Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

40A Öğretim Elemanı (HUKUK) Fehmi Kerem Bilgin

Rektörlük / 40A Öğretim Elemanları

Kısa Özgeçmiş

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Université Panthéon-Assas (Paris II)’ta yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Ardından İstanbul Üniversitesi’nde doktora eğitimini tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak başladığı akademik görevine daha sonra Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde yardımcı doçent kadrosuna atanmasıyla devam etmiştir. Halen Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak tam zamanlı çalışmaktadır.

  • Eposta  
  • Telefon 0232-570  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

KAMU HUKUKU (DR) / İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/KAMU HUKUKU (DR)/
Tez Adı: Uluslararası Hukukta Restitutio in Integrum Ilkesi (2015)
Tez Danışmanı: AHMET RAUF VERSAN
2007 - 2015

Yüksek Lisans

/ Université Panthéon-Assas: Paris II
Tez Adı: Le Conseil de Sécurité des Nations Unies et le Terrorisme. Etude du dispositif de lutte contre le terrorisme mis en place par la résolution 1373 (2005)
Tez Danışmanı: Emmanuel Decaux
2004 - 2005

Lisans

/ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ/
HUKUK FAKÜLTESİ
2000 - 2004

Akademik Unvanlar

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / HUKUK FAKÜLTESİ /
2015 -

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ / SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ / SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ
2010 - 2015

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
ERDEM DİNÇER Uluslararası Hukukta Silahsızlanmanın Denetlenmesi Yaşar Üniversitesi 2022
Doktora Tezleri

Yayınlar

7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
BİLGİN FEHMİ KEREM,TÜRKOĞLU HALİDE GÖKÇE Cicero’nun İlk Müdâfiliği: Pro Sexto Roscio Amerino Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 69(2), 265-324. TR DİZİN 2020
BİLGİN FEHMİ KEREM Roma Hukukunda Restitutio in Integrum İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, (), 815-826. TR DİZİN 2016
BİLGİN FEHMİ KEREM Belçika’da Ulusal Kimlikler ve Federalizmin Gelişimi Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 67(1), 1-47. TR DİZİN 2012
BİLGİN FEHMİ KEREM Eğitim Kurumlarında Türban Sorunları: AİHS Nazarında Laiklik İlkesinin Konumu Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, (1), 203-230. TR DİZİN 2006

İdari Görevler

Dekan Yardımcısı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2018 - 2019

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2016 - 2019

Bölüm Başkan Yardımcısı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2015 - 2017

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR