Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Öğr.Gör.Dr. Barış Serkan Kopurlu

İşletme Fakültesi / Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, İzmir Ekonomi Üniversitesi Finans Ekonomisi Bölümü’nde Yüksek Lisans eğitimini, Ege Üniversitesi İktisat Bölümü de Doktora eğitimini tamamlamıştır. İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi olarak başladığı akademik görevine, Yaşar Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi olarak devam etmiştir. Halen Yaşar Üniversitesi İşletme Fakültesi de öğretim görevlisi olarak tam zamanlı çalışmaktadır.

  • Eposta serkan.kopurlu@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8940  

Öğrenim Bilgisi

Bütünleşik Doktora

İKTİSAT BÖLÜMÜ / EGE ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İKTİSAT BÖLÜMÜ/
Tez Adı: Türkiye'de ve seçilmiş ülkelerde iktisadi gelişmişlik düzeyinin oy verme tercihleri üzerine etkilerinin karşılaştırmalı ampirik analizi (2016)
Tez Danışmanı: OSMAN AYDOĞUŞ
2007 - 2016

Yüksek Lisans

FİNANS EKONOMİSİ (YL) (TEZLİ) (İNGİLİZCE) / İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/FİNANS EKONOMİSİ (YL) (TEZLİ) (İNGİLİZCE)/
Tez Adı: Determinants of current account: An intertemporal approach (2006)
Tez Danışmanı: İSMAİL BULMUŞ
2003 - 2006

Lisans

İKTİSAT BÖLÜMÜ / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ/İKTİSAT BÖLÜMÜ/
1998 - 2003

Akademik Ünvanlar

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ
2007

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ / EKONOMİ BÖLÜMÜ (İNGİLİZCE)
2003

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
Aktan Bora, Mandacı Evrim Pınar, Kopurlu Barış Serkan, Ersener Bülent African Journal of Business Management African Journal of Business Management, 3(7), 396-404. (SSCI) 2010
7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Kocabaş Gaye, Kopurlu Barış Serkan Ege Akademik Bakış Ege Akademik Bakış, 10(4), 1279-1287. EconLit 2010

12. Son İki Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

APPLIED EXPORT - IMPORT (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

FUNDAMENTALS OF INTERNATIONAL BUSINESS (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

INTERNATIONAL BUSINESS OPERATIONS (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

INFORMATION TECHNOLOGIES (2017-2018)

Haftalık Saati : 4

INTERNATIONAL TRADE (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

Fundamentals of International Business (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

APPLIED EXPORT - IMPORT (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

INTERNATIONAL BUSINESS OPERATIONS (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

INFORMATION TECHNOLOGIES (2016-2017)

Haftalık Saati : 4

INTERNATIONAL TRADE (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR