Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Dr.Öğr.Üyesi Meltem Eranıl

Mimarlık Fakültesi / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünde lisans eğitimini tamamladıktan sonra aynı üniversitede Tasarım Çalışmaları yüksek lisans programından mezun olmuş ve İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi'nde doktora derecesini almıştır. Akademik kariyerine Yaşar Üniversitesi'nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak başladıktan sonra, aynı üniversitede tam zamanlı doktor öğretim üyesi olarak atanmıştır. İç mimarlık ve sosyal bilimlerde aldığı eğitimler, göçmenler, şehirli yoksullar ve kadınlar gibi dezavantajlı grupların günlük yaşam ve fiziki çevre ilişkilerini ve kentsel dönüşüm/yer değiştirme koşullarında tasarım, kültür ve kimlik arasındaki değişen dinamikleri keşfetmesine sebep olmuştur. Kolektif hafıza, göç, toplumsal mekan ve toplumsal cinsiyet çalışmaları kapsamında mimarlık tarihi ve kuramı alanında araştırmalarına İzmir'de devam etmektedir.

  • Eposta  
  • Telefon 0232-570 8139  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI (YL) (TEZLİ) / İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
EKONOMİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI (YL) (TEZLİ)/
Tez Adı: Reading İzmir Culture Park through women’xxs experiences: Matinee practices in the 1970s’xx casino spaces (2018)
Tez Danışmanı: HAVVA MELTEM GÜREL
2011 - 2018

Yüksek Lisans

TASARIM ÇALIŞMALARI (YL) (TEZLİ) (İNGİLİZCE) / İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TASARIM ÇALIŞMALARI (YL) (TEZLİ) (İNGİLİZCE)/
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2008 - 2011

Lisans

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ / İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ/İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ/İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI PR. (İNGİLİZCE) (ÜCRETLİ)/
GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ
2003 - 2008

Akademik Unvanlar

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / MİMARLIK FAKÜLTESİ / İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ
2014 - 2018

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ / GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ / İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ
2008 - 2011

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
BAHAR SEZEN CULTURAL REPRESENTATIONS IN SOCIAL HOUSING: THE CASE OF TOKI KINIK Yaşar Üniversitesi 2023
BAHAR SEZEN Cultural representations in social housing: The case of TOKI Kınık Yaşar Üniversitesi 2023
ÖZGE DEMİRBAŞ The effect of digital environment on interaction in design education Yaşar Üniversitesi 2023
Doktora Tezleri

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
ERANIL MELTEM, GÜREL HAVVA MELTEM Social Housing as Paradoxical Space: Migrant Women’s Spatial Tactics Inside Toki Uzundere Blocks Home Cultures, (), 0-0. (AHCI) 2022
ERANIL DEMİRLİ MELTEM,GÜREL HAVVA MELTEM Opening up a Space for Women: Matinees in Izmir Culture Park Gender, Place Culture, 25(10), 1533-1556. (SCI) 2018
ERANIL DEMİRLİ MELTEM, TUNA ULTAV ZEYNEP, DEMİRTAŞ MİLZ NESLİHAN A Socio-spatial Analysis of Urban Transformation at a Neighborhood Scale: The Case of the Relocation of Kadifekale Inhabitants to TOKİ Uzundere in İzmir Cities, (48), 140-159. (SSCI) 2015
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
ERANIL DEMİRLİ MELTEM TOKI Uzundere Public Housing Project: Problem or Solution? 4T International Conference 2009
ERANIL DEMİRLİ MELTEM TOKI Uzundere Public Housing Project: Problem or Solution? Architecture and Justice International Conference 2009
ERANIL DEMİRLİ MELTEM TOKI Uzundere Public Housing Project Social Forum of Architecture International Conference by The Chamber of Architects of Turkey, Ankara Branch (CAT) 2010
ERANIL DEMİRLİ MELTEM Memory and Culture in Everyday Life Memory and Culture International Conference 2013
ERANIL DEMİRLİ MELTEM WOMEN’S EXPERIENCE IN PUBLIC HOUSING: TOKI UZUNDERE CASE 15 th Design Principles and Practices Conference / Monterrey 2021
Üniversite Dışı Deneyim
4T Turkiye Tasarım Tarihi Topluluğu kurucu üyelik 2019 2021
Med DESIGN free-lance designer 2011 2013

Projeler

BAP081:Kadın Deneyimi Açısından Toplu Konut: TOKI Uzundere Örneği

Diğer (Ulusal)

afet sonrası yaşam modülü

TÜBİTAK PROJESİ

İdari Görevler

Komisyon Başkanlığı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2018 -

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR