Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Dr.Öğr.Üyesi Aslı Giray Akyunak

Sanat Tasarım Fakültesi / Müzik Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Ankara’da doğdu. ABD CASP bursu ile 1987’de Brown University’den Müzik ve Biyoloji çift anadal diplomasıyla mezun oldu. 1996’da British Council bursu ile Royal College of Music’ten LRSM (Kraliyet Müzik Okulları Lisansı) derecesi elde etti. KKTC’yi temsilen Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, İsviçre, Bahreyn Krallığı, Makedonya’da konserler verdi. 2000’de Chevening bursu ile University of York’ta Müzik Masteri yaptı. Kıbrıs’ta çeşitli okullarda öğretmenlik ve televizyon kanallarında programlar yaptı, 1999 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesinde Müzik Bölümünü kurdu, 2009’a kadar Bölüm Başkanı ve 2013’e kadar da öğretim görevlisi olarak görev yaptı. Çeşitli belgesellerin müziklerini yazdı, kitap tercümeleri yaptı. Mayıs 2011’de Israil’de Tel Aviv Emeritus Oda Orkestrası’nı yöneterek kendi eserlerini seslendirdi. 2013-17 arasında Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümünde öğretim görevlisi ve Modül Sistemleri Koordinatörü olarak görev yapmıştır; Ocak 2018'de film müziği alanında Sanatta Yeterlik çalışmalarını tamamlayarak Dr. Öğretim Üyesi olarak görevine devam etmektedir.

  • Eposta asli.akyunak@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8760  

Öğrenim Bilgisi

Sanatta Yeterlik

SANAT VE TASARIM ANASANAT DALI (SY) (TÜRKÇE) / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/SANAT VE TASARIM ANASANAT DALI (SY) (TÜRKÇE)/
Tez Adı: Sinema’da Müziğin Otonomisi ve Duysal Bir Aktör Olarak Anlam Oluşturma Biçimleri (2017)
Tez Danışmanı: AHMET ŞEFİK GÜNGÖR
2013 - 2018

Yüksek Lisans

/ University of York
Müzik
Tez Adı: The Late Piano Miniatures of Brahms: Unity Within Diversity (2001)
Tez Danışmanı: Tim Howell
2000 - 2001

Lisans

/ Royal College of Music
LRSM Piyano Pedagojisi
1996 - 1996

Lisans-ÇiftAnadal

/ Brown University
Biyoloji / Müzik
1983 - 1987

Akademik Ünvanlar

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MÜZİK BÖLÜMÜ
2018 -

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MÜZİK BÖLÜMÜ
2013 -

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

Dogu Akdeniz Üniversitesi / Sanat, Beşeri ve Sosyal Bilimler
2009 - 2013

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

Dogu Akdeniz Üniversitesi / Güzel Sanatlar Eğitimi
2007 - 2008

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

Dogu Akdeniz Üniversitesi / Müzik
2004 - 2009

UZMAN

Dogu Akdeniz Üniversitesi / Müzik
1999 - 2004

Öğrt.Gör.

Dogu Akdeniz Üniversitesi / İngiliz Edebiyatı ve İnsani Bilimler
1998 - 1999

Öğrt.Gör.

Dogu Akdeniz Üniversitesi / İngiliz Edebiyatı ve İnsani Bilimler
1993 - 1994

Yayınlar

7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
GİRAY ASLI Music in Film Representing the Leading Actors Porte Akademik, 1(2), 30-36. Endekste taranmıyor 2011
GIRAY ASLI Evren Kutlay Baydar Osmanlı nın Avrupalı Müzisyenleri Kitabının Eleştirisi Kadın/Woman 2000, 10(1), 73-78. EBSCO, ASOS, Index Islamicus 2009
GIRAY ASLI Tony Angastiniotis Trapped in the Green Line Book Review Journal of Cyprus Studies - Kıbrıs Araştırmaları Dergisi, 11(28), 141-144. CSA SociologicalAbstracts, Social Services Abstracts, Linguistics and Language BehaviorAbstracts, ASSIA, Worldwide Political Science Abstracts, InfoTrac Custom,InfoTrac One File, Expanded Academic Index, History RC: Modern World,International Politic 2005
GİRAY AKYUNAK ASLI Weaving a Creative Life Between East and West From Stage to Classroom From Writing Desk to Recording Studio Journal of the International Alliance for Women in Music, 21(2), 3-7. 0
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
GIRAY ASLI Derviş Zaim in Gölgeler ve Suretler Filminde Müzik Gölge mi Suret mi 8. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi 2012
GIRAY ASLI Music in film Re presenting the Leading Actors MÜZİKTE TEMSİL & MÜZİKSEL TEMSİL II ULUSLARARASI sEMPOZYUMU 2010
GIRAY ASLI, NORMAN WILBERT SKIP The Visual Ethnography of a Dig 2nd International Conference of Mediterranean Worlds 2010
GIRAY ASLI Fanny Mendelssohn Hensel Her Secret Songs 2. Uluslararası Kadın Araştırmaları Konferansı 2006
GİRAY ASLI Music Food of Love Music education Food for Thought Avrupa'da ve Türk Cumhuriyetlerinde Müzik Kültürü ve Eğitimi Kongresi 2002
7.4 Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitapta Bölümler
GİRAY ASLI The Origins of Turkish Cypriot Photography ( - ) Turkish Cypriot Artists and Writers Union 2010
GIRAY ASLI The Developmental Process of Traditional Music in Cyprus and Turkey ( - ) Rüstem Kitabevi 2008
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
GİRAY AKYUNAK ASLI Visconti’nin ”Venedik’te Ölüm” Filminde Metinlerarasılık ve Müziğin (Baş)Rolü Anadolu Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 7(1), 1-18. EBSCO 2017
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
GIRAY ASLI Kıbrıs Havaları Otantik Karakterlerine Uygun Özgün Eserler ve Evrensel Yansımaları () 1. Kıbrıs Havaları Sempozyumu 2011
GIRAY ASLI, KUMBARACIBAŞI ONUR Al Yemeni Mor Yemeni Kıbrıslı Kadın Besteci Kamran Aziz Belgeseli () 4. İz Bırakmış Kıbrıslı Türkler Sempozyumu 2006
GİRAY AKYUNAK ASLI Müzik Dünyasında Kadınlar Romantik Dönemden İki Kadın Besteci Clara Schumann ve Fanny Mendelssohn () MAKÜ Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü 2015
GİRAY AKYUNAK ASLI Piyano nun Tarihçesi ve Pİyano Eğitiminde Pedagojik Yaklaşımlar () Isparta Güzel Sanatlar Lisesi Seminer ve Atölye Çalışması 2016
7.7 Diğer Yayınlar
Diğerleri
GİRAY ASLI 1 Kıbrıs Havaları Sempozyum Bildirileri Kıbrıs Havaları Derneği 2012

8. Projeler

10 Kasım Atatürk’xxü Anma Konseri

Diğer (Uluslararası)

International Music Campus, Pula Music Academy, Croatia

Avrupa Birliği

Müzik ile Sınırları Aşalım

Diğer (Uluslararası)

Friends in Music 2014

Diğer (Uluslararası)

Summer Academy in Mediterranean Studies

Diğer (Uluslararası)

Integra Project Outreach Programme

Diğer (Uluslararası)

Old Instruments Academy of Ollans 2009

Diğer (Uluslararası)

9. İdari Görevler

Bölüm Başkan Yardımcısı Dogu Akdeniz Üniversitesi

2007 - 2009

Bölüm Bşk. Dogu Akdeniz Üniversitesi

1999 - 2004

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Mozart Akademi İzmir Polifonik Korolar Şenliği Değerlendirme Kurulu

2015 - 2018

Kıbrıs Türk Sanatçı ve Yazarlar Birliği

1995 - 2015

KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Kültür Sanat Danışma Kurulu

1995 - 2015

Kıbrıs Sanat Derneği

2011 - 2013

Kıbrıs Sanat Derneği Otello Çoksesli Korosu

2011 - 2013

Türkiye Polifonik Korolar Derneği-17. Türkiye Korolar Şenliği Değerlendirme Kurulu

2012 - 2012

3. Altın Salkım Kısa Film Yarışması Final Jürisi - KKTC

2009 - 2009

Türkiye Polifonik Korolar Derneği İzmir Şubesi

2018 -

Alliance for Women Fİlm Music Composers

2016 -

Anadolu Üniversitesi Sanat Tasarım Dergisi Yayın İnceleme Kurulu

2017 -

Smyrnacapella Korosu

2016 -

International Alliance for Women in Music

2015 -

American Musicological Society

2003 -

BG Music School -KKTC

2011 -

B&G Music School -KKTC

2011 -

Kıbrıs Havaları Derneği

2009 -

Culture in Focus Yayın Kurulu

2017 -

11. Ödüller

Yorkshire Haiku Competition for Chevening Scholars - Birincilik

British Council / İNGİLTERE
2001

Chevening Scholarship

Nicosia British High Commission / İNGİLTERE
2000

Associated Board of the Royal Schools of Music Travel Grant

British Council / İNGİLTERE
1996

Muriel Hassenfeld Mann Premium

Müzik Bölümü / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
1987

CASP (Cyprus-America Scholarship Program) Lisans Bursu

Kıbrıs Amerikan Elçiliği / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
1983

12. Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

Müzisyenlik Becerileri I (2018-2019)

Haftalık Saati : 2

Müzisyenlik Becerileri III (2018-2019)

Haftalık Saati : 2

Müzik Teorisi ve Kulak Eğitimi III (2018-2019)

Haftalık Saati : 8

Müzisyenlik Becerileri II (2018-2019)

Haftalık Saati : 2

Müzisyenlik Becerileri IV (2018-2019)

Haftalık Saati : 2

Müzik Teorisi ve Kulak Eğitimi IV (2018-2019)

Haftalık Saati : 8

Film Music (2017-2018)

Haftalık Saati : 2

Analytical Listening I (2017-2018)

Haftalık Saati : 2

Müzik Teorisi III (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

Music Theory III (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

Solfege III (2017-2018)

Haftalık Saati : 4

Solfej III (2017-2018)

Haftalık Saati : 4

Solfej IV (2017-2018)

Haftalık Saati : 4

Solfege IV (2017-2018)

Haftalık Saati : 4

Music Theory IV (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

Müzik Teorisi IV (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

Müzik Teorisi (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Music Theory III (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Solfege III (2016-2017)

Haftalık Saati : 4

Solfej III (2016-2017)

Haftalık Saati : 4

Piyano Armonisi I (2016-2017)

Haftalık Saati : 2

Korrepetisyon I (2016-2017)

Haftalık Saati : 2

Korrepetisyon IV (2016-2017)

Haftalık Saati : 1

Lied ve Oratoryo Teknikleri I (2016-2017)

Haftalık Saati : 2

Solfej Hazırlık (2016-2017)

Haftalık Saati : 4

Solfej Eğitimi (2016-2017)

Haftalık Saati : 4

Solfej IV (2016-2017)

Haftalık Saati : 4

Müzik Teorisi IV (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Lied ve Oratoryo Teknikleri III (2016-2017)

Haftalık Saati : 2

Korrepetisyon V (2016-2017)

Haftalık Saati : 1

Film Müzikleri (2015-2016)

Haftalık Saati : 2

Solfej 3 (2015-2016)

Haftalık Saati : 4

Solfej 4 (2015-2016)

Haftalık Saati : 4

Müzik Teorisi 3 (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

Müzik Teorisi 4 (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

Piyano Literatürü 3 (2015-2016)

Haftalık Saati : 2

Piyano Literatürü 4 (2015-2016)

Haftalık Saati : 2

Piyano Armonisi 1 (2015-2016)

Haftalık Saati : 1

Piyano Armonisi 2 (2015-2016)

Haftalık Saati : 1

Piyano Armonisi 3 (2015-2016)

Haftalık Saati : 2

Piyano Armonisi 4 (2015-2016)

Haftalık Saati : 1

Enstruman Tekniği ve Repertuarı 3 (2015-2016)

Haftalık Saati : 1

Enstruman Tekniği ve Repertuarı 4 (2015-2016)

Haftalık Saati : 1

Yardımcı Piyano 3 (2015-2016)

Haftalık Saati : 1

Korrepetisyon 1 (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

Korrepetisyon 2 (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

Korrepetisyon 3 (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

Korrepetisyon 5 (2015-2016)

Haftalık Saati : 1

Korrepetisyon 8 (2015-2016)

Haftalık Saati : 1

Yardımcı Piyano 2 (2015-2016)

Haftalık Saati : 1

Uygulamalı Müzik Eğitimi 1 (2015-2016)

Haftalık Saati : 1

Uygulamalı Müzik Eğitimi 2 (2015-2016)

Haftalık Saati : 2

Uygulamalı Müzik Eğitimi 3 (2015-2016)

Haftalık Saati : 1

Uygulamalı Müzik Eğitimi 7 (2015-2016)

Haftalık Saati : 1

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR