Yaşar University | Curriculum Vitae

Lecturer(PhD) Yasemin Demir Özgün

School of Foreign Languages / Modern Languages

  • Email yasemin.demir@yasar.edu.tr  
  • Phone 0232-570 9894  

Education

Phd

/ ANKARA ÜNİVERSİTESİ
DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ/
Thesis Name: Juan Goytisolo’xxnun kimlik belirtileri, Karantina, Marx’xxların Öyküsü, Kuşatma Hali ve Ara Perde adlı eserlerinde ölüm ve savaş kavramları (2016)
Thesis Advisor: HALE TOLEDO
2011 - 2016

Master

/ ANKARA ÜNİVERSİTESİ
DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ/
Thesis Name: Ramon Jose Sender’xxin Mıknatıs adlı eserinde sosyal adalet kavramı (2011)
Thesis Advisor: HAYAL ŞEBNEM ATAKAN
2009 - 2011

Bachelor

BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ / ANKARA ÜNİVERSİTESİ
DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ/BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ/İSPANYOL DİLİ VE EDEBİYATI PR. (İSPANYOLCA)/
2003 - 2008

Academic Titles

Lecturer

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ /
2010 -

Publications

7.2 Published or accepted to be published in International journals covered by other indexes
DEMİR YASEMİN Juan Goytisolo’xxnun Kırk Günlük Süre Adlı Romanında Dinsel Bağlamda Kültürlerarası Diyalog Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, (33), 201-210. Acar İndex, DORAJ, ESJI, SIS, TÜBİTAK ULAKBİLİM TR DİZİN 2016
DEMİR YASEMİN Juan Goytisolo’xxnun Marx’ların Öyküsü Romanında Tarihsel İzleninler Turkish Studies, 10(4), 409-420. SOBIAD, EBSCO, J-GATE, DOAJ, ICAAP, SCIENTIFIC COMMONS, MLA, TEI, AMIR, JOURNAL DIRECTORY, ARASTIRMAX, AKADEMIK DİZİN. GOOGLE ACADEMİC 2015
DEMİR YASEMİN Juan Goytisolo’xxnun Ara Perde Adlı Romanında Ölüm Kavramına Bakışı Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Edebiyat Dergisi, 55(1), 431-440. MLA, International Bibliografy, Index Copernicus International (Master List), DOAJ, TÜBİTAK ULAKBİLİM TR 2015

8. Projects

Linguistik and Cultural Diversity in Language Teaching - The Idea of Intercomprehension

Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar

12. Son Dört Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

SOFL 1041 (2018-2019)

Weekly Hour : 18

SOFL 1042 (2018-2019)

Weekly Hour : 18

SOFL 1041 (2017-2018)

Weekly Hour : 18

SOFL 1042 (2017-2018)

Weekly Hour : 18

SOFL 1044 (2017-2018)

Weekly Hour : 18

Contact

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR