Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Dr.Öğr.Üyesi Gizem Melek

İletişim Fakültesi / Radyo,Televizyon ve Sinema Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Gizem Melek, 2007’de Ege Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nü bitirdi. Yüksek Lisans öğrenimini ise 2009’da İngiltere’de University of Westminster’da tamamladı. Doktora derecesini “Medya Arası Gündem Belirleme Kuramı Çerçevesinde Hürriyet ve Twitter Üzerine Bir Çalışma” başlıklı teziyle Ege Üniversitesi’nden alan Gizem Melek, lisans eğitimi döneminde çalışmaya başladığı medya sektöründe hem Türkiye hem de İngiltere’de olmak üzere yaklaşık 6 yıllık bir deneyime sahip. 2003 ile 2005 yılları arasında İzmir Life Dergisi’nde muhabir olarak çalışan Gizem Melek, ardından 3 yılı aşkın bir süre NTV muhabirliği yaptı. 2008’de yüksek lisans eğitimi için Londra’ya yerleşti ve eğitiminin ardından İngiltere’nin ilk özel kanalı olan ITV’de ünlü program yapımcısı ve sunucu Melvyn Bragg ile çalışma imkanı buldu. İngiltere’nin en uzun soluklu ve ödüllü sanat programı “The South Bank Show”da yapım aşamalarında görev aldı. Ardından 2009-2010 yıllarında British Museum’un Yapım ve Yayıncılık biriminde çalıştı. BBC Radyo ile ortak yürütülen “A History of the World in One Hundred Objects” isimli belgesel serisinin yapım aşamalarında görev aldı. Akademik araştırma alanları arasında ise medya etkileri, gündem belirleme ve siyasal iletişim yer almaktadır.

  • Eposta gizem.melek@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8445  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

GAZETECİLİK (YL) (TEZLİ) / EGE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/GAZETECİLİK (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Medya arası gündem belirleme kuramı çerçevesinde Hürriyet ve Twitter üzerine bir çalışma. (0)
Tez Danışmanı: SELDA AKÇALI
2010 - 2015

Yüksek Lisans

/ The University of Westminster
School of Media, Arts and Design
Tez Adı: The Arts Against the Recession (2009)
Tez Danışmanı: Dr. Richard Wright
2008 - 2009

Lisans

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ / EGE ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ/SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ/
2002 - 2007

Akademik Ünvanlar

YARDIMCI DOÇENT

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ
2017 -

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DR)

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ
2015 - 2017

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ
2011 - 2015

Yayınlar

7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
MELEK GİZEM,ULUÇAY DİLEK MELİKE Media Attributes and Attitude Change: Experiments on the Impact of Second-Level Agenda-Setting on Attitudes towards Syrian Refugees Estudios sobre el Mensaje Periodístico, 25(1), 381-392. SCOPUS 2019
MELEK GİZEM Medya Arası Gündem Belirleme Kuramı Araştırmalarında Bir Yöntem Uygulaması: Hürriyet Online ve Twitter Örneği İLEF Dergisi, 4(1), 123-148. ESCI: Emerging Sources Citation Index 2017
ULUÇAY DİLEK MELİKE,MELEK GİZEM TÜRKİYE’DEKİ OKULLARDA SİBER ZORBALIK: BİR LİTERATÜR DEĞERLENDİRMESİ. AJIT-e: Online Academic Journal of Information Technology, 8(30), 91-106. ULAKBİM, INDEX COPERNICUS, Cross Ref, EBSCO, Proquest, DOAJ, CiteFactor 2017
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
ARIKAN ŞEKERCİOĞLU GİZEM,GÜNAY DEFNE,MELEK GİZEM A Survey Experiment on the Effects of Emotional News Frames on Public Attitude towards Climate Change EPSA - 9th Annual Conference 2019 2019
MELEK GİZEM,ULUÇAY DİLEK MELİKE The Role of Authoritarianism in Digital Divide Digital Inclusion Policy and Research Conference 2019 2019
MELEK GİZEM,ULUÇAY DİLEK MELİKE Media Attributes and Attitude Change: Experiments on the Impact of Second-Level Agenda-Setting on Attitudes towards Syrian Refugees IPSA 25th World Congress of Political Science 2018
ARIKAN ŞEKERCİOĞLU GİZEM,GÜNAY DEFNE,MELEK GİZEM Effects of Emotional News Frames on Attitudes towards Climate Change: An Experimental Investigation BISA 43rd Annual Conference 2018
MELEK GİZEM,ULUÇAY DİLEK MELİKE Image Attributes of the Syrian Refugees: An Experiment on the Second-Level Agenda-Setting ECREA Migration and Communication Flows: Rethinking Borders, Conflict and Identity through the Digital 2017
MELEK GİZEM Amongst Discrimination, Harassment, Violence and News: The Fight of Women Journalists in Turkish Media “Correcting Images”: International Media Conference 2015
MELEK GİZEM,BAKAN UĞUR An Examination of Public service broadcasting censorships imposed by Turkish Radio and Television Corporation TRT 2nd International Symposium of Language and Communication - Exploring Novelties 2013
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
MELEK GİZEM A Study on Hürriyet and Twitter Within the Framework of Intermedia Agenda-Setting İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, (44), 17-41. TR DİZİN 2017
MELEK GİZEM,TOKER HURİYE Şiddet, Demokrasi ve Terör Bağlamında Ana Akım Medyanın Analizi: 15 Temmuz Darbe Girişimi Erciyes İletişim Dergisi, 5(1), 222-234. TR DİZİN 2017
BAKAN UĞUR,MELEK GİZEM First and Second Level Intermedia Agenda-Setting between International Newspapers and Twitter during the Coverage of the 266th Papal Election Akdeniz İletişim, (26), 155-177. TR DİZİN 2016
MELEK GİZEM,TOKER HURİYE 2016 Sultanahmet Terör Eylemi: Yerelin Küreselleşmesi Selçuk İletişim, 9(3), 178-203. TR DİZİN 2016
İMANÇER AHMET,MELEK GİZEM Dijital Çağda Gazetecilik ve Görsel Habercilikte Ortaya Çıkan Yeni Etik Sorunların Uluslararası Platformda Değerlendirilmesi TÜRKBİLİM, (7), 205-226. Diğer 2011

9. İdari Görevler

Erasmus Koordinatörü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2012 - 2015

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

National Union of Journalists (NUJ) - İngiltere

2008 - 2010

International Political Science Association (IPSA)

2018 -

12. Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

Internet Journalism (2018-2019)

Haftalık Saati : 3

Live Television Production (2018-2019)

Haftalık Saati : 4

Production Project I (2018-2019)

Haftalık Saati : 10

Media Analysis (2018-2019)

Haftalık Saati : 3

Producing for Television and Web (2018-2019)

Haftalık Saati : 4

Production Project II (2018-2019)

Haftalık Saati : 10

ILET 570 Seminer (2018-2019)

Haftalık Saati : 1

Online Journalism (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

Production Project I (2017-2018)

Haftalık Saati : 8

Introduction to Radio and Television (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

Broadcast Journalism (2017-2018)

Haftalık Saati : 4

Production Project II (2017-2018)

Haftalık Saati : 8

Online Journalism (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Live TV Production (2016-2017)

Haftalık Saati : 4

Production Project I (2016-2017)

Haftalık Saati : 8

Introduction to Radio and Television (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Broadcast Journalism (2016-2017)

Haftalık Saati : 4

TV Production Practices (2016-2017)

Haftalık Saati : 4

Production Project II (2016-2017)

Haftalık Saati : 8

Online Journalism (2015-2016)

Haftalık Saati : 3

Production Project I (2015-2016)

Haftalık Saati : 8

TV Production Practices (2015-2016)

Haftalık Saati : 4

Broadcast Journalism (2015-2016)

Haftalık Saati : 4

Production Project II (2015-2016)

Haftalık Saati : 8

Live TV Production (2015-2016)

Haftalık Saati : 4

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR