Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Yrd.Doç.Dr. Ayda Sabuncuoğlu

İletişim Fakültesi / Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Ayda Sabuncuoğlu, 1982 yılında İzmir’de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Çakabey Lisesi’nde tamamladı. 2000-2004 yılları arasında Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünde lisans eğitimine devam etti. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Reklamcılık Anabilim Dalı’nda 2004 yılında başladığı yüksek lisans eğitimini, 2006 yılında “Televizyon Reklamlarında Toplumsal Cinsiyet” konulu tez çalışmasıyla tamamladı. 2005 yılında Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak başlayan Sabuncuoğlu, 2007 yılında öğretim görevlisi olarak göreve devam etti. 2006 yılında Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı’nda doktora eğitimine başladı ve 2011 yılında “Eğlence Pazarlamasi Temelinde Reklam Ve Alişveriş Değeri Ilişkisi: Alişveriş Merkezlerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştirma” adlı tezini tamamlayarak doktora eğitimini bitiren Sabuncuoğlu Yrd. Doç. Oldu. Reklam, tüketim ve sosyal medya üzerine çalışmaları bulunan Sabuncuoğlu halen Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak tam zamanlı çalışmaktadır.

  • Eposta ayda.sabuncuoglu@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8427  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

/ EGE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/
Tez Adı: Eğlence pazarlaması temelinde reklam ve alışveriş değeri ilişkisi: Alışveriş merkezlerinin değerlendirilmesine yönelik bir araştırma (2011)
Tez Danışmanı: EMİNE DEMET GÜRÜZ
2006 - 2011

Yüksek Lisans

REKLAMCILIK (YL) / EGE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/REKLAMCILIK (YL)/
Tez Adı: Televizyon reklamlarında toplumsal cinsiyet (2006)
Tez Danışmanı: EMİNE DEMET GÜRÜZ
2004 - 2006

Lisans

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ / BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
İLETİŞİM FAKÜLTESİ/HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ/HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PR. (ÜCRETLİ)/
2000 - 2004

Akademik Ünvanlar

YARDIMCI DOÇENT

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ
2011

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ
2007

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ
2005

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
EZGİ ORANSAY LÜKS ÜRÜN REKLAMLARINDAKİ GÖSTERGELER: KİŞİSEL LÜKS ÜRÜN REKLAM AFİŞLERİ ÜZERİNE GÖSTERGEBİLİMSEL BİR İNCELEME Yaşar Üniversitesi 2017
MARYEM MAHMOUDI Customer orientation, cross cultural communication, market demand & social media: An e-business case from British fashion industry Yaşar Üniversitesi 2016
ZELAL SEKİZKARDEŞ Türkiye' de ramazan aylarında yayınlanan reklamlar: Farklı ürün gruplarının ramazan ayı reklamlarının karşılaştırılmasına yönelik bir araştırma Yaşar Üniversitesi 2016
EZGİ SAATCIOĞLU İdealize edilmiş erkek bedeninin reklamlarda kullanımı: Bir bisküvi markasının reklamlarına dair araştırma Yaşar Üniversitesi 2015
DİDEM PULAT Online alışveriş değerleri ve reklam ilişkisi: Özel alışveriş sitelerinin reklamlarının değerlendirilmesine yönelik bir araştırma Yaşar Üniversitesi 2015
HARUN ANDAÇ Pornşık reklam olgusu: Reklamlarda kullanımı üzerine bir araştırma Yaşar Üniversitesi 2014
Doktora Tezleri

Yayınlar

7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Saatcioğlu Ezgi,SABUNCUOĞLU AYDA İdealize Edilmiş Erkek Bedeninin Bir Reklam Çekiciliği Olarak Kullanımına Yönelik Bir Araştırma Global Media Journal Turkish Edition, 6(12), 434-456. EBSCOhost Research Databases, DOAJ, Directory of Open Access Journals,IBSS / ProQuest,Index Copernicus International, Ulrich's Periodicals Directory, ASOS Index, Open J-Gate, IAMCR 2016
GÖKALİLER EBRU,SABUNCUOĞLU AYDA The Effects of Social Media Usage on Starbucks Brand Resonance during and After the Gezi Park Protests in Turkey Online Journal of Communication and Media Technologies, 6(2), 131-151. Academic Journals DatabaseAcademic Resources - OurglocalAkademia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS)Akademik Dizin: Akademik Türk Dergileri İndeksiArastirmax - Bilimsel Yayın İndeksiColorado Alliance of Research Libraries - Open Access Digital LibraryData 2016
SABUNCUOĞLU AYDA Eğlence Temelli Alışveriş Merkezlerinin Reklam Mesajları İle Vaat Ettikleri Alışveriş Değerleri Forum Bornova Örneği Journal of Yaşar University, 23(6), 3840-3854. ULAKBİM, EBSCO, Proquest-Ulrich-CSA, DOAJ, Ohiolink, WORLDCAT 2011
Sabuncuoğlu Ayda, Gökaliler Ebru A More Effective Way To Advertise The Distance Education Programmes Mobile Marketing Approach Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE, 12(2), 91-101. ASOSThe Education Resources Information Center – ERICThe Directory of Open Access Journals – DOAJEBSCOhost Research DatabasesGenamics JournalSeekGoogle ScholarInfoBase IndexInternational Institute of Organized Research - I2ORScientific Indexing Servi 2011
Gökaliler Ebru, Sabuncuoğlu Ayda Bilgi İletişim Teknolojileri ile Reklam Ajanslarının Değişen Yüzü İnteraktif Ajanslar Avenue A Razorfish İnteraktif Ajans Örneği Journal of Yaşar University, 10(3), 1313-1330. ULAKBİM, EBSCO, Proquest-Ulrich-CSA, DOAJ, Ohiolink, WORLDCAT 2008
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler
SABUNCUOĞLU AYDA,GÖKALİLER EBRU Food Porn Advertising As A New Advertısıng Approach A Research On The Food Porn Advertısıng Among Unıversıty Students Poınts Of Vıews In Izmır Turkey 12th International Symposium Communication in the Millenium, 2014
Aktuğlu Karpat Işıl, Sabuncuoğlu Ayda, Gökaliler Ebru Mutluluk Pazarlaması Kapsamında Türkiye deki Çikolata Reklamlarında Mutluluk Kavramının Kullanımı 1. International Marketing Communication Symposium 2014
SABUNCUOĞLU AYDA Bilinçli İnternet ve Sosyal Medya Kullanımı Sosyal Medya Araçlarının Ergenler Üzerindeki Etkisi Çalıştayı, AB Gençlik Programları Eylem,5.1 Projesi 2013
Aktuğlu Karpat Işıl, Gökaliler Ebru, Sabuncuoğlu Ayda Duygusal Zeka Temelinde Bireylerin Aşkla Bağlandıkları Markaların Lovemark Yaratımında Rol Oynayan Reklam Çekicilikleri 2. International Emotional Intelligence Symposium 2008
Gökaliler Ebru, Sabuncuoğlu Ayda Search Engine Advertising and Google Adwords A Research on the Search Engine Advertising Awareness in Universities of Izmir Turkey 6th International Symposium Communication in the Millenium 2008
7.4 Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitapta Bölümler
Gökaliler Ebru, Sabuncuoğlu Ayda MARKETİNG ONLINE EDUCATİON PROGRAMS IGI Global 2011
Sabuncuoğlu Ayda, Gökaliler Ebru THE CHALLENGES FOR MARKETING DISTANCE EDUCATION IN ONLINE ENVIRONMENT AN INTEGRATED APPROACH Anadolu University/TURKEY 2009
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
SABUNCUOĞLU AYDA,GÜLAY HALİL GÖKER SOSYAL MEDYADA GÖRSEL PAYLAŞIMINDAN REKLAMCILIĞA INSTAGRAM REKLAMLARININ GENÇ KULLANICILAR ÜZERİNE ETKİSİNE DAİR BİR ARAŞTIRMA Gumushane Universitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, 7(15), 107-131. ULAKBİM, Ebscohost, Asos, Cite Factor 2016
SABUNCUOĞLU AYDA,GÜLAY HALİL GÖKER Sosyal Medyadaki Yeni Kanaat Önderlerinin Birer Reklam Aracı Olarak Kullanımı Twitter Fenomenleri Üzerine Bir Araştırma İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, (38), 1-23. TÜBİTAK/ULAKBİM SBTV ve EBSCO 2014
Gökaliler Ebru, Sabuncuoğlu Ayda, Gülay Göker Bir Statü Tüketimi Göstergesi Olarak Iphone Markalı Akıllı Telefon Algısı Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma Journal of Selcuk Communication, 7(1), 36-48. TÜBİTAK, ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı 2011
Vural Akıncı Beril, Sabuncuoğlu Ayda Bilgi İletişim Teknoloji ve Ütopyan Bakış Açısı Journal of Selcuk Communication, 5(3), 5-19. TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı 2008
Sabuncuoğlu Ayda, Gök Osman Büyük İşletmelerin Web Sitelerinde Yer Alan Misyon ve Vizyon İfadelerinin Pazar Odaklılık Açısından İncelenmesi Afyon Kocatepe Universitesi Journal of Economics and Administrative Sciences, 10(1), 123-143. ASOS, EBSCO 2008
7.7 Diğer Yayınlar
Makaleler
SABUNCUOĞLU AYDA Televizyon Reklam ve Çocuk Standard-Ekonomi ve Teknik Dergi, TSE Kurumsal, (627), 56-63. 2015
Sabuncuoğlu Ayda, Gökaliler Ebru Medya Yakınsaması Yeni Televizyonculuk ve Yeni Reklam Anlayışı Advertainment Pİ – Pazarlama ve İletişim Kültürü Dergisi, 2(), 40-42. 2010
Diğerleri
SABUNCUOĞLU AYDA İletişim Okumaları 2015 Sakarya Üniversitesi Yayınları, 2015
SABUNCUOĞLU AYDA Uluslararası İşletmecilik Temel Kavramlar Nobel Akademik Yayıncılık 2013
SABUNCUOĞLU AYDA Medya Analizleri Nobel Yayınları 2008

9. İdari Görevler

Staj Komisyonu Başkanlığı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2014 -

Özdeğerlendirme Komisyonu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2010 - 2013

Eğitim Komisyonu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2009 - 2014

Bolonya Eşgüdüm Komisyonu Üyeliği YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2008 - 2014

Erasmus Koordinatörü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2006 - 2009

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Euprera (European Public Relations Education and Research Association) Member

2010 -

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR