PROJESİ

İdari Görevler

Bölüm Başkanı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2015 - 2017

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

İzmir Mimarlar Odası

2000 -

Ödüller

TÜBITAK Yayın Teşvik Ödülü

TÜBİTAK / TÜRKİYE
2012

TÜBITAK Yayın Teşvik Ödülü

TÜBİTAK / TÜRKİYE
2008

TÜBITAK “Doktora Öğrencileri için Yurtdışı Araştırma Bursu -2214”

TÜBİTAK / TÜRKİYE
2006

Bilimsel Araştırma Fonu

EGE ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2005

TUBITAK “Hızlı Destek Programı – 1002”

TÜBİTAK / TÜRKİYE
2005

TÜBİTAK Yurtdışı Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Bursu

TÜBİTAK / TÜRKİYE
2005

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR