Yaşar Üniversitesi | Akademik Özgeçmiş

Prof.Dr. Ümit Atabek

İletişim Fakültesi / Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü

Kısa Özgeçmiş

Prof.Dr. Ümit Atabek ODTÜ İBF’den lisans (1979), AÜ SBF‘den yüksek lisans (1982) ve doktora (1991) dereceleri aldı. Akademik yaşamına 1980 yılında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi‘nde asistan olarak başladı. 1983 yılında İtalya’da Perugia Üniversitesi, Istituto di Studi Sociali’de doktora öncesi araştırma bursuyla çalışmalarda bulundu. 1995 yılında basın-yayın tekniği alanında doçent oldu. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde bölüm başkanlığı ve dekan yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2001/2002 döneminde KKTC’de Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde misafir öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2002 yılında Antalya Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi’ne katıldı ve profesör oldu. Bu fakültede bölüm başkanlığı ve dekanlık görevlerini yürüttü. Halen İzmir Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi dekanı olarak görev yapmaktadır. Prof.Dr. Atabek 2002-2010 yılları arasında UNESCO Türkiye Milli Komisyonu İletişim İhtisas Komitesi üyeliği, EUPRERA (European Public Relations Education and Research Association), İLAD (İletişim Araştırmaları Derneği) ve TSBD (Türk Sosyal Bilimler Derneği) üyesidir. İletişim teknolojileri, iletişim araştırma yöntembilimi ve iletişim ekonomi politiği konularında çalışmaktadır.

  • Eposta umit.atabek@yasar.edu.tr  
  • Telefon 0232-570 8400  

Öğrenim Bilgisi

Doktora

SİYASET BİLİM VE KAMU YÖNETİMİ (DR) / ANKARA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/SİYASET BİLİM VE KAMU YÖNETİMİ (DR)/
Tez Adı: Örgüt ve İletişim: Bir örgütsel iletişim aracı olarak telsiz (0)
Tez Danışmanı: Oğuz Onaran
1982 - 1991

Doktora

SİYASET BİLİM VE KAMU YÖNETİMİ (DR) / ANKARA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/SİYASET BİLİM VE KAMU YÖNETİMİ (DR)/
Tez Adı: Örgüt ve İletişim: Bir örgütsel iletişim aracı olarak telsiz (0)
Tez Danışmanı: Oğuz Onaran
1983 - 1991

Yüksek Lisans

/ ANKARA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/
1982 - 1982

Lisans

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ / ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI/
1974 - 1979

Akademik Ünvanlar

PROFESÖR

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ
2009 -

PROFESÖR

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ / GAZETECİLİK BÖLÜMÜ
2002 - 2009

DOÇENT

GAZİ ÜNİVERSİTESİ / GAZETECİLİK BÖLÜMÜ
1995 - 2002

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri
MİCHELLE STARKE An analysis of social media USE during the 2016 us Presidential election Yaşar Üniversitesi 2018
BEGÜM ÖZDEN Ulusal ölçekli felaketlerin basında yansıma biçimleri: Güney Kore gemi kazası ve Türkiye Soma maden kazası örnekleri Yaşar Üniversitesi 2017
GAMZE ZENGEL Türkiye'deki üniversitelerin sürekli eğitim merkezlerinin web sitelerinin ikna edici iletişim açısından incelenmesi Yaşar Üniversitesi 2016
PINAR ÖZŞARLAK Örgütlerde dedikodu ve söylentilerin ortaya çıkış nedenleri, içerikleri ve etkilerine ilişkin çalışan algılarının değerlendirilmesi ve bir uygulama örneği Yaşar Üniversitesi 2016
BURÇİN ONARIR Bir kamusal yayıncılık seçeneği olarak Türkiye'deki üniversite radyoları Yaşar Üniversitesi 2015
SEYFİ KILIÇ Bir siyasal iletişim aracı olarak web siteleri: Türkiye'de 2007 genel seçimleri örneği Akdeniz Üniversitesi 2009
DUYGU ÇELİKER Antalya yerel basınında reklam: 1980'lerden 2000'lere yerel basında reklamların değişimi Akdeniz Üniversitesi 2009
DERYA DÖNMEZ KESGİN Halkla ilişkiler mesleği profili: Antalya'da 4 ve 5 yıldızlı otel işletmelerindeki halkla ilişkiler uygulamacılarına yölnelik bir araştırma Akdeniz Üniversitesi 2006
AYLİN AYAZ YILMAZ Hasta-hekim ilişkisinde güven iletişimi Akdeniz Üniversitesi 2005
MEHTİ YILMAZ İşletmelerde kurumsal imaj ve oluşumundaki ana etkenler, bir örnek olay incelemesi: Sheraton Ankara Hotel and Towers Ankara Üniversitesi 2002
CENK BİLA Bireysel kitle iletişim aracı olarak internet ve toplumsal etkileri Gazi Üniversitesi 2001
SERAP NARİNÇ KAZAK Gazetelerin endüstrileşme süreci: Dünya`dan ve Türkiye`den örnekler Gazi Üniversitesi 2000
MÜRŞİDE BALABAN 1980-1993 yılları arasında Türk basını Gazi Üniversitesi 1999
LEVENT CANTEK Bir alt kültür olarak mizah medyası; Markopaşa örneği Gazi Üniversitesi 1999
AYDAN ARIKAN 1957-1961 dönemi Türkiye'de basının durumu ve basın iktidar ilişkileri Gazi Üniversitesi 1999
Doktora Tezleri
ALİ GALİP AYVAT Üniversitelerin bütünleşik pazarlama iletişimi faaliyetlerinin öğrenci ve ebeveyn tercihlerine etkisi: Bir vakıf üniversitesine yönelik araştırma Yaşar Üniversitesi 2018

Yayınlar

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
ATABEK ÜMİT,ŞENDUR ATABEK GÜLSEREN Images of Turkish Univesities A Study on University Print Advertisements Education and Science, 40(180), 155-168. (SSCI) 2015
Özlem Alikılıç, Ümit Atabek Social media adoption among Turkish public relations professionals A survey of practitioners Public Relations Review, 38(1), 56-63. (SSCI) 2012
7.2 Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
ŞENDUR ATABEK GÜLSEREN,ATABEK ÜMİT Consumer Perceptions towards Dairy Products: Effects of Mass Media Online Journal of Communication and Media Technologies, 9(2), 1-15. ESCI 2019
ATABEK ÜMİT Bicokie Tehnologii B Tureskih CMI Media-Diskurs, (5), 0-0. Endekste taranmıyor 2007
7.3 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
ATABEK ÜMİT,ŞENDUR ATABEK GÜLSEREN Turkish Communication and Media Policies as Reflected in Government Programs: A Historical Analysis between 1923 and 2014 2nd International Conference on Cultural Informatics, Communication Media StudiesCICMS 2019 2019
ŞENDUR ATABEK GÜLSEREN,ATABEK ÜMİT Consumers perceptions on milk and other dairy products Effects of media misinformation ICIEMC 2015 2015
ATABEK ÜMİT,ŞENDUR ATABEK GÜLSEREN Labor Capital and Nature A Textual Analysis of TRNC Government Programs 1983 and 2014 Forth International Conference in Communication & Media Studies 2014
ALİKILIÇ ÖZLEM,ATABEK ÜMİT The Social Media Adoption of Public Relations Professionals in Turkey A Survey of Practitioners Beyond Online: Is Public Relations Adapting, Evolving of Failing? EUPRERA Spring Symposium 2011
ALİKILIÇ ÖZLEM,ATABEK ÜMİT The Social Media Adoption of Public Relations Professionals in Turkey A Survey of Practitioners Beyond Online Is Public Relations Adapting Evolving of Failing EUPRERA Spring Symposium, 3-5 March 2011, Lisbon Portugal 2011
BAYRAM FATİH,ATABEK ÜMİT Local Journalists Attitudes Towards Local Press Dynamics of Local Press Practices in Antalya 7th. International Symposium: Communication in Millenium, May 17-20 2009, University of Texas at Austin, Texas, USA 2009
ATABEK ÜMİT Digitizing the City Culture Antalya City Museum Project The Eighth National Conference: New Technologies and Standards – Digitization of National Heritage, 15-16 April 2009, Belgrade, Serbia 2009
ATABEK ÜMİT Mass Media and Advertising The Turkish Version of a Problematic Relation Mass Media and Information Security: International Conference, 29 April 2008, Ekaterinburg, Russian Federation 2008
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
ATABEK ÜMİT,ŞENDUR ATABEK GÜLSEREN Türkiye’de Gazetecilik Literatürü:1992-2018 Yılları Arasında Yayımlanmış Makaleler Üzerine Bir İnceleme Akdeniz İletişim, (31), 710-732. TR DİZİN 2019
ATABEK ÜMİT,ŞENDUR ATABEK GÜLSEREN İletişim Eğitiminde Farklı Perspektifler Öğrenciler Akademisyenler ve Meslek Mensuplarının İletişim Eğitimi Hakkındaki Tutumları İletişim: Kuram ve Araştırma, (38), 0-0. TR DİZİN 2014
ATABEK ÜMİT Yeni Medya ve Yeni İletişim Düzeni Mülkiye Dergisi, 37(3), 0-0. TR DİZİN 2013
ATABEK ÜMİT,ŞENDUR ATABEK GÜLSEREN Televizyon Sağlık Programlarında İdeolojik Söylemler İletişim Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 1(1), 1-10. TR DİZİN 2013
ATABEK ÜMİT IPTV ve Medyada Dönüşüm Pİ: Pazarlama İletişim ve Kültürü Dergisi, (), 36-39. EBSCO 2010
ATABEK ÜMİT Türkiye de Bilgi İletişim Teknolojileri Bir Etik Tartışma Alanı Olarak Yazılım Korsanlığı İletişim, (23), 0-0. TR DİZİN 2007
7.6 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
ATABEK ÜMİT Türkiye de Yeni Medya ve Kamusal Düzenlemeler () Medya ve Özgürlük Konferansı / Medien und Freiheit Konferenz, Yaşar Üniversitesi, İzmir, 11-12 Ekim 2012. 2012
ATABEK ÜMİT Yeni Medya Bilişim Bilgi Yönetimi ve Sosyal Medya () KALDER 14. Kamu Kalite Sempozyumu. 23 Mayıs 2013. Ankara 2013
7.7 Diğer Yayınlar
Diğerleri
ATABEK ÜMİT Türkiye’de Kitle İletişimi: Dün-Bugün-Yarın Cilt 1 Gazeteciler Cemiyeti, Ankara 2017
ATABEK ÜMİT Türkiye’de Kitle İletişimi: Dün-Bugün-Yarın Cilt 1 Gazeteciler Cemiyeti, Ankara 2017
ATABEK ÜMİT Türkiye’de Kitle İletişimi: Dün-Bugün-Yarın Cilt 2 Gazeteciler Cemiyeti, Ankara 2017
ATABEK ÜMİT,ŞENDUR ATABEK GÜLSEREN,Bilge Deniz Sağlık Haberlerinde Dönüşüm 1970 2010 Yılları Arasında Hürriyet Gazetesinde Sağlık Haberleri Kapitalizm Sağlığa Zararlıdır HayyKitap 2013
ATABEK ÜMİT Akdeniz Üniversitesi Tarihçesi: Çağdaş Eğitimde 25. Yıl - 1982-2007 Akdeniz Üniversitesi Yayınları 2012
ATABEK ÜMİT Avrupa Birliği ve Kamusal Alan Üzerine Tartışmalar Kamusal Alanın Avrupalılaşması Avrupa Çalışmaları Ege Derneği Yayınları 2011
ATABEK ÜMİT İzmir Modeli Çalışmaları: Yönetim Stratejileri İzmir Akdeniz Akademisi 2008
ŞENDUR ATABEK GÜLSEREN,ATABEK ÜMİT Medya Metinlerini Çözümlemek Siyasal Yayınevi 2007
ATABEK ÜMİT Yeni İletişim Teknolojileri ve Medya BİA, İstanbul 2003
ATABEK ÜMİT İletişim ve Teknoloji Yeni Olanaklar Yeni Sorunlar Seçkin Yayınevi 2001

8. Projeler

Gündelik Yaşamda Medya Teknolojileri Anlatıları ve Toplumsal Değişim: İzmir Örneği

-Tübitak 1001

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kurum İçi İletişim İyileştirme Projesi

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)

MABAM KİK

ARAŞTIRMA PROJESİ

Süt ve Süt Ürünlerine Yönelik Tüketici Algısı Medyada Yanlış Enformasyonun Etkileri

TÜBİTAK PROJESİ

Süt ve süt ürünlerine yönelik tüketici algısı Medyada yanlış enformasyonun etkileri

TÜBİTAK PROJESİ

9. İdari Görevler

Dekan YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2009 -

Dekan AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

2005 - 2008

Dekan Yardımcısı GAZİ ÜNİVERSİTESİ

1995 - 1999

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

South Eastren Eurıpean Digitazition Initiative SEEDI

2006 - 2011

UNESCO İletişim İhtisas Komitesi

2002 - 2009

European Public Relations Education and Research Association (EUPRERA)

2011 -

Türk Sosyal Bilimler Derneği

2009 -

İLAD

2014 -

İletişim

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR