Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Araş.Gör. Serdar Okuyucu

Mühendislik Fakültesi / Elektrik - Elektronik Müh. Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlamış olup, Yaşar Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Yaşar Üniversitesi, mühendislik fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde araştırma görevlisi olarak başladığı akademik görevine halen aynı ünvan ile tam zamanlı olarak devam etmektedir.

  • Eposta serdar.okuyucu@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8284  

Öğrenim Bilgisi

Yüksek Lisans

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ PR. (İNGİLİZCE)/
2015 - -

Lisans

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ PR. (İNGİLİZCE)/
2009 - 2015

Akademik Ünvanlar

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2015

Yayınlar

7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler
OKUYUCU SERDAR MOODLE ORTAMINDA ÖĞRENCİ NOTLARININ İSTATİSTİKİ ANALİZİ İÇİN YAZILIM GELİŞTİRİLMESİ 12, Uluslararası İstatistik Kolokyumu 2015

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR