Yaşar University | Curriculum Vitae

Lecturer (PhD.) Simge Kayacan

Vocational School of Justice / Justice prog.

Short CV

After completing her undergraduate studies at Faculty of Law at Dokuz Eylul University, she completed Master at Dokuz Eylul University Graduate School of Social Sciences from the Private Law department. She is continuing her PhD at Dokuz Eylul University Graduate School of Social Sciences from the Private Law department, She started her academic career as a Research Assistant at the Izmir University of Economics. In 2015 she was appointted as a Lecturer at Vocational School of Justice at Yasar University . She is currently working as a full-time academician at Vocational School of Justice at Yasar University.

  • Email simge.aksu@yasar.edu.tr  
  • Phone 0232-570 7070  

Education

Phd

ÖZEL HUKUK (DR) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ÖZEL HUKUK (DR)/
Thesis Name: Genetiği Değiştirilmiş Organizma ve Ürünlerden Doğan Hukuki Sorumluluk (2019)
Thesis Advisor: MURAT AYDOĞDU
2012 - -

Master

ÖZEL HUKUK (YL) (TEZLİ) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ÖZEL HUKUK (YL) (TEZLİ)/
Thesis Name: Adi Ortaklığın Sona Erme Sebepleri (2011)
Thesis Advisor: YAŞAR CAN GÖKSOY
2008 - 2011

Bachelor

HUKUK PR. / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ/HUKUK PR./
2004 - 2008

Academic Titles

Lecturer

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ /
2015 -

Research Assistant

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ /
2013 - 2015

Publications

7.5 Published or Accepted to be Published in National Journals
KAYACAN SİMGE Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinde Bakım Alacaklısının Güvence Sağlamaya Yönelik Hakları Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 21(1), 353-395. TR DİZİN 2019

11. Awards

Eğitimde Başarı Ödülü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2019

12. Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

Medeni Hukuk Bilgisi (2018-2019)

Weekly Hour : 4

Medeni Yargılama Hukuk Bilgisi (2018-2019)

Weekly Hour : 4

Hukukun Temel Kavramları (2018-2019)

Weekly Hour : 3

Hukuka Giriş (2018-2019)

Weekly Hour : 3

Büro Yönetim Teknikleri (2018-2019)

Weekly Hour : 2

Borçlar Hukuku Bilgisi (2018-2019)

Weekly Hour : 4

Kadın Hukuku (2018-2019)

Weekly Hour : 2

Kurgusal Mahkeme II (2018-2019)

Weekly Hour : 2

Kurgusal Mahkeme II (2018-2019)

Weekly Hour : 2

Hukuka Giriş (2018-2019)

Weekly Hour : 3

Introduction to Law (2017-2018)

Weekly Hour : 6

MEDENİ HUKUK BİLGİSİ I (2017-2018)

Weekly Hour : 2

HUKUKA GİRİŞ (2017-2018)

Weekly Hour : 3

Sanal Mahkeme II (2017-2018)

Weekly Hour : 2

Medeni Yargılama Hukuku Bilgisi I (2017-2018)

Weekly Hour : 2

Medeni Hukuk Bilgisi II (2017-2018)

Weekly Hour : 2

Medeni Yargılama Hukuku Bilgisi II (2017-2018)

Weekly Hour : 2

Büro Yönetim Teknikleri (2017-2018)

Weekly Hour : 2

Noterlik Hukuku (2017-2018)

Weekly Hour : 2

Sanal Mahkeme I (2017-2018)

Weekly Hour : 2

Sanal Mahkeme III (2017-2018)

Weekly Hour : 2

Intoduction to Law (2016-2017)

Weekly Hour : 6

Medeni Hukuk Bilgisi I (2016-2017)

Weekly Hour : 2

Medeni Hukuk Bilgisi II (2016-2017)

Weekly Hour : 2

Hukuka Giriş (2016-2017)

Weekly Hour : 3

Büro Yönetim Teknikleri (2016-2017)

Weekly Hour : 2

Noterlik Hukuku (2016-2017)

Weekly Hour : 2

Borçlar Hukuku Genel Bilgisi (2016-2017)

Weekly Hour : 3

Contact

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR