Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Doç.Dr. Özge Usta

Sanat ve Tasarım Fakültesi / Müzik Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Bilkent Üniversitesi Teori-Kompozisyon Bölümü’nde tam burslu okumuş; eğitim süresi boyunca Yüksek Şeref Listesi’nde yer almıştır. “Enstitü Birincisi” olarak tamamladığı Yüksek Lisans eğitimini DEÜ Devlet Konservatuvarı Kompozisyon-Orkestra Şefliği alanında gerçekleştirmiştir. Ege Üniversitesi Duysal Tasarım Doktora Programı’nda doktora yapmıştır. Tres Referencias Al Musica adlı eseri ile Uluslararası Leon Biriotti Beste Yarışması’nı kazanmıştır. Eserlerinden oluşan repertuvarla İzmir Devlet Opera ve Balesi, tarihinde ilk kez doğu turnesine gitmiştir. Besteci, Usta Tınılar Oda Orkestrası’nın kompozitörü ve orkestra şefidir. Eserlerini seslendiren Bodrum Oda Orkestrası’nı yönetmiştir. Lizbon’da düzenlenen 33. ve 35. Estoril Festivalleri’ne davet edilmiştir. İZDOB’un 2015 yılı “Dünya Kadınlar Günü Konseri”, sadece bestecinin orkestra eserlerinin prömiyerlerinden oluşmuştur. Bilkent Üniversitesi, DEÜ Devlet Konservatuvarı ve Yönetim Sorumlusu olarak da görev aldığı Akademi İKSEV’de dersler vermiştir. 2011’den itibaren Yaşar Üniversitesi’nde kompozisyon, orkestrasyon, enstrüman bilgisi dersleri vermektedir. 2016 yılında YÖK Güzel Sanatlar “Kompozisyon” bilim dalında doçent olmuştur.

  • Eposta ozge.usta@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8741  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

TEMEL BİLİMLER ANABİLİM DALI / EGE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TEMEL BİLİMLER ANABİLİM DALI/
Tez Adı: Doğu Afrika sahili'nde (Swahılı) İran, Arap, Türk ve Hindu kültürlerinin Afrika kültürleriyle etkileşimi - Zengibar takımadası'ndaki Taarab müziği (2012)
Tez Danışmanı: SITKI BAHADIR TUTU
2006 - 2012

Yüksek Lisans

MÜZİK (YL) (TEZLİ) / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ/MÜZİK (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Ahmet Adnan Saygun'un 2. Yaylı Çalgılar Kuvarteti'nın modal ve formal yapısı (2005)
Tez Danışmanı: İSTEMİHAN TAVİLOĞLU
2003 - 2005

Lisans

MÜZİK BÖLÜMÜ / İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
MÜZİK VE SAHNE SANATLARI FAKÜLTESİ/MÜZİK BÖLÜMÜ/MÜZİK PR. (PİYANO, YAYLI ÇALGILAR, NEFESLİ ÇALGILAR VE VURMA ÇALGILAR, ŞAN, TEORİ-KOMPOZİSYON) (TAM BURSLU)/
1996 - 2002

Akademik Ünvanlar

DOÇENT

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MÜZİK BÖLÜMÜ
2017 -

YARDIMCI DOÇENT

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MÜZİK BÖLÜMÜ
2013 - 2017

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DR)

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MÜZİK BÖLÜMÜ
2012 - 2013

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
GÖZDE GÜNDÜÇ Alexander tekniği'nin viyolonsel çalarken uygulanması Yaşar Üniversitesi 2018
ONUR AMAÇ SİNEMADA OPERA MÜZİĞİ KULLANIMI Yaşar Üniversitesi 2017
MİNE AKSOY Toru Takemitsu'nun Voice adlı eserinin incelenmesi Yaşar Üniversitesi 2017
GÜVEN ASLAN ŞEHNÂZ BÛSELİK MAKAMI (KURAM, TÜR VE BİÇİM İNCELEMESİ) Ege Üniversitesi 2017
DENİZ KOCAMAN A. Schnittke'nin 1. Çello Sonatının ses alanlarının incelenmesi Yaşar Üniversitesi 2017
DENİZ KOCAMAN A. SCHNITTKE'NİN 1. ÇELLO SONATININ SES ALANLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ 2017
İLGİ ESİN Richard Strauss Op. 10 Lied Dizisinin piyano eşlik partisine yönelik bir inceleme Yaşar Üniversitesi 2017
ZEYNEP TANER İzmir'de özel öğretim kurumlarinda okul öncesi çocuklarda klasik bale müfredat önerisi Yaşar Üniversitesi 2017
DİRENCAN MANSUROĞLU Lax Vox Tekniği ile ısınma sonrasında ses genişliğindeki değişikliğin araştırılması Yaşar Üniversitesi 2017
AYDA TUNA ÇİÇEK Aleksandr Sergeyeviç Puşkin'in Yevgeni Onegin adlı şiir-romanın John Cranko tarafından baleye uyarlanmasına yönelik bir inceleme Yaşar Üniversitesi 2017
AYDA TUNA ÇİÇEK ALEKSANDR SERGEYEVİÇ PUŞKİN’İN YEVGENİ ONEGİN ADLI ŞİİR-ROMANININ JOHN CRANKO TARAFINDAN BALEYE UYARLANMASINA YÖNELİK BİR İNCELEME 2017
AYDA TUNA ÇİÇEK ALEXANDER SERGEYEVİÇ PUŞKİN’İN YEVGENİ ONEGİN ADLI ŞİİR ROMANININ JOHN CRANKO TARAFINDAN BALEYE UYARLANMASINA YÖNELİK BİR İNCELEME 2017
ELİF YAZGAN Ulvi Cemal Erkin'in Piyanolu Beşli eserine yönelik bir inceleme Yaşar Üniversitesi 2016
SENİM ÇENBERCİ Bohuslav Martinu flüt sonatı üzerine çalışma kılavuzu önerisi Yaşar Üniversitesi 2016
MEHMET BURHANİYE Dönem, biçem ve teknik açıdan George Frederich Handel'in Serse Operası Yaşar Üniversitesi 2016
MEHMET BURHANİYE Dönem, Biçem ve Teknik açıdan George Frederich Handel’in Serse Operası 2016
EMRE ÇETİNER İncil, Oscar Wilde ve Richard Strauss bağlamında Salome olgusuna yönelik bir inceleme Yaşar Üniversitesi 2016
MERAL YİĞİT HELALPARA Türkiye'de Müzik Öğretiminde Vokal Müzik-Vokal Eğitim Müziği Kompozisyon Yöntemlerine Analitik Yaklaşımlar 2016
MERAL YİĞİT HELALPARA Türkiye'de müzik öğretiminde vokal müzik- vokal eğitim müziği kompozisyon yöntemlerine analitik yaklaşımlar Yaşar Üniversitesi 2016
BURCU ÖMÜR ZEYBEK Giacomo Puccini'nin Turandot Operasındaki Turandot ve Liù karakterlerinin sosyolojik açıdan ve müzikal doku yönünden karşılaştırmalı analizi Yaşar Üniversitesi 2016
ANTON TROFİMOV Fagot entonasyonunu pesleştiren aparat için yeni bir öneri Yaşar Üniversitesi 2015
OLCAY TURHAN Müziği öğrenme ve öğretme süreçlerinde metaforun kullanımı Yaşar Üniversitesi 2015
Doktora Tezleri
ANTON TROFIMOV Fagot akordunun ve akort ince ayarının yapılmasını sağlayan yeni bir es borusu sistemi ve yeni kamış sistemi hakkında bir öneri Yaşar Üniversitesi 2019

Yayınlar

7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
USTA ÖZGE Traditional Forms And Genres Of Turkish Music In The Creations Of International Art Music Composers Of Turkey Yasar International Music Theory Conference 2013
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
USTA ÖZGE,TROFİMOV ANTON GELİŞTİRİLMİŞ FAGOT KAMIŞI Eurasian Journal of Music and Dance, (14), 175-202. TR DİZİN 2019
USTA ÖZGE TRADITIONAL FORMS AND GENRES OF TURKISH MUSIC IN THE CREATIONS OF INTERNATIONAL ART MUSIC COMPOSERS OF TURKEY Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Dergisi, (12), 33-49. TR DİZİN 2018
USTA ÖZGE AHMED ADNAN SAYGUN’UN DİZİSEL YAKLAŞIMINA BİR ÖRNEK: YAYLI KUARTET NO. 2, OP. 35 EURASIAN JOURNAL OF MUSIC AND DANCE, (13), 29-48. TR DİZİN 2018
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
USTA ÖZGE Modern Türkiye’de Senfonik Müzik Opera ve Balenin Himayesi (Sözlü Sunum) İzmir II. Ulusal Müzik Sempozyumu 2014
7.7 Diğer Yayınlar
Diğerleri
USTA ÖZGE Solo Fagot ve İki Fagot İçin Piyano Eşlikli 10 Konser Etüdü10 Concert Etudes for Bassoon Solo and 2 Bassoons With Piano Accompaniment META Basım 2014

8. Projeler

Yeni Sistem Mikrotonal Klarnet Beki/Bareli ve Hareketli Klarnet Parmaklığı

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

Fagot Kamışının Geliştirilmesi Projesi

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

Fagot için Hassas Entonasyon Sağlayan Yeni Bir Es Borusu Sisteminin Geliştirilmesi

TÜBİTAK PROJESİ

9. İdari Görevler

Müzik Bölümü Lisansüstü Koordinatörü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2016 -

Kompozisyon Ana Sanat Dalı Koordinatörü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2013 - 2015

Yüksek Lisans Sanatta Yeterlik Programları Koordinatörü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2013 - 2015

11. Ödüller

Birincilik

Mtro. Leon Biriotti la Asociacionde Instrumentistas y Compositores del Uruguay / URUGUAY
2006

12. Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

KOMPOZİSYON VE ORKESTRASYON (2018-2019)

Haftalık Saati : 10

SANAT VE TASARIMDA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİK (2018-2019)

Haftalık Saati : 3

KOMPOZİSYON (2017-2018)

Haftalık Saati : 10

KOMPOZİSYON VE ORKESTRASYON (2017-2018)

Haftalık Saati : 2

SANAT VE TASARIMDA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİK (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

SCORE PLAYING (2017-2018)

Haftalık Saati : 1

SANATTA YETERLİK TEZ ÇALIŞMASI (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

SANATTA YETERLİK UYGULAMALARI (2017-2018)

Haftalık Saati : 2

TEZ (2017-2018)

Haftalık Saati : 1

KOMPOZİSYON (2016-2017)

Haftalık Saati : 8

ENSTRÜMAN BİLGİSİ (2016-2017)

Haftalık Saati : 2

TRANSKRİPSİYON (2016-2017)

Haftalık Saati : 1

PARTİSYON OKUMA VE ÇALMA (2016-2017)

Haftalık Saati : 1

ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ (2016-2017)

Haftalık Saati : 3

İLERİ MESLEKİ EĞİTİM (KOMPOZİSYON) (2016-2017)

Haftalık Saati : 1

İLERİ TEORİ FORMASYONU (2016-2017)

Haftalık Saati : 1

TEZ (2016-2017)

Haftalık Saati : 7

TEZ (2016-2017)

Haftalık Saati : 2

BİTİRME PROJESİ (2016-2017)

Haftalık Saati : 1

SEMİNER (2016-2017)

Haftalık Saati : 1

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR