Yaşar University | Curriculum Vitae

Assist.Prof. (PhD) Fehmi Kerem Bilgin

Faculty of Law / Faculty of Law

Short CV

Fehmi Kerem Bilgin completed his LL.B at the Faculty of Law of Istanbul University. He then got his Master II in the field of public international law from Université Panthéon-Assas (Paris II). Between 2010-2015, he worked as a research assistant at the Faculty of Political Sciences of Istanbul University. He obtained his PhD degree in public international law at Istanbul University. He is actually holding a position of assistant professor of public international law at the Faculty of Law of Yaşar University.

  • Email kerem.bilgin@yasar.edu.tr  
  • Phone 0232-570 8536  

Education

Phd

KAMU HUKUKU (DR) / İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/KAMU HUKUKU (DR)/
Thesis Name: Uluslararası Hukukta Restitutio in Integrum Ilkesi (2015)
Thesis Advisor: AHMET RAUF VERSAN
2007 - 2015

Master

/ Université Panthéon-Assas: Paris II
Thesis Name: Le Conseil de Sécurité des Nations Unies et le Terrorisme. Etude du dispositif de lutte contre le terrorisme mis en place par la résolution 1373 (2005)
Thesis Advisor: Emmanuel Decaux
2004 - 2005

Bachelor

/ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ/
2000 - 2004

Academic Titles

Asst.Prof.

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ /
2015 -

Research Assistant

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ / SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ
2010 - 2015

Publications

7.5 Published or Accepted to be Published in National Journals
BİLGİN FEHMİ KEREM Roma Hukukunda Restitutio in Integrum İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, (), 815-826. TR Dizin Hukuk 2016
BİLGİN FEHMİ KEREM Belçika da Ulusal Kimlikler ve Federalizmin Gelişimi Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 67(1), 1-47. TR DİZİN 2012
BİLGİN FEHMİ KEREM Eğitim Kurumlarında Türban Sorunları AİHS Nazarında Laiklik İlkesinin Konumu Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, (1), 203-230. TR Dizin 2006

9. Administrative Duties

Dekan Yardımcısı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2018 -

Anabilim Dalı Başkanı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2015 -

Contact

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR