Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Dr.Öğrt.Gör. Selin Gençtürk

Meslek Yüksekokulu / Dış Ticaret Programı

Kısa Özgeçmiş

Araş. Gör. Selin Gençtürk – Sanat ve Tasarım Fakültesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nde Endüstriyel Tasarım Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Yaşar Üniversitesi İşletme Bölümü’nde Yüksek Lisans eğitimini tamamlayarak halen Doktora tez aşamasında devam etmektedir. Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesinde 2010 yılından bu yana tam zamanlı Araştıra Görevlisi olarak çalışmaktadır.

  • Eposta selin.gencturk@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8771  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

İŞLETME (DR) / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (DR)/
Tez Adı: Perakende sektöründe zeytinyağı şişe tasarımının mağazalardaki ürün satışlarına etkisi: İzmir ili Migros süpermarketler zinciri incelemesi (2017)
Tez Danışmanı: ÖMER BAYBARS TEK
2013 - 2017

Yüksek Lisans

İŞLETME (YL) (TEZLİ) / YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: İş ve işyeri ile ilgili işgören tutumlarının yenilik karakteri ve başarısı üzerindeki etkileri (2012)
Tez Danışmanı: DOÇ. DR. ÇAĞRI BULUT
2010 - 2012

Lisans

ENDÜSTRİYEL TASARIM BÖLÜMÜ / İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ/ENDÜSTRİYEL TASARIM BÖLÜMÜ/ENDÜSTRİYEL TASARIM PR. (İNGİLİZCE) (ÜCRETLİ)/
2004 - 2009

Akademik Ünvanlar

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ
2018 - 2018

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ
2017 -

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / ENDÜSTRİYEL TASARIM BÖLÜMÜ
2010 - 2017

Yayınlar

7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
GENÇTÜRK SELİN,KURŞUNLUOĞLU YARIMOĞLU EMEL A Qualitative Research on Municipalities Social Responsibility Practices in Izmir City Joy E-journal Of Yasar University, 10(), 75-92. Endekste taranmıyor 2015
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
Taylor F Esen, Gençtürk Selin life cycle analysis for sustainable development Cumulus, 2013 more for less-design in age of austerity 2013
GENÇTÜRK SELİN workplace related determinants on innovation successand characteristics 6th European Conferance on Innovation and Entrepreneurship 2011
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
OZAN EZGİ,GENÇTÜRK SELİN,MERTER SEVİ ENDÜSTRİYEL TASARIM BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNE YÖNELİK TUTUM VE DEĞERLENDİRMELERİ () UTAK 2016
OVACIK MİNE,MERTER SEVİ,GENÇTÜRK SELİN ENDÜSTRİYEL TASARIM EĞİTİMİNDE AÇIK KAYNAK TASARIM YÖNTEMİNİN STÜDYO DERSLERİNE UYARLAMA ÖRNEĞİ () UTAK 2013

8. Projeler

İBB Meslek Fabrikası, Kadın Emeği Değerlendirme Vakfı-Fonksiyonel Çanta Tasarımı

Özel Kuruluşlar

Yaşar Üniversitesi-Seferihisar Belediyesi Bağış Sistemi Projesi

ARAŞTIRMA PROJESİ

Yaşar Üniversitesi-Dogo Ayakkabıcılık Firması Sanayi İş Birliği Projesi

Özel Kuruluşlar

Yaşar Üniversitesi-Milestone Firması Sanayi İş Birliği Projesi

Özel Kuruluşlar

Yaşar Üniversitesi- Bornova Belediyesi İş birliği İle BİF, Bornova Küçükpark Kent Mobilyası Tasarımı

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

İnsan Gücüyle Çalışan Su Sporları Araçları Tasarım Çalıştayı

Diğer (Ulusal)

9. İdari Görevler

Staj Koordinatörlüğü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2017 -

Akademik Ders ve Program Sorumusu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2017 -

Web Tasarım Sorumlusu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2017 -

Akademik Danışmanlığı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2017 -

Plan ve Programlama Koordinatörlüğü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2017 -

Bölüm Tanıtım Koordinatörü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2014 - 2017

Bölüm program sorumlusu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2014 - 2017

Engelli Birim Sorumlusu YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2014 - 2017

Staj Koordinatörü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2013 - 2017

Öğrenci İşleri Koordinatörü YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2013 - 2017

11. Ödüller

Doktora Akademik Başarı Bursu (Tam Burslu)

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2013

Yüksek Lisans Akademik Başarı Bursu (Tam Burslu)

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / TÜRKİYE
2009

12. Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

Tasarımda Araştırma Teknikleri (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

Lojistikte Güncel Konular (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

Mesleki gelişim Etkinliklei 1 (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

Mesleki Gelişim Etkinlikleri 3 (2017-2018)

Haftalık Saati : 3

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR