Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Dr.Öğr.Üyesi Simge Kayacan

Adalet Meslek Yüksekokulu / Adalet Programı

Kısa Özgeçmiş

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümü’nde Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. Şu anda Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümü’nde Doktora eğitimine devam etmektedir. İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi olarak akademik görevine başlamıştır. 2015 yılında Yaşar Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu’nda Öğretim Görevlisi olarak atanmıştır. Halen Yaşar Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu’nda Öğretim Görevlisi olarak tam zamanlı çalışmaktadır.

  • Eposta simge.aksu@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 7070  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

ÖZEL HUKUK (DR) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ÖZEL HUKUK (DR)/
Tez Adı: Genetiği Değiştirilmiş Organizma ve Ürünlerden Doğan Hukuki Sorumluluk (2019)
Tez Danışmanı: MURAT AYDOĞDU
2012 - 2019

Yüksek Lisans

ÖZEL HUKUK (YL) (TEZLİ) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ÖZEL HUKUK (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Adi Ortaklığın Sona Erme Sebepleri (2011)
Tez Danışmanı: YAŞAR CAN GÖKSOY
2008 - 2011

Lisans

HUKUK PR. / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ/HUKUK PR./
HUKUK FAKÜLTESİ
2004 - 2008

Akademik Unvanlar

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU /
2021 -

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU /
2015 - 2021

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ / HUKUK FAKÜLTESİ /
2013 - 2015

Yayınlar

7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
KAYACAN SİMGE 5403 SAYILI TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU’NDA DÜZENLENEN ÖNALIM HAKKININ KULLANILMASI Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 17(2), 529-598. TR DİZİN 2020
KAYACAN SİMGE Sınırdaş Tarımsal Arazi Maliklerinin Önalım Hakkının Doğumu ve İleriSürülebilmesi İçin Gerekli Unsurlar Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 15(189-190), 617-691. TR DİZİN 2020
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
KAYACAN SİMGE TÜRK HUKUKUNDA COVİD-19 SALGININA YÖNELİK ALINAN BORÇ İLİŞKİLERİNİ ETKİLEYEN HUKUKİ TEDBİRLER/LEGAL MEASURES TAKEN FOR THE COVID-19 OUTBREAK IN TURKISH LAW AFFECTING DEBT RELATIONS COVID-19 SÜRECİNDE İNSAN HAKLARI/DIRITTI UMANI DURANTE IL COVID-19 HUMAN RIGHTS IN THE REGIME COVID-19 2021
KAYACAN SİMGE Anayasa Mahkemesinin 21/07/2020 Tarih ve 2017/38724 Numaralı Bireysel Başvuru Kararı Işığında Ana ve Babası Evli Olan Çocuğun Babasının Ölümü Halinde Soyadının Değiştirilmesi Özel Hukukun Güncel Sorunları ve Anayasanın Özel Hukuk Üzerindeki Etkileri/Contemporary Issues in Private Law and the Impact of the Constitution on Private Law 2021
KAYACAN SİMGE 6284 Sayılı Kanun Kapsamında Tedbir Kararlarının Verilmesi ve Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Değerlendirilmesi 2. Uluslararası Küresel Dünyada Kadın ve Siyaset Kongresi 2020
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
KAYACAN SİMGE Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinde Bakım Alacaklısının Güvence Sağlamaya Yönelik Hakları Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 21(1), 353-395. TR DİZİN 2019
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
KAYACAN SİMGE Covid-19 Salgınının Paket Tur Sözleşmelerine Etkileri ve Tüketicinin (Katılımcının) Hakları (Sözlü Sunum) COVID-19 VE HUKUK SEMPOZYUMU 2020
Üniversite Dışı Deneyim
Hukuk Bürosu Avukat 2010 2013

Ödüller

Eğitimde Başarı Ödülü

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2019

2214-A Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı

TÜBİTAK / TÜRKİYE
2017

Erasmus Öğrenim Hareketliliği Bursu

Dokuz Eylül Üniversitesi / TÜRKİYE
2008

Onur Belgesi

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2008

Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

MEDENİ HUKUK BİLGİSİ (2020-2021)

Haftalık Saati : 4

INTODUCTION TO LAW (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

BÜRO YÖNETİM TEKNİKLERİ (2020-2021)

Haftalık Saati : 2

ADMINISTRATIVE LAW (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

BORÇLAR HUKUKU BİLGİSİ (2020-2021)

Haftalık Saati : 4

INTRODUCTION TO LAW (2020-2021)

Haftalık Saati : 3

KURGUSAL MAHKEME II (2020-2021)

Haftalık Saati : 2

BÜRO YÖNETİM TEKNİKLERİ (2020-2021)

Haftalık Saati : 2

MEDENİ HUKUK BİLGİSİ (2019-2020)

Haftalık Saati : 4

KURGUSAL MAHKEME I (2019-2020)

Haftalık Saati : 2

NOTERLİK HUKUKU (2019-2020)

Haftalık Saati : 2

NOTERLİK HUKUKU (2019-2020)

Haftalık Saati : 2

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HUKUKU (2019-2020)

Haftalık Saati : 2

HUKUKA GİRİŞ (2019-2020)

Haftalık Saati : 3

BÜRO YÖNETİM TEKNİKLERİ (2019-2020)

Haftalık Saati : 2

BORÇLAR HUKUKU BİLGİSİ (2019-2020)

Haftalık Saati : 4

KADIN HUKUKU (2019-2020)

Haftalık Saati : 2

KURGUSAL MAHKEME II (2019-2020)

Haftalık Saati : 2

KURGUSAL MAHKEME II (2019-2020)

Haftalık Saati : 2

HUKUKA GİRİŞ (2019-2020)

Haftalık Saati : 3

Medeni Hukuk Bilgisi (2018-2019)

Haftalık Saati : 4

Medeni Yargılama Hukuk Bilgisi (2018-2019)

Haftalık Saati : 4

Hukukun Temel Kavramları (2018-2019)

Haftalık Saati : 3

Hukuka Giriş (2018-2019)

Haftalık Saati : 3

Büro Yönetim Teknikleri (2018-2019)

Haftalık Saati : 2

Borçlar Hukuku Bilgisi (2018-2019)

Haftalık Saati : 4

Kadın Hukuku (2018-2019)

Haftalık Saati : 2

Kurgusal Mahkeme II (2018-2019)

Haftalık Saati : 2

Kurgusal Mahkeme II (2018-2019)

Haftalık Saati : 2

Hukuka Giriş (2018-2019)

Haftalık Saati : 3

Introduction to Law (2017-2018)

Haftalık Saati : 6

MEDENİ HUKUK BİLGİSİ I (2017-2018)

Haftalık Saati : 2

HUKUKA GİRİŞ (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

Sanal Mahkeme II (2017-2018)

Haftalık Saati : 2

Medeni Yargılama Hukuku Bilgisi I (2017-2018)

Haftalık Saati : 2

Medeni Hukuk Bilgisi II (2017-2018)

Haftalık Saati : 2

Medeni Yargılama Hukuku Bilgisi II (2017-2018)

Haftalık Saati : 2

Büro Yönetim Teknikleri (2017-2018)

Haftalık Saati : 2

Noterlik Hukuku (2017-2018)

Haftalık Saati : 2

Sanal Mahkeme I (2017-2018)

Haftalık Saati : 2

Sanal Mahkeme III (2017-2018)

Haftalık Saati : 2

Introduction to Law (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR