Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Dr.Öğrt.Gör. Barış Serkan Kopurlu

İşletme Fakültesi / Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, İzmir Ekonomi Üniversitesi Finans Ekonomisi Bölümü’nde Yüksek Lisans eğitimini, Ege Üniversitesi İktisat Bölümü de Doktora eğitimini tamamlamıştır. İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi olarak başladığı akademik görevine, Yaşar Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi olarak devam etmiştir. Halen Yaşar Üniversitesi İşletme Fakültesi de öğretim görevlisi olarak tam zamanlı çalışmaktadır.

  • Eposta  
  • Telefon 0232-570 8940  

Öğrenim Bilgisi

Bütünleşik Doktora

İKTİSAT BÖLÜMÜ / EGE ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İKTİSAT BÖLÜMÜ/
Tez Adı: Türkiye'de ve seçilmiş ülkelerde iktisadi gelişmişlik düzeyinin oy verme tercihleri üzerine etkilerinin karşılaştırmalı ampirik analizi (2016)
Tez Danışmanı: OSMAN AYDOĞUŞ
2007 - 2016

Yüksek Lisans

FİNANS EKONOMİSİ (YL) (TEZLİ) (İNGİLİZCE) / İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/FİNANS EKONOMİSİ (YL) (TEZLİ) (İNGİLİZCE)/
Tez Adı: Determinants of current account: An intertemporal approach (2006)
Tez Danışmanı: İSMAİL BULMUŞ
2003 - 2006

Lisans

İKTİSAT BÖLÜMÜ / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ/İKTİSAT BÖLÜMÜ/
İŞLETME FAKÜLTESİ
1998 - 2003

Akademik Unvanlar

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ
2007 -

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ / İŞLETME FAKÜLTESİ / EKONOMİ BÖLÜMÜ
2003 - 2007

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
AKTAN BORA,EVRİM MANDACI PINAR,KOPURLU BARIŞ SERKAN,ERŞENER BÜLENT Behaviour of Emerging Stock Markets in the Global Financial Meltdown: Evidence from BRIC-A African Journal of Business Management, 3(7), 396-404. (SSCI) 2010
7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
KOCABAŞ GAYE,KOPURLU BARIŞ SERKAN An Ex-Post Cost – Benefit Analaysis of Bolu Mountain Tunnel Project Ege Akademik Bakış, 10(4), 1279-1287. EconLit 2010
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
KOPURLU BARIŞ SERKAN,ÖZKAYA HAKAN Forecast of Future Inflation Rates: Can Survey Data Help? METUBA 2010 Muhan Soysal Business Conference 2010
KOPURLU BARIŞ SERKAN,KOCABAŞ GAYE Intra EU Trade Flows: A Spatial Econometric Analaysis 5th International Conference on Business, Economics and Management 2009
AKTAN BORA,EVRİM MANDACI PINAR,KOPURLU BARIŞ SERKAN,ERŞENER BÜLENT Behaviour of Emerging Stock Markets in the Global Financial Meltdown: Evidence from BRIC-A IABE 2009 Summer Conference 2009
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
AYDOĞUŞ OSMAN,TÜRKCAN BURCU,TUNALI ÇALIŞKAN ELİF,KOPURLU BARIŞ SERKAN Kriz Teorileri: Kontradief, Schumpeter ve Wallerstein Efil Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 1(2), 110-131. Citefactor Academic Scientific Journal, DRJI Directory of Research Journal Indexing, Academic Research Index Research Bib 2018
Üniversite Dışı Deneyim
Tesco Kipa Kitle Paz. Tic. ve Gıda Sanayi A.Ş. Finansal Analist 2007 2007

İdari Görevler

Erasmus Koordinatörü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2017 -

Erasmus Koordinatörü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2017 -

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR