Yaşar University | Curriculum Vitae

Prof. (PhD) Ümit Atabek

Faculty of Communication / Dept. of New Media and Journalism

Short CV

Prof.Dr. Ümit Atabek received his BA from Middle East Technical University (1979), MA (1982) and PhD (1991) from Ankara University . In 1980, he started his academic carrier as a research assistant in Ankara Gazi University, Faculty of Communication, where he later served as department chair and vice dean. In 1983, he had been in Perugia University, Istituto di Studi Sociali as a visiting scholar. In 1995, he received associate professor degree on media-broadcasting techniques. During 2001-2002 academic year, he worked as visiting professor in Eastern Mediterranean University, Northern Cyprus. In 2002, he joined Antalya Akdeniz University, Faculty of Communication where he worked as department chair and dean. Since 2009, he is the dean of Faculty of Communication, Yaşar University. Between 2002 and 2010 he served as committee member of UNESCO Turkey National Commissions Committee on Communication. Professor Atabek is member of EUPRERA (European Public Relations Education and Research Association), İLAD (Turkish Communication Research Association) and TSBD (Turkish Association of Social Sciences). His fields of academic interest are communication technologies, communication research methodologies and political economy of media.

  • Email umit.atabek@yasar.edu.tr  
  • Phone 0232-570 8400  

Education

Phd

SİYASET BİLİM VE KAMU YÖNETİMİ (DR) / ANKARA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/SİYASET BİLİM VE KAMU YÖNETİMİ (DR)/
Thesis Name: Örgüt ve İletişim: Bir örgütsel iletişim aracı olarak telsiz (0)
Thesis Advisor: Oğuz Onaran
1982 - 1991

Bachelor

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ / ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI/
1974 - 1979

Academic Titles

Prof.

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ / HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ
2009

Prof.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ / GAZETECİLİK BÖLÜMÜ
2002

Assoc.Prof.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ / GAZETECİLİK BÖLÜMÜ
1995

Thesis Superviser

Master Thesis
BEGÜM ÖZDEN Ulusal ölçekli felaketlerin basında yansıma biçimleri: Güney Kore gemi kazası ve Türkiye Soma maden kazası örnekleri Yaşar Üniversitesi 2017
GAMZE ZENGEL Türkiye'deki üniversitelerin sürekli eğitim merkezlerinin web sitelerinin ikna edici iletişim açısından incelenmesi Yaşar Üniversitesi 2016
PINAR ÖZŞARLAK Örgütlerde dedikodu ve söylentilerin ortaya çıkış nedenleri, içerikleri ve etkilerine ilişkin çalışan algılarının değerlendirilmesi ve bir uygulama örneği Yaşar Üniversitesi 2016
BURÇİN ONARIR Bir kamusal yayıncılık seçeneği olarak Türkiye'deki üniversite radyoları Yaşar Üniversitesi 2015
SEYFİ KILIÇ Bir siyasal iletişim aracı olarak web siteleri: Türkiye'de 2007 genel seçimleri örneği Akdeniz Üniversitesi 2009
DUYGU ÇELİKER Antalya yerel basınında reklam: 1980'lerden 2000'lere yerel basında reklamların değişimi Akdeniz Üniversitesi 2009
DERYA DÖNMEZ KESGİN Halkla ilişkiler mesleği profili: Antalya'da 4 ve 5 yıldızlı otel işletmelerindeki halkla ilişkiler uygulamacılarına yölnelik bir araştırma Akdeniz Üniversitesi 2006
AYLİN AYAZ YILMAZ Hasta-hekim ilişkisinde güven iletişimi Akdeniz Üniversitesi 2005
MEHTİ YILMAZ İşletmelerde kurumsal imaj ve oluşumundaki ana etkenler, bir örnek olay incelemesi: Sheraton Ankara Hotel and Towers Ankara Üniversitesi 2002
CENK BİLA Bireysel kitle iletişim aracı olarak internet ve toplumsal etkileri Gazi Üniversitesi 2001
SERAP NARİNÇ KAZAK Gazetelerin endüstrileşme süreci: Dünya`dan ve Türkiye`den örnekler Gazi Üniversitesi 2000
MÜRŞİDE BALABAN 1980-1993 yılları arasında Türk basını Gazi Üniversitesi 1999
LEVENT CANTEK Bir alt kültür olarak mizah medyası; Markopaşa örneği Gazi Üniversitesi 1999
AYDAN ARIKAN 1957-1961 dönemi Türkiye'de basının durumu ve basın iktidar ilişkileri Gazi Üniversitesi 1999
PhD Thesis

Publications

7.1 Published or Accepted to be Published in International Journals Covered by (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)
ATABEK ÜMİT,ŞENDUR ATABEK GÜLSEREN Images of Turkish Univesities A Study on University Print Advertisements Education and Science, 40(180), 155-168. (SSCI) 2015
Özlem Alikılıç, Ümit Atabek Social media adoption among Turkish public relations professionals A survey of practitioners Public Relations Review, 38(1), 56-63. (SSCI) 2012
7.2 Published or accepted to be published in International journals covered by other indexes
ATABEK ÜMİT Bicokie Tehnologii B Tureskih CMI Media-Diskurs, (5), 0-0. Endekste taranmıyor 2007
7.3 Published in CPCI-S or CPCI-SSH indexed conference proceedings International
ŞENDUR ATABEK GÜLSEREN,ATABEK ÜMİT Consumers perceptions on milk and other dairy products Effects of media misinformation ICIEMC 2015 2015
ATABEK ÜMİT,ŞENDUR ATABEK GÜLSEREN Labor Capital and Nature A Textual Analysis of TRNC Government Programs 1983 and 2014 Forth International Conference in Communication & Media Studies 2014
ALİKILIÇ ÖZLEM,ATABEK ÜMİT The Social Media Adoption of Public Relations Professionals in Turkey A Survey of Practitioners Beyond Online: Is Public Relations Adapting, Evolving of Failing? EUPRERA Spring Symposium 2011
ALİKILIÇ ÖZLEM,ATABEK ÜMİT The Social Media Adoption of Public Relations Professionals in Turkey A Survey of Practitioners Beyond Online Is Public Relations Adapting Evolving of Failing EUPRERA Spring Symposium, 3-5 March 2011, Lisbon Portugal 2011
BAYRAM FATİH,ATABEK ÜMİT Local Journalists Attitudes Towards Local Press Dynamics of Local Press Practices in Antalya 7th. International Symposium: Communication in Millenium, May 17-20 2009, University of Texas at Austin, Texas, USA 2009
ATABEK ÜMİT Digitizing the City Culture Antalya City Museum Project The Eighth National Conference: New Technologies and Standards – Digitization of National Heritage, 15-16 April 2009, Belgrade, Serbia 2009
ATABEK ÜMİT Mass Media and Advertising The Turkish Version of a Problematic Relation Mass Media and Information Security: International Conference, 29 April 2008, Ekaterinburg, Russian Federation 2008
7.5 Published or Accepted to be Published in National Journals
ATABEK ÜMİT,ŞENDUR ATABEK GÜLSEREN İletişim Eğitiminde Farklı Perspektifler Öğrenciler Akademisyenler ve Meslek Mensuplarının İletişim Eğitimi Hakkındaki Tutumları İletişim: Kuram ve Araştırma, (38), 0-0. TÜBİTAK ULAKBİM 2014
ATABEK ÜMİT Yeni Medya ve Yeni İletişim Düzeni Mülkiye Dergisi, 37(3), 0-0. TÜBİTAK ULAKBİM 2013
Ümit Atabek, Gülseren Atabek, Deniz Bilge Televizyon Sağlık Programlarında İdeolojik Söylemler İletişim Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 1(1), 1-10. TÜBİTAK ULAKBIM 2013
ATABEK ÜMİT IPTV ve Medyada Dönüşüm Pİ: Pazarlama İletişim ve Kültürü Dergisi, (), 36-39. EBSCO 2010
ATABEK ÜMİT Türkiye de Bilgi İletişim Teknolojileri Bir Etik Tartışma Alanı Olarak Yazılım Korsanlığı İletişim, (23), 0-0. TÜBİTAK ULAKBİM 2007
7.6 Published Conference Proceedings National
ATABEK ÜMİT Türkiye de Yeni Medya ve Kamusal Düzenlemeler Medya ve Özgürlük Konferansı / Medien und Freiheit Konferenz, Yaşar Üniversitesi, İzmir, 11-12 Ekim 2012. 2012
ATABEK ÜMİT Yeni Medya Bilişim Bilgi Yönetimi ve Sosyal Medya KALDER 14. Kamu Kalite Sempozyumu. 23 Mayıs 2013. Ankara 2013
7.7 Other Publications
Others
ATABEK ÜMİT,ŞENDUR ATABEK GÜLSEREN,Bilge Deniz Sağlık Haberlerinde Dönüşüm 1970 2010 Yılları Arasında Hürriyet Gazetesinde Sağlık Haberleri Kapitalizm Sağlığa Zararlıdır HayyKitap 2013
ATABEK ÜMİT Avrupa Birliği ve Kamusal Alan Üzerine Tartışmalar Kamusal Alanın Avrupalılaşması Avrupa Çalışmaları Ege Derneği Yayınları 2011
ŞENDUR ATABEK GÜLSEREN,ATABEK ÜMİT Medya Metinlerini Çözümlemek Siyasal Yayınevi 2007
ATABEK ÜMİT İletişim ve Teknoloji Yeni Olanaklar Yeni Sorunlar Seçkin Yayınevi 2001

8. Projects

MABAM KİK

ARAŞTIRMA PROJESİ

Süt ve süt ürünlerine yönelik tüketici algısı Medyada yanlış enformasyonun etkileri

TÜBİTAK PROJESİ

9. Administrative Duties

Dekan YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

2009 -

Dekan AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

2005 - 2008

Dekan Yardımcısı GAZİ ÜNİVERSİTESİ

1995 - 1999

10. Membership in Scientific and Professional Organizations

South Eastren Eurıpean Digitazition Initiative SEEDI

2006 - 2011

UNESCO İletişim İhtisas Komitesi

2002 - 2009

European Public Relations Education and Research Association (EUPRERA)

2011 -

Türk Sosyal Bilimler Derneği

2009 -

İLAD

2014 -

Contact

Üniversite Cad. No: 37-39 Ağaçlı Yol
Bornova / İZMİR