Yaşar University | Curriculum Vitae

Lecturer (PhD) Simge Kayacan

Vocational School of Justice / Department of Justice

Short CV

After completing her undergraduate studies at Faculty of Law at Dokuz Eylul University, she completed Master at Dokuz Eylul University Graduate School of Social Sciences from the Private Law department. She is continuing her PhD at Dokuz Eylul University Graduate School of Social Sciences from the Private Law department, She started her academic career as a Research Assistant at the Izmir University of Economics. In 2015 she was appointted as a Lecturer at Vocational School of Justice at Yasar University . She is currently working as a full-time academician at Vocational School of Justice at Yasar University.

  • Email simge.aksu@yasar.edu.tr  
  • Phone 0232-570 7070  

Education

Phd

ÖZEL HUKUK (DR) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ÖZEL HUKUK (DR)/
Thesis Name: Genetiği Değiştirilmiş Organizma ve Ürünlerden Doğan Hukuki Sorumluluk (2019)
Thesis Advisor: MURAT AYDOĞDU
2012 - 2019

Master

ÖZEL HUKUK (YL) (TEZLİ) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ÖZEL HUKUK (YL) (TEZLİ)/
Thesis Name: Adi Ortaklığın Sona Erme Sebepleri (2011)
Thesis Advisor: YAŞAR CAN GÖKSOY
2008 - 2011

Bachelor

HUKUK PR. / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ/HUKUK PR./
2004 - 2008

Academic Titles

Lecturer

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ /
2015 -

Research Assistant

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ /
2013 - 2015

Publications

7.2 Published or accepted to be published in International journals covered by other indexes
KAYACAN SİMGE 5403 SAYILI TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU’NDA DÜZENLENEN ÖNALIM HAKKININ KULLANILMASI Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 17(2), 529-598. TR DİZİN 2020
KAYACAN SİMGE Sınırdaş Tarımsal Arazi Maliklerinin Önalım Hakkının Doğumu ve İleriSürülebilmesi İçin Gerekli Unsurlar Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 15(189-190), 617-691. TR DİZİN 2020
7.3 Published in CPCI-S or CPCI-SSH indexed conference proceedings International
KAYACAN SİMGE 6284 Sayılı Kanun Kapsamında Tedbir Kararlarının Verilmesi ve Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Değerlendirilmesi 2. Uluslararası Küresel Dünyada Kadın ve Siyaset Kongresi 2020
7.5 Published or Accepted to be Published in National Journals
KAYACAN SİMGE Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinde Bakım Alacaklısının Güvence Sağlamaya Yönelik Hakları Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 21(1), 353-395. TR DİZİN 2019
7.6 Published Conference Proceedings National
KAYACAN SİMGE Covid-19 Salgınının Paket Tur Sözleşmelerine Etkileri ve Tüketicinin (Katılımcının) Hakları (Sözlü Sunum) COVID-19 VE HUKUK SEMPOZYUMU 2020
Non-academic Experience
Hukuk Bürosu Avukat Diğer 2010 2013

Awards

Eğitimde Başarı Ödülü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2019

2214-A Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı

TÜBİTAK / TÜRKİYE
2017

Erasmus Öğrenim Hareketliliği Bursu

Dokuz Eylül Üniversitesi / TÜRKİYE
2008

Onur Belgesi

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2008

Courses

MEDENİ HUKUK BİLGİSİ (2020-2021)

Weekly Hour : 4

INTODUCTION TO LAW (2020-2021)

Weekly Hour : 3

BÜRO YÖNETİM TEKNİKLERİ (2020-2021)

Weekly Hour : 2

ADMINISTRATIVE LAW (2020-2021)

Weekly Hour : 3

MEDENİ HUKUK BİLGİSİ (2019-2020)

Weekly Hour : 4

KURGUSAL MAHKEME I (2019-2020)

Weekly Hour : 2

NOTERLİK HUKUKU (2019-2020)

Weekly Hour : 2

NOTERLİK HUKUKU (2019-2020)

Weekly Hour : 2

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HUKUKU (2019-2020)

Weekly Hour : 2

HUKUKA GİRİŞ (2019-2020)

Weekly Hour : 3

BÜRO YÖNETİM TEKNİKLERİ (2019-2020)

Weekly Hour : 2

BORÇLAR HUKUKU BİLGİSİ (2019-2020)

Weekly Hour : 4

KADIN HUKUKU (2019-2020)

Weekly Hour : 2

KURGUSAL MAHKEME II (2019-2020)

Weekly Hour : 2

KURGUSAL MAHKEME II (2019-2020)

Weekly Hour : 2

HUKUKA GİRİŞ (2019-2020)

Weekly Hour : 3

Medeni Hukuk Bilgisi (2018-2019)

Weekly Hour : 4

Medeni Yargılama Hukuk Bilgisi (2018-2019)

Weekly Hour : 4

Hukukun Temel Kavramları (2018-2019)

Weekly Hour : 3

Hukuka Giriş (2018-2019)

Weekly Hour : 3

Büro Yönetim Teknikleri (2018-2019)

Weekly Hour : 2

Borçlar Hukuku Bilgisi (2018-2019)

Weekly Hour : 4

Kadın Hukuku (2018-2019)

Weekly Hour : 2

Kurgusal Mahkeme II (2018-2019)

Weekly Hour : 2

Kurgusal Mahkeme II (2018-2019)

Weekly Hour : 2

Hukuka Giriş (2018-2019)

Weekly Hour : 3

Introduction to Law (2017-2018)

Weekly Hour : 6

MEDENİ HUKUK BİLGİSİ I (2017-2018)

Weekly Hour : 2

HUKUKA GİRİŞ (2017-2018)

Weekly Hour : 3

Sanal Mahkeme II (2017-2018)

Weekly Hour : 2

Medeni Yargılama Hukuku Bilgisi I (2017-2018)

Weekly Hour : 2

Medeni Hukuk Bilgisi II (2017-2018)

Weekly Hour : 2

Medeni Yargılama Hukuku Bilgisi II (2017-2018)

Weekly Hour : 2

Büro Yönetim Teknikleri (2017-2018)

Weekly Hour : 2

Noterlik Hukuku (2017-2018)

Weekly Hour : 2

Sanal Mahkeme I (2017-2018)

Weekly Hour : 2

Sanal Mahkeme III (2017-2018)

Weekly Hour : 2

Introduction to Law (2017-2018)

Weekly Hour : 3

Contact

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR