Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Prof.Dr. Serkan Odaman

Hukuk Fakültesi/Özel Hukuk Bölümü / İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD

Kısa Özgeçmiş

1972 yılında İzmir’de doğdu. İlköğrenimini Karşıyaka Ankara İlkokulunda, orta öğrenimini İzmir Saint Joseph Fransız Lisesinde tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Avukatlık stajını İzmir Barosunda tamamladı. 1997-2022 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesinde çalıştı. Bu dönemde çok sayıda idari görevde bulundu. 1998 yılında Yüksek Lisans tezini, 2002 yılında da Doktora tezini tamamladı. 2003 yılında askerlik hizmetini Deniz Kuvvetlerinde Fransızca Tercüman olarak bitirdi. 2004 yılında İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim dalında Yardımcı Doçent kadrosuna atandı. 2008 yılında İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Doçenti unvanını kazandı. 2013 yılında aynı anabilim dalında Profesör kadrosuna atandı. 2009-2020 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Merkezi Müdürlüğünü yürüttü. Bu dönemde 2009 yılında Strasbourg’da Avrupa Konseyinde, 2010 yılında da Sofya’da “Dezavantajlı Gruplara Yapılan Ayrımcılığın Avrupa Birliği Sosyal Hukuku Çerçevesinde Önlenmesi” konulu proje çalışmalarında yer aldı. 2017 yılında Paris’te “Türkiye-Avrupa Birliği Sivil Toplum Buluşmaları Toplantısı”na Türkiye adına davetli konuşmacı olarak katıldı. 2017 yılında TBMM’de gerçekleşen “dava şartı arabuluculuk” düzenlemesi kanun çalışmalarına davetli akademisyen olarak katıldı. Yayınlanmış dört adet kitabı, bir mevzuat derlemesi, Bireysel İş Hukuku, Sendika Hukuku, Toplu Sözleşme Hukuku, İş Yargılaması Usul Hukuku, İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku, Avrupa Birliği Sosyal Hukuku konularında çok sayıda makalesi, sunmuş olduğu tebliğler ve vermiş olduğu eğitimler ile toplu iş sözleşmesi görüşmeleri yürütücülüğü mevcuttur. Uzun yıllar Mahkemelerde bilirkişilik faaliyetlerinde bulunmuş olup, bundan başka Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İzmir Bölgesi Resmi Arabulucusu, ayrıca Adalet Bakanlığı Hukuk Uyuşmazlıkları Arabulucusu olarak da görev yapmaktadır. Muhtelif ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarında aktif görevleri bulunmaktadır. Halen CEDIMES (Centre d'Etudes sur le Développement International et les Mouvements Economiques et Sociaux) Türkiye Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Ayrıca üç dönem Karşıyaka Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyeliği ve hukuk müşavirliği görevinde bulundu. Prof.Dr.Serkan ODAMAN evli ve iki çocuk babası olup, Fransızca ve İngilizce bilmekte ve 2022 yılından bu yana Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalında görev yapmakta, ayrıca avukatlık ve danışmanlık faaliyetlerini sürdürmektedir.

  • Eposta  
  • Telefon 0232-570 8527  

Akademik Unvanlar

PROFESÖR

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ
2013 -

DOÇENT

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ
2009 - 2013

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ
2004 - 2009

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ
1997 - 2004

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
EZGİ MADANOĞLU KAVAS İnşaat sektöründe istihdam üzerine hukuki bir değerlendirme Yaşar Üniversitesi 2022
SERAP DEMİR Sağlık hukuku uyuşmazlıklarında arabuluculuk Dokuz Eylül Üniversitesi 2020
ÖMER İLKER GÜVEN Sosyal güvenlik, vergi ve iş mevzuatları açısından bordrolama süreci Dokuz Eylül Üniversitesi 2019
MUSTAFA ALTINKURT 6331 sayılı kanun çerçevesinde işyeri hekiminin sorumlulukları ve yükümlülükleri Dokuz Eylül Üniversitesi 2019
SELÇUK ZENGİN Ayrımcılık tazminatı hükmünün kötüniyet ve iş güvencesi tazminatı hükümleriyle yarışması Dokuz Eylül Üniversitesi 2018
GİZEM ATAR Çalışma yaşamında güvenceli esneklik Dokuz Eylül Üniversitesi 2017
ZÜLAL ZEYNEP ÇAĞLAR Güzellik merkezlerinde iş sağlığı ve güvenliği yükümlülükleri Gazi Üniversitesi 2015
SERKAN SEKMEN Geçerli fesih sebeplerinden işçi davranışları Dokuz Eylül Üniversitesi 2014
NERMİN EZGİ MORALIOĞLU İnsan kaynakları yönetiminde eşit davranma ilkesi Dokuz Eylül Üniversitesi 2014
EDA KARAÇÖP Türk İş Hukukunda ücretin korunması Dokuz Eylül Üniversitesi 2012
AYŞE YÜKSEK İş güvencesinin istihdam yaratılmasındaki işlevi Dokuz Eylül Üniversitesi 2012
CEYLAN BİL ÇİÇEK Düşük performans nedeniyle iş sözleşmesinin feshi Dokuz Eylül Üniversitesi 2010
AYÇA KILIÇLI İnsan kaynakları birimlerinin işletmelerdeki hukuki işlevleri Dokuz Eylül Üniversitesi 2010
SEDA AKMAN İşyerlerinin kapanmasında insan kaynakları birimlerinin işlevleri Dokuz Eylül Üniversitesi 2010
CEYDA YOLCU Sosyal Güvenlik Sistemimizde Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulamaları Dokuz Eylül Üniversitesi 2010
HÜSAMETTİN KÜRTÜN Türk Ceza Hukukunda çalışma özgürlüğünün ve sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi Dokuz Eylül Üniversitesi 2010
DİLEK ERDEN BİÇİM Yeni yönetim yaklaşımları doğrultusunda çalışanların işyeri iç yönetmeliklerinin uygulanmasına bakış açısının incelenmesi: Kamuda bir uygulama Dokuz Eylül Üniversitesi 2010
BANU DİLİÜZ İş Hukuku yaptırımları Dokuz Eylül Üniversitesi 2009
AYFER SÖNMEZ Asıl işveren - alt işveren ilişkisinde muvazaa Dokuz Eylül Üniversitesi 2009
SELVİ GÜNDAY İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARI SİGORTASI KAPSAMINDA SUNULAN EDİMLER Dokuz Eylül Üniversitesi 2009
MELİS OZANKAN Avrupa Birliği ilerleme raporları çerçevesinde Türk çalışma mevzuatının gelişimi Dokuz Eylül Üniversitesi 2009
ÖMER İLKER GÜVEN İş Hukukunda idari ceza hükümleri Dokuz Eylül Üniversitesi 2008
FERDİ DOĞDU Özel Sektörde Alt İşveren Kavramı ve Uygulamaları Dokuz Eylül Üniversitesi 2008
TUBA DÜŞÜNCELİ İŞVERENİN İŞYERİ SAĞLIK BİRİMİ KURMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ Dokuz Eylül Üniversitesi 2008
OYLUM ERSOY İnsan Kaynakları Yöneticilerinin Grev Ve Lokavttaki Sorumlulukları Dokuz Eylül Üniversitesi 2008
GÜZİN YARAR AŞUT 4857 sayılı İş Kanunu'nda yeterlilik bazlı performans değerlendirme Dokuz Eylül Üniversitesi 2008
BURCU DÜZEN Hazır giyim sektöründe iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının kalite ile ilişkisi Dokuz Eylül Üniversitesi 2008
MERVE FÜZÜN OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim standardı ve çimento sektöründen bir firmada risk değerlendirilmesi Dokuz Eylül Üniversitesi 2008
ESRA DURŞEN KESER İşçinin işverenin talimatlarına uyma borcu Dokuz Eylül Üniversitesi 2007
CEYHUN DEMİRKOLLU Ayrımcılığa ilişkin ulusal ve uluslararası düzenlemeler Dokuz Eylül Üniversitesi 2007
ESİN AKAR İş sözleşmesi yapma özgürlüğünün sınırlandırılması Dokuz Eylül Üniversitesi 2007
YASEMİN EKEN İnsan kaynakları birimlerinin işe alım sürecindeki hukuki işlevleri Dokuz Eylül Üniversitesi 2007
MELTEM KILOĞLU Türk sosyal güvenlik sistemi içinde bireysel emeklilik sisteminin yapısı ve işlevi Dokuz Eylül Üniversitesi 2007
Doktora Tezleri
AHMET KOYUNCU İş sözleşmesinin sendikal nedenle feshi ve hukuki sonuçları Dokuz Eylül Üniversitesi 2020

Projeler

Gündüz Bakım Merkezlerinde İstihdam edilecek Sosyal Bakım Aktivite Elemanı Yetiştirme Projesi

Avrupa Birliği

Personel Yönetiminden İnsan Kaynaklarına Geçiş Anlayışıyla Reorganizasyon Projesi

DİĞER

Sendikal Güvence İş Güvenliği ve Sosyal Diyalog Bağlamında Avrupa Birliği Müktesebatına Türkiye nin Uyum Süreci ve Bulgaristan Örneği

DİĞER

İdari Görevler

Anabilim Dalı Başkanı DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

2020 -

Bölüm Başkanı DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

2018 -

Fakülte Kurulu Üyeliği DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

2018 -

Yönetim Kurulu Üyeliği DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

2018 -

Komisyon Üyeliği DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

2018 -

Komisyon Üyeliği DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

2018 -

Anabilim Dalı Başkanı DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

2013 - 2016

Yönetim Kurulu Üyeliği DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

2012 - 2020

Arş. Uyg. Merkezi Müdürü DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

2009 - 2020

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

İzmir Barosu

2015 -

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı

2016 -

Centre d'Etudes du Développement International et des Mouvements Economiques et Sociaux (CEDIMES-Turquie)

2019 -

İstanbul Tahkim Merkezi (İSTAC)

2019 -

European Law Students’ Association (ELSA)

2000 -

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Derneği,

2015 -

Ödüller

Birincilik Ödülü

TÜSİAD-KALDER / TÜRKİYE
1999

Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

Le Droit du Travail Comparé en L'union Europeen et la Turquie (2020-2021)

Haftalık Saati : 6

İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku (2020-2021)

Haftalık Saati : 6

Toplu İş Hukuku Uygulaması (2020-2021)

Haftalık Saati : 6

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR