Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Dr.Öğrt.Gör. Simge Kayacan

Adalet Meslek Yüksekokulu / Adalet Programı

Kısa Özgeçmiş

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümü’nde Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. Şu anda Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümü’nde Doktora eğitimine devam etmektedir. İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi olarak akademik görevine başlamıştır. 2015 yılında Yaşar Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu’nda Öğretim Görevlisi olarak atanmıştır. Halen Yaşar Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu’nda Öğretim Görevlisi olarak tam zamanlı çalışmaktadır.

  • Eposta simge.aksu@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 7070  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

ÖZEL HUKUK (DR) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ÖZEL HUKUK (DR)/
Tez Adı: Genetiği Değiştirilmiş Organizmalı (GDO'lu) Ürünlerden Doğan Hukuki Sorumluluk (0)
Tez Danışmanı: MURAT AYDOĞDU
2012 - -

Yüksek Lisans

ÖZEL HUKUK (YL) (TEZLİ) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ÖZEL HUKUK (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Adi Ortaklığın Sona Erme Sebepleri (2011)
Tez Danışmanı: YAŞAR CAN GÖKSOY
2008 - 2011

Lisans

HUKUK PR. / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ/HUKUK PR./
2004 - 2008

Akademik Ünvanlar

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ /
2015 -

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ /
2013 - 2015

12. Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

Introduction to Law (2017-2018)

Haftalık Saati : 6

MEDENİ HUKUK BİLGİSİ I (2017-2018)

Haftalık Saati : 2

HUKUKA GİRİŞ (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

Sanal Mahkeme II (2017-2018)

Haftalık Saati : 2

Medeni Yargılama Hukuku Bilgisi I (2017-2018)

Haftalık Saati : 2

Medeni Hukuk Bilgisi II (2017-2018)

Haftalık Saati : 2

Medeni Yargılama Hukuku Bilgisi II (2017-2018)

Haftalık Saati : 2

Büro Yönetim Teknikleri (2017-2018)

Haftalık Saati : 2

Noterlik Hukuku (2017-2018)

Haftalık Saati : 2

Sanal Mahkeme I (2017-2018)

Haftalık Saati : 2

Sanal Mahkeme III (2017-2018)

Haftalık Saati : 2

Intoduction to Law (2016-2017)

Haftalık Saati : 6

Medeni Hukuk Bilgisi I (2016-2017)

Haftalık Saati : 2

Medeni Hukuk Bilgisi II (2016-2017)

Haftalık Saati : 2

Hukuka Giriş (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Büro Yönetim Teknikleri (2016-2017)

Haftalık Saati : 2

Noterlik Hukuku (2016-2017)

Haftalık Saati : 2

Borçlar Hukuku Genel Bilgisi (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

Introduction to Law (2015-2016)

Haftalık Saati : 6

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR