Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Dr.Öğr.Üyesi Selin Gençtürk

Sanat ve Tasarım Fakültesi / Endüstriyel Tasarım Böl., Sanat Tas.Fak.

Kısa Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi – Sanat ve Tasarım Fakültesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nde Endüstriyel Tasarım Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Yaşar Üniversitesi İşletme Bölümü’nde Yüksek Lisans eğitimini tamamlayarak Yaşar Üniversitesi İşletme Doktora Programından mezun olmuştur. 2010 yılından itibaren çalışmakta olduğu Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesinde, Dr. Öğr. Üyesi olarak görev almaktadır.

  • Eposta  
  • Telefon 0232-570 8771  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

İŞLETME (DR) / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (DR)/
Tez Adı: Perakende sektöründe zeytinyağı şişe tasarımının mağazalardaki ürün satışlarına etkisi: İzmir ili Migros süpermarketler zinciri incelemesi (2017)
Tez Danışmanı: ÖMER BAYBARS TEK
2013 - 2017

Yüksek Lisans

İŞLETME (YL) (TEZLİ) / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: İş ve işyeri ile ilgili işgören tutumlarının yenilik karakteri ve başarısı üzerindeki etkileri (2012)
Tez Danışmanı: DOÇ. DR. ÇAĞRI BULUT
2010 - 2012

Lisans

ENDÜSTRİYEL TASARIM BÖLÜMÜ / İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ/ENDÜSTRİYEL TASARIM BÖLÜMÜ/ENDÜSTRİYEL TASARIM PR. (İNGİLİZCE) (ÜCRETLİ)/
GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ
2004 - 2009

Akademik Unvanlar

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ / ENDÜSTRİYEL TASARIM BÖLÜMÜ
2021 -

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MESLEK YÜKSEKOKULU / YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ
2017 - 2018

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ / ENDÜSTRİYEL TASARIM BÖLÜMÜ
2010 - 2017

Yayınlar

7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
ÖZTÜRKOĞLU YÜCEL,GENÇTÜRK SELİN Sosyal Girişimcilik İçin İnovasyonun Etkisi: Kadın Kooperatiflerinde Bir Örnek Uygulama International Journal of Disciplines Economics Administrative Sciences Studies, 5(11), 135-143. SIS, ESJI 2019
BULUT ÇAĞRI,GENÇTÜRK SELİN,Nazlı Murat,KAHRAMAN SERPİL,AYDIN ERHAN The Relationship Between Employee Attitudes and Innovation Types: A Managerial Perspective Polish Journal of Management Studies, 19(2), 89-100. ESCI, Scopus 2019
KURŞUNLUOĞLU YARIMOĞLU EMEL,HACIOĞLU FATMA,GENÇTÜRK SELİN,KAMALI ÇELİK YASEMİN,SAYGINER CAN A Qualitative Research on Municipalities’ Social Responsibility Practices in Izmir City Journal of Yaşar University, 10(39), 75-0. EBSCO, ULAKBİM 2015
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
ESEN TAYLOR FATMA,GENÇTÜRK SELİN Life Cycle Analysis for Sustainable Developlment Cumulus 2013, More for Less-Design In Age Of Austerity 2013
GENÇTÜRK SELİN,BULUT ÇAĞRI,SEÇKİN HALAÇ DUYGU Workplace Related Determinants On Innovation Success and Characteristics 6th European Conferance on Innovation and Entrepreneurship 2011
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
GENÇTÜRK SELİN, ÖZTÜRKOĞLU YÜCEL Meslek Yüksekokulunda Yenilikçi Bir Ders Yönteminin Öğrenci Katılım Boyutlarına Etkisinin İncelenmesi: Mesleki Gelişim Etkinliği Dersi Örneği Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (52), 311-336. TR DİZİN 2021
GENÇTÜRK SELİN, ÖZTÜRKOĞLU YÜCEL Yeni Nesil Perakendecilik: KOVID-19 Sürecinde Marketten Eve Hizmet İnovasyonu Araştırması Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi /Journal of Entrepreneurship and Innovation Management - JEIM, 9(2), 49-69. TR DİZİN 2020
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
OVACIK MİNE,MERTER SEVİ,GENÇTÜRK SELİN Endüstriyel Tasarım Eğitiminde Açık Kaynak Tasarım Yönteminin Stüdyo Derslerine Uyarlama Örneği (Sözlü Sunum) UTAK 2013
Sanatsal Faaliyetler
SERGİ Ulusal Karma Yol Yolcu Yolculuk 2017-05-09 2017-05-17
Üniversite Dışı Deneyim
Bornova Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Gönüllü Tasarım Eğitmenliği 2016 2017
Bak Ambalaj Stajyer 2008 2008
Alfemo Stajyer 2006 2006

Projeler

Yaşar Üniversitesi-Seferihisar Belediyesi Bağış Sistemi Projesi

ARAŞTIRMA PROJESİ

Yaşar Üniversitesi-Dogo Ayakkabıcılık Firması Sanayi İş Birliği Projesi

Özel Kuruluşlar

Yaşar Üniversitesi-Milestone Firması Sanayi İş Birliği Projesi

Özel Kuruluşlar

Yaşar Üniversitesi- Bornova Belediyesi İş Birliği BİF, Bornova Küçükpark Kent Mobilyası Tasarımı

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

İdari Görevler

Meslek Yüksekokulu Kalite Kurulu Düzenleme Sorumlusu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2019 -

Öğrenci Danışmanı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2017 -

Staj Sorumlusu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2017 - 2018

Staj Sorumlusu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2017 -

Web Tasarım Sorumlusu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2017 - 2019

Öğrenci Danışmanı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2017 - 2018

Merkezi Akademik Planlama Program Sorumlusu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2017 - 2019

Tanıtım Sorumlusu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2014 - 2017

Engelli Birim Sorumlusu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2014 - 2017

Öğrenci Danışmanı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2013 - 2017

Staj Sorumlusu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2013 - 2017

Merkezi Akademik Planlama Program Sorumlusu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2012 - 2017

Ödüller

Yayın Teşvik

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2021

Yayın Teşvik

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2020

THE RELATIONSHIP BETWEEN EMPLOYEE ATTITUDES AND INNOVATION TYPES: A MANAGERIAL PERSPECTIVE

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2019

Doktora Akademik Başarı Bursu (Tam Burslu)

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2013

Yüksek Lisans Akademik Başarı Bursu (Tam Burslu)

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2009

Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

Tasarım Araştırma Yöntemleri ve Yazımı (2021-2022)

Haftalık Saati : 4

Temel Tasarım 1 (2021-2022)

Haftalık Saati : 6

Stratejik Yönetim (Güz) (2019-2020)

Haftalık Saati : 3

Tasarımda Araştırma Teknikleri (Güz) (2019-2020)

Haftalık Saati : 3

Perakende Yönetimi ve Perakende Lojistiği (Güz) (2019-2020)

Haftalık Saati : 3

Mesleki Gelişim Etkinlikleri 1 (Güz) (2019-2020)

Haftalık Saati : 3

Tüketici Davranışları (Güz) (2019-2020)

Haftalık Saati : 3

Mesleki Uygulamalar 3 (Güz) (2019-2020)

Haftalık Saati : 8

Staj (2019-2020)

Haftalık Saati : 8

Profesyonel Sunum Teknikleri (2018-2019)

Haftalık Saati : 3

Mesleki Gelişim Etkinlikleri 3 (Güz) (2018-2019)

Haftalık Saati : 3

Mesleki Gelişim Etkinlikleri 4 (Bahar) (2018-2019)

Haftalık Saati : 3

Lojistikte Güncel Konular (Güz) (2018-2019)

Haftalık Saati : 3

Mesleki Uygulamalar 1 (Güz) (2018-2019)

Haftalık Saati : 8

Mesleki Uygulamalar 3 (Güz) (2018-2019)

Haftalık Saati : 8

Tasarımda Araştırma Teknikleri (2018-2019)

Haftalık Saati : 3

Mesleki Gelişim Etkinlikleri 1 (Güz) (2018-2019)

Haftalık Saati : 3

Staj (Güz) (2018-2019)

Haftalık Saati : 8

Lojistikte Güncel Konular (Bahar) (2018-2019)

Haftalık Saati : 3

Lojistikte Güncel Konular (Güz) (2018-2019)

Haftalık Saati : 3

Staj (Bahar) (2018-2019)

Haftalık Saati : 1

Mesleki Gelişim Etkinlikleri 2 (Bahar) (2018-2019)

Haftalık Saati : 3

Mesleki Uygulamalar 2 (Bahar) (2018-2019)

Haftalık Saati : 8

Mesleki Uygulamalar 4 (Bahar) (2018-2019)

Haftalık Saati : 8

Tasarımda Araştırma Teknikleri (Yaz) (2018-2019)

Haftalık Saati : 6

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR